Patenty so značkou «sklopná»

Sklopná výhybka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20135

Dátum: 12.07.2011

Autori: Müller Hans-dieter, Schlufter Ronald

MPK: E01B 7/22

Značky: sklopná, výhybka

Text:

...prepravy a montáže výhybky.0009 Na riešenie tejto úlohy je podľa vynálezu navrhnuté, že výhybka je vybavená pozdĺžnymi podvalmi, ktorých podvalové úseky sú prostredníctvom spojovacieho zariadenia zapusteného v hlavách podvalov pevne v ohybe spriahnutelné alebo spriahnuté. Spojovacie zariadenie pri tom môže súčasne vykonávať funkciu kĺbu. Delené pozdĺžne podvaly sú ďalej vzájomne k sebe nasmerované a namontované tak, že ich kĺby sú...

Sklopná posteľová sedačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5676

Dátum: 04.03.2011

Autor: Porubec Matúš

MPK: A47C 17/00

Značky: posteľová, sedačka, sklopná

Text:

...pohľade sklopná posteľová sedačka s otočným rámom s ložiskom na pevnom mieste v polohe sedenia,na obr. 4 v bočnom pohľade sklopná posteľová sedačka s otočným rámom s ložiskom na pevnom mieste v polohe ležania,na obr. 5 v bočnom pohľade sklopná posteľová sedačka s vodiacimi žľabmi a s otočným rámom v polohe sedenia,na obr. 6 v bočnom pohľade sklopná posteľová sedačka s otočným rámom s vodiacimi žľabmi v polohe ležania,na obr. 7 detail...

Sklopná zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 515

Dátum: 06.07.1994

Autor: Srnka Roman

MPK: E04H 6/42, E01F 13/00

Značky: zábrana, sklopná

Text:

...riešenie kvantitatívnepresahuje mierwúćinku dosahovanú prostriedkami doterajšieho stavu techniky pri vyrieäení toho isteho technického problému.Podstata riešenia spočíva v tom,že zariadenie pozostáva zo základovej dosky pevne spojenej so zemou a stĺpa,ktorý je na základovej doske otoćne uložený V Pätkách Prostredníctvom predného ćapu.Zvislá poloha stĺpa je stabilizovaná sklápacím ramenom,ktoré je otoćne uložené prostredníctvom zadného capu v...

Sklopná strecha na nákladné železničné vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 280727

Dátum: 06.10.1993

Autori: Wagner Paul-werner, Köhler Günter

MPK: B61D 39/00

Značky: sklopná, nákladné, železničné, vozne, střecha

Zhrnutie / Anotácia:

Sklopná strecha (5) nákladného železničného vozňa je podoprená na nosných ramenách (6), upravených na strane čelných stien (7), pričom ložný priestor týchto nákladných železničných vozňov pozostáva z najmenej dvoch lievikovitých komôr (1). Sklopná strecha (5) je z uzatvoreného stavu vykývnuteľná prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva proti sile pružiny (15) v smere k bočnici vozňa. Ovládacie ústrojenstvo je tvorené pákou (9), ktorá je...

Sklopná žerď praporů a vlajek

Načítavanie...

Číslo patentu: 275834

Dátum: 18.03.1992

Autor: Mendl Miroslav

MPK: E04H 12/32

Značky: sklopná, žerď, praporů, vlajek

Sklopná podpěra, zejména přívěsu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270065

Dátum: 13.06.1990

Autori: Neruda Josef, Lang Jiří, Slavata Bohumil

MPK: B60S 9/02

Značky: podpera, vozidla, přívěsů, zejména, motorového, sklopná

Text:

...konstrukce. reallzovstelný z běžně dostupných malsrlálů. Eeze zbytku splňuje pozadovane tunkce. tj. možnost pohybu v llbovolné rovlně. stejně jako možnost. sklopit ji do přepravní polohy. Brání pádu přepravovaného vozidla z nájezdů. odstraňuje nebezpečí poškození povrchu vozovky nájezdy nebo podpäraml l nebezpečí delormace podpčr a zkracuje potřebný manlpulační prostor před přepravovaným vozidlom. připraveným k naklédce. V jedné...

