Patenty so značkou «skládok»

Zariadenie na úpravu kyslíkového režimu skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4372

Dátum: 02.02.2006

Autori: Lindtner Ján, Gregor Tomáš, Nosko Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: zariadenie, režimu, kyslíkového, skládok, úpravu

Text:

...tlenia, čím sa súčasne zbavuje nepríjemného zápachu a vychádza z tohto kontajnera von. Obe čerpadlá pracujú synchrónne.Pracovný proces zabezpečujúci prúdenie plynu obsahujúceho kyslík je reverzibilný a systematicky sa mení. To znamená, že v prvom pracovnom režime zariadenia vzduch alebo plyn obohatený kyslíkom je v dôsledku činnosti prvého čerpadla nasávaný cez otvory prvého kontajnera, prechádza mikrobiálnym substrátom do priestoru skládky a...

Spôsob likvidácie skládok a ukladania komunálneho a/alebo priemyselného odpadu do betónových síl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8149

Dátum: 22.07.2004

Autori: Dobrzanski Henryk, Rzepka Jerzy, Dobrzanski Przemyslaw, Dobrzanski Andrzej

MPK: B09B 1/00, B65D 90/02

Značky: ukladania, odpadů, skládok, komunálneho, likvidácie, spôsob, priemyselného, betonových

Text:

...sa nutnosť budovania úložných jám a výsypov, ktoré zaberajú značnú plochu a znemožňujú tak plné hospodárske využívanie terénu. Okrem toho sa tiež eliminuje vyplavovanie toxických látok z týchto výsypov atmosférickými zrážkami po dlhú dobu do okamihu úplnej rekultivácie terénu.0010 Vďaka baníckym metódam a zariadeniam použitým v tomto vynáleze na zhotovovanie výkopov pre silo nie je potrebné používať veľký počet konvenčných stavebných...

Systém na upevnenie skládok priemyselného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 648

Dátum: 09.11.1994

Autor: Sušienka Jozef

MPK: B03B 9/04, B09B 3/00

Značky: systém, skládok, upevnenie, odpadů, priemyselného

Text:

...slúžia aj na lepšie vyvinutie koreñovej sústavy použitého rastlinnéhoTvarovky môžu byt vytvorené z tehliarskej hliny, kameniny, drevotriesky alebo ekologicky nezávadných plastov. Ich funkcia môže vo väčšine prípadov končiť vyvinutím koreňovej sústavy a v tomto prípade najvýhodnejšie riešenie predstavujú tvarovky z tehliarskej hliny, ktoré sa vplyvom poveternostných podmienok po vyvinutí koreňovej sústavy použitých výsadbových rastlín...

Spôsob fixácie skládok sypkých anorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247318

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lakatoš Jozef Ing, Kirner Jozef, Patúc Jaroslav Ing, Kopál Pavel, Stopka Ján, Brenner Rudolf

MPK: C09K 3/22

Značky: anorganických, fixácie, spôsob, materiálov, sypkých, skládok

Text:

...až do rýchlosti 106 kni.h 1. Po desaťdňovom daždivom období s úhrnom zrážok 35 milimetrov povrchová vrstva zostáva bez badateľných zmien a v nasledujúcom dvadsatjedendňovom bezzrážkovom období odoláva vetru až do rýchlosti 94 km.h 1.Povrchová vrstva rovinnej skládky popolčeka rovnakého pôvodu a chemického zloženia ako v príklade 1, sa rovnakým spôsobom jednorázove postrieka 6 Ú/o-nym roztokom kyseliny chlorovoclíkovej v dávke 4 dm 5 na l m...

Zariadenie pre vysúvanie skládok tehál z priestoru ukladania

Načítavanie...

Číslo patentu: 245531

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cimpl Zdenik, Kosek František

MPK: F27D 3/12, B65G 49/08

Značky: zariadenie, priestoru, tehál, vysúvanie, ukladania, skládok

Text:

...toho, že vysokozdvižný vozik pri odoberaní skládky nemusí vchádzat do priestoru ukladania, .a tým čas odoberania skládky bude ohraničený spodnou hranicou 30 s. Taktiež pri odoberaní skládky nosičom blokov bude čas ohraničený spodnou hranicou 40 s. Nároky na pevnosť nosiča blokov a jeho zastavaný pri-estor budú nižšie. Uvedené výhody umožnia zvýšiť výkon a znížiť výrobné a investičné náklady linky, do kto 4rej je zariadenie podľa vynálezu...

