Patenty so značkou «skládání»

Spôsob získavania inzulínov zlepšeným plynovaním vzduchom pri skladaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17854

Dátum: 17.03.2005

Autori: Keller Reinhold, Rubroeder Franz-josef, Herbert Heike

MPK: C07K 14/62

Značky: skládání, plynovaním, spôsob, zlepšeným, získavania, vzduchom, inzulínov

Text:

...1 (príp. US 5 473 049) a EP 0 668 292 A 2 je známy príslušne zlepšený spôsob získavania inzulínov alebo inzulínových derivátov, pri ktorom sa prekurzor inzulínu alebo prekurzor inzulínového derivátu, ktorých cystínové mostücy nie sú správne spojené, podrobia reakcií v prítomnosti merkaptanu, napríklad cysteínu, a najmenej jednejchaotropnej pomocnej látky, napríklad močoviny alebo hydrochloridu guanídínu, naprekurzor inzulínu, príp. prekurzor...

Zařízení pro skládání bočních stran měkkých krabiček na cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 268525

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hedstück Horst, Zeitel Joachim

MPK: B65B 19/24

Značky: zařízení, skládání, krabiček, cigarety, měkkých, stran, bočních

Text:

...v poloze znázornená na obr. 3 doeáhls zaváděcí komora g rychlosti která Je rovná rychlostí řetězového doprsvníku. Tato rychlost se zachová až do koncové polohy podle obr. 5, naöež Je zaváděcí komora 1 g uvedena zpět do výchozí po lohy znázorněné na obr. l.Při pohybu zaváděcí komory 12 ve směru 32 přepravy narazí zaváděcí komora g na kus l 4 vnitřního papíru a unáší ho s sebou. V důsledku pohybu zsváděcí komory l 2 s kusem ľL 4 vnitřního papíru...

Zařízení ke skládání a chlazení tabulárních fólií z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266077

Dátum: 14.11.1989

Autori: Váňa Josef, Jakubíček Tomáš

MPK: B29C 47/88

Značky: chlazení, fólií, skládání, zařízení, plastů, tabulárních

Text:

...dlouhou, může se stát, že fólie je skládána dříve než je dostatečně vychlazena a má pak v místě skladu sníženou rázovou pevnost. K tomuto jevu dochází např. při výrobě fólií z rozvětveného polyetylénu jestliže je mezi válci skládána za teploty vyšší než 60 °C.K odstranění popsaného nedostatku bylo zkonstruováno zařízení s přesným vedením a intenzivním chlazcním vyfukované fólie podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho skladací desky...

Zařízení na skládání dna sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262725

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šmíd František, Sommer Jiří

MPK: B65B 9/06

Značky: zařízení, sáčků, skládání

Text:

...gb uloženy. Horizontální vedení gb, gb jsou pomocí nosníků ggg, ggb pevně pojena s rámem 5 balicího stroje.V čelistovém rámu g jsou uloženy čelisti gg, gb, na nichž jsou připevněna pomocná tažná zařízení lg, lb. IZařízení na skládání dna sáčků podle vynálezu pracuje takto Čelisřový rám g (obr. 1) ee pohybuje směrem vzhůru. Čelisti gb, gb jsou od sebe vzdáleny tak, že se nedotýkají hadice g. Držáky gg, gb jsou vysunuty z horizontálních vedeni...

Zařízení k automatickému příčnému skládání pasů, zejména z fólií z plastů, textilu a papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262323

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hanáček Jaromír, Trvaj Josef

MPK: B65H 45/16

Značky: plastů, fólií, příčnému, textilu, pásu, automatickému, zařízení, skládání, zejména, papíru

Text:

...lg a snímači koncových poloh skládaných pásů a ze zrychlovnoího dopravníku gl s vyeouvacím zařízením gg zloženého pásu jako finálního výrobku.Základní částí uvedeného zařízení je skladací ústrojí, jehož hlavní částí jsou válcel, li, umístěná pohyblivě ve spodní části nosných bočnic 3 a uložené v pouzdrech lg. válec 13, je přitláčen k pevně uloženému váloi l pružinami 3. Pružiny 3 vymszují prostor potłebnýk prúchodu skládaných fólií A...

Zařízení pro skládání svazku síťkového dialyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245188

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jindoich Luboš, Cihláo Josef, Vaohová Jana

MPK: A61M 1/22

Značky: svazků, dialyzátoru, síťkového, zařízení, skládání

Text:

...o základnu 1.Závěsné zařízení A je tvořeno kladkemí LL, závěsem g a vypínacím závažím m. Kladky JJ. jsou ve stejné úrovni otočnä upevnäny k vnějším stěnám bočnice u, přičemž kladky ll jsou opáeány závěeem 33, který je uchycen jedním koncom na nosič LZ a druhým koncom k vypínacímu závaží 19. Vedle skládacího zařízení je samostatné umístěna skluzavka z pro ueměrnění pohybu membránové opěrłq 2. K držákdm § krevní a dialyzátové lišty i a 1...

