Patenty so značkou «sklopný»

Sklopný balkón so zábradlím určený najmä pre lode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14639

Dátum: 13.12.2010

Autor: Grimaldi Michele

MPK: B63B 29/02, B63B 17/04

Značky: zábradlím, najmä, balkon, určený, sklopný

Text:

...pomocou vlastných spojok a poháňané sú vlastnýmipohonmi, ako sú napríklad hydraulické valce.0010 Konštrukcia zábradlia 14 obsahuje veľké množstvo prvkov zábradlia 14 a, ktoré sú zavesené na okraji nosnej konštrukcie 16 na konštrukcii plošiny 12. V priklade, ktorý sa v tomto dokumente uvádza, sú použité tri rôzne prvky zábradlia 14 a , ktoré sú jednotlivo spojené s troma odkrytými stranami balkóna. Každý prvok zábradlia 14 a je vyrobený z rámu...

Sklopný konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5451

Dátum: 07.05.2010

Autori: Staudinger Guenther, Gruber Rudolf

MPK: C21C 5/28

Značky: sklopný, konvertor

Text:

...zavesenia a zavesenia kyvadlovými prútmi spočíva V tom, že kyvadlové prúty musia prijímať menšie sily, než pri porovnateľnom zavesení konvertora, ktoré je tvorené výlučne kyvadlovými prútmi.Tieto prednosti sa uplatňujú obzvlášť, keď kyvadlové prúty sú usporiadané v oblasti každého nosného ča~ pu v rovine, vytvorenej približne paralelne s nosným kruhom, a približne pravouhlo k osi sklápania, tvorenej nosnými čapmi, konvertorovej nádoby na...

Sklopný transportný a skladový kontajner z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9963

Dátum: 25.11.2009

Autor: Mattes Andreas

MPK: B65D 6/18

Značky: transportný, kontajner, sklopný, skladový, plastů

Text:

...plochy má tu výhodu, že pôsobením sily rovnobežne s príslušným bočným dielom a v smere k stredu kontajncru dôjde k vytvoreniu výslednej sily pôsobiacej kolmo na bočný diel. vdôslenlku čoho je spríslušne vyhotoveným prvkom na odblo kovanic možne vyvolať takýmto pôsobením sily rovnobežne s bočným dielom a v smerek stredu kontajnera pochod na Odblokovanie. V dôsledku výslednej sily, pôsobiacej kolmo na bočný diel, sa západkový výstupok...

Sklopný monitor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4069

Dátum: 23.05.2005

Autor: Roehl Martin

MPK: B60R 11/02

Značky: monitor, sklopný

Text:

...V podstate momentom, ktorýv každej polohe monitora takmer opačne zodpovedá momentuspôsobenému silou ťiaže pôsobiacemu na hmotu monitora.a pákou podľa vynálezu spojeni s monitorom tak, Systém s pružinou je v činnom že krútiaci moment, ktorý vzniká v každej polohe monitorasilou ťiaže, je prakticky silou ťiaže sa pritom dá zistiť následujúcou mechanickou rovnicouzPritom m zodpovedá hmotnosti monitoru, L vzdialenosti medzi osou otáčania a...

Sklopný asymetrický nosník výsevných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4034

Dátum: 03.01.2005

Autori: Nitran Jozef, Hudoba Miroslav

MPK: A01C 7/20, A01C 7/06

Značky: výsevných, sklopný, jednotiek, asymetricky, nosník

Text:

...Z uvedeného dôvodu sa tento systém sklápania nosníkov používa obyčajne pre nožové výsevné jednotky, ktoré nemajú vysokú stavebnú výšku a nespôsobujú ínterferenciu susedných výsevných jednotiek. Uvedený systém riešenia sklopného nosníka nie je možné použiť pre hustosiaty výsev a aplikáciu diskových výsewiých jednotiek, ktoré majú relativne veľkú zástavbovú výšku.Uvedené nedostatky odstraňuje sklopný nosník výsevných jednotiek skladajúci...

Sklopný manžetový uzáver potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 342

Dátum: 02.02.1994

Autor: Široký Jaroslav

MPK: F28F 11/00

Značky: manžetový, potrubia, uzáver, sklopný

Text:

...V kolektore parogenerátora jadrovej elektrárne VVER-1000 (časť B) a v transportnej polohe pri zavážaní do kolektora PG (časť A).Podstata uzáveru spočíva v dvojici opačne orientovaných manžetových uzáverov, v ktorých hlavným tesniacim prvkom sú plochá membrány l z pružného materiálu. upevnené strednou časťou medzi prirubami 3 a obvodovou časťou bodovo k jednotlivým sklopným segmentom g. Toto pripevnenie membrán ich umožní pri sklopeni...