Sklopná přepravní nádoba pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 265827

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jelínek Oldřich

MPK: B65G 65/24

Značky: materiály, nádoba, přepravní, sklopná, sypké

Text:

...827laze při jejím ručním přesunu, a pevné podpěry zajišřují stabilitu nádoby při nabírání vidlíoemi zdvižného vozíku.Na připojenýoh výkresoch je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je sklopné přepravní nádoba v ná rysu a na obr. 2 je sklopné přepravní nádoba v bokorysu, v pophledu ve směru šípky S z obr. 1.Základní částí sklopné přepravní nádoby je základní rámłł,ke kterému je prostřednictvím vodorovného čepu 1 otočně...

Sklopná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265031

Dátum: 12.09.1989

Autori: Chvátal Vlastimil, Danihel Jan

MPK: B21B 39/14, B21B 39/00

Značky: sklopná, zarážka

Text:

...dopravníku. Tato sklopné zarážką představujíçi svým řešením záveru, je výhod» ná, neboř eliminuje hlavní nedostažek sklopných zarážek, tj. velký Silový moment volně vyloženého ramene.Velmi často je však dán požadavek ponechat jednu stranu dopravníku volnou, např. 2 důvodu příčné přepravy zastaveného vý» velku. Pro tento případ jsou konstruovány sklopné zarážky, ktoré mají sklopné rameno S beranem upevněno na otočném hřídeli kolmém k tomuto...

Sklopná sedadlová sekce výsuvné tribuny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262976

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šoch Jiří, Pečený Otakar

MPK: A47C 1/12

Značky: sekce, sedadlová, sklopná, tribuny, výsuvné

Text:

...nepotřebuje žádné mechanizační prostředky, jako jsou například vysokozdvižné vozíky a tahače a rovněž nepotřebuje žádné skladovací prostory nebotvyužívá jinak nevyužitelný minimální prostor pod ochozem. 262 975 mezi jednotlivými stupni výsuvné tribuny. K jeho obsluze, která vylučuje možnost úrazu, plně postačuje jeden pracovník, nebotje ovládáno elektricky z řídíoího panelu,přičemž manipuleoe s tímto zařízením trvá několik...

Sklopná navíjecí stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259437

Dátum: 17.10.1988

Autor: Reissig Ivo

MPK: B65H 19/30

Značky: stolice, navíjecí, sklopná

Text:

...nebo kabelů na velkorozměrovou cívku při postupném provádění dílenských spojů, čímž se několikxanásobně zkrátí zráty provozního časového fondu technologického celku při následné výměně pásma, lana nebo kabelu.Na připorjeném obr. 1 je znázorněn nárys sklopné navíjecí stolice v manlpulační poloze při nakládání nebo .vykládání cívky. Obr.2 znázorňuje nárys uvedeného zařízení vpracovní poloze a obr. 3 znázorňuje půdorys výše uvedeného zařízení...

Pojízdná sklopná pracovní plošina na čištění oken ve školních objektech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255206

Dátum: 15.02.1988

Autor: Polák František

MPK: E06C 1/34

Značky: plošina, pracovní, čištění, sklopná, pojízdná, školních, objektech

Text:

...je zavěšen žebřík V otvorech plošiny je uloženo trubkové zábradlí.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je výhodná zejména proto, že umožňuje bezpečné čistění oken a snadné přemístění mezi místnostmi. Je konstrukčně jednoduchá a poměrně snadno vyrobitelná.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 je nárys plošiny a obr. 2 znázorňuje plošinu na jednotlivé...

Závěs pro sklopná sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254991

Dátum: 15.02.1988

Autor: Ulmann Radim

MPK: A47C 7/58

Značky: závěs, sedadla, sklopná

Text:

...geometrický tvar čepu závěsu V nárysném pohledu a obr. 3 je půdorysem obr. 2. Na obr. 4 je nakreslen geometrický tvar pouzdra závěsu v nárysném pohledu a obr. 5 je půdorysem obr. 4.Na následujících obrázcích jsou schematicky ZHÉZOPHĚHY tři funkční polohy záv-ěsu. Obr. 6 představuje závěs v mezní horizontální poloze sklopného sedadla, obr. 7 představuje závěs v mezní vertikální lDOÍOZE sedadla a obr. B představuje polohu závěsů pro...

