Patenty so značkou «sítě»

Zapojení komunikační sítě s nejméně jedním optickým koncentrátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270040

Dátum: 13.06.1990

Autori: Valenta Vladimír, Tomeš Igor

MPK: H04B 9/00

Značky: komunikační, zapojení, koncentrátorem, nejméně, sítě, jedním, optickým

Text:

...emčru je připojen svým ovládecím vstupom Q určeným pro přepínáni hlavního nebo vsdlejiího směru přenosu na výstup přspínaciho bloku Q na výstup monitor § 53 hlav ního emäru, který je současně připojen na ovládací vstup VVVS optického vysílače vedlejší ho směru pro zàmörnó uvedení optioksho vysileče gggg vedlejłího tmäru přenosu mimo provoz.V optické pobočcs gg komunikační stanica podle obr. 3 je vstup gg opticka edbočky komunikační...

Zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268388

Dátum: 14.03.1990

Autor: Březina Josef

MPK: A01G 17/06

Značky: chmelnice, stropní, havárie, sítě, rizika, snížení, zařízení

Text:

...v náryse, obr. 2 v bokoryse základní část, tedy průvlak, zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynálezu, obr. 3 znázorňuje schematicky v nàryse celé příkladné provedení zařízení a obr. 4 znázorňuje schematicky celé zařízení včetně uchycení ke kotevníuu úchytu.Do míst, kde je stropní sit chmelnice uchycena na kotevní úchyt Q, je zařazeno zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynalezu,...

Zapojení pro odpínání zátěže parní tepelné sítě v závislosti na tlaku v uzlových místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266748

Dátum: 12.01.1990

Autori: Král Václav, Budovič Jan, Mejta František, Vařenka Jiří

MPK: G05D 16/20, F22B 35/00

Značky: tlaku, zapojení, parní, tepelně, sítě, závislosti, zátěže, uzlových, odpínání, místech

Text:

...sdělovacícesta 3 je současně připojena k výstupu centrální jednotky 1 açke vstupüm první až n-té rozvodné stanice lg, druhá sdělovaoí cesta 1 je současně připojena ke vstupu centrálníjednotky l a k výstupúm první až n-té rozvodné stanice lg. Vstup rozvodné stanice lg je prvním vstupem gl druhého vazebního obvodu 2, jehož druhý výstup gł je připojen na první vstup lgl řadiče lg, jehož první výstup ggg je připojen na druhý vstup 23 druhého...

Zařízení pro obsluhu terminálové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 263429

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 13/10

Značky: terminálové, sítě, obsluhu, zařízení

Text:

...Q automatického předpětí. Výstup 52příjímače Q je spojen se vstupem Ql počítače 5. Výstup QQ počí tače Q je spojen se vstupem Q vysílače 2. Druhý vstupní vývod33 příjímače 5 je spojen se vstupem Qł přímé větve vedení Q. Výstup ág přímé větve vedení 6 je spojen s prvním vývodem ll zakončení 1 proudové smyčky. Druhý vývod lg zakončení 1 proudové smyčky je přes zpětný vodič 62 vedení 6 spojen s druhým vývodem lg proudového zdroje l a současně...

Zapojení kruhové optické komunikační sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262371

Dátum: 14.03.1989

Autor: Tomeš Igor

MPK: H01P 11/00, G02B 6/28

Značky: komunikační, zapojení, sítě, kruhové, optické

Text:

...optického vysílaöe gyg při detekci poruchy optoelektronického spoje hlavního směru přenosu informace ggg odbočovacím a opakovacím uzlom gł, gg 31. K elektríckému spoji vedlojšího směru přenosu informace yggg mezi druhým optickým vysílačem gyg a druhým optickým přijímačem ggg je přes druhý spínač gg spojen s výstupom druhého optického příjímače ggg se vstupomprvního optického vysílače Qgł pro vytvoření obchozího spoje v případě dotokce...

