Patenty so značkou «sítí»

Upínací paleta pro šití dílů, zejména svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268249

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štangl Jan, Mrázek Karel, Kovář Vladimír, Jaša František

MPK: D05B 33/00

Značky: obuvi, paleta, sítí, dílů, svršku, zejména, upínací

Text:

...deska, ve které jsou proti vrchnim šicim drážkam víkové desky vyhotoveny spodní Bicí drážky. ve víkové desce je vytvořena vrchní průchozí vyhloubení,v němž je upevněna vrchní vzorová deska, ve ktere jsou vyhotoveny vrchní šicí drážky.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že pri změně tvaru ěití se v upinací paletě velmi jednoduše vymění pouze vzorové desky. Vzorové desky v zásade neovlivňují tuhost celé upínací palety a lze tedy pro ně vollt...

Stavebnicová šablona pro výrobu svařovaných sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267636

Dátum: 12.02.1990

Autor: Cihlář Antonín

MPK: B23K 37/04

Značky: stavebnicová, svařovaných, výrobu, sítí, šablóna

Text:

...nosniků á spodnich dorszů pro různý sortiment výroby, ktoré se budou liší vzájemnou rozteči spodnich dorazů z. Při změně sortimentu výroby se Jovi výměna celého nosniku 6 spodrdoh dorazů Jako rychlejší a. operativnějši než nastavovárxi ,jednotlivýchK hozmí. části šikmých nosníků 1 je připoden otočný segment 8 rĺesouoi pevná vodítka 2 a stavitelné vodítka 10 přičných prutů vytvořená za dvou rovnoběžných profilu kulatiny s vytvořeným...

Upínací paleta pro šití dílů, zejména svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 265886

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jaša František, Kovář Vladimír, Bakule Karel, Štangl Jan, Mrázek Karel

MPK: A43D 63/00

Značky: obuvi, paleta, svršku, upínací, dílů, sítí, zejména

Text:

...šicích drážek základní desky a víkové desky jsou na základní desce upravený spodní lepivé főlie. Na víkové desce jsou po stranách šicích drážek upraveny vrchní lepivé főlie. Lepivé fólie jsou vytvořeny vrstvou nosného materiálu s oboustranným nánosem lepidla.Vyšší účinek vynálezu spočívá V tom, že na lepivých főliích se šité díly ukotví v celé své ploše a tím se zabráñí jejich shrnování v průběhu šití. Tento účinek se projevuje zvláště...

Zařízení ke spojování a kotvení sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263425

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janošek Bohumil, Císař Zdeněk

MPK: E04H 15/62

Značky: spojování, sítí, zařízení, kotvení

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení ke spojování a kotvení sítí, jehož podstata spočívá v tom, že na Spodní straně zaoblené tvarované hlavy jsou umístěny nejméně dva svislé dříkygopatřené kolem celého obvodu a/nebo na vnější straně zpětnýn tvarováním.Výhody způsobu podle vynálezu spočívají především v jednoduchosti a spolehlivosti spoje. Sítě se ve styčných místech přessebe pouze přeloží a jejich vzájemného tahového spojení se dosáhne zaražením...

Zapojení pro obousměrný převod energie mezi supravodivým magnetickým energetickým zásobníkem a stejnosměrnou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262554

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čeřovský Zdeněk, Kamenický Jan, Bartoš Stanislav, Ibl Stanislav

MPK: H02J 13/00, H01F 5/08

Značky: stejnosměrnou, převod, magnetickým, energetickým, zásobníkem, supravodivým, energie, sítí, zapojení, obousměrný

Text:

...prvního jednosměrného spínacího prvku 5 a prvního neřízeného usměrňovače 5 a jednak sériová kombinace druhého jednosměrného spínacího prvku 5 a druhého neřízeného ueměrňovače 1. Mezi společně uzly g, g prvků jednotlivých větví je pak zapojen kondenzátor lg, k němuž je připojena měničová soustava ll. Paralelně ke kondenzátoru 33 je zapojen třetí jednosměrný spínací prvek lg v sérii s ochranným odporem lg.Vlastní obousměrný přenos energie mezi...

Zařízení pro automatické připojování synchronních generátorů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261781

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tittelbach Bohumil, Bláha Karel

MPK: H02J 3/42

Značky: energetické, synchronních, sítí, připojování, automatické, zařízení, generátoru

Text:

...režimu zařízení a pátý obvodový vstup lg pro připojení prvku zadávajícího dovolený fázový posuv pri ručním fázování.Sinusové průběhy napětí gs sítě, respektive napětí 3 G generátoru jsou přivedeny na horní vstup łgě, respektive Spodní vstup jgg tvarovacího obvodu lg, kde jsou upraveny na první obdélníkový průhěh §a druhý obdélníkový prúběh Q s délkou impulsu rovnou příslušné délce periody vstupního průběhu, jak objasňuje obr. 2. V...

