Patenty so značkou «sklářských»

Spôsob a zariadenie na tepelné spracovanie sklárskych materiálov a prírodných materiálov, zvlášť vulkanického pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284512

Dátum: 21.04.2005

Autori: Vozáb Jaroslav, Volf Václav, Drahoš Jiří, Hájek Milan

MPK: C03C 1/00, C03B 5/02

Značky: tepelně, sklářských, materiálov, zariadenie, spôsob, povodu, zvlášť, prírodných, vulkanického, spracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného spracovania sklárskych materiálov a prírodných materiálov, zvlášť vulkanického pôvodu, pri ktorom sa spracovávaný materiál vystaví účinku mikrovlnného žiarenia s frekvenciou 1 MHz až 10 GHz pri teplote v rozsahu od okolitej teploty až 1800 °C vo vsádzkovom alebo kontinuálnom výrobnom procese v prítomnosti inertnej prísady vybranej zo skupiny karbidov, nitridov či boridov v množstve 1 až 100 g na 1 kg sklárskeho alebo prírodného...

Zariadenie na mechanické držanie sklárskych foriem pri ručnej výrobe skla fúkaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2495

Dátum: 12.06.2000

Autor: Orság Vlastimil

MPK: C03B 9/353

Značky: zariadenie, držanie, mechanické, ručnej, fúkaním, sklářských, výrobe, foriem

Text:

...forma 1 položená na neopálenom povrchu podložky 2. Obsluha 3 teda ručne posúva doskovú podložku z v neznázomenom zariadeni po každom tvarovaní, čím dochádza k rovnomernému opaľovaniu ñmkčnej časti podložky g.Na obr. 2 je znázomený pohľad zhora na nové technické riešenie zariadenia na držaniesklárskej formy l pri ručnom fúkaní dutého skla. Sklárska forma l je v príkladnom usporiadaníotvárateľná a je vytvorená dvoch zrkadlovo usporiadaných...

Zařízení pro chlazení sklářských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 20

Dátum: 11.08.1993

Autor: Trtík Jiří

MPK: C03B 9/02

Značky: forem, zařízení, sklářských, chlazení

Text:

...nastaven ke formy Z. Každá forma má totiž jinou velikost. rovněž výška s láie a délky sklářských píštal.a lg nosná ocelové deska F. na které je upevněna pracovní des ka L z měnoformu. litiny nebo teplotné odolného plastu. Na teno pracovní desce L je volně položena dělená sklářská forma Z ze dřeva. pěnoformu. oeelolitiny neho uhiíková. Al~ternativně může být tato forma i nedělená.Zesodu je k nosné desce 3 upevněn pneumatický válec pro ovládání...

Zařízení na odlučování škodlivých látek, zejména fluoru a boru z odpadních plynů sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270792

Dátum: 12.07.1990

Autori: Čechtický Josef, Houška Karel, Hynčica Václav

MPK: C03B 5/16

Značky: látek, odpadních, odlučování, sklářských, zejména, škodlivých, fluoru, zařízení, plynů, pecí

Text:

...g tepla, jehož první výstup łg je uníatěn na první vstup łz reaktoru Q. Na první vstup LZ reaktoru g je umístěno první teplotní čídlo gg, ktoré je přes první regulační člen gg přlpojeno na první regulační klapku gg, která je unístěna na druhý výstup łg výměníku 3 tepla. výměník g tepla je opatřen druhým vstupem łg pro okolní vzduch. Na dávkovací vstup łg reaktoru g je přípojen dávkovač Q aktivní látky,který je připojen přes druhý...

Spôsob čistenia odťahových ciest sklárskych taviacich agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270508

Dátum: 12.07.1990

Autori: Malenka Peter, Hudec Anton, Sékely Stanislav, Lackovič František

MPK: C03B 5/16

Značky: čistenia, odtahových, agregátov, spôsob, taviacich, ciest, sklářských

Text:

...pomere možno použit len pre nánosy, ktorých hlavnou zložkouVzniknutý nános pozostávajúci z 30 až 70 1 hmotnosti oxidu kremičitáho sioz, 15 až50 hmotnosti oxidu hlinitého Alzos a L 0 až 25 S hmotnosti oxidu vápenatého cao a s tým spojená problémy pri prevádzkovaní taviacich agregátov sa najlepšie odstránia, poprípade podstatneznížia,použitím spôsobu podla yynáhu, ktorého podstata spočíva V tom, že do prúas spalín opúštajúcich taviace...