Sklopná zarážka pro zajištění kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253990

Dátum: 17.12.1987

Autor: Babůrek Vladimír

MPK: B61K 7/16

Značky: vozidla, zarážka, kolejového, sklopná, zajištění

Text:

...spočívá v možnosti dálkového ovládání zarážky, čímž se zvýší bezpečnost práce obsluhy přesuvny. Další výhoda spočívá ve zvýšení účinné výšky zarážky.Na připojeném výkrese je na obr. 1 znázorněn čelnipohled na zarážku, na obr. 2 je záräžka ve zvednuté poloze,Ánakreslená v řezu rovinou A-A z obr. 1, na obr. 3 je zarážka ve sklopené poloze, nakreslená v řezu rovínou A-A z Obra 10V místě, kde má být umistěna zarážka, je kolejnioe přerušena a do...

Sklopná nástupní a výstupní plošina pro dopravu osob na pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245836

Dátum: 15.12.1987

Autori: Palán Blahoslav, Slabyhoud Svatopluk, Bartuška Pavel

MPK: E21F 13/00

Značky: dopravu, pásech, výstupní, nástupní, sklopná, plošina

Text:

...pro dálkově ovládání automatizovaným sytémem.Na výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení sklopných nástupních a výstupních plošin podle vynálezu, kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 průřez vedený rovinou A-A.Na bočních stojinách 11 pásového dopravniku 1 jsou přlpevněny příčníky 2. Na vnitřní straně příčníků 2 je na čepech 21 sklopně uchycen svařovaný rám 31 s plošinou 3 z vroubkovaného plechu a zábradlím 32. Na...

Sklopná čeľusťová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245536

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vymazal Oldoich

MPK: B23Q 7/04

Značky: sklopná, čeľusťová, jednotka

Text:

...krajných polôh.vynález je popísaný na základe výkresu,kde je na obr. 1 boknorys usporiadania sklopnej čeľustľovej jednotky .a na obr. 2 je zná 4zuornené zostavenie jednotiek pre dvojčaľusťové chápadlo.Na teleso 1 je čapom 3 kyvne napojená uhlová páka 2 opatrená obložením 4. Na odvrátenom konci je uhlová páka 2 pevne spojená s dutým čapom 5. Dutý čap je pomocou membrány 6 a Ikrüžku 7 hermeticky pripojený k dutine vytvorenej V telese 1....

Sklopná paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 244206

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mittenhuber Josef, Visinger Jioí, Polák Jan

MPK: B65D 19/12

Značky: paleta, sklopná

Text:

...paleta zabírá miniuální prostor a dá se snadno stohovet.Na výkresu je znázornén příklad provedení sklopné palety podle vynálezu, a to na obr. 1 v zikladní poloze v nárysu, na obr 2 v půdorysu, na obr. 3 sklopená paleta v nárysu, na obr. 4 detail upevnlní výztuh na vnějäím rámu nosné základny, na obr. 5 detail upevnění výotuhy v rámu boční stěny, na obr. 6 detail upevnění vnitřní výztuhy v rámu boční stěny a na obr. 7 řez oboma výztuhami v...

Sklopná korba nákladního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243298

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kichler Jioí, Macháeek Metodij

MPK: B60P 1/28

Značky: korba, nákladního, vozidla, sklopná

Text:

...buď s bočnicí, nebo se stojinou. Mimo středovou opěru jsou obě dvojramenne páky spojeny tažným ústrojím. Mezi některou z dvojramenných pák a bočnicí je včleněn silový prvek. Silový prvek může být včleněntaké mezi tažné ústrojí a bočnící nebo stojinu.Uspořádánim páru posuvných čepů v osách rovnoběžných s osou sklápění sklopné bočnice po obou jejích koncích na dvojramenných pákách vzájemné propojených tažným ústrojím, vzniklo zařízení, které...

Sklopná pojistka dílcového stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253220

Dátum: 15.10.1987

Autori: Erben Karel, Fišer Luděk, Fišer Karel, Bouchal Aleš, Vlasák Svatopluk

MPK: E04G 1/14

Značky: sklopná, dílcového, stavebního, pojistka, lešení

Text:

...sklopna pojistka dílcového stavebního lešení, sestávajícího z vertikálních sloupků s třmeny a horizontálních konstrukčních prvků se záchyty,napr. z podélníků, z příčníků a ze zábradlí. Její podstata spočíva podle vynálezu v tom,že je zhotovena z dratu ve tvaru pravoúhelníku, například obdélníku, jehož jedna příčná strana je rozdělena na dva závěsné konce volně vsaditelná do otvoru, provedených na záchytu vodorovného konstrukčního dílce....