Zapojení pro obousměrný převod energie mezi supravodivým magnetickým energetickým zásobníkem a střídavou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261762

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ibl Stanislav, Kamenický Jan, Bartoš Stanislav, Čeřovský Zdeněk

MPK: H02J 15/00

Značky: zásobníkem, energie, obousměrný, magnetickým, energetickým, sítí, převod, zapojení, supravodivým, střídavou

Text:

...hlavní supravodivé indukčnoeti l je svou druhou svorkou připojen druhý jednosmerný spínací prvek 3, který je svou první svorkou připojen přes kondenzátor g k první svoroe supravodivé indukčnosti l. Na kondenzatoru 3 je polarita napětí alfa, respektive beta podle zvoleného pracovního režimu. Ke kondenzátoru g je paralelne připojena sériová kombinace vyhlazovací indukčnoatí 1 4 jediného bloku 3 měniče. Paralelně k prvnímu jednosměrnému...

Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260063

Dátum: 15.11.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 29/12

Značky: ovládání, sítí, pracujícího, vysílače, vazební, dálkového, napětí, transformátor, hromadného, vysokého

Text:

...je svisle posuvná,zatímco mezi dolní cívkou vinutí vysokého napětí a cívkou napájecí je umístěno souose další vinutí stínicí a tyto tři cívky jsou pevně spojený s nosnou izolační konstrukcí a cívka budicího vinutí je provedena speciálním způsobem, kdy ke kmenovému vinutí jsou pripojeny symetricky na obou koncích vždy dvě stejné regulační cívky s počtem cca 6 až 10 3 závitů cívky kmenového vinutí.Na nosném izolačním válci l je upevněna zalitím...

Zapojení analogově-číslicového převodníku s logickou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242626

Dátum: 01.05.1988

Autori: Pietraszek Leon, Srovnal Jioí

MPK: H03M 1/00

Značky: sítí, analogově-číslicového, převodníku, logickou, zapojení

Text:

...obvodu spojen s prvním vstupom třetího hradla 51. Druhý vstup tohoto hradla 5 je spojen s výstupom jodonáctého hrodla głł. Výstup 5 čtvrtého komparátoru 51 je uvnitř integrovaného obvodu spojen s prvním vstupom čtvrtého hredla gg. Druhý vstup tohoto hradla 55 je spojon s výstupom dvanáctého hradlo głg. Výstup 2 pátého komparátoru gž jo spojen s prvním vstupom pátého hrodla 55. Druhý vstup tohoto hradlo 52 je spojen s výstupom...

Nosič oděvních součástí pro technologii šití v závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257326

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jemelka Jaromír, Studený Lubomír

MPK: D05B 39/00

Značky: závěsu, sítí, technologii, součástí, oděvních, nosič

Text:

...zúženy, např. vyfrézováním plošek, obr. 3 a umožňují tak při pootočení háčku Q svorky §ł vyjmout háček § v těchto místech z rámu. Tato podmínka je splněna tím,že průřez kloubů 33 a obou částí rámu je v uvedených místech menší než je mezera háčku 3.Oba konce pevné části rámu Al ą výkyvné části 5 rámu jsou upraveny v místě uložení kloubů 53 tak, že vzájemným dosednutím sešikmených konců obou částí je vytvořena zarážka,obr. 4, která umožňuje...

Vodivá pasta pro vytváření vodivých sítí na nevodivé podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256037

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vybíral Jaroslav

MPK: H01B 1/22

Značky: sítí, vodivá, nevodivé, podložce, vodivých, pasta, vytváření

Text:

...dle složení pevného podílu pasty pro uvažovanou aplikaci.Příklady složení pasty v 25 ° 37Vodivá pasta je připravena z pevného podilu práškových materiálů. Velikost částic uvedených materiálůuusi být menší než 20 /um. Organické pojivo je připraveno rozpuštěním 8 hmot. ethylcelulozy v terpineolu.9) S 1 °ž°ĺ Celkové pevného podilu Cr 3 C 2 22,02 hmot. 16,3 hmot. Ni V 57,98 hmot. 42,9 hmot. B 20,00 hmot. 14,8 hmot. organ. pojivo - 26,0 ...