Způsob otopu sklářských tavicích pecí plynným palivem a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269911

Dátum: 14.05.1990

Autori: Grossmann Arnošt, Nejepínský Jiří, Dušátko Petr, Hofreitr Milan

MPK: C03B 5/16

Značky: provádění, palivem, způsob, plynným, způsobu, pecí, sklářských, tavicích, zařízení, otopu

Text:

...plyn-u, respektive plameno na hladinu sklovimy nebo na vnitřní povrch vyzdívky sklářské taviei pece. Také zvětšuje po rovrch kontaktu paliva ee vzduchom a zejištuje lepší promísení paliva se spalovacím vzduchem,a tím i dokcnelejäí vyhoření plynu v prostoru na sklovinou, protože spalování ve sklâřských tavicích peoíoh probíhá vždy při určitém přebytku spalovecího vzduchu a za dokonalé spalování lze považovat situaci, při ktoré palivo v danom...

Zapojení k automatické regulaci napětí transformátorů pro napájení tavicích agregátů, zejména sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269493

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ládr Ivan

MPK: C03B 5/24

Značky: sklářských, regulaci, agregátu, zejména, zapojení, tavicích, napájení, napětí, pecí, automatické, transformátoru

Text:

...není tedy vystaven nepříznivým vlivům taveniny. Rovněž přesnost a spolehlívost regulace se zvýši.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na výkresech, kde je na obr. 1 blokové schéma zapojení k automatické requlaci napětí transformátoru pro napájení sklářské tavicí pece, na obr. 2 průběh časové závislosti velikostielektrického proudu na zátěži.Topné elektrody 3 sklářské tavicí pece łjsou připojeny přes...

Žárovzdorná hmota pro opravy sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268221

Dátum: 14.03.1990

Autori: Henek Milan, Stano František

MPK: C03B 5/42

Značky: pecí, opravy, hmota, žárovzdorná, sklářských

Text:

...vysokou odolnost proti alkalíckému vysokoteplotnímu korozivnímu prostředí ve skléřské peci, má mimořädně dobrou přilnavost k podkladovému zdivu a dobře se roztirá. Přídavek křemičitého úletu do keramického pojiva zlevnuje výslednou hmotu, protože zčàsti nahrazuje drahý mikromletý zirkonsilikbt, ani by se sniłovoly iyzikélně~chemick 6 a tepelné-mechanické vlastnosti hmoty. Přídavek křemičitého úletu společně s organickým pojivem dodává...

Způsob hutního zdobení sklářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267859

Dátum: 12.02.1990

Autor: Starove Julius

MPK: C03B 9/32

Značky: sklářských, způsob, hutního, výrobků, zdobení

Text:

...vzduchových dutin perel, naplněnou injekćni stříkaćkou uvnitř předtvaru ve tvaru masívní plné bañky, upevněné na sklářské pištale.na obr. 2 je yobrazeno v názorném pohledu vytváření dutiny v masívní plné Spodní částí duténo kalichu, uoevneného ve sklářské pištale, naplnénou injekćní střikaćkou.wa oor. 3 je x narýsovaném pohledu vyobrazeno vytváření tři dutín tŕemi ínjekčnimí strikackamí do plného masivního nŕedtvaru ve tvaru bañky, na nťštnle....

Způsob řízení směšovacího poměru spalovacího vzduchu a paliva u hořáků sklářských tavicích pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267431

Dátum: 12.02.1990

Autori: Göbel Miroslav, Hofreitr Milan, Bílek Jiří, Hrubý Vladimír, Chrudimský Petr, Snopek Stanislav, Blažejovský Josef

MPK: C03B 5/24

Značky: řízení, způsob, spalovacího, tavicích, způsobu, vzduchu, poměru, zařízení, provádění, pecí, hořáku, sklářských, směšovacího, paliva

Text:

...zesílení závislosti teploty na součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla paliva. Na vodorovné ose E značí směšovací poměr množství spalovacího vzduchu k množství paliva. Bod po vyznačený na vodorovné ose označuje poměr. při kterém.je dosaženo maximální hodnoty statického zesílení závislosti teploty na součtu entalpíe vzduchu a výhřevného tepla paliva a tím 1 pro danou teplotu 1 1 minimální hodnoty součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla...

