Patenty so značkou «skleněného»

Zariadenie na výrobu skleneného sekaného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16960

Dátum: 06.12.2012

Autor: Seko Tsuyoshi

MPK: B65G 15/24, B65G 45/12, B65G 23/12...

Značky: výrobu, zariadenie, sekaného, vlákna, skleněného

Text:

...sekaného vlákna so zlepšenou efektívnosťou výroby a kvalitou.OPATRENIA NA RIEŠENIE PROBLÉMU0010 Na dosiahnutie tohto predmetu je poskytnuté zariadenie na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna podľa nároku 1.0011 Ako to je opísané včasti PROBLÉM, KTORÝ MÁ BYŤ WRIEŠENÝ POMOCOU VYNÁLEZU, v tradičnom odbore neboli prijaté opatrenia na zmenšenie úbytku sklených sekaných vlákien, ktoré padajú medzi dopravníkmi alebo úbytku sklených sekaných...

Spôsob a zariadenie na výrobu profilu zo skleneného vlákna použitého ako výstužný prvok na spevnenie výkopovej jamy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16264

Dátum: 03.12.2010

Autori: Frullani Antonio, Bonomi Cristiano

MPK: B29C 59/02, B29C 70/52, B29C 53/30...

Značky: vlákna, výrobu, použitého, výstužný, prvok, skleněného, zariadenie, spôsob, profilů, výkopovej, spevnenie

Text:

...závit alebo rebro odstránia z profilu, pričom zanechá na ňom negatívny odtlačok, ktorý tvorí zvlnenie profilu. Tento spôsob, podľa predvýznakovej časti nároku 1, je opísaný napríklad v skorších dokumentoch JP-57-18484, EP-0667228, EP-0733456. V týchto prípadoch zvlnenie profilu nie je stanovené pred polymerizáciouprofilu, ale odvodzuje sa od odtlačku, ktorý zanechá kovovýzávit alebo rebro, ktoré musi byť nutne odstránené po procese0006...

Spôsob výroby skleneného zásobníka s úzkym hrdlom a s vnútornými vypuklinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15763

Dátum: 25.09.2008

Autor: Monden Stefan

MPK: C03B 9/197, C03B 9/31, C03B 9/193...

Značky: hrdlom, úzkým, výroby, zásobníka, skleněného, vypuklinami, spôsob, vnútornými

Text:

...tela predlisku a vytvoril telo zásobníka, ktore má aspoň jednu vnútornú vypuklinu, ktorázodpovedá vonkajšej vypukline na predlisku.Podľa iného aspektu tohto vynálezu sklenený zásobník s úzkym hrdlom obsahuje telo zásobníka a ústie hrdla zásobníka. Ústie hrdla zásobníka má priemer T, ktorý nie je väčší ako 36 mm, a telo zásobníka má aspoň jednu vnútornú vypuklinu s vopred stanovenou geometriou. Aspoň jedna vnútomá vypuklina výhodne obsahuje...

Zariadenie na kontaktné tvrdenie skleneného plošného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 279216

Dátum: 05.08.1998

Autori: Bremer Carsten, Vanaschen Luc, Kuster Hans-werner

MPK: C03B 27/004

Značky: skleněného, plošného, zariadenie, dielca, tvrdenie, kontaktné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontaktné tvrdenie skleneného plošného dielca (30), ako tabule alebo prehýbaného plošného dielca, obsahuje dve chladiace a tlačné dosky (1, 2) a mechanizmus na chladenie obvodových plôch (35) skleneného plošného dielca (30) pomocou vzduchových prúdov. Mechanizmus na chladenie obvodových plôch (35) skleneného plošného dielca (30) je tvorený hranolovitými vyfukovacími prostriedkami (32) uloženými medzi chladiacimi a tlačnými doskami...

Spôsob ohýbania plošného skleneného dielca a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281438

Dátum: 11.07.1995

Autor: Morin Claude

MPK: C03B 23/035, C03B 23/025, C03B 23/03...

Značky: spôsob, ohýbania, skleněného, dielca, zariadenie, plošného, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa najprv ukladá zahriaty plošný sklenený dielec na konkávnu prstencovú opornú formu, na ktorej spočinie svojimi obvodovými okrajmi, zatiaľ čo v zvyšnej ploche sa plošný sklenený dielec nechá prehnúť vlastnou tiažou bez dotyku s pevnými telesami, na získanie čiastočne ohnutého predvýrobku, a plošný sklenený dielec podporovaný prstencovou opornou formou sa zdvihne k plnej konvexnej forme, nakoniec sa pritlačia obvodové oblasti...

Řídící systém pro strojní tvarování skleněného předtvaru foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268374

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fürst Pavel, Kubát Jan, Štill Vladimír, Schreiber Vlastimil, Flener Vladimír, Janoušek Milan, Diviš Jiří

MPK: C03B 9/40

Značky: předtvarů, strojní, skleněného, řídící, systém, tvarování, foukáním

Text:

...aled technologických operací, to jeat požadovaná polohe e rychloet přeaunu pro jednotlive pohony pohybového ůetrojí lg, píěřaly łł, evalovacíhozařízení lg. dýnke lg, požadovaná otáčky píěľaly łł e dýnke łi e požadovaná epínánívýetupd v čaee. Na základě zadaných parametrů provádí potoe cantrální.proceeorová jednotke łgg řízení technologie přee jednotku łgł výetupů a jednotku łgł vetu PO.Pro řízení foukacího tlaku vzduchu v píáľele łł je...

