Patenty so značkou «sklápanie»

Mechanizmus na sklápanie a zaisťovanie prechodovej plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7496

Dátum: 01.08.2016

Autor: Slebodník Vladimír

MPK: B61G 5/02, B61D 17/20, B61F 99/00...

Značky: prechodovej, zaisťovanie, plošiny, mechanizmus, sklápanie

Text:

...spojená s druhou pákou. Opačný koniec druhej páky je otočne pomocou čapu spojený s plošinovým dielom, pričom druhý koniec plošinového dielu je otočne spojený so základovou platňou, V plošinovom diele je otočne situovaný hriadeľ a ten je vybavený ovládacou pákou a zaisťovacím hákom. Zaisťovací hák je prispôsobený na zachytenie zaisťovacieho čapu pri vyklopení plošiny. Ovládacou pákou sa zaisťovací hák odistí zo zaisťovacieho čapu a...

Mechanizmus na sklápanie strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7422

Dátum: 02.05.2016

Autori: Slebodník Vladimír, Hlinka Jiří

MPK: B61D 17/12, B61D 39/00

Značky: mechanizmus, střechy, sklápanie

Text:

...otváranie strechy a následné otvorenie strechy do obidvoch strán podľa požiadavky nakládky alebo vykládky vagóna. Rozvodové hriadele prenášajú malý vstupný krútiaci moment,čo umožňuje použiť menší priemer synchronizačného hriadeľa.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje pohľad na strechu otvorenú do jednej strany. Obrázok 2 znázorňuje detail mechanizmu. Obrázok 3 znázorňuje pohľad na zatvorenú strechu. Obrázok 4 znázorňuje pohľad na...

Zariadenie na sklápanie kabíny nákladného voza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1419

Dátum: 05.03.1997

Autor: Šrůtek Otakar

MPK: B60S 9/00

Značky: kabiny, nákladného, zariadenie, sklápanie

Text:

...a zásahmi do súčasnej konštrukcie náklad ného motorového vozidla.Podstata technického riešenia je ďalej objasnená na priklade jeho uskutočnenia, ktorý je popísaný na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujü- na obr. 1 je bočný pohľad na kabinu nákladného motoro vého vozidla v normálnej polohe,- na obr. 2 je bočný pohľad na kabínu nákladného motoro vého vozidla V sklopenej polohe,- na obr. 3 je bočný pohľad na kĺb kabíny v normálnej-...