Patenty so značkou «škodlivého»

Zariadenie na znižovanie počtu škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288336

Dátum: 27.01.2016

Autori: Slávová Magda, Florián Štefan, Kozánek Milan, Kautman Václav

MPK: A01M 5/02, A01M 1/02, A01N 63/04...

Značky: hmyzu, znižovanie, počtu, škodlivého, biologickou, podkôrneho, cestou, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z krycej striešky (1) vybavenej závesným držiakom (2), ktorá je spojená s  lamelami (3) prostredníctvom spojovacieho komponentu (4). Lamely (3) sú spojené so zberným cylindrom (5), do ktorého je zvnútra umiestnený aplikačný disk (6), ktorý je pokrytý vrstvou adhezívnej emulzie obsahujúcej spóry entomopatogénnych húb.

1,4-Diaryl-2-fluór-2-buténové insekticídne a akaricídne činidlo, spôsob kontroly škodlivého hmyzu a škodlivých roztočov, spôsob ochrany rastúcich rastlín a kompozície na kontrolu škodlivého hmyzu a škodlivých roztočov obsahujúce uvedené činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284663

Dátum: 21.07.2005

Autori: Hu Yulin, Barnes Keith Douglas

MPK: C07C 255/34, A01N 31/14, C07C 25/24...

Značky: kontrolu, spôsob, kompozície, akaricídne, ochrany, škodlivých, roztočov, rastlín, činidlo, rastúcich, škodlivého, hmyzu, obsahujúce, kontroly, 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténové, uvedené, insekticídne

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa pesticídne 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténové zlúčeniny majúce štruktúrny vzorec (I), kde Ar je substituovaný fenyl, 1- alebo 2-naftyl, prípadne 5- a 6- členný heteroaromatický kruh a ostatné substituenty sú opísané v opise. Ďalej sa opisujú kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsoby kontroly škodlivého hmyzu a roztočov.

Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov a mäkkýšov, kompozícia na ochranu agronomických plodín, pyrolkarbonitrily, nitropyroly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280895

Dátum: 12.09.2000

Autori: Kukel Christine Frances, Herman Rod Aaron, Wright Donald Perry, Diehl Robert Eugene, Addor Roger Williams, Brown Dale Gordon, Lowen Gregory Thomas

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36, C07D 207/42...

Značky: nitropyroly, mäkkýšov, kompozícia, potláčania, roztočov, plodin, spôsob, škodlivého, přípravy, agronomických, ochranu, pyrolkarbonitrily, hmyzu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob potláčania škodlivého hmyzu, roztočov a mäkkýšov, pri ktorom sa uvedení škodcovia alebo ich potrava, miesto rozmnožovania alebo prirodzené prostredie uvedie do styku s pesticídne účinným množstvom pyrolkarbonitrilu alebo nitropyrolu so všeobecným vzorcom (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nároku 1 kompozícia na ochranu agronomických plodín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi, ktorá obsahuje jedlú výživnú...

Lapák na odchyt škodlivého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274014

Dátum: 11.04.1991

Autor: Gábel Bruno

MPK: A01M 1/14

Značky: lapák, škodlivého, hmyzu, odchyt

Lapák na odchyt škodlivého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274015

Dátum: 11.04.1991

Autor: Gábel Bruno

MPK: A01M 1/14

Značky: hmyzu, odchyt, lapák, škodlivého

Lapák na odchyt škodlivého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274016

Dátum: 11.04.1991

Autor: Gábel Bruno

MPK: A01M 1/14

Značky: lapák, škodlivého, hmyzu, odchyt

Zařízení pro zjišťování a odchyt škodlivého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242825

Dátum: 01.04.1988

Autori: Koneený Václav, Ša1a

MPK: A01M 1/14

Značky: zjišťování, odchyt, zařízení, škodlivého, hmyzu

Text:

...uplatnění včetně možnosti přichycení na svislých, resp. šikmýchppodložkách a snadnější manipulace ve všech fázích aplikace. Vůči plošným lepovým pásům jsou dále výhody v ochraně odchytové plochy před zaprášením a jiným poškozením, větší atrektivitě štěrbinovitého ústí pro cílové, vesměs kryptobiontní škůdce, i v bezrizikovosti exponovaných lapačů pro dané stanoviště. V porovnání se známými typy lapačů má zařízeníu 242 525 podle vynálezu navíc...

Zařízení pro vábení a hubení škodlivého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247401

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pelzbauer Jioí, Zajíeek Jioí, Eulík Karel, Pešek Milan

MPK: H05C 1/04

Značky: vábení, zařízení, škodlivého, hubení, hmyzu

Text:

...výrazně zvýší vábící účinek na hmyz. Přitom tento zdroj UV záření je umístěn tak, aby hmyz byl nucen kontaktovat se s mřížkou. Vhodné umístění je například mezi dvěma hubícími mžížkami. APoužitím polovodičového Delonova kaskádního generátoru jako zdroje vysokého napětí a užitím ultrafialového záření se dosáñne vyšší účinnosti, tj. větším počtem zachyceného hmyzu za jednotku času, oproti adekvátnímu lapači s viditelným vábícim zařízením....

