Patenty so značkou «skľučovadlo»

Skľučovadlo na upnutie upevňovacích prvkov na spojenie trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15784

Dátum: 19.07.2005

Autor: Mauer Dieter

MPK: B23K 20/12

Značky: zváraním, prvkov, upnutie, skľučovadlo, upevňovacích, spojenie, třecím

Text:

...neotočné zdvíhadlo, ktoré je axiálne posúvateľné do prstencového upnutia, a ktoré saxiálnym unášaním a rozpojiteľným spôsobom zaberá do prítlačného kusu na jeho strane odvrátenej od upevňovacieho prvku, a že prítlačný kus sa pri dosiahnutí polohy trecieho zvárania upevňovacieho prvku s prstencovým upnutím zablokuje tak, že prstenoové upnutie prenáša na prítlačný kus na seba pôsobiace rotačné sily spoločne s tlakovýmí silami, pričom zdvihadlo...

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13649

Dátum: 20.02.2004

Autori: Gsänger Dieter, Matheis Klaus, Hänle Peter

MPK: B23B 27/14, B23B 31/30, B23Q 1/00...

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...trubicovom prvku, umožnené otáčanie nastavovacej skrutky priamo prostredníctvom nastavovacieho nástroja, ktorý sa zasúva skrz puzdro a následne zarazený trubicový prvok a spolupôsobí s uvedeným úchytom bez toho, že by pri tom bola potrebná demontáž trubicového prvku apuzdra. To znamená, že nastavovacia skrutka sa dá zaskrutkovaťdo polohy (v ktorej je v styku s nástrojom, po automatickom nastavení hĺbky zasunutia nástroja), ktorá sa vykonáva v...

Skľučovadlo zakladacieho zariadenia vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281414

Dátum: 13.03.2000

Autori: Elleder Pavel, Volmut Petr

MPK: B30B 15/30

Značky: skľučovadlo, zariadenia, zakladacieho, vulkanizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Skľučovadlo zakladacieho zariadenia vulkanizačného lisu je tvorené lúčovitými vedeniami (10), na ktorých sú umiestnené radiálne prestaviteľné objímky (11), vybavené klieštinami (19), prispôsobenými na uchytenie polotovaru pneumatiky. Z objímok (11) vystupujú čapy (13), ktoré zasahujú do sústavy tangenciálnych vedení v tanieri (14). Lúčovité vedenia (10) a tanier (14) sú voči sebe usporiadané súosovo pootočiteľne.

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260366

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Text:

...je čelná plocha skľučovadla a jednou rovinou z dvojice vo 4diacich rovín zasúvacej časti Lipinacich prvkov je základná rovina zasúvacej časti.Skľučovadlo s radiálnymi vedeniami podľa vynálezu umožňuje zmenšiť hĺbku radiálnych vedení a tým i zmenšiť výšku zasúvacej časti upinacich prvkov, čo má za následok zmenšenie hmotnosti upinacích prvkov, zvýšenie tuhosti skľučovadla priblíženim miesta pôsobiska upínacej sily k miestu zachytávania...

Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 260358

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: automatickou, výměnou, skľučovadlo, upínacích, čela, čelustí

Text:

...časti sklučovadia V čiastočnom reze, na obr. 3 je príklad nedelenej upínacej čeľuste, na obr. 4je príklad delenej upinacej čeľuste a naobr. 5 je príklad delenej upínacej čeľuste s prestaviteľnostou.Skľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa 110, upínacieho mechanizmu 120, zakladnej čeľuste 130, upinacej čeľuste 140 a alternatívne z nosiča 150 upiuacích čeľusti 140. Na obr. 1 je znazornený priklad prevedenia skľučovadla...