Sklopná vzpěra přívěsu za motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252662

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: B62D 63/08

Značky: vozidlo, vzpěra, sklopná, motorové, přívěsů

Text:

...vzpěra v pohledu V náryse, obr. 2 je její řez v náryse, obr. 3 je částečný řez v hokoryse v místě spojení vzpěry a posuvné očnice a obr. 4 je poloviční řez v bokoryse v místě lomených odnímatelných ok.Sklopné vzpěra l sestává z pevné očnioe g konzoly l s ložisky 1. á, vedení posuvového šroubu É, upevněných šrouby 1, 5 přímo nebo přes mezidesku g k dolní ploše pásnice ll, nosníku podvozku ll. Vzpěra ll je zavěšena na čepech ll pevné...

Diagnostická sklopná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243394

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jelen Vítizslav, Zastinker Georgij Naumanovie, Stefanovie Alexadd Jevgenivie, Jermolajev Jurij Ivanovie

MPK: F16M 11/06

Značky: diagnostická, sklopná, jednotka

Text:

...sklopné jednotka.Diagnostická sklopná jednotke podle vynálesu sestava s desky ploěneho spoje, na kterou jsou pŕipevněrzy pevne rámy L, g. Pomocí otočných čepů L, i jsou k pevným rámům 1 z uchy ceny otočné rámy á, 1.Mechanická zajiitäní otočných rámu i, 1 ve složenóm e rooloäeněm stavu zajiššují vodicí tyče 5,. 9, ktoré jsou vedená v pevných rámecn L, g a ve vodítkách m, Jl. Vodicí tyče n, 2 jsou ukotveny v držácích pružiny n, u, ve kterých...

Sklopná rozkládací lůžko

Načítavanie...

Číslo patentu: 244470

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wanner Jioí

MPK: A47C 17/50

Značky: rozkládací, sklopná, lůžko

Text:

...vnitřních hranách spojeny pantem 1. Lůžko se opírá svou epodní hranou rámu dílo. A o poetranní vodicí kolečka ,L 1 na základovém podstavci Q a je s ním spojene otočnými trrw v bočních konzolách jj tohoto podstavce.Základový podstavec je rixován ke zdi. Spodní vodorovná část rámu dílu E. který je o svou tloueíku kratší než díl A, je v rozích na vnitřní straně opatřena dvěma podporami z sklopąými ve smeru dovnitř složenáho lůžka, spojenými e...

Přídavná sklopná podpěra návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238289

Dátum: 01.06.1987

Autor: Klenor Karel

MPK: B62D 53/04

Značky: sklopná, návěsu, přídavná, podpera

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přídavná sklopná podpěra návěsu prutové tříprvkové konstrukce, zamezující jeho překlopení podpěra prutové tříprvkové konstrukce sestává ze dvou prutů spojených do tvaru písmene V otočně uložených na podélnících podvozku, přičemž třetí delší opěrný prut je otočně uložen na protilehlém dolním konci podpěry ve vrcholu spojených prutů tak, že je nasunut na pístnici jednoho z podélníku.

Sklopná podnožka vozíku pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 239727

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hájek Karel, Hradecká Jaromíra, Klaban Jioí, Krátký Bohumil

MPK: A61G 5/00

Značky: sklopná, podnožka, postižené, vozíků, tělesně

Text:

...i inveetičněnenáročná.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 značí schematicky znázorněnou sklopnou podnožku vozíku pro täloeně postiäeně v základní poloze,obr. 2 tutóž podnołku zvednutcu do obecné polohy, obr. 3 achemetioky znánornöný nosník v nárysu a řezu, obr. 4 tentýž nosník v bokorysu, obr. 5 pouzdro v řezu a obr. 6 totáž pouzdro v pohledu se shore.Sklopné podnožke vozíku pro tälesuä postižená...