Pohybová jednotka lisu na skládání papírových obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249693

Dátum: 15.04.1987

Autor: Krob František

MPK: B65B 11/50

Značky: jednotka, skládání, papírových, obalů, pohybová

Text:

...je dána pouzdry § nalisovanými současnědo základové desky 1 a pravého držáku li a levého držáku g . v ot voru držáků łíĺa 3 jsou nalisována spodní pouzdra Q pojištěná víkem 15.Horním pouzdrem Q a spodním pouzdrem §prochází táhlo g opatřené ve své spodní částí ozubením, do kterého zapadají pastorek gł na levé straně a ozubené kolo gg na pravé straně. Pastorek gł je uložen v přírubě iz, přípevněnéna levý držák łg v levém ložisku gg, pomocí...

Zařízení ke skládání kusů prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245037

Dátum: 16.03.1987

Autori: Benetin Marián, Oddejovie Anton, Durec Milan

MPK: D06F 89/00

Značky: zařízení, skládání, kusů, prádla

Text:

...âTOTBĺ/šZêI-x Bean xĺřĺĺtí BCEFIŽOSQ-IH. . . v. .- .r ~r ~» v ĽCLĚOCTQTOR .T 321 ETCIľ - SQTĽÉZTQ. na HJTOTOBJICILLQ Z ĽLCTÉGÉĚTIOCTBhas yxe cKa 3 aHo, cxxaqansaas naanxa c Y-oópasnum uonepeqHHM oeqennem TOHBEO c.gcKammnM nneqom c HOMOMBE nncuoaux npymmn saxpenneaa Ha Tpaaepce. 5 To saxpenneñne HBĽHETCH OTHocnrenmao xecrxnm, Tax max nncxoue npymnnu nmemw TOĽBKO Hesnaqumensnym anaownqnocwb. Hpn oqesz TOJCTHX Kycxax Gens cxxaaansaan nxasxa M...

Zařízení pro skládání a nakládání typů mezinárodních kontejnerů s rohovými úchyty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238136

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hasenöhrl Jan, Hering Jaroslav, Jansa Zdeněk

MPK: B60P 7/13

Značky: kontejneru, nakládání, úchyty, skládání, typů, mezinárodních, rohovými, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro skládání a nakládání typů mezinárodních kontejnerů s rohovými úchyty, které jsou přepravovány na vozidle, opatřené dvoulanovým navijákem s brzdou, zařízení pro samočinné vyrovnávání tahu lan dvoulanového navijáku a signalizací polohy kontejneru vzhledem k vozidlu. Podstata řešení spočívá v tom, že na dolní podélné hrany kontejneru jsou odnímatelně upevněny alespoň dva přídavné nosníky, na kterých je vytvořen úchyt...

Zařízení pro měření času skládání hlavolamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232804

Dátum: 15.01.1987

Autor: Fiala Václav

MPK: G07C 1/28, G07C 1/22

Značky: hlavolamů, času, skládání, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro snímání časového intervalu od začátku do konce doby skládání hlavolamu, především Rubikovy kostky. Umožňuje současné a zcela nezávislé měření časů na několika soutěžních stanovištích najednou. Jeho výstupní signál je určen pro přímé, automatické zpracování ve výpočetním zařízení tak, aby rozhodčí získali přehledné údaje o časech jednotlivých soutěžících a o jejich pořadí. Zařízení sestává z držáku hlavolamu s podložkou,...

Zařízení na skládání. závinů při mechanizované výrobě vánoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 234586

Dátum: 01.01.1987

Autor: Severa Oldřich

MPK: A21C 9/08

Značky: skládání, vánoček, závinů, mechanizované, výrobe, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění manuální práce při překládání závinů při mechanizované výrobě vánoček. Zařízení tvoří šikmo nad hlavním dopravním pásem linky uložený alespoň jeden přenášecí dopravník, jehož vstupní část je uložena při povrchu hlavního pásu v ose dopravovaného tenčího závinu a výstupní část potom je uložena v ose dopravovaného tlustšího závinu, ve výši přesahující jeho tloušťku. Překládací dopravník je připojen ozubeným převodem k...