Trojčelusťové vrtačkové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260274

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kočický Jozef

MPK: B23B 31/04

Značky: vrtačkové, trojčelusťové, skľučovadlo

Text:

...je pružný radiálny kotúč v axialnom »dotyku s výčnelkom plášťa, ktorý je klzne uložený na zadnej časti telesa a jeho protiľahlá časť je pevne spojená s ozubeným vencom, ktorý jevalivo podopretý zo strany pružného kotúče o tvarové vybranie puzdra čelustí. Skľučovadlo podľa vynálezu je možnépoužiť na bežné, ale aj na príklepové vñt-a-nie, nakolko u sklučovadla pri -vŕtani vzniká samowpĺnací efekt. To znamená, že pri zvýšení osovej sily...

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 271959

Dátum: 13.12.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 271720

Dátum: 14.11.1990

Autori: Tóth Imrich, Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 271504

Dátum: 12.10.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270110

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...obr. 2 jedne e podle obr. 1 vieo. Do tohto vybranie je zoeunutá eaeteve pruznýeh lamiel ggłg ueporiedenýoh v eeere pohybovej osi g ned sebou, pričom ich prierez tvori v podetete profil známeho čelného Upireloveho zevitu 33 kotúče łłg e zapadá doň.Poloner krivoeti 5 leniel 1333 v nezeřeženoe stave je volený v,rozoedzi nejneněieho r ein e nejväčlieho r mex poloneru krivooti čelného łpirblověho závitu lg kotúče 319 e výhodou ich eritnetiokého...

Membránové skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270092

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/32

Značky: skľučovadlo, membránové

Text:

...čelnej dosky ll 1 l membránového telesa 110 rediálne se premieetňuje. Obdobne sa premiestňuje i závažie 130, ktoré sa svojou-zadnou bočnou plochou l 32 unáše zadným bočným vedením imaní radiálneho vybrenia 142 zadného vodiaceho telesa 140 a svojimi prednými výstupkami gso zadnou špirálou 112 membránového telesa go. Je výhodné, ked stúpanie S 1 prednej špirály 112 a § 2 zadnej špirály 112 sú rovnaké, čím sa zabezpečí súčasné e rovnaké...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267919

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...telesa igg deleného zvonku prerušovacou plochou llg, röznobežnou so známym klopným vedením lži, na kompenzačné teleso igg a nosné teleso ljg spojených kĺbom lâg, ktorý v príkladoch je pružný. V známom vodíacom vybraní lłg základného telesa igg je svojím odpovedajúcim klopným čeľusťovým vedením gig radiálne vedená čeľusť ggg. Ďeľusť ggg je prostredníctvom svojho záberového prostriedku ggg znázorneného na obr. l ako známe vybranie, na obr....

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265797

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...je v zábere 5 čeľustou jgg známym spôsobom, napr. prostredníctvom šikmého ozubenia. Čiľuste jgg sú uložené v základnom telese llg posuvne na otočných vodiacich telesách jgg. Na vodiacich telesách łgg isú vytvorené excentricky čapy lil, ktoré sú v zábere e ovládacím členom lâg prostredníctvom drážky łäl. vodiace teleso jgg je pozdľžne delené a pozostáva zo zaisťovacieho telesa 53 umiestneného v základnom telese llg a čeľusťového telesa lg...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265795

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/16

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...lil, na ktorých je vytvorená upínacia plocha łgg a klopná vedenie ljg, ktorým je upínací segment łgł vedený v klopných dražkach lll. Pre prenos upínacej sily Eu je medzi základnou čeľustou łgg a upínacími segmentami lil usporiadaný spojovací prvok łgg, ktorý je svojimi radiálnymi plochami lgá v zábere s tangenciálnou drážkou łgg základnej čeluste łgg a svojimi tangenciálnymi zubami ljg spoluzaberá s ovládacími drážkami łgl upinacích...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265742

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tóth Imrich, Jakab Vojtech, Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...v potrebných miestach.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady vyhotovenia skľučovadla podľa vynálezu,kde na obr. 1 a obr. 2 sú príklady skľučovadla bez segmentov v čiastočnom pohľade, na obr. 3až obr. 6 sú príklady sklučovadla so segmentami v čiastočnom pohľade.va zo základného telesa 110, silového kinematickéhoskľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostá nakoľko priamo nesúvisímechanizmu, ktorý nie je znázornený na pripojených...