Stavitelný sklopný sloup

Načítavanie...

Číslo patentu: 276778

Dátum: 12.08.1992

Autor: Csémi Vojtěch

MPK: B60S 13/00

Značky: sloup, stavitelný, sklopný

Sklopný držiak segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266283

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šmida Ladislav, Kolář Josef, Ondovčin Kamil

MPK: E21D 13/04

Značky: sklopný, držiak, segmentov

Text:

...rozmery a pracovnú polohu, ktorá umožňuje zabudovanie segmentu výstužeaj keč je závesná drážka uchytená ľubovoľne nízko, pretože dlžka tyčí je voliteľná. Zaradením dvoch zvislých čapov sa dosiahne, že oblúk, ktorý sa stýka so sklopným držiakom segmentov v dvoch bodoch je vždy približne V kolmej polohe na pozdlžnu os nosiča segmentov.Príklad vyhotovenia sklopného držiaka segmentov je na priloženom výkrese. Na obr. 1 je sklopný držiak...

Sklopný doraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 265548

Dátum: 13.10.1989

Autor: Fiala Štefan

MPK: B65G 47/29

Značky: doraz, sklopný

Text:

...do priestoru pod dopravnikom a vyznačuje sa nízkymi nákladmi na realizáciu.Príklad prevedenia sklopného dorazu na valčekom dopravníku je znázornený na priložených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje v bokoryse sklopný doraz v pracovnej polohe, obr. 2 znázorňuje pôdorys sklopného dorazu v pracovnej polohe, obr. 3 znázorňuje v bokoryse sklopný doraz v sklopnej - príchodzej polohe a obr. 4 znázorňuje pôdorys sklopného dorazu v...

Sklopný volant

Načítavanie...

Číslo patentu: 264702

Dátum: 12.09.1989

Autori: Urbánek Henrich, Krajewski Tadeusz, Chochula Emil

MPK: B62D 1/00

Značky: sklopný, volant

Text:

...západku pre oba smery vykláňania volantu. Tým je zabezpečená aretácia sklopného volantu pri malých nárokoch na priestor a na silu vratnej pružiny pri automatickom vymedzovaní vôle v západke. Dvojdielna západka podopiera zub na dvoch stranách, čím sa znižuje jeho namáhanie. To umožňuje zmenšiť rozteč ozubenia a docieliť jemnejšie delenie.Na priloženom výkrese je znázornený príklad prevedenia sklopného volantu podľa vynálezu,kde na...

Sklopný nástavec skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262060

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mück Josef, Šmíd František

MPK: B65B 61/28

Značky: sklopný, nástavec, skluzu

Text:

...Tím se značně zvýši užítná hodnota balicích strojů a u strojů zapojených do balicích línek umožní nástavec skluzu pokládáni obalů na dopravník v konstantní poloze, což je pro správnou činnost těchto llnek velmi důležité.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 nástavec skluzu pro pokládání obalů na dopravník ve směru kolmém na směr pohybuSklopný nástavec skluzu zejména pro vertikální hadícové balicl stroje vyznačený tím, že sestava z...

Sklopný nájezd, zejména pro přepravu stavebních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257088

Dátum: 15.04.1988

Autori: Diviš Václav, Suchan Jiří, Uhlíř Bedřich, Kadlec Josef

MPK: E01D 15/02

Značky: nájezd, zejména, prepravu, stavebních, strojů, sklopný

Text:

...příhradových nosníků.sklopný nájezd podle vynálezu tím, že je vytvořen z příhradových nosníku vyniká značnou únosností a současně zabezpečuje mimořádně rychlé ustavení do pracovní polohy bez jakékoliv nsmáhavé práce obsluhy.Pracuje zcela spolehlivě a to v jakýchkoliv povětrnostních podmínkách a bez ohledu na vnější teplotu.Příkladné provedení sklopného nájezdu podle vynálezu je znázorněna na přiloženém výkrese, kde obr. 1 uvádí sklopný...

Sklopný podkladací klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254929

Dátum: 15.02.1988

Autori: Oravec Ján, Šulc Juraj, Bernát Leopold

MPK: B60S 9/04

Značky: klín, sklopný, podkladací

Text:

...podkladacie kliny 3 v takej vzdialenosti, aby zaistovaii kolesá 1 U pracovného stroja 4.Sklopný podkladací klin 3 pozostáva z rámu 5, ktorý je V tomto prípade tvorený nosnou konštrukciou sklopněho čela 1. Na tom 4to ráme 5 sú priskrutkované dve predná ložiská B a dve zadné ložiská 7. V predných ložiskách B je na ose 8 kyvne uložená operná doska 9 dotýkajúca sa kolesa 1 U pracovného stroja 4. Operná doska Sl je na druhej strane čapom 11...