Rozrvíratelná a sklopná spřádací jednotka bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250060

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mládek Miloš, Stránský Milan, Bureš Ladislav, Němec Jiří

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: rozrvíratelná, sklopná, dopřádacího, jednotka, spřádací, stroje, bezvřetenového

Text:

...předení, znázorněné na obr. 1, obr. 2 a obr. 3 zaujíma spřádací jednotka 1 svislou polohu a spřádací ústrojí 11 je přimknuto k tělesu víka 12 a tvoří s ním jeden celek, který je proti rozevření zajištěn zámkom 4.Při přetrhu, kdy je nutno spřádací jednotku 1 rozevřít a vyklopít do čistící polohy a obsluha nebo obslužný automat provede čištění, zaujíma spřádací jednotka 1 vyklopenou a rozevřenou polohu, znázorněnou na obr. 4. Uzavírací...

Sklopná kelímková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 232613

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kurila Ján

MPK: C21C 5/40

Značky: kelímková, sklopná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie krytej sklopnej kelímkovej pece, vhodnej pre tavenie farebných kovov a výrobu ocele s tým, že kelímok (1) s oddeliteľným stropom (2) má vyvedený tvarovaný vývod (3) spalín do osi (4) otáčania kelímku (1), mimo čapy (13). Oddeliteľný strop (2) je vybavený vsádzkovým poklopom (21) pre vsádzanie tuhej a tekutej vsádzky. Riešenie umožňuje odsávanie spalín pri rôznych polohách kelímka, pričom nevznikajú straty tepla únikom...

Sklopná klanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 227267

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pangl Antonín

Značky: sklopná, klanice

Zhrnutie / Anotácia:

Sklopná klanice určená pro vozy přepravující dlouhý materiál na naklápěcích nosičích, vyznačená tím, že je vytvořena ve tvaru dvojzvratné páky otočně uložené na čepu (31) upraveném v naklápěcím nosiči (20), na jejímž horním ramenu (32) je na vnitřní části vytvořena opěrná plocha (33) pro přepravovaný dlouhý materiál, zatímco na spodním ramenu (34) je upravena opěrná plocha (35) dosedající v základní poloze naklápěcího nosiče (20) na dosedací...

Sklopná dmyšnová soustava pro foukání přísad do pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 222711

Dátum: 15.03.1986

Autor: Etov Evtim

Značky: soustava, foukání, sklopná, přísad, dmyšnová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sklopné dmyšnové soustavy pro foukání přísad do pece, zvláště do obloukové pece. Sklopná dmyšnová soustava v podstatě sestává z nosníku, sklopného v konzole kolem vodorovné osy a dále z lanového bubnu, otočeného kolem stejné osy, přičemž v podélné ose nosníku je veden vozík tažený lanem. Lano je vedeno přes kladky, umístěné v koncích nosníku, k otočnému lanovému bubnu. V krajních polohách dráhy vozíku na nosníku jsou umístěny...

Segmentová sklopná líska pro vysokou nastírku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225065

Dátum: 01.12.1984

Autor: Rec Oldřich

Značky: sklopná, líska, segmentová, vysokou, nastírku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká segmentové sklopné lísky u níž se reakce sil nutných ke sklápění vzájemně vyruší a nepřenáší se do stavby. Segmentové sklopné lísky vysokovýkonných hvozdů jsou z důvodu vysokých vrstev řešeny tak, že se všechny segmenty sklápí jedním směrem, čímž se dostane ve sklopeném stavu dostatečná mezera mezi jednotlivými segmenty, nutná ke spolehlivému sesypání vysoké vrstvy odhvozděného sladu. Všechny sklopné segmenty jsou přes stejné...

Samosvorná sklopná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 213771

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vinkler Emanuel, Skoupý Ferdinand, Zavřel Alois

Značky: sklopná, upínka, samosvorná

Zhrnutie / Anotácia:

V upínacím válci, napojeném na jedné straně na přívod tlakového media, jsou v různé vzdálenosti od jeho dna, přilehlého k pístnici, upraveny dva přepouštěcí kanálky, z nichž jeden je napojen přímo a druhý prostřednictvím jednosměrného ventilu na spojovací kanálek, vyvedený na jednu stranu klínovacího válce, zatímco opačné strany upínacího i klínovacího válce jsou napojeny na společný přívod tlakového media. Zařízení šetří stavební prostor,...