Silovoovládané sklučovadlo s pákovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 265350

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: mechanizmom, pákovým, silovoovládané, skľučovadlo

Text:

...a samozrejme sa zvyšuje tuhosť základného telesa.silovoovládané sklučovadlo podľa vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je vidieť priklad sklučovadla V čiastočnom priečnom reze a na obr. 2 je vidieť priklad iného riešenia uloženia páky V čiastočnom reze.Silovoovládaně skľučovadlo łgg podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa lłg, ktoré má vytvorené axiálne vedenie lłi pre šmýkadlo łgg a radiálne vedenie ll pre...

Pákové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265349

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo, pákové

Text:

...pozostáva zo základného telesa llg, v ňom usporiadamän pákového mechanizmu lgä. Pákový mechanizmus lg tvori šmýkadlo llg usporiadané axiálne posuvne v axiálnom vedení lll základného telesa llg, čeľuste llg usporiadané v klopných vedeniach lll radiálne posuvne a páky lgg usporiadané v pákových vybraniach lll a kinematicky spájajúce čeľuste lll so šmýkadlom llg. Šmýkadlo llg má vytvorenú známu obvodovú drážku lll otvorenú z predného čela...

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264993

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...realizovaný ako ozubený pastorok uložený súoso v telese llg a poháňanýnapr. neznázorneným rotačným hydromotorom, a je známym sposobom V zábere s pohonným členom 131. Na prednom čele 132 pohonneho člena lgł je priečne na pohybovú os Q základnej čeľustełgg prevedený rozširujúci sa výstupok łgg napr. prierezu rybiny prípadne písmena T. zo strany pôsobenia upínacej sily Eu, v znázornených príkladoch bližšie k neznázornenej osi rotácie skľučovadla...

Vymieňacie zariadenie axiálnych dorazov pre sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264850

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12, B23Q 7/00

Značky: zariadenie, skľučovadlo, dorazov, vymieňacie, axiálnych

Text:

...o 180 ° v axiálnom odstupe 15. Medzi základnými telesami głg sú na nosnej tyči ggg vytvorené uchytávacie plochy ggł pre upinaoie prvky ggł manipulačného zariadenia 199. V uhlovom natočení odpovedajúcom uhlovému natočeniu axiálnych dorazov ggg v skľučovadle łgg sú vo vymieňacom zariadeni ggg vytvorené polohovacie otvory ggg pre axiálne dorazy ggg. Polohovací otvor ggg pozostáva z prepúštacej časti ggł a blokovacej časti ggg, ktoré sú vytvorené...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264846

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Text:

...na axiálnom doraze łâg, pričom axiálny doraz łäg má vytvorené v axiálnom odstupe vodiace plochy łäł a polohovaciu plochu łêg. Vodiacimi plochami lâl je axiálny doraz läg v zábere s radiálnym vedením ll vytvoreným v radiálnej drážke łlg. Prestavovacia skrutka lgł má 2 obvodovej strany skľučovadla łgg vytvorený ovládací otvor lg pre nástroj na natáčanie prestovacej skrutky łgł napriklad akrutkovač. Na obr. 3 je príklad riešenia plynulého...