Elektricky vodivé a mechanicky pevné spojení vývodu kovového pouzdra s kontaktní plochou vodivé sítě substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259472

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hlavatý Lubomír, Farský Miroslav

MPK: H01R 4/02

Značky: plochou, pevně, sítě, kovového, substrátů, vývodu, pouzdra, kontaktní, vodivé, elektricky, spojení, mechanicky

Text:

...že je nutno překlenout poměrně značnou vzdálenost mezi vývodem a vodivou vrstvou substrátu. Dochází k přerušení pájeného spojení nebo ke stečení pájky do otvoru korundové deatíčky, eventuálně ke vzniku zkratu se základnou držáku. Při tepelném namáhání cyklováním dochází vlivemNedostatky současného stavu techniky odstraňuje elektricky vodivé a mechanicky pevné spojení vývodu kovového pouzdra s kontaktní plochou vodivé sítě substratu...

Zkušební zařízení pro telefonní sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247222

Dátum: 01.08.1988

Autori: Stanik Jan, Špaeek Miroslav Neratovice

MPK: H04M 3/22

Značky: sítě, zkušební, telefonní, zařízení

Text:

...Q generování dat pro zadanou funkci.Požadavek na zkušební úlohu vstupuje do bloku Q generování dat,kde jsou vytvořeny tři typy dat zaznamenané v datové paměti 2. Z jednotlivých typů dat jsou parametry požadované zkušební funkce z výstupu âg signálů parametrů funkce předávány řídící jednotce l. Obdobně jsou na řídící jednotku l předávána data o posloupnosti aktivace funkčních bloků il až àg pro prováděnou zkušební úlohu. Data pro modifikaci...

Vícevinuťový olejový vazební transformátor pro sítě 110 kV s izolovanou neutrálou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257883

Dátum: 15.06.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 39/00

Značky: neutrálou, transformátor, izolovanou, vícevinuťový, sítě, olejový, vazební

Text:

...5, která jsou souosá. Kolmo k ose těchto vinutí je umístěno regulační vinutí §, a to uvnitř dolní části pracovního vn vinutí Q. Pracovní 110 kv vinutí 3 je vyvedeno na 110 kv průchodky g a g umístěné na hliníkovém víku Q izolační nádoby 33, pracovní vn vinutí g, stínící vinutí A a regulační vinutí Q jsou vyvedeny vn prüchodkami lg v hliníkovém dnu ll izolační nádoby g. Pracovní vn vinutí 3 a regulační vinutí Ž jsou zapojeny...

Sekční izolátor trolejové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256910

Dátum: 15.04.1988

Autor: Goroškov Jurij

MPK: B60M 1/18

Značky: trolejové, sítě, izolátor, sekční

Text:

...crpeuxoň.Ycrpoňcrno paöowąer cnenymnn oópason.Hpn npoxone no nsonxropy roxonpueumuxa (He nokasan) non TOKOM n nanpanne~ HMH, yxasannou cTpenKoü, nosnuxaer nyra, xoropan ucrnrnsaercn Ha yroracnTenbmx anemearax 1 H racnrcn. Ecn nyra He ycnena HOFBCHYTB Ha yroracnvenb 256910.Hx 3 neMeHTHX I, ro ona 3 uxonuTHa nyrooTBonmñ snehenr.4 H Homer raper» Mexy BRM H roxonpneuuuxon. Hpu nansuéůmen auméuun roxonpueuwuxa 5 nanpanneHHH crpenxu nponcxonr...

Vystřelovací chytací sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254451

Dátum: 15.01.1988

Autor: Savický Jan

MPK: A01K 15/04

Značky: chytací, sítě, vystřelovací

Text:

...s je umístěn tak, že jeho vzdálenost od středů gum je stejná. Vystřelovač je opatřen zásobníkem z něhož při výstřelu síE vyletí.Při chytání polodivoce a divoce žijících živočichů se dosáhne časového zefektivnění práce. Zařízení podle vynálezu umožňuje chycení předem vybraného jedince např. z hejna ptáků. Umožňuje rovněž chycení letících nebo plovoucích živočichů. U chovaných zvířat se odchyt urychlí, a tím se omezí rušení ostatních...