Dynamická podsynchronní brzda asynchronního kroužkového motoru, nezávislá na síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247367

Dátum: 16.11.1987

Autor: Zachariáš Ladislav

MPK: H02K 49/06

Značky: podsynchronní, dynamická, motorů, sítí, brzda, kroužkového, asynchronního, nezávislá

Text:

...obvod je nakreslen dvoupőlově.Na napájecí síť ł je přes vypínač« g motoru připojeno statorově vinutí 3 asynchronního kroužkového motoru, jehož rotorové vinutí 3 je připojeno na sériovou kombinaci trojfázového brzdového odporu A a primárního vinutí § trojfázového proudového transformátoru, jehož sekundární vinutí Q je připojeno na střídavou stranu trojfázoveho usměrňovacího můstku 1,jehož stejnosměrná strana je přes pöly gg a §§...

Chirurgická jehla pro šití zejména kovovým šicím materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246233

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dunse Helmfried, Kirillov Jurij Iljie, Urbanke Walter, Surovikin Vitalij Fedorovie

MPK: A61B 17/06

Značky: zejména, šicím, kovovým, sítí, materiálem, jehla, chirurgická

Text:

...plochách. Vzniklá Chirurgická jehla je upravena do tvaru oblouku. Lze též vytvořit dvojitou chirurgickou jehlu tak, že tenkostěnnou trubičkou opatřenou špicí je opatřen i volný konec šicího materiálu.Chirurgická jehla podle vynálezu je výrobně velmi jednoduchá a umožňuje velkoeériovou,plně automatizovanou výrobu bez použití speciálních chírurgických jehel, nebot použitým materiálem je pouze vlastní šicí materiál a s výhodou se...

Zařízení pro ohýbání, zejména armovacích svařovaných sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240635

Dátum: 15.09.1987

Autori: György Lajos, Zára Erzsébet

MPK: B21D 11/12

Značky: ohýbání, svařovaných, sítí, armovacích, zařízení, zejména

Text:

...bezporuchové a odpovídá tak plně těžkým podmínkám stavební výroby.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na výkresu.Zařízení vychází z tuhého oceľového rámu, na němž je uložena pevná lišta l, na které jsou upevněny jednotlivé ohýbací trny 3, přes které jsou ohýbány jednotlivé pruty armovacích sítí. obě strany pevné lišty l jsou opatřeny čelem §, v němž jsou uložena ložiska Ě, v nich je uložen čep A...

Elektrický obvod k postupnému připínání elektrických spotřebičů k síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240353

Dátum: 15.08.1987

Autor: Stritzko Vojtich

MPK: H02J 4/00

Značky: sítí, spotřebičů, elektricky, postupnému, připínání, obvod, elektrických

Text:

...i špičková hodnota proudu impulsů přiváděných do řídící ele.ktrody 7 bistabilního řízeného prv ku 5. Proudovým impulsem, jehož špičkovéhodnota je většínež zápalnát hodnota řídícího proudu bistabilního řízeného prvku 35,je převeden tento prvek 5 do sepnutého stavu. Sepnutý stav bistabilního řízeného prvku 5 způsobuje průtok proudu do řídic-íelektrody 4 polovodičového výkonovéhmspi. nače 3 a tím zajišťuje sepnutí polovodičo vého výkonového...

Zařízení pro stříhání, zejména svařovaných armovacích sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244626

Dátum: 14.08.1987

Autori: Tóth József, Zsembery László

MPK: B23D 17/06

Značky: zejména, svařovaných, stříhání, sítí, armovacích, zařízení

Text:

...styku se atříhanou sveřovanou armovací sítí.Zařízení podle vynálezu je co do nákladů nenáročné, nevyžaduje v podstatě žádnou údrłbu,vyhovuje plně běžnym podmínkám stavební výroby je pu tom schopne stříhat sítě iľv značnám průměru jednotlivých prutů této sítě. /do 5 8 mm/Presnosť. tohoto zařízení plně vyhovuje potrebám stavební výroby a odstřiženć plochy jsou čisté a rovná.Při práci s tímto zařízením lze dosáhnout v daná oblasti...

Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů v potrubí ve větrné síti dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Václavík Ivo, Bilan Zdeněk, Chrobáček Radomír, Kuchta Zdeněk

MPK: G01L 15/00, E21F 1/00

Značky: spádu, sítí, stacionárního, měřiče, zapojení, tlakových, větrné, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stacionárního měřiče podle vynálezu slouží k měření tlakových spádů ve větrné síti dolu a je určeno především pro uhelné doly s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů se skládá z tlakoměrné krabice, která je připojena odbočkou na potrubí, ze snímače vychýlení, který je propojen jednotkou korekce s tlakoměrnou krabicí. Na výstupu snímače vychýlení je připojen vysílač, propojený s...