Klieštinové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264843

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23B 31/20

Značky: skľučovadlo, klieštinové

Text:

...toho vytvorené vybrania łgg, ktoré obsahujú dvojicu rovnobežných funkčných polôh lg s uhlovým sklonom °ä. základné čeľuste łgg spojené s upínacími čelustmi łgg Iubovoľnou známou spojovacou väzbou,ktoré sú svojimi klopnými vedeniami lil radiálne vedené v klopných vedeniach łgł snimatelného veka łgg majú na strmeni liłvytvorené dve rovnobežne ovládacie plochy lg odpovedajúce tvarom i rozmermi funkčným plcchám łgg vybrania łgg v silovom...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263398

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...v T-drážke łgg šmýkadla Lłgg sklonenej voči osi upínacieho sklučovadla jpg o uhol beta. základná čeľusť łgg je v základnom telese llg vedená vo dvojici klopných drážok lll vytvorených s uhlovým sklonom alfa k upínaciemu smeru 13, pričom základná čeľust ggg má na svojich bokoch łggàł vytvorené zdvojené klopné vedenie łgł s tým istým uhlovým sklonom alfa k upinaciemu smeru tu. základná čelust ggg má ešte vytvorené pero ggg a závitové...

Silovoovládané sklučovadlo s tangenciálnymi tyčami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263385

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: tangenciálnymi, tyčami, skľučovadlo, silovoovládané

Text:

...premieatňovaníu k obvodu a teda nepriznivý účinok rozpínania samotného telesa sklučovadla otáčkami prakticky nie je vnášaný do silového mechanizmu, pričom radiálna deformácie samotného šmýkadla je nepomerne menšia, než deformácie rozrezaného základného telesa sklučovadla.Riešenie silovoovládaného skľučovadla s tangenciálnymi tyčami podľa vynálezu je znázornené nap ripojených výkresoch, kde na obr. 1 je vidiet sklučovadlo v čiastočnom priečnom...

Sklučovadlo s plynulým prestavením čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263195

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo, čelustí, plynulým, prestavením

Text:

...łjg, ktoré sú v zábere s prestavovacim mechanizmom 30. Prestavovaci mechanizmus łgg môže byť riešený napriklad kuželovým ozubeným kolesomO a z ich prestavovacieho zariadenia 160. V základnom telese 110 skľuoovqdla 100 sú vytvore v-ncez pastorky łgg, vytvorené na ich konci. Posúvacie skrutky lg sú v zábere s polmaticami łił vytvorenými na čelustiach łgg a súčasne sú v zábere s axiálnym tiahlom łgł sílového mechanizmu łgg. základné teleso...

Rotujúce upínacie zariadenie, najmä sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262639

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo, upínacie, rotujúce, zariadenie, najmä

Text:

...parametrov upínacích zariadení. zvýši sa bezpečnost fixovaním predpätého stavu, upnutia, čo umožní znížiť spotrebu energiena upínanie pri obrábaní. Naviac sa lahko môže ovplyvniť i miesto spolupôsobenia upinacieho zariadenia s upínaným predmetom, respektíve so strojom.Na pripojenom výkrese sú znázornené príklady rotujúceho upínacieho zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je v podobe sklučovadla v čiastočnom reze na stroji. Na obr. 2 je...

Sklučovadlo s elimináciou odstredivých síl čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260790

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: odstředivých, skľučovadlo, elimináciou, čelustí

Text:

...čelustí podľa vynálezu je znazornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornený priklad prevedenia sklučovodla v čelnom pohľadečiastočnc-m reze a na obr. 2 je priklad iného usporiadania sklučovaxdla v priečnom reze.Sklučovadlo ll s elimináciou odstredivých sil čeľusti pozostáva z telesa 11, upinacieho mechanizmu 12 usporiadaného známym spôsobom v teleso 11 .a spojovacieho prvku 20 tvaru prstence, ktorý je nasunutý na teleso 11. Medzi...