Zařízení pro ovládání zdrojové sítě nízkého napětí a ventilačního systému trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241626

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mauk Gerhard, Tétényi Péter

MPK: H02J 7/14

Značky: ventilačního, systému, trakčního, nízkého, napětí, vozidla, zařízení, sítě, zdrojové, ovládání

Text:

...druhý odpor 52 a akční člen lg připojen ke kolektcru druhého tranzistoru E . Prvá oddělovací dioda Ql je zapojena mezi kolektor prvého tranzistoru 11 a bázi druhého tranzistoru 12. Emitory prvého a druhého tranzietoru 11,12, jsou připojeny přes třetí odpor 3 k minus pćlu 5 trakční baterie Q. Výstup 3 proudověho bočníku Q je přes prvý zesilovač 8 a druhou oddělovací diodu Q 2 připojen na bázi druhého tran241 525 žietoru v , ke ktoré je též...

Zapojení pro měření odporů a propojovací sítě na osazených deskách plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246527

Dátum: 15.12.1987

Autori: Teren Ján, Musil Zdenik, Murgaš Marian

MPK: G01R 31/20, G01R 31/04

Značky: osazených, měření, odporu, spojů, deskách, sítě, propojovací, plošných, zapojení

Text:

...je zapojen na prvý vstup bloku 4 řídicích obvodů. Výstup bipolárního přesného zdroje 1 napětí je zapojen na čtvrtý, společný vodič ötyřvodíčove matice 9 adresovatelných spínačů. Druhý společný vodič čtyřvodičové matice 9 adresovatelných spínačů je zapojen do prvého vstupu 29 převodníku 2 proud-napětí. Druhý výstup přepínače 3 rozsahů je zaveden do čtvrtého vstupu 24 převodníku 2 proud-napětí. Druhý vstup 22 převodníku 2 proud-napětí je...

Způsob vytváření propojovací metalizační sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241874

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ruml Milan, Rumlová Lubomíra

MPK: H01L 21/02

Značky: metalizační, propojovací, vytváření, způsob, sítě

Text:

...i bariérová vrstva titanwolframu. Po naprášení dvouvrstvy titanwolfram - slitina AlSiCu a jejím vytvarování přes masku je blok operací vytváření metalizační sítě ukončen.Výhodou způsobu podle vynálezu je zabránění vytvoření silicidu platiny Ptsí v emitorech a tím i odstranění problémů souvisejících s nereprodukovatelnou velikosti proudového zesilovacího činitele. Uvedený způsob je produktivní, reprodukovatelný a dále umožňuje vytvoření...

Měřič parametrů jakosti elektrické energie třífázové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253261

Dátum: 15.10.1987

Autori: Taranov Sergej, Cyganok Alexander, Brajko Voldmir, Grinberg Isaak, Karasinskij Oleg, Jašuk Viktor, Něvmeržickij Nikolaj, Chusid Rafail, Šidlovskij Anatolij

MPK: G01R 29/16

Značky: parametrů, elektrické, sítě, třífázové, měřič, jakosti, energie

Text:

...11, xnanparop 12, uernepwuů cynmarop 13, xopuenanneKammee ycTpoñcTBO 14 coennxenm c perncrpnpymmMmycrpoňcTaaMn 15,16, 17, upnqen perHcTpHpymNee ynwpoňcwno 15 coennueuo c nuxonanu Kopuensanexawmero ycT~- poňcwaa 14 qepea nmwnwanmee ycwpoňcrsó 18, na ynpagnsmmx nxonax Kowoporoycwanoanen Kon HOMHHanbH 0 ľD saaueunn Hanpxmennn. Bxonan muua A qepes ymuomnwenb 19 qacroww coennHeHa c ynpannnmmMn BxonaMn npeoöpaaoaawena 2 H őuoka 20 ynpaanennn.Ona...

