Patenty so značkou «skladacie»

Rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi na dopravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288266

Dátum: 01.04.2015

Autor: Jurča Ivan

MPK: B65G 15/12, B65G 21/14

Značky: pohonmi, materiálů, dopravné, lineárnymi, rozkladacie, skladacie, zariadenie, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Rozkladacie a skladacie dopravné zariadenie s lineárnymi pohonmi na dopravu materiálu, vyhovujúcemu doprave na pohybujúcom sa páse, ktoré pozostáva z diskrétnych dopravných nekonečných pásov (9), (10), (11) integrovaných vo výložných ramenách (1), (2), (3). Tieto výložné ramená (1), (2), (3), spojené s otočou (4), cez sústavu pomocných ramien (5), (6), (7), (8) a lineárnych pohonov (12), (13), (14), vzájomne spojených kĺbovými spojmi, tvoria...

Skladacie meradlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19750

Dátum: 20.03.2013

Autor: Neugärtner Mario

MPK: G01B 3/06, G01B 5/213, G01B 5/08...

Značky: skladacie, meradlo

Text:

...sa redukujú finančné náklady, logistické náklady a dopravné náklady. Napríkladremeselníci, aby mohli plniť potrebné meracie úlohy, tak musia so sebou nosiť iba jedenmerací prístroj namiesto dvoch rôznych meracích prístrojov.Účelne je tým prvkom, ktorý má vopred určenú oblasť, prvý prvok skladacieho meradla. To umožňuje jednoduchú obsluhu skladacieho meradla a jednoduche a presne polohovanie vopred určenej oblasti na stupnici, takže...

Závesné zariadenie na posuvné dvere, skladacie posuvné dvere, posuvné okná a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 284363

Dátum: 13.01.2005

Autor: Behring Reinhard

MPK: E05C 19/00, E05D 15/06, E05D 13/00...

Značky: zariadenie, okna, skladacie, závesné, podobně, dveře, posuvné

Zhrnutie / Anotácia:

Zaisťovacie zariadenie (6) má aspoň jednu dvojramennú páku (8) so zárezmi otočne uloženú na nosnom diele (3). Táto páka (8) so zárezmi dosadá jedným svojím koncom na čap (5), druhým sa opiera o pružinu (11), pritom koniec páky (8) so zárezmi dosadajúci na čap (5) leží nad ložiskom otáčania páky (8) so zárezmi.

Vodiaca koľajnica pre posuvné, alebo skladacie posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17164

Dátum: 07.01.2005

Autor: Behring Reinhard

MPK: A47B 95/00, E05D 15/06, A47B 96/00...

Značky: koľajnica, vodiaca, skladacie, posuvné, dveře

Text:

...uskutočnenia vynálezu, Obrázok 5 vyobrazenie vodiacej koľajnice upevnenej na podlahe skrine a rozdelenej v pozdĺžnom smere pred zostavením oboch dielov koľajnice.0010 Na obrázku 1 je so vzťahovou značkou 1 len náznakom znázornená skriňa, ktorá má strop 2, na ktorom je upevnená vodiaca koľajnica 3 pre posuvné dvere 4.0011 vodiaca koľajnica 3 je vytvorená ako vytlačovaný profil, prednostne je vodiaca koľajnica 3 zhotovená z kovu, tu...

Skladacie masážne ležadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1668

Dátum: 05.11.1997

Autor: Zelenay Vladimír

MPK: A47C 17/82, A47C 20/02

Značky: skladacie, ležadlo, masážne

Text:

...stave s upev nenými výstuhami a umiestneným podhlavníkom, pripravené k ma Zsážnym úkonom.Na obr.2 je znázornený pohľad na spodnú časť masážneholehátka v čiastočne zloženom stave a na obr.3 je toto lehátko znázorneně v úplne zloženom stave. 0 br.4 znázorňuje zložené masážne le hátko uložené v ochrannom obale s plecným popruhom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPríkladnú zostavu skladacieho masážného lehátka je vidieť na...

Skladacie šablóny vyrobené z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 568

Dátum: 07.09.1994

Autori: Špánik Peter, Zvarík Jozef, Stacho Ivan, Ľahký Štefan

MPK: B43L 13/20, B41N 1/24

Značky: skladacie, vyrobené, šablony, plastov

Text:

...objasnené na výkrese, na ktorom obraz 1 znázorňuje v dvoch modifikáciách t.j. znak a číslo, skladaciu šablónu vyrobenú z plastov, kde je vyznačený znak a číslo vrátane dalších údajov určujúcich veľkosť a ich umiestnenie v šablóne,v reze B-B a C-C prislúchajúcim k šablóne znaku a čísla sú dalšie doplňujúce údaje určujúce tvar šablóny v mieste naznačených rezov Tento princíp šablón sa vzťahuje aj na šablóny 5 piktogramami.Skladacie šablóna...

Skladacie mobilné nosidlá do sanitného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 533

Dátum: 10.08.1994

Autor: Poliačik Miroslav

MPK: A61G 1/013

Značky: vozidla, nosidlá, skladacie, mobilné, sanitného

Text:

...po vyradeni vozidla z prevádzky možeme nosítka používať na oddeleniach nemocníc ako mobilne vozíky a po použití ich jednoducho zložiť, nebudú zaberať miesto na chodbách.Výška mobilných nositiek v rozloženej polohe korenšponduje s výš kou röntgenového stola, manipulácia s nimi je jednoducháToto technicke riešenie sa nám ozrejmí pomocou obrázkov na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje nosítka V mobilnej - rozloženej polohe. obr. 2 znázorňuje...

Skladacie silo na sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 440

Dátum: 11.05.1994

Autor: Vrbiak Vendelín

MPK: E04H 7/22, E04H 7/26

Značky: materiály, skladacie, sypké

Text:

...priečkami, ktoré sa vsúvaju pre uprípad potreby do U-profilov, pevnených na ňelezných platnič kéch, ktorými môžu byť opetrené z vnutornej strane prefebrikované železobetonové dielce.Podstata technického riešenia je znázornená na priložených výkresoch, na ktorých znázorňuje Obr.l ceľkový pohľad na skladacie silo na sypké materiály, 9 br.2 pohľad zhora na železobetonový stôl, Obr.3 pohľad zhora na prefabŕikovaný železobetőnoyý dielec a...

Skladacie akvárium

Načítavanie...

Číslo patentu: 246401

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klapal Jaroslav

MPK: A01K 63/00

Značky: skladacie, akvárium

Text:

...úspore materiálu a zvýšení estetického vzhľadu, pričem toto riešenie spája prednosti celoslklenených akvárií a alkvárií so zváranou kovovou .kostrou. Táto konštrukcia znižuje náročnosť výroby pri zvýšenej presnosti montáže. Vyne 4chaním zvárania sa znížia aj výrobné náklady.Skladovanie a prepravu skladacieho akvária možno s výhodou prevádzať v nezment-ovanom stave pri minimálnych priestorových nárokoch, pričom nosníky a .rohové stĺpiky...