Samostrediace sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260775

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: samostrediace, skľučovadlo

Text:

...jednostranný bočný kiin, čelna spirála, tangenciálna tyč a pod. vyvolá pri upnuti obrobku určitú zlo-žku sily pôsobiacej d-o bočnéh-o vedenia čeľusti, avšak tieto sily sú nepostačujúce a tieto riešenia neumožňujú bočné spevnenie delených čeľustí.Uvedené nevýhody zmierňuje samostredia 4ce skľučovadlo podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že upinacia plocha všetkých čeľustí je .voči osi ich bočného vedenia v telese skľučovadla...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259244

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...priestoru gł,ktorý posuvne uzatvára šmýkadlo lg utesnené tesnenim łg voči telesu lg, sústavou mazacich kanálov gg a jednosmerných ventilov 33.V tomto usporiadaní funguje šmýkadlo 3 ako piest, ktorým sa pri silovom zdvihu vytvára v mazacom priestore gł pretlak a pri opačnom pohybe šmýkadla 1 podtlak, ktorým sa otvorí jednosmerný ventil 35 a prepoji sa mazací priestor gł s atmosférou, pričom sa prisaje vzduch do mazacieho priestoru 35...

Silovoovládané sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254201

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, silovoovládané

Text:

...prvkom vo výmennej polohe, na obr. 4 je rez B-B z obr. 3 a na obr. 5 je čiastočný pohľad smerom P z obr. 1.Ťažná rúra 50, ktorá vyvodzuje ovládaciu silu sklučovadla, je spojená s ovládacím členom čeľustí 20 známym spôsobom. Teleso skľučovadla 10 je zložené z predného telesa-ll a zo zadného telesa 12, ktoré sú spojené bežným spôsobom. V prednom telese 11 je vedený ovládací člen čeľustí 20 prostredníctvom základnej vodiacej plochy 21....

Skĺučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244566

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mynáo Vladimír

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...bočných klinov v usporiadaní podľa vynálezu, kde na obr. 6 je v jednoduchom a na obr. 7 vo zdvojenom prevedení.Na obr. 8 je znázornený príklad zabudovania klinových posúvačov 10, 20 do skľučovadla 200 v spolupráci priamočiarym hydromotorom 300. Pre spoluzáber klino-vých posúvačov 20, 10 s čeľusťo-u 100 sú pre príklady podľa obr. 2, 5, 6, 7 na čeľusti 100 vytvorené tlačná plocha ľavá 110 a pravá 120, napriklad na bokoch vedení čeľuste 100...

Silovoovládané skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244556

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eech Oldoich, Boeek Jaroslav, Dobola Jan

MPK: B23B 31/14

Značky: silovoovládané, skľučovadlo

Text:

...častí teleso 10, čeľusť 20,páka 30, vložka 40, protizavažie 50, ovládacie teleso čelustí G 0.ovládacie teleso čelustí 60 je vedené v telese 1 D a je v zábere s čeľusťami 20, kt-oré sú v telese 10 radiálne vedené. Ovládacie teleso čeľustí 60 je spojené s tažnou rúrou 75 bežným spôsobom. Teleso 10 je pripojené k vretencu 70 skrutkami 66. Protlzávažle 50 má v telese 10 vytvorené radiálne vedenie 11. V telese 10 je vytvorené axiálne vybranle 12...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252036

Dátum: 13.08.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...klopných medzivložíek je jednoduchá a súčasne je využitá na utesnenie ce 4lého skľučovadla. Delením čeľuste V klopnej rovine klopných medzivložiek alebo medzi nimi sa dosiahne jnrestaviteľiíosť čeľusti a súčasne sa využije dosadacia plocha obidvoch čeľustí na Vytvorenie požadovanej vôle v klopnom vedení Vymedzením ich vzdialenosti od klopných rovín klopných medzivložiek.Na pripojenlom výkrese je znázornený príklad skľučovadla podľa Vynálezu,...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252024

Dátum: 13.08.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...10, je v nosiči čeľuste 10 a vo výmennej čeľusti 20 vytvorené horné vybranie 13 a dolné vyľbranie 23, výhodne rybinovitého prierezu, 4rovnobežne s osou sklučovadla. V týchto vybraniach 13, 23 je uložené poisťovacie teleso 30 priečneho prierezu týchto vybraní a je delené pozdĺžnou rovinou if, rôznobežnou s osou skľučovadla na ľavé teleso 34 a pravé teleso 35. Sklon deliacej roviny If napriklad 6 ° pri vzájomnom presunutí týchto telies 34, 35...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251531