Způsob snížení obsahu nežádoucího agresivního nebo zdraví škodlivého plynu nebo směsi plynů z podzemní vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249168

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novák Ladislav, Káňa Milan, Špirit Jan

MPK: B01D 19/00

Značky: zařízení, zdraví, agresivního, snížení, tohoto, škodlivého, nežádoucího, podzemní, způsob, obsahu, plynů, způsobu, provádění, směsi

Text:

...Další výhodou je značná jednoduchost zařízení bez mechanicky se pohybujících částí a především pak je výhodou, že-jsou chráněna hlavní čerpadla a potrubí před zvýšenou korozí a před inkrustacemi.Příkladnýzpůsob a zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro odplynění podzemní vody s odvodem směsi a jednotlivých jejich fází, na obr. 2 je znázorněno zařízení z obr. l s...

Zařízení pro odchyt škodlivého hmyzu, zejména švábovitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 236559

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pulpán Jan, Laštovka Petr

MPK: A01M 1/02

Značky: škodlivého, švábovitých, zejména, hmyzu, odchyt, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno krabicí s atraktantem, která je propojena s vnějším prostředím alespoň jedním průnikovým komínem směřujícím šikmo vzhůru dovnitř krabice a opatřeným na výstupu návlekem z ohebného materiálu, ústícím volně do nitra krabice.

Insekticidní prostředek k hubení obtížného a škodlivého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229019

Dátum: 15.03.1986

Autor: Štefan Jan

MPK: A01N 53/00

Značky: hmyzu, škodlivého, obtížného, hubení, insekticidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek k hubení obtížného a škodlivého hmyzu především mouchy domácí (Musca domestica), který obsahuje pyrethroidy, prostředky umožňující jejich mísení se substráty rozkladných procesů, vyznačený tím, že se skládá z 3,00 % až 0,0005 % hmot. pyrethroidů, 3,00 % až 0,0005 % hmot. emulgátorů, organických rozpouštědel, adheziv a 94,00 % až 99,999 % hmot. substrátů rozkladných procesů. Využití vynálezu spadá do odvětví...

Zařízení k sacímu separátnímu větrání pro odsávání a zneškodňování škodlivého aerosolu, zejména při ražení kombajnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219980

Dátum: 15.10.1985

Autori: Lichý Michael, Dombrovský Zdeněk, Ogorek Zdeněk, Ivan Lubomír, Kristl Rudolf

Značky: zařízení, řazení, odsávání, sacímu, zneškodňování, kombajnem, aerosolů, větrání, zejména, škodlivého, separátnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k sacímu separátními větrání pro odsávání a zneškodňování škodlivého aerosolu, zejména při ražení kombajnem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že krátké sací potrubí je vedeno na kombajnu, mezidopravníku, závěsné drážce a je na ně napojen zásobník luten a hlavní sací potrubí. V krátkém sacím potrubí může být umístěn první ventilátor a první odlučovač aerosolu. V hlavním sacím potrubí může být zapojen druhý odlučovač...

Prostředek pro odpuzování škodlivého hmyzu a způsob přípravy účinné látky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241134

Dátum: 13.06.1985

Autor: Gašpar Alojz

MPK: A01N 47/06, C07D 213/04

Značky: látky, přípravy, prostředků, prostředek, tohoto, škodlivého, účinné, hmyzu, způsob, odpuzování

Text:

...kruhu ve druhé poloze, substituentem R 1 je atom vodiku, substituentem R je n-propylová skupina. n je 3 a postranní řetězec je substituován na pyridinovém kruhu ve druhé poloze.Kromě účinného množství účinné látky obsahuje prostředek podle uvedeného vynálezu rovněž inertní ředidlo nebo nosičovou látku vhodnou pro tento prostředek.Výše uvedeným termínem alkylová skupina se mini uhlovodikové zbytky s přímým nebo rozvětveným řetězcem,...

Prostředek pro zjišťování, odchyt a hubení škodlivého hmyzu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218505

Dátum: 15.03.1985

Autori: Šifner František, Kalvoda Ladislav, Žďárek Jan

Značky: přípravy, hubení, prostředek, způsob, škodlivého, zjišťování, odchyt, hmyzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro boj se škodlivým a obtížným hmyzem, u něhož je do lepu vpraven příslušný sexuální feromon a připravený lep se umístí na plošnou podložku. Při přípravě lepu se feromon rozpustí v organickém rozpouštědle a vmísí se do chemicky neutrálního syntetického nebo přírodního lepu, přičemž použitá koncentrace sexuálního feromonu se pohybuje v rozmezí 0,001 až 10 % hmotnostních. Do roztoku se pro zabránění autooxidace...