Sklopný infúzní stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 246705

Dátum: 15.12.1987

Autori: Neugebauer Richard, Janula Jaroslav

MPK: AG1M 5/14

Značky: sklopný, infúzní, stojan

Text:

...spočíva zejména v jednoduché manipulaci s infúzním stojanem, který je navíc možno umístit vždy z výhodnější strany lůžka. Ve sklopené poloze je umístěn pod lůžkem a neomezuje tak pracovní úkony personálu ani neznesnadňuje pobyt pacientana lůžku.vynález je znázorněn na připojených výkresech. Na obr. 1 je axonometrický pohled na celkové uspořádání lůžka se sklopným infúzním stojanem v aretované poloze. Na obr. 2 je zobrazen boční pohled na...

Sklopný manipulačný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246038

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šimko Marián, Baxa Jozef, Šimková Mária

MPK: A47B 23/02

Značky: sklopný, stôl, manipulačný

Text:

...priestor. Sklopný manipulačný stôl je možné použit ako výhodnú pomôcku .pre puavcienstolv pľĺpüĺlälľlýłch dlhšiu dobu na lôžko, najmä však pre telesne postihnuté deti, kde slúži pri písaní, vyučovaní, kreslelní, čítaní ako aj pri podávaní stravy.Predmet vynálezu je schematicky znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený v bokorysnom pohľade a v- polohe B ako sklopený, na obrázku Z -vpôdorysnom pohľade a v polohe B ako...

Sklopný přepravník velkých ležících zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 245127

Dátum: 15.12.1987

Autor: Cseh György

MPK: A01K 15/04

Značky: přepravník, ležících, sklopný, zvířat, veľkých

Text:

...1 s ojí vpředu a s okem pro tažné lano vzadu je na čepechuložena sklopné plošina 2 s kladkami pro lana 3, s úvazci 4 pro popruh 5. Na podvozku se dále nachází zvedací a spouštěcí zařízení li.Zařízení podle vynälezu se přistaví rovnoběžně k ležícímu zvířeti 7 obr, 3 ze strany hřbetu zvířete V takové vzdálenosti,aby se po navalení zvířete na plošinu 2 docílilo jeho hřbeltní polohy. Vysunutím opěr 8 se zajilstí stabilita zařízení pro...

Sklopný sedadlový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252632

Dátum: 17.09.1987

Autori: Franek Zbyněk, Václavík Oldřich, Žák Pavel

MPK: A47C 1/16

Značky: sklopný, sedadlový

Text:

...neboč vztyčování a sklápění sedadlových řad se provádí samočinně.Poněvadž rám obdélníkovéhc tvaru vytváří současně i vlastní podlážku sedadel, přispívá tím k tepelnému odlzolování diváka od podlahy, což je výhodné zejména při vytváření hlediště na ledové ploše.Na přiloženém výkresu je příkladně schematicky znázorněn sklopný sedadlový blok podle vynálezu, kde obr. 1 je jeho částečný podélný řez a obr. 2 je pudorys, zobrazený jen s...

Vyvážený sklopný žlab pro bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 239228

Dátum: 01.08.1987

Autori: Halad Zdeněk, Pavlík Vladislav

MPK: E02F 7/06

Značky: bagry, sklopný, žľab, vyvážený

Zhrnutie / Anotácia:

Vyvážený sklopný žlab je určen pro odvádění zeminy vysypávané z korečků bagru nebo elevátoru. Jeho osa otáčení je na samostatném stojanu umístěném mimo žlab výsypky směrem k vnější straně trupu bagru. Vyvážený sklopný žlab je opatřen úchytným zařízením, jehož pomocí je zajištěn v šikmé pracovní poloze, kde je fixován stavítkem na žlabu výsypky a ve svislé nepracovní poloze je zajištěn záchytkou na samostatném stojanu a je oddělen od žlabu...

Sklopný mechanismus zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249406

Dátum: 12.03.1987

Autor: Starosta Zdeněk

MPK: B60R 1/04

Značky: sklopný, mechanismus, zrcátka

Text:

...který je vyznačan v obr. 2 C-CNa obr. 1 je aklopný mechanizmus zrcátka vyobrezen v příčném řezu A - A vyznačenám na obr. 2. Držák zrcátka 1 je opatřen dvěma žlábky 3,v nichž je ulozene pouzdro kloubu 3 pomocí hočnich závěsů 4. Pouzdro kloubu 1 je pnodloułeno do páky ž, která ja výstupkem 5, opřena o párko 1 opatřená prolisem §. Pár-ko 1 je zaklesnuto pod převis 2 vytvorený v drłáku zrcátka l.opačný konec párka 1 je zaaunut pod zářezy I 9...