Sonda k měření přetlaku horkých spalin tavicích pecí zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 265863

Dátum: 14.11.1989

Autori: Snopek Stanislav, Nejepínský Jiří

MPK: C03B 5/16

Značky: přetlaku, spalin, měření, sklářských, horkých, zejména, sonda, pecí, tavicích

Text:

...rovnoběžně s její podélnou osou dva průtokové otvory A, 2 shodného průřezu, vytvářející vstup a výstup pro proudící epaliny ve snímaoím členu 1. Průtokové otvory 5, 2 úetí do prütokových kaná 1 ~ ků Q, 1 1 o etejném průřezuc Ve enímacím členu 2 jsou průtokové kanálky Q, 1, navzájem spojeny obtokovou komorou §. V konkrétním výhodném provedení má obtoková komora Q průměr 6 mm a keramická trubice g průměr 15 mm. Poměr průřezu obtokové komory Q k...

Mechanismus k vytváření spojovacích klínů při výrobě sklářských pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 231000

Dátum: 15.08.1988

Autori: Kubát Jan, Plešinger Petr, Šilar Jaroslav

MPK: C03B 5/08

Značky: výrobe, sklářských, mechanismus, panví, spojovacích, klínu, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvětví skla a řeší problém výroby sklářských pánví z polotovarů získaných tažením z vakuového lisu jejich vzájemným spojením pomocí klínů vyříznutých na spojovacích plochách. K radiálnímu otočnému lomenému rameni (9) je připojena nosná tyč (12) nesoucí pouzdro (13) s držáky (14, 16) klínovitých trátových břitů (15, 17), které jsou vedeny pomocí dvojice vodicích kladek (21) s výřezem a pružiny (23) a vytvářejí klínovitý výstupek...

Zařízení k odnášení sklářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257584

Dátum: 16.05.1988

Autor: Zbořil Arnošt

MPK: C03B 35/06

Značky: zařízení, výrobků, sklářských, odnášení

Text:

...k odnášení výrobků podle vynálezu, sestávající z vozíků, lanového pohonu, motoru a alespoň z jedné kolejové dráhy.Podstata vynálezu spočívá v tom, že kolejová draha je vytvořena alespoň jednou vodicí kolejí, na níž je vozík zavěšen pomocí dvou horních pojezdových koleček s drážkou a ze spodní strany zajištěn zajiščovacím členem proti vypadnutí a bočnímu výkyvu, přičemž na vozíku je zavěšen unášeč, který je ve spodní části výkyvně ve směru...

Způsob odlučování elektricky vodivých neferomagnetických částí, zejména ze sklářských střepů určených k recyklizaci, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256510

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jonáš Jiří, Kovář Stanislav

MPK: C03B 1/00

Značky: sklářských, neferomagnetických, vodivých, elektricky, recyklizaci, způsobu, tohoto, určených, provádění, zejména, způsob, odlučování, částí, zařízení, střepů

Text:

...způeobu slouží zařízenípodle vynálezu, jehož podstata spočívä v tom, že pracovní prostor odiučoveoího zařízení je vytvořen nejméně jedním generátorem točivého magnetického pole, který eeetává nejméněz jedné řady oívek připojenýoh na zdroj elektrického proudu.ksklon generátoru k horizontální rovině je()dď 90 °. Generátor je opatřen třecí ochrannou vrstvou. Wpozpůeob odlučování vodivých neferomagnetiokých částioV pomocí točivého magnetického...

Způsob zjišťování netěsností teplosměnných zařízení sklářských tavicích peci a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244230

Dátum: 15.12.1987

Autori: Formánek Miroslav, Horák Josef, Malý Ladislav

MPK: C03B 5/16

Značky: netěsnosti, způsob, zařízení, tavicích, zjišťování, teplosměnných, zapojení, provádění, sklářských, způsobu

Text:

...měření je elektricky připojen ohřev 1 vyhřívané trubice g vyhřívscím vedením Lg, plynové čerpadlo g ovládacím vedením 11 a lontovä vodivé balíkové čidlo i topným vedením l 2 s regulačním vedením u. Další vývod iontovl vodíváho kyslíkového čidla 2 je napojen signálním vedením 11 k měřícímu členu 12.Na obr. 2 je v detailu znúzorněno iontovl vodivé lqslíkové čidlo ž, sestúvající z měřicí trubice | 6 z iontovč vodivého materiálu na bizi...