Elektrická stanice jako zdroj elektrické energie spolupracující s elektrizační sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239660

Dátum: 13.03.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: H02J 3/40

Značky: energie, elektrizační, stanice, spolupracující, sítí, zdroj, elektrické, elektrická

Text:

...řídicího obvodu 2, fasovi Msendho uemerňevačeVýstup rásovä říasnábo usmörňoveče ,La je pres ěidlo u proudu a stejnosměrnýaesiebvod kjj, proudu připojen k stejnosměrnőmu vstupu L 6, střídače n proudu, jeho výstup je připojen ke ststoru esynohronního stroje 4 s kotvou nekrdtko.Druhý výstup ,L 2 ŕídicího obvodu ž, střídače ,LE proudu je spojen s tídicím vstupea 11 x střídoče LE, proudu, první vstup 1 łídioího obvodu g novi řísendho usmirňovade...

Zařízení šicího stroje pro řízení šití dané délky švu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233619

Dátum: 01.03.1987

Autori: Janeček Jiří, Janderka Emanuel

MPK: D05B 3/06, D05B 19/00

Značky: zařízení, sítí, stroje, šicího, délky, dané, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení šicích strojů, a to zejména dírkovacích šicích strojů a slouží k řízení šití předem dané délky švu. Zařízení obsahuje bezkontaktní spínač připojený k řídicímu obvodu šicího stroje, do jehož pracovní oblasti zasahuje clona upevněná na pomocné hřídeli v rameni šicího stroje. Clona je tvořena dvěma stavitelnými kruhovými výsečemi.

Zařízení pro fázování synchronních strojů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248526

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vávra René, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02P 1/46, H02J 3/08

Značky: zařízení, fázování, energetické, strojů, synchronních, sítí

Text:

...výstup 13 g je spojen se vstupem §ł druhého členu § vyhodnocujiciho nulový signál, jehož výstup §§ je spojen s druhým vstupem gig prvního členu g logického součínu,jehož první vstup 2 je spojen s výstupem 6.2 prvního členu § vyhodnocujicího nulový signál, jehož vstup Éił je spojens výstupem § 33 prvního členu Žjs nestavitelnou necitlivostí,jehož vstup 23 je spojen s výstupem igä součtového členu 5. Výstup 9.3 prvního členu g logického...

Způsob šití obrobků a samočinný šicí stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233707

Dátum: 15.08.1986

Autori: Martin John Frederick, Fino Michael John, Welcher Ray Eugene, Dorosz Adolph Stephen

MPK: D05B 21/00

Značky: provádění, šicí, stroj, způsob, obrobků, samočinný, tohoto, sítí, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob šití obrobků, při kterém se definuje sled stehových bodů tvořících šicí obrazec a tento sled se uloží v paměti počítače v podobě číslicové informace obsahující řadu číslicově vyjádřených hodnot souřadnicových os, a k této informaci se zjedná přístup pro vytvoření řady řidících signálů, reakcí na něž se obrobek šije podle šicího obrazce, je určen zejména k použití v obuvnickém průmyslu. Vynález záleží v tom, že pro šití prvního šicího...

Zařízení pro fázovou synchronizaci přenosové stanice v číslicové telekomunikační síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 226167

Dátum: 15.03.1986

Autori: Marlevi Aleksander, Ghisler Walter, Anäs Johan Olof

Značky: přenosové, telekomunikační, sítí, synchronizaci, zařízení, fázovou, číslicové, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro fázovou synchronizaci přenosové stanice v číslicové telekomunikační síti s napěťově řízeným oscilátorem, uspořádaným ve smyčce s konstantní fází, který má výstup pro vysílání hodinového signálu stanice a řídicí vstup pro hodinové signály vedení, příslušejících k soustavě přicházejících vedení z jiných přenosových stanic v telekomunikační síti a s fázovým komparátorem uspořádaným pro porovnání fáze hodinového signálu stanice s fází...

Manipulátor na šití střapců a bambulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223607

Dátum: 15.03.1986

Autori: Smrž Ladislav, Kulič Zdeněk

Značky: manipulátor, střapců, bambulí, sítí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulátoru, vhodného pro podávání navinutého a rozříznutého svazku nití od navíjecího stroje k šicímu stroji, kterým se tyto nitě spojují do střapců nebo bambulí. Podstatou vynálezu je, že na nosném tělesu (15) je otočně okolo vertikální osy (16) a výkyvně okolo horizontální osy (17) prostřednictvím nosiče (18) uspořádána plošina (2), která nese v sérii seřazené pneumatické válce (6, 7), z nichž pístnice levého pneumatického...