Sklopný stojan mikrometra

Načítavanie...

Číslo patentu: 235246

Dátum: 15.02.1987

Autor: Šafařík Jindřich

MPK: G01B 3/32

Značky: stojan, sklopný, mikrometra

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zjednodušenia konštrukcie stojana a lepšej manipulácie s ním sa použije stojan, ktorého podperná časť je tvorená telesom tvaru U, na ktorého koncoch je prostredníctvom čapu otočne upravená sklopná doska. Táto je opatrená upínacou skrutkou, na ktorej je upravená prítlačná podložka. V sklopnej doske je vytvorený zárezom vedený v rovine kolmej na pozdĺžnu os upínacej skrutky.

Sklopný mechanický terč

Načítavanie...

Číslo patentu: 248319

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kubík Jiří

MPK: F41J 7/00

Značky: mechanicky, terč, sklopný

Text:

...trubku, a na sklápěcím mechanismu je vytvořeno otočné pouzdro, které248 319 je euvněu 1 oženo na připevňovacím čepu, který je upevněn k zadní části rámu, přičemž zvedací mechanismus je uložen na rám pro» středniotvím držáku a.sestává z prvního čepu a zvedáků se závažíčky a v rám je uložen druhý čep, na který jsou jedním koncem upevněny pružiny, jejichž druhé konce jsou upevněny ke sklápěcí~ mu mechanismu, a na čelní desce je nad sklápěcím...

Sklopný koník obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229339

Dátum: 01.03.1986

Autori: Klvaňa Karel, Macalík Josef

MPK: B23B 23/00

Značky: koník, sklopný, obraběcího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti upnutí obrobků, zejména přírubového charakteru, při současném zachování možnosti použití osových nástrojů pomocí funkčně jednoduchého a spolehlivého zpevnění sklopného koníku. Uvedeného účelu se dosáhne zpevněním otočně uloženého tělesa vůči spodní liště podélného vedení suportu. Zpevnění je provedeno pomocí dvouramenné páky spražené se zpevňovacím pracovním válcem uchyceným na tělese koníku.

Sklopný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233306

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nitschke Werner, Troch Oskar, Harzmann Jüngen

MPK: A47C 17/40

Značky: sklopný

Zhrnutie / Anotácia:

Klopné kování vytvořené jako výkyvný mechanismus s vyrovnáním sil je vhodny pro odklápěni vertikálně a horizontálně uspořádaných těles, která jsou integrována jednotlivě jako nábytek nebo také ve skříňových stěnach. Dovoluje zpožděné odklopení > 90° v kruhové výkyvné oblasti a tím bezporuchové dosednutí tělesa na dno. Seřízení zpoždění při různých břemenech může provést každý. Vysoká efektivnost a materiálová ekonomie spočívá v použití...

Sklopný vynášecí talíř

Načítavanie...

Číslo patentu: 217225

Dátum: 15.03.1985

Autori: Buršík Ladislav, Žák Pavel, Madry Ferdinand

Značky: vynášecí, talíř, sklopný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sklopného vynášecího talíře kolesového nebo korečkového rýpadla zeminy, sestávajícího z otočně uloženého vnitřního prstence 4 s vnější kuželovou plochou, po jehož obvodu jsou sklopně upraveny sklopné segmenty 1, které s ním vytvářejí dopravní žlab, pod kterými jsou upraveny segmenty 2 sběrného talíře propadnutého materiálu. Nad vnitřní obvodovou hranou sběrného talíře propadnutého materiálu je upraven kuželový prstenec 3, který...

Sklopný konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215034

Dátum: 15.10.1984

Autori: Haslehner Hermann Franz, Smejkal Helmut, Eysn Manfred, Sattler Michael, Berger Rupert, Enkner Bernhard

Značky: konvertor, sklopný

Zhrnutie / Anotácia:

U sklopného konvertoru s nosným prstencem, který obklopuje ve vzdálenosti konvertorovou nádobu a který má dva, diametrálně proti sobě ležící nosné čepy, je konvertorová nádoba s nosným prstencem spojena spojovacími prvky, které zachycují tahy a tlaky, a to pohyblivě. Aby bylo možno připustit deformace konvertorové nádoby v každém směru, je konvertorová nádoba 1 uložena v nosném prstenci 2 pomocí tří kloubových závěsů 4, skloněných k podélné ose...