Způsob tavení sklářských surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253590

Dátum: 12.11.1987

Autori: Matesa Joseph, Kunkle Gerald, Demarest Henry

MPK: C03B 5/14

Značky: tavení, sklářských, surovin, způsob

Text:

...když se vsázka zahřívá podle vynálezu spalováním paliva s kyslíkem a zejména tehdy, když vrstva vsázky obklopuje zdroj tepla s vysokou teplotou. Spalováním se samotným kyslíkem V takových zařízeních vzniká ve srovnání s běžnými tavicími sklářskými pecemi poměrně malý objem kouřových plynů s vysokou teplotou, jejichž proud se velice dobře hodí pro účely vynálezu, totiž pro requlaci rekuperace tepla a emise kouřových plynů. K provádění...

Elektrický příhřev sklářských tavicích vanových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252607

Dátum: 17.09.1987

Autor: Rak Milan

MPK: C03B 5/04, C03B 5/027

Značky: příhřev, tavicích, sklářských, pecí, vanových, elektricky

Text:

...je 1,1 až 5 násobkem elektrického příkonu skupiny elektrod zóny tavení.Využití vynálezu umožňuje významné zvýšení tavicího výkonu velkokapacitní vanové pece o další desítky tun utavené kvalitní skloviny za den ve srovnání s elektrickým příhřevem umístěným V tepelné barieře a oblasti zakládání. Osazení tavicí zóny systémem elektrod podle vynálezu je realizačně jednoduché a ekonomicky výhodné.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je...

Zařízení k ochlazování sklářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252323

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jakeš Jan, Remeš Miroslav

MPK: C03B 25/00, C03B 27/00

Značky: zařízení, výrobků, ochlazování, sklářských

Text:

...líšt a uložených v předehŕívacim prostoru ě umistěném pod zakládacim prostorem 2 §. stěny tunelu i tvorené svislou meziatěnou L 2 a vnější stěnou mufle g jsou opatřeny výstupky ,Lg umístěnými střídavě proti sobě. Proti každému výstupku Lg je vždy část vnitřní stěny 52 mufle g. Mezi jednotlivými částmi vnitřní stěny 13 mufle g je siřová stěna 2 , které uvedené části vnitřní stěny 19 propojuje. Na každém výstupku Q a nejméně na jemu...

Zařízení ke zjišťování hustoty tepelného toku žáruvzdornými stěnami tavicích pecí, zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 242734

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rekoš Jozef, Ragas Adrian

MPK: C03B 5/42

Značky: sklářských, žáruvzdornými, tavicích, zjišťování, zejména, hustoty, stenami, pecí, tepelného, zařízení

Text:

...desky g dostatočne tenkć. NTato iiruvzdorna vlikns, odolná proti teplotám od 500 do 1200 °c jsou pojem bud chemicky, napŕ. tmelen na bázi koloidního oxidu kŕemičitáho, kyseliny fosforečnó, nebo sklokeruiky, neho jen mechanicky Mágane.V této uprava Itdnh 3 zo suovinw na bázi S 102 - M 203 malý tepelný odpor, který je mensi ne 1/200 vlastní stěny, takže celkový teplotní tok stenou pece se téměř nenaruší.Doska z je protkáne ternočldnkovými...

Způsob zachycování nístějové skloviny ve sklářských regeneračních dolnoplamenných pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237299

Dátum: 01.05.1987

Autori: Horký Lubomír, Kohoutek Zdeněk, Kalášek Antonín

MPK: C03B 5/06

Značky: zařízení, regeneračních, nístějové, sklářských, způsobu, způsob, dolnoplamenných, skloviny, tohoto, provádění, pecích, zachycování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla, jmenovitě tavení v pánvových regeneračních dolnoplamenných pecích, a řeší problém odstraňování nístějové skloviny vytékající z panve. Vyteklá sklovina se převádí do tuhého stavu přirozeným sestupným teplotním gradientem atmosféry v prostoru pod hořákovou šachtou. Hořáková šachta přechází do jímky sběracím kanálem s čisticím otvorem. Dno sběracího kanálu má sklon ke vtokovému otvoru do jímky, jehož osa je...