Zapojenie riadiaceho systému tažnej jednotky na výrobu nekonečného vlákna z termoplastického materiálu, najmä skleneného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260798

Dátum: 12.01.1989

Autor: Valenta Jozef

MPK: C03B 37/01

Značky: materiálů, zapojenie, systému, riadiaceho, nekonečného, ťažnej, jednotky, výrobu, najmä, termoplastického, skleněného, vlákna

Text:

...je pripojený na menič motora rozkladoveho krídla.Prvý výstup bloku bi-nárnych výstupov je spojený so vstupom ovládacej skrinky navijacieho stroja. ktorej výstup je pripojený na vstup bloku binárnych vstupov.Druhý výstup bloku binárnych výstupov je pripojený na signálny blok a treti výstup bloku binárnych výstupov je pripojený na vstup bloku spinačov.Prvý výstup bloku spínačov je pripojený na vstup akčného člena rc-zkladového...

Zařízení k dávkování skleněných kuliček pro výrobu skleněného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260000

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ropek Josef, Stráník Václav

MPK: C03B 37/00

Značky: vlákna, výrobu, sklenených, dávkování, zařízení, kuliček, skleněného

Text:

...dávkoveč uložen ne pružinách.Příkledné provedení dávkovacího zařízení podle vynále-1 zu je popeáno dále a je echematicky znázorněne na připoje-dúvkovací zařízení, obr. 2 půdoryený řez z obr. 1 v rovinä C~ 6,2 obr. 3 evialý řez z obr. 1 V rovině A-A e obr. 4 ozonometrický pohled na dávkovací zařízení.Mezi velkoobjemovým zásobníkem ł akleněných kuličok a dávkovecím žlebem g je umíetěn dávkoveč 3. Dávkovač 3 je upevněn vo vodícím rámu A na...

Zařízení pro řízení výroby optického skleněného vlákna s měřením útlumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242070

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Svatý Vladimír, Harašta Petr, Prášil Vladimír

MPK: G06F 15/46

Značky: měřením, optického, řízení, útlumu, vlákna, skleněného, zařízení, výroby

Text:

...zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreeu představujícím schematický náčrtek mechanické části zařízení a blokové schema regulačního zapojení.Na obrázku výchozí materiál l prochází podávacím mechanísmem 3 do ohřívací jednotky 5 a odtud přes měříč průměru § do mechanísmu § pro tažení vlákna gg. jehož začátek lg je zave. den do navíjecího mechanismu gł, v němž je upraveno čídlo lz jasu. S hanací hřídelí gg motoru Z mechanismu Q...

Spôsob získávania striebra z povrchu nekovového, predovšetkým skleneného substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252851

Dátum: 15.10.1987

Autor: Porubský Július

MPK: C22B 11/04

Značky: substrátů, získavania, striebra, skleněného, povrchu, nekovového, predovšetkým, spôsob

Text:

...šuçpln a VFSltVY ČTBIIIOIV nelcovoivej substancia. Oddelenie šupiniek striebra z ilehlomogéoiiej substancia -sia docieli jeho zvýrením a násleidIným zliaitím,resp. oudsoním roztoku so sltrlebrorrn. ktorý sa ďalej spracováva ~s~edimerrtáciou, fílmrovalním, oositredení-m, elekrtroforertiuoky op. Po oddelení strieborných .šupin z rwozrtolko soli s niektorým z lioreuvedeąných spôsobov sa roztok bez ďalšej úprovy môže Olpřllkblvâlłľe...

Hydraulický zakladač, zejména pro zakládání hrubého skleněného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252675

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jančík Vladimír, Letocha Zdeněk

MPK: C03B 3/00

Značky: zakládání, skleněného, zakladač, zejména, hydraulický, odpadů, hrubého

Text:

...jeho výhodou jsou nízké pořizovací náklady, jednoduchost konstrukce a snadné obsluha.Vynález je dále blíže popsán na příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. 1 znázorňuje podélný řez zakladačem, obr. 2 příčný řez zakladačem a obr. 3 čelní pohled na zakladač.zakladač podle příkladného provedení sestává z komory 3 zakladače. Ta o komora Q je vytvořena jako svařenec. Její nosnou část vytváří I profil, po jehož přírubě se pohybuje tlačný...

Reflexní povlak skleněného výrobku umožňující jeho tepelnou fixaci na podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 234940

Dátum: 15.01.1987

Autori: Franc Jindřich, Hudec Antonín, Koucký Jiří

MPK: C03C 17/38

Značky: skleněného, umožňující, podložce, fixaci, reflexní, výrobků, povlak, tepelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru bižuterní výroby a řeší problém soudržnosti vrstev reflexního povlaku na skleněných výrobcích, určených k tepelné fixaci těchto výrobků na podložce, zejména po působení chemických činidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že reflexní povlak je tvořen nejméně čtyřmi vrstvami, přičemž na povrchu skla je nanesena vrstva monooxidu křemíku nebo monooxidu titanu, na této vrstvě je nanesena vrstva hliníku, poslední vrstva povlaku...