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...tlaku prítomného vo vnútornom priestore telesa lslklučovadla.Pridaíiím, alebo zmenou aktívneho média je možné premłazávvarnie funkčných plôch ujpílnacieho mechanizmu, nakoliko je riešené v pod-state tým istým obvodom, ako ofukovanie..Ak-tívne médium je vyu-žitelné i na spolahlivá vyjsúvanie nosiča z telesa eklučovadia priamo do zásobníka, prípadne ,prenášacieho zariadenia jednoduchej konštruk cie, nalk-olko vnútorný priestor telesa...

Sklučovadlo s vyvažovacím mechanizmom čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251501

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: vyvažovacím, čelustí, mechanizmom, skľučovadlo

Text:

...a v dôsledku toho potrebný záberový moment stroja.Pohybom závažia sa zmeni i isúčinitel sitaitickeho trenie vo .vyvažovaicom meoha 4nizme na kinematický, čim vzrastie účinok vyvažova-cieho systemu..Naviac uhlovou zmenou polohy, napríklad závažia vyvažovacieho mechanizmu voči pálke sa zmeni statický svúčinitel trenia iv lkĺ nematidký, čím sa zvýši účinok vyvažovania na jednej strane a na strane druhej sa poruši .sam-osv-ornost...

Trojčel’usťové vrtačkové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250867

Dátum: 14.05.1987

Autor: Košický Jozef

MPK: B23B 31/20

Značky: skľučovadlo, vrtačkové, trojčel'usťové

Text:

...vnútornou plochou venca a -bočnou plochou venca.Vyhotovenĺm skiľučovadla .podľa vynálezu umožňuje s výhodou lp-oužit na bežné, ale aj na príklepové Vŕtanie, nakollko tesniacielement vymedzuje nutne tolerancie uloženia ozwb-eného venca v zápi-chu telesa, čím zamedzuje jeho axiálny pohyb spôsobený osovými kimitmi priklepto-vej vŕtalčky.Navrhované slklwčovadl-o dosiahne menšej obvodov-ej háłďzavostti nástroja a vyššej životnosti, nakolko...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250830

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...miere podporuje vibrácie, ktoré sa prenášajú na nástroj i ostatné dielce stroja. Sú snahy o zníženie vibrácií na strane nástroja použitím tlmičov,avšak samotné sklhčovadlo ostáva nepovšimnuté.Uvedené nevýhody zmierňuje skručovadlo podstatou ktorého je to, že čeluste sú usporiadané v telese skľučovadla s nerovnomerným stredovým uhlom.Skľučovadlom podľa vynálezu sa jednoduchým spôsobom, obdobne ako napríklad u frézovacích hláv s...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250822

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/14

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...skľučovadla bez upnutia pretáčacích krúžkov pri vysokých otáčkach, čo na jednej strane vylučuje ich potrebu a na strane druhej nie sú potrebné ani často používané prestavovacie blokovacie prípravky pre pretáčanie čeľustí.Na pripojených výkresoch sú znázornená príklady riešenia skľučovadla, kde na obr. l je znázornená V priečnom reze, na obr. 2 je zjednodušený grafický vzťah medzi upínacou silou a otáčkami skľučovadla a na obr. 3 je...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250816

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...vzdialenosť § 1 klinových výstupkov ggg čeľuste ggg je menšia ako šírka § 2 spevňovacieho výstupku lg základného telesa łgg reppektíve T-hlavy 420 klinoveho šmýkadla ggg, je T-hlava ggg klinového šmýkadla ggg svojim vonkajším povrchm 13, napríklad valcovým, podopreté pri silovom upínaní vnútorným priľahlým povrchom Q spevňovacieho výstupkulgâ základného telesa łgg v celej šírke S 2, ako je to zná zornené na obr. l šípkami.To umožní znížiť...