Zapojení pro omezení velikosti analogového signálu v počítací síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219770

Dátum: 15.09.1985

Autor: Zubkovský Jiří

Značky: analogového, signálu, omezení, sítí, zapojení, počítací, velikostí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení pro omezení velikosti analogového signálu v počítací síti je přesným a spolehlivým způsobem dosáhnout omezení výstupního napětí proporcionálního členu. Toho se dosahuje tím, že do zpětné vazby proporcionálního členu se zapojuje v sérii dioda a komparátor, který komparuje výstupní napětí proporcionálního členu s napětím zadané meze. Překročí-li výstupní napětí proporcionálního členu za danou mez, komparátor změní své...

Zapojení pro rozlišení fází v elektrické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221719

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kuzmik Kamil, Šamárek Zdeněk

Značky: zapojení, elektrické, fázi, sítí, rozlišení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru energetiky - rozvodu elektrické energie. Vynález se týká zapojení pro rozlišení fází v elektrické síti, zejména v síti nízkého napětí. Vynález řeší problém rozlišení jednotlivých fází v opticky nepřehledné situaci pro umožnění provedení rovnoměrného zatížení fází a tím snížení ztrát elektrické energie. Vynález využívá časového posunu elektrického proudu v jednotlivých fázích. Vysíláním impulsů vhodné délky v nadakustické...

Zapojení převodníku činného i jalového výkonu v trojfázové síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 225470

Dátum: 15.04.1985

Autor: Filouš Leopold

Značky: činného, výkonu, sítí, jalového, trojfázové, zapojení, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku činného i jalového výkonu v trojfázové síti využívajíci stejných obvodů amplitudově šířkové modulace vyznačené tím, že vstup (1201) invertoru (IN) je připojen přes spojené kontakty (56,55) přepínače funkce (P) na kladné napětí (+U) a prvním výstupem (1203) na první budící vstup (135,145,155) dvoupolohového spínače (S1,S2,S3), přičemž první vstupní svorka (1) pro fázové napětí (Ux) je připojena na vstup (101) prvního...

Ústrojí pro polohování a posouvání sešívaných výrobků na automatu pro šití dlouhých švů s ústrojím pro předpolohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 229854

Dátum: 15.01.1985

Autori: Berger, Liebig Andreas, Karste Eberhard

MPK: D05B 35/00

Značky: sítí, polohování, posouvání, ústrojím, švů, ústrojí, automatu, výrobků, sešívaných, dlouhých, předpolohování

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížení technických a ekonomických nákladů při šití dlouhých švů, například podélných švů na povlacích aniž by bylo zapotřebí zavedení automatizovaných pásových linek. Základem vynálezu je úkol vyvinout automat pro sešíváni dlouhých rovných švů, na kterém se šijí švy delší než 2 000 mm při minimální šíři sešívaných dílů 1 600 mm. Přitom je třeba zabezpečit bezchybné polohování, aby velká vlastní váha povětšině zavěšených...

Zařízení pro ochranu před předpětím pro ventilové usměrňovače zhášené sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217408

Dátum: 01.07.1984

Autor: Uhlenhut Gerd

Značky: ventilové, zhášené, předpětím, zařízení, ochranu, před, sítí, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ochranu před přepětími, která vznikají při přepínacích operacích ve ventilových usměrňovačích proudu zhášených sítí, obsahující nelineární ochranné prvky a obvod odbuzení a napájecích spotřebiče s velkou indukčností, například budící pole strojů na stejnosměrný proud. Cíl spočívá ve vyloučení nežádoucího zhoršení spolehlivosti práce při využívání zařízení pro ochranu před přepětími a v zajištění efektivní ochrany...

Přenosný přístroj pro měření tlakových spádů v důlni větrní síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 223536

Dátum: 01.05.1984

Autori: Bilan Zdeněk, Kuchta Zdeněk, Chrobáček Radomír

Značky: prenosný, měření, sítí, větrní, důlní, spádu, prístroj, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosného přístroje pro měření tlakových spádů v důlní větrní síni především v plynujících dolech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen hadicí, která je připojena na tlakovou krabici, na kterou je machanicky napojen snímač vychýlení s korekční jednotkou a výstup ze snímače vychýlení je napojen na vstup vyhodnocovací jednotky, na jejímž výstupu je napojen indikátor, přičemž snímač vychýlení, vyhodnocovací jednotka a...