Zařízení pro jedno a vícenásobně skládání a také pro další zpracování podélně vytažených textilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241959

Dátum: 15.12.1986

Autori: Troope Walter, Baranyai Gusztáv, Lawrence Jackson, Sodini Giancarlo

MPK: B65B 63/04, B65B 25/20

Značky: také, textilních, vytažených, vícenásobné, výrobků, zařízení, další, podélné, jedno, skládání, zpracování

Text:

...nan oqeab nerxnx Texcwnnbaux usnenmñ c Heöonnmoü coócTBeHHoñ cTaóunLHocTbm. aanpnmep, Konromxu mnm qynxm, Tax RBK, B qecwuocru. Meaay omnennawmn cnnansammnmm cwexuuamm. snecs napoñ Banxon, npomcxouw Hexoxrponnpyemas nonaqa, qwo Moxew npuBecTH K cymecmneaam Henocwarkam B Kaqecwne cxuannnaaua H ynanonxu.Ycosepmeücrnoaanue aworo npnuunna cxnannmanus, a uMeHHo H 3 MBHGHMB Hanpaenennn Bpameuna Banxoa, oóxeaqeunux neaToqHuMM Koaaeñpamm, co...

Způsob výměny a skládání kolejnicových pásů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229827

Dátum: 15.09.1986

Autori: Starý Miloslav, Libertín Alexandr

MPK: E01B 29/17

Značky: provádění, zařízení, tohoto, kolejnicových, způsob, pásu, skládání, výměny, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výměny a skládání kolejnicových pásů v koleji s odstavenými upevňovadly za součinnosti pojízdné soupravy pro vyváženi kolejnicových pásů, vyznačený tím, že staré kolejnicové pásy se vyzdvihují, orientují k ose koleje a zde položí na pražce a současně nové kolejnicové spásy se orientují na žádaný rozchod a ukládají do podkladnic na pražcích.

Zařízení pro skládání textilních plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224253

Dátum: 15.12.1985

Autori: Schädlich Gotthard, Herrmann Ludwig, Weigel Erika

Značky: zařízení, skládání, plošných, textilních, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro skládání textilních plošných útvarů, u kterého nad dopravníkem je uspořádán nejméně jeden skládací můstek a skládacímu můstku je přiřazena nejméně jedna skládací klapka řízeně ovladatelná pracovním válcem, vyznačující se tím, že skládací klapka (18) je upevněna na hřídeli(14) a je uložena výkyvně nejméně v jednom ložisku (13), nejméně na jednom otočném nosném ramenu (12), které je upevněno na hřídeli (8) uspořádaném otočně nejméně...

Zařízení na skládání kusů prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228706

Dátum: 25.10.1984

Autori: Straube Volker, Schädlich Gotthard, Schneider Wolfgang

MPK: D06F 89/00

Značky: zařízení, skládání, kusů, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro skládání kusů prádla- zejména které se používá především v prádelnách. Cílem vynálezu je rovnoměrné přikládání skládaného pradla k podávacím skládacím válcům a jejich rychlé uvolnění za účelem přísunu dalšího skládaného prádla. Úkol vynálezu spočívá v poměrně lehké konstrukci a rychlém uvolnění přísuvného transportéru pomocí dodatečných kladně působících sil a pomoci několika pásem působení se umožňuje časté a po...

Zařízení pro skládání svazků plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216799

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mezírka Milan, Píchal Miroslav

Značky: skládání, zařízení, svazků, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro skládání plechů složených ze segmentů, zejména pro elektrické stroje točivé.Účelem vynálezu je docílení automatického skládání segmentů plechů listěného magnetického obvodu proti stávajícímu ručnímu skládání. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním zařízení podle vynálezu, které sestává z otočného ukládacího stolu pro souosé a odnímatelné uložení svazkovacích přípravků, z alespoň dvou zásobníků segmentů, rozmístěných...

Zařízení na skládání prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220554

Dátum: 01.07.1984

Autor: Schädlich Gotthard

Značky: prádla, zařízení, skládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na skládání kusů prádla, zejména na příčné skládání. Účelem vynálezu je takové zařízení, v němž by pouze vhodné pro skládání, kusy prádla vyvolávaly činnost skládacího mechanizmu, a veškeré kusy prádla s přesahující normu šířkou a/nebo nedosahující normu délkou, nebo s polohou odchylnou, procházely skládacím zařízením bez složení. U zařízení podle vynálezu, shodně s omezující části prvního bodu předmětu vynálezu,je úkol...

Zařízení pro orientování a skládání výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216377

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hošek Stanislav, Provazník Jiří

Značky: skládání, orientování, výrobků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro orientování a skládání výrobků například feritových magnetů, které je sestaveno z řadící sekce a alespoň jedné skládací sekce, pohybových ústrojí a pomocných prvků. Podstatou vynálezu je, že sestává z násypky napojené na vlnovitě řadící lišty ustavené pod zpětným kartáčem s motorem nebo pohybovým prvkem, které navazují na zásobník s podávacím válcem, fixační třmen s pneumatickým válcem zásobníku a koncový doraz s...