Patenty so značkou «skladačka»

Interaktívna skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6888

Dátum: 04.09.2014

Autor: Vetrík Mario

MPK: A63F 9/04, A63H 33/00, A63H 33/10...

Značky: skladačka, interaktívna

Text:

...čelné strany 2 vybavené magnetom 3, a aspoň na oboch koncoch hranolčekov l sú postranné steny vybavené magnetickým prvkom i, ďalej pozostáva z hranolčekov ě zrezaných z jednej strany, kde podstava je vybavená magnetom à a tiež postranné steny pri tejto podstave môžu byť vybavené magnetickým prvkom i, šikmé zrezané plochy g hranolčekov j sú vybavené magnetom g alebo magnetickým prvkom Q, potom ďalej pozostáva z hranolčekov 7 z oboch strán...

Logická skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5279

Dátum: 05.11.2009

Autor: Stojanovič Tane

MPK: A63F 9/00, A63F 9/06, A63H 33/04...

Značky: logická, skladačka

Text:

...Skladačka, ktorá je zložená z ôsmich štvorcových dielov spojených tak, že spolu vytvárajú štvorcový útvar s voľným stredom, pričom šesť štvorcových dielov má dve spojovacie hrany a dva susedné štvorcové diely majú len jednu spojovaciu hranu. Štvorcové diely majú na spojovacej hrane aspoň jeden ohybný spojovací element na umožnenie priklopenia jedného štvorcového dielu k priľahlému štvorcovému dielu. Každý štvorcový diel má lícovú stranu a...

Viacfarebná hranolová skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285044

Dátum: 10.04.2006

Autor: Soláriková Ingrid

MPK: A63H 33/04, A63F 9/06

Značky: hranolová, viacfarebná, skladačka

Zhrnutie / Anotácia:

Skladačka pozostáva zo základných kociek (1-44). Na stenách (A, B, C, D, E) je celoplošne vytvorená jedna zo šiestich farebných plôch (Ž, O, F, Z, Č, M) a na zostávajúcej šiestej stene (H) je umiestnená časť viacfarebného obrazca piktogramu (P1, P2, P3, P4). Rovinné plochy hrebeňových bočníc (50), ihlanových bočníc (60) a krycích platničiek (70) sú taktiež farebne variantne zladené. Celá zostava je uložená na priehľadnej podložke a jej obalové...

Guľová skladačka bez nosného jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 111

Dátum: 17.10.2003

Autor: Chuang Shih-hung

MPK: A63F 9/12

Značky: nosného, guľová, skladačka, jádra

Text:

...podrobného opisu v spojení s priloženými výkresmi.Prehľad obrázkov na ýkresochObrázok 1 je rozložené perspektívne zobrazenie trojrozmernej skladačky, ktorá nie je súčasťou predloženého vynálezu, Obrázok 2 je perspektívne zobrazenie jedného dielu skladačky zobrazenejna obrázku 1, Obrázok 3 je schematické zobrazenie predstavujúce charakteristiku jednéhodielu z obrázka 2, Obrázok 4 je rozložené perspektívne zobrazenie skladačky podľapredloženého...

Mozaiková skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2420

Dátum: 16.05.2000

Autor: Stolár Anton

MPK: A63F 9/18

Značky: mozaiková, skladačka

Text:

...základe systému-orientácie -z druhej vrstvy, paralelene t 1 r 11 iestt 1 cr 1 cnejpod prvou vrstvou. Pnkladv-uskutočneni-a -yynáleznSkladačkaje zhotovená z dvoch rrslicv uložených na-sebe a spojených rozoberateľne ztlebo-nerozobcrateľnc-Do -v-yseknutých otvorov -v-prvej vrstve l -sa vkladá segment s-ekvivalentom v inom jazyku, ktorého preklad sa itachádza v druhcj-xtrstve g, čím sa po-úplnom zložení-vytvorí grafick-ý-celok mozaika v-prvej...

Viacfarebná hranolová skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2083

Dátum: 11.02.1999

Autor: Soláriková Ingrid

MPK: A63H 33/04

Značky: skladačka, viacfarebná, hranolová

Text:

...vytvorená vždy v piatich farebných odtieňoch,na troch kockách je farebná plocha vytvorená v štyroch farebných odtieňoch, pričom jeden odtieň je použitý opakovane, Na najvyššej úrovni je vstrede uložená jedna neprekrytá vrcholová kocka. Farebné plochy na tejto kocke sú vytvorené vpiatich farebných odtieňoch. Všetky neprekryté kocky skladačky sú orientované tak, aby ich predné steny, zadné steny, pravé i ľavé steny a tiež horné steny tvorili...

Skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1618

Dátum: 08.10.1997

Autori: Druckman Gill, Herschkovitz Danny

MPK: A63F 9/12

Značky: skladačka

Text:

...sa zatláčací prvok pripája ku kolíku na zabezpečovanie polohy,takže skladačkové prvky budú upevnené na všetkých stranách.Kvôli vonkajšiemu vzhľadu hotového telesa skladačkový prvok, určený ako homý(posledný) prvok, nemá otvor na zabezpečenie polohy. Ako posledný prvok môže byť,napríklad, pripevnený lepidlom alebo iným spôsobom na susedný predposleduý prvok.Je výhodné, ak predposledný prvok je vybavený otvorom pre hlavu zatláčacieho prvku,...

Skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 491

Dátum: 08.06.1994

Autor: Šichta Martin

MPK: A63F 9/12, A63F 9/10

Značky: skladačka

Text:

...a ľahká.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obr. 1 znázornený prvok skladačky pri pohľade zpredu, na obr. 2 je prvok otočený o 90 O, na obr. 3 a 4 sú znázornené pohľady na podstavyprvku a na obr. 5, priklad ako môzu byt prvky skladačkyPrvok skladačky podľa technického riešenia tak ako je znázornený na obr. 1 až 4 je vyrobený zo zdravotne nezávadného plastu. Pozostáva z tela 1 válcovitého tvaru, na ktorom sú usporiadané...

Skladačka pre hru s harmonickými farbami

Načítavanie...

Číslo patentu: 234837

Dátum: 15.01.1987

Autor: Moravčík Fridrich

MPK: A63F 9/12

Značky: skladačka, farbami, harmonickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru učebných pomôcok a náučných hračiek a rieši skladačku pre hru s harmonickými farbami. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z tŕňa, na ktorom sú otočne nasadené súosé kotúče opatrené na obvodoch farebnými zostavami A, B, C, D, E, pričom na tŕni je otočne uložený bežec s otvormi v rastri pre sledovanie farebných zmien a pre výber zostavovania harmonických farebných skladieb.