Způsob ochrany průtoků sklářských tavicích van před korozí sklovinou a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237950

Dátum: 15.03.1987

Autori: Schäffer Petr, Smrček Josef, Procházka Jan, Voršilka Libor

MPK: C03B 5/42

Značky: provádění, sklovinou, tavicích, před, zařízení, způsob, ochrany, způsobu, sklářských, korozi, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Před průtokem je umístěna vyjímatelná tvarovaná chladicí trubka, jejíž přívod a odvod chladicího média je zabudován do klenby a která je tvarována do smyčky umístěné v odstupu nejméně 30 mm od části průtoku určené k ochraně před korozí. Smyčka je umístěna ve vodorovné vzdálenosti 30 až 200 mm od náběhové hrany průtoku, je-li umístěna též pod stropem průtoku, je v kolmé vzdálenosti 30 až 80 mm od něho.

Zařízení pro navažování sklářských kmenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248757

Dátum: 12.02.1987

Autori: Medek Zbyněk, Dubeš Václav, Přítula Miroslav

MPK: C03B 1/00

Značky: zařízení, sklářských, kmenů, navažování

Text:

...propojených s nosiči zásobvníkú, jejichž vyústění je provedeno nad nádoby umístěné na váze.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají V tom, že vozík s váhou může libovolně pojíždět do jednotlivých navažovacích stanic, přičemž pořadí zásobníků resp. komponentú lze měnit,jakož i počet zásobnĺků, tedy i délku navažovací linky. Pod zásobníky se může pohybovat i vícevozíků s váhami, čímž lze navažovat i několik různých druhů kmenů.Na...

Zařízení na orovnávání a ostření povrchu sklářských brousicích nástrojů s automatickým přísunem do řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248375

Dátum: 12.02.1987

Autori: Medek Zbyněk, Dubeš Václav

MPK: B24B 53/02

Značky: brousicích, řezu, orovnávání, povrchu, zařízení, ostření, sklářských, nástrojů, automatickým, přísunem

Text:

...narážkami.Na obr. 1 je znázorněn držák 1 orovnávaoího nástroje spojený s vysunovatelným vřetenem 2 ustavený v nosiči i. Vysouvací šroub 7 opatření rohatkovým kotoučem 8 je zaohycen v nosiči g vedením g ve svěrném spojí tvořeném šroubem á a objímkou g.Do záběru s rohatkovým kotoučem § je ustavena západka 9 vmontovaná v kroužku 11. Nosič i je podél brousicího nástroje posunovatelný po nosníku g.4 mezi narážkami łâ, L 6, Na obr. 2 je znázorněn...

Zařízení ke strojnímu vypracování sklářských pánví a/nebo denních van

Načítavanie...

Číslo patentu: 232563

Dátum: 01.01.1987

Autor: Stárek Vlastimil

MPK: C03B 7/00

Značky: zařízení, sklářských, panví, denních, vypracování, strojnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestávající z posuvného zaražeče a ovládacího mechanizmu má zaražeč uložen suvně vně sklářské pánve nebo denní vany v ose výpustného otvoru, jímž je pánev nebo vana opatřena.

Zakladač vsázky do elektricky vytápěných sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237548

Dátum: 15.12.1986

Autori: Salák Jiří, Dubeš Václav

MPK: C03B 3/00

Značky: pecí, tavicích, vsázky, sklářských, vytápěných, zakladač, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla a řeší problém zakládání elektrických tavicích pecí o nízkých tavicích výkonech, které není nutno zakládat v postupných pásmech. Na podvozku, pomocí kterého se zakladač přisunuje k peci, je řetězem poháněný vozík se sklopnými žaluziemi, který se vratně pohybuje po kolejnicích mezi plnicím mechanismem a pecí, kde se vyprazdňuje. Část kolejnic namontovaná na podvozku je odklopná, pohonný řetěz je nekončitý a k...

Způsob regulace napětí odbočkových transformátorů, zejména pro napájení sklářských elektrických tavících pecí, pomocí tyristorových spínačů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229260

Dátum: 15.08.1986

Autori: Košťál Jiří, Marek Miroslav, Startl Jan

MPK: C03B 5/02

Značky: způsobu, pecí, způsob, provádění, elektrických, odbočkových, napájení, zapojení, pomocí, spínačů, napětí, tavicích, zejména, tyristorových, transformátoru, regulace, sklářských

Zhrnutie / Anotácia:

Přepnutí odboček uvnitř časového intervalu daného zvolenou konstantní opakovací periodou, která je nejméně dvojnásobkem periody napájecí sítě, se časově posune nejméně o jeden celý násobek periody napájecí sítě, přičemž v okamžiku přepnutí odboček prochází proud nulou. Odbočky (7, 8) primárního vinutí (5) odbočkového transformátoru (4) jsou ke zdroji (6) střídavého napětí připojeny přes dvojice antiparalelně zapojených tyristorů (11, 12) a (13,...