Zariadenie pre zdvih skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245513

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: B66F 7/18

Značky: zariadenie, zdvih, skládok, tehál

Text:

...v hydraulickom obvode nízky tlak hydraulickej kvapaliny, spravidla omedzený spodnou hranicou tlaku 3 MPa, pri-čom všetky prv-ky hydraulického obvodu sú climenzovane na tento tlak. Priamy zdvih plošiny teleskopickým hydraulickým valcom a tuhé vedenia,prostrednictvom vidlíc, excentrických čapov a kladiek, umožňujú dostatočné presné zastavenie plošiny v požadovaných polo 4hach. Zariadenie podľa tohto vynálezu je jednoduché, výrobne nenáročné...

Zásobník skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 234978

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: zásobník, tehál, skládok

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník skládok tehál je určený pre dopravu a zásobu skládok tehál s jednou zdvíhacou plošinou. Pozostáva zo zdvíhacej plošiny, dopravníka a dvojice položiek, pričom plošina je umiestnená vo vnútri dopravníka a dvojica podložiek sa presúva nad plošinou pomocou dopravníka.

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal

Načítavanie...

Číslo patentu: 230254

Dátum: 15.10.1986

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: zostavenia, skládok, spôsob, výpal, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal vyznačený tým, že stĺpce vrstvy tehál, ktorá sa na ráme dopraví nad plošinu sa postupne, prerušovane zosúvajú z rámu na plošinu a unášajú na ráme nad plošinu podľa programu zosúvania tak, že dosadnú na predom určenú pozíciu v skládke tehál a vytvoria sa medzi nimi predom určené medzery, pričom po zasunutí posledného stĺpca vrstvy tehál z rámu časť skládky na plošine klesne o výšku tehál, otočí sa o...

Zariadenie pre zdvíhanie a otáčanie skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 229256

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sliviak Peter, Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Ďuratný Miloslav

MPK: B66F 7/04

Značky: skládok, tehál, otáčanie, zariadenie, zdvíhanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zdvíhanie a otáčanie skládky tehál pri zostavení skládok tehál bez uchopenia tehál. Podstatou vynálezu je otočný rám, ktorý leží na kolieskach zdvíhacieho zariadenia, s ktorým je prepojený pomocou čapu a hydraulického valca. Miesta upevnenia valca na ráme a zdvíhacom zariadení a čap, tvoria pravouhlý rovnoramenný trojuholník. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchým zariadením otáčať skládky tehál o 90°.

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227709

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Mach Antonín

Značky: zariadenie, skládok, tehál, ukladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok pozostávajúce z manipulátora, podložky, zhrňovača a plošiny vyznačené tým, že podložka (7) je umiestnená nad plošinou (9) pod manipulátorom (5) a zhrňovačom (8).

Zariadenie pre zostavenie skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227705

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol, Galko Ján

Značky: zostavenie, tehál, zariadenie, skládok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši paletovanie tehál na palety pri expedícii tehál. Tehly sa zoradia do vrstiev na valčekovom dopravníku. Pomocou rámu sa dopravia tesne nad paletu, ktorá je umiestnená na otočnej plošine. Nad plošinou sa o tehly zaprie zarážka, ktorá pri spätnom pohybe rámu zhrnie vrstvu tehál na paletu. Po zhrnutí tehál sa plošina otočí o 90° a klesne o výšku tehál. Celý cyklus sa opakuje až sa vytvorí skládka tehál.

Spôsob vytvárania skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 218636

Dátum: 01.06.1985

Autor: Mach Antonín

Značky: tehál, vytvárania, spôsob, skládok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania skládok z tehál pomocou manipulátora, ktorý rady tehál ukladá a súčasne rozraďuje vyznačujúci sa tým, že rozradené rady tehál sa opakovane ukladajú pomocou manipulátora priamo na plošinu až sa vytvorí vrstva tehál, ktorá klesne o výšku tehál, otočí sa o 90° a celý postup sa opakuje kým sa vytvorí skládka tehál.