Směs pro výrobu skleněného slinutého předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228317

Dátum: 15.09.1986

Autor: Novák Jindřich

Značky: výrobu, předmětů, slinutého, skleněného, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření skleněného slinutého předmětu nového druhu, např. kuličky, perly pro bižuterní účely, který vzhledem odpovídá přírodnímu korálu. Účelu se docílí směsí podle vynálezu, která kromě skleněné moučky o různé zrnitosti obsahuje mletý uhličitan hořečnato-vápenatý. Slinutí vytvarovaného předmětu probíhá při vzestupné teplotě od 500 °C do 850 °C.

Forma k výrobě foukaného skleněného zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228753

Dátum: 15.04.1986

Autori: Wágner Svatoslav, Wágner Jaroslav

MPK: C03B 9/34

Značky: foukaného, zboží, skleněného, forma, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaluje nekovovou, např. keramickou formu na výrobu foukaných skleněných ozdob tím, že mezi vnitřními a vnějšími částmi formy, navzájem spojenými můstky, jsou vytvořeny mezikruhové dutiny vyplněné izolací. Nová forma má snížené tepelné ztráty, což zmenšuje výrobní ztráty následkem praskání výrobků a navíc umožňuje formování i složitých reliéfů současně s vytvářením základního tvaru výrobku.

Sklársky kmeň pre výrobu skleneného vlákna s vysokou odolnosťou voči alkalickému prostrediu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222104

Dátum: 15.07.1985

Autori: Zeman Jan, Vaniš Matej, Gelnar Stanislav, Bednář Alojz, Káčer Ladislav

Značky: voči, prostrediu, skleněného, sklársky, vlákna, odolnosťou, kmeň, výrobu, vysokou, alkalickému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania skla. Rieši zloženie sklárskeho kmeňa pre výrobu skleneného vlákna s vysokou odolnosťou voči alkalickému prostrediu. Sklársky kmeň pozostáva čo do hmotnosti z 19,4 až 60 dielov oxidu kremičitého SiO2, 2,2 až 8,8 dielov kaolinitu Al2O3.2 SiO2.2 H2O, 13,6 až 28,2 dielov vápenca CaCO3, 0,03 až 23 dielov dolomitu CaMg/CO3/2, 13 až 18,6 dielov sódy Na2CO3, 11 až 23 dielov zirkónu ZrSiO4 a 3 až 30 dielov bentonitu.

Způsob zatavování skleněné patky do skleněného hrdla elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219251

Dátum: 15.07.1985

Autori: Nubani Jawdat Ibrahim, Muenkel Raymond Louis, Clark Summit

Značky: zatavování, elektronky, způsob, hrdla, skleněného, patky, skleněné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zatavování skleněné patky do skleněného hrdla elektronky, u něhož se skleněná patka umísťuje na armaturovém kolíku do žádané polohy v hrdle, které je delší, než je zapotřebí, hrdlo se teplem přitaví k patce, teplem se oddělí přebytečné sklo od hrdla, přičemž roztavená část přebytečného skla přilne k armaturovému kolíku a armaturový kolík se posune od patky s přebytečným sklem připevněným kolem armaturového kolíku, vyznačující se tím, že...

Zařízení pro zajištění připevnění vlákna nebo spojitého přástu, zejména skleněného vlákna, na rotující vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 215107

Dátum: 15.10.1984

Autori: Nicoulaud Jean Raymond, Melan Giuseppe-fabrizio Mario

Značky: přástu, připevnění, spojitého, zejména, rotující, vřeteno, vlákna, zařízení, zajištění, skleněného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zajištění připevnění vlákna nebo spojitého přástu, zejména skleněného vlákna, na rotující vřeteno, protahující vlákno, podle patentu č. 208 705, u kterého jsou na naváděcím bubnu, pevně spojeném s volným koncem vřetena, umístěny válečky odtahového ústrojí, na přední straně bubnu jsou umístěna uchycovací ústrojí pro vlákno a na bubnu je kruhová drážka, do které zabírá vyhazovací tyč pro vlákno, opatřená na konci vodicím ústrojím v...

Tryska pro přívod proudu plynu na tryskovou jednotku pro tažení skleněného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 215006

Dátum: 15.10.1984

Autori: Jones John, Coggin Charles

Značky: tryska, vlákna, skleněného, přívod, jednotku, tažení, proudu, plynů, tryskovou

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro přívod proudu plynu na tryskovou jednotku pro tažení skleněného vlákna, vyznačující se tím, že sestává z tělesa (76) obsahujícího komoru (78), přípojné příruby (80) pro vstup plynu do komory (78), ze soustavy, trubek (84), které jsou ve spojení s komorou (78) pro odvod plynu z této komory (78) a z šoupátek (86) umístěných alespoň v některých trubkách (84) a nastavitelných podle volby pro řízení průtoku plynu trubkami (84).