Zapojení k ochraně obsluhujícího personálu u elektricky vytápěných sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236445

Dátum: 01.06.1986

Autori: Sládek Vladislav, Lisý Antonín, Němeček Miloslav

MPK: C03B 5/027

Značky: vytápěných, pecí, zapojení, elektricky, obsluhujícího, sklářských, personálu, ochraně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického tavení skla a řeší problém ochrany obsluhujícího personálu před elektrickým napětím ve sklovině, které se kompenzuje nebo ruší elektrickým polem vytvořeným regulovatelným zdrojem (7) proudu, jehož výstupy jsou odděleny od elektrické sítě topných elektrod (2) pece i od přívodního vedení (13). Na regulovatelný zdroj (7) jsou připojeny sběrné elektrody (4), které svádí elektricky, proud vyvolány topnými elektrodami...

Zařízení k automatickému zakládání sklářských elektrických tavicích pecí v postupných pásmech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223392

Dátum: 15.03.1986

Autori: Salák Jiří, Pacák Zdeněk, Jelínek Václav

Značky: sklářských, elektrických, automatickému, zakládání, zařízení, tavicích, pásmech, pecí, postupných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a řeší problém zařízení k zakládání elektrických pecí v postupných pásmech tím, že zakladač nemá kolejnice pro pojíždění vozíku. Zakladač se skládá z podvozku (1), zakládacího mechanismu (2), pohonu (3), převodového ústrojí (4), (5), (6) a v jednom směru ohebných pohonných řetězů (7), (8). Dále jsou na zakladači dva teleskopické výložníky (9), (10), nesoucí rám (11) se sklopnými žaluziemi (12). Rám (11) se...

Zakladač sklářských tavicích elektrických vanových pecí směsí sklářského kmene a střepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222531

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jelínek Václav, Salák Jiří, Fraiberk Karel, Pacák Zdeněk

Značky: sklárského, vanových, sklářských, elektrických, tavicích, kmene, zakladač, pecí, směsi, střepů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a řeší problém jednoduchého zařízení k zakládání elektrických pecí po celé šířce tavícího prostoru tam, kde se zakládají kmen a střepy v připravené homogenní směsi. Zakladač sestává z násypky (4), spirálového šneku (6 ) a segmentového krytu (10). Osa (7) otáčení spirálového šneku (6) je kolmá k podélné ose (8) pece (9) a segmentový kryt (10) je umístěn na vnitřní straně násypky (4). Tento mechanismus slouží k...

Zařízení k měření teplotních profilů, zejména v průběžných sklářských chladicích pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222511

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veselý Boleslav, Brabec Ludvík, Kerbler Viktor

Značky: sklářských, zejména, profilů, průběžných, zařízení, teplotních, pecích, měření, chladicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření teplot a není omezen výlučně na sklářský průmysl. Vynález řeší problém měření teplot až 600 stupňů Celsia i více v prostředích, která nejsou přístupná pro zavedení běžných měřicích přístrojů teploty a zaznamenávání jejich časového průběhu. Zařízení s vlastními napájecími zdroji se vkládá na pás průběžné pece a během průchodu peci zaznamenává měřené údaje o teplotě do své vnitřní paměti. Po vyjmutí z pece se v paměti...

Způsob výroby dvou- a vícedílných rozevíracích sklářských forem k foukání skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245848

Dátum: 16.01.1986

Autori: Morev Anatolij Vasiljevie, Voronin Jevgenij Filippovie

MPK: C03B 9/34

Značky: rozevíracích, výroby, způsob, sklářských, foukání, forem, vícedílných, dvou

Text:

...Na vrstvu 11 licí syntetické pryskyřice se nenese 5 až 20 mm silná vrstva 12 směsi lité syntetické pryskyřice s jemným anorganickým plnivem o velikosti zrna 0,1 až 1 mm, například sklářským pískem, šamotovou drtí, odpadovým pískem z otryskávání skla apod., přičemž na jeden objemový díl pryskyřice se přidává 1 až 2 objemových dílů plniva. Po 1- až Zhodlnovém vytvrzení se zbylý prostor 13 zaleje směsi licí syntetické pryskyřice s...

Grafitový mazací prostředek pro mazání ocelových forem sklářských automatů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228842

Dátum: 01.01.1986

Autori: Šteinocheř Jan, David Jiří

MPK: C10M 5/06

Značky: oceľových, automatu, způsob, forem, sklářských, grafitový, mazací, mazání, prostředek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Grafitový mazací prostředek, vyrobený na bázi přírodního krystalického mikromletého grafitu vysoké čistoty, rafinovaného ropného oleje, vaseliny a asfaltové suspenze s kaučukovým latexem. Způsob jeho výroby spočívající ve zhomogenizování jednotlivých přísad a mletí v koloidním mlýnu, čímž se získá výrobek dokonale zhomogenizovaný polotuhé konsistence, vhodný pro mazání ocelových forem při výrobě dutého obalového skla.

Vakuový protlačovací lis k výrobě stěn sklářských pánví a jejich spojování se dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226479

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kubát Jan, Šilar Jaroslav, Plešinger Petr

Značky: spojování, protlačovací, sklářských, vakuový, stěn, výrobe, panví, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vakuový protlačovací lis k výrobě stěn sklářských pánví a jejich spojování se dnem, zahrnující horizontální dávkovací komoru a vertikální odvzdušňovací komoru, na kterou je napojena vertikální protlačovací komora opatřená vnějším pláštěm se závěsným křížem nesoucím vnitřní kuželovitý trn, vyznačený tím, že v dutině (18) kuželovitého trnu (14) je umístěn dávkovač (19) tlakového vzduchu sestávající z membránové komory (20) spojené přes...

Zařízení k otopu sklářských pecí teplovzdušně předmísených zemním plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226858

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kašpar Jiří, Šefl Viktor

Značky: teplovzdušně, plynem, předmísených, zemním, sklářských, pecí, otopu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k otopu sklářských pecí teplovzdušně předmíseným zemním plynem, sestávající nejméně z jednoho jednostupňového teplovzdušného směšovače zaústěného pomocí hořákové tvarovky do spalovacího prostoru sklářské pece, vyznačující se tím, že jednostupňový teplovzdušný směšovač (3) je vytvořen z plynové trysky (4), ústící souose do difuzoru (9) směšovače (3), přičemž vnitřní prostor difuzoru (9) je připojen přívodem (5) přes regulační orgán (8)...

Mazadlo sklářských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226836

Dátum: 01.09.1985

Autori: Elefant Miloš, Foral Jiří

Značky: mazadlo, forem, sklářských

Zhrnutie / Anotácia:

Mazadlo sklářských forem tvořené suspenzí grafitu v olejovitém nebo voskovitém nosiči, vyznačené tím, že nosič je tvořen polymery propylenu s polymeračním stupněm 6 až 1 000 a hmotnostní obsah grafitu je 1 až 10 %.

Tryska pro přívod směsi zemního plynu s primárním vzduchem do sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216752

Dátum: 01.10.1984

Autori: Lejska Zdeněk, Hradecký Zdeněk

Značky: tryska, vzduchem, sklářských, primárním, tavicích, zemního, směsi, plynů, pecí, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytápění sklářských tavicích pecí s regenerací nebo rekuperací tepla a řeší problém efektivnosti spalování a tepelné účinnosti v těchto pecích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnější vzduchová trubice 3, v níž je soustředně uložena vnitřní plynová trubice 2, je připojena přívodem 12 na výměník 14 tepla přímo nebo přes zděný hořák 13. Protože tryska 1 je tepelně značně namáhána a vystavena korozivním vlivům, je vnitřní povrch...

Způsob otopu sklářských pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217130

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vinš Jan, Kašpar Jiří, Weidlich Milan, Šefl Viktor, Křížková Jitka, Beránek Jaroslav

Značky: způsobu, sklářských, provádění, zařízení, způsob, pecí, otopu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém tepelné účinnosti tavicích pecí, zejména efektivnosti v oblasti přestupu tepla z plamene do skloviny, a tím problém spotřeby energie na výrobní jednotku.Podstata vynálezu spočívá v tom, že vysoce výhřevný spalovací plyn se ředí primárním vzduchem, který se odebírá z proudu oředehřátého sekundárního vzduchu proudícího z regenerátoru nebo rekuperátoru do spalovacího prostoru pece.Ze zděného hořáku 1 se nasává část...