Zapojení pro testování propojovací sítě desky plošných spojů osazené součástkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241749

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koukal Antonín, Forman Luboš, Švarcberk Jaroslav

MPK: G01R 31/28, G01R 31/02

Značky: plošných, zapojení, desky, propojovací, spojů, součástkami, sítě, testování, osazené

Text:

...rozměry a zvyšuje rychlost a spolehlivost proti použití spínaci matice z relé.Konkrétní provedení zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém obrázku.Základní obvody 1 až N polovodičové spínaci matice jsou svými prvými svorkami 111 až N 11 přlpojeny na prvou napěťovou sběrnici 41, svými druhými svorkami 112 až N 12 na prvou napěťovou sběrnici 43, svými třetírni svorkami 113 až N 13 na druhou proudovovu sběrnici 42, svými čtvrtými...

Zapojení telekomunikační sítě s adresovou komutací signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252274

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kubín Boris, Prager Emanuel, Trnka Jaroslav

MPK: H04L 11/20

Značky: telekomunikační, adresovou, sítě, signálu, zapojení, komutaci

Text:

...2 je echematicky znúzorněn příkled výhodnóhc provedeni zapojení podle vynálezu.Jak je patrne z pŕipojeného obr. 1. zapojení pdle vynáě lezn eieąnuje vstupní detektor l aktivníoh intervnlů e adresy,ktorý je pŕipojen svým první výetupemk eigntlovómn vetupn Q přenoeoveheze konntněníhe nédie §.a dalším výetupemspřee vyeíleě 3 adreey k adreeevenu vetupuĺz pŕenoeovőho a kmmntečniho médiá g. K eignelovómu výetupułg přenoeovóhe~a kcmutečníhe medie...

Způsob stanovení parametrů kvality elektrické energie třífázové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251915

Dátum: 13.08.1987

Autori: Galickij Roman, Něvmeržickij Nikolaj, Cyganok Alexandr, Chusid Rafail, Grinberg Isaak, Mirfajziev Oleg, Brajko Voldmir, Jaščuk Viktor, Karasinskij Oleg, Šidlovskij Anatolij, Taranov Sergej, Sobotovič Vitalij

MPK: G01R 19/00

Značky: sítě, kvality, elektrické, parametrů, způsob, třífázové, stanovení, energie

Text:

...orua 3 HaueHuH, eunenaew Hanpaxeúne npauoň, oäparuoň un nyneaoň nocnenoaaTBHBHOCTH 5 MOFYT ömra HCHOnbBOB 8 HN, HaupxMep,pasnHqnme munnrpm cnmerpuwHmm coctasnxmmux. Buxonoň napaerp npedöpaspaawenn 5 (uanpnmenne HnHK 0 n) perynnpyerca ycwgoňcrnou 6. . 2551915Ha muŕ 2 ndkąsáum sexmopnme nHarpaMMu Hanpnxeuuň Ha Bxonax uhoxos nmunTaunn 2 3, 4 (cm. ®Hr.2 a) H Ha sxoe HSMEDHTGHBHOPO npeoöpasoaawenn 5(mHr.2 ñ). Ha ur.2 snaqennn Hauanhubm...

Ústrojí pro připojení napájení ze sítě k přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 245460

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schädlich Gotthard, Lippold Gerhard, Straube Volker, Schneider Wolfgang

MPK: H05K 7/00

Značky: připojení, ústrojí, napájení, sítě, přístroji

Text:

...nonxnmqaaua ceru nnrasua K npnöopy conepmur nnanexrpuqecxun uupnyc I, n KOT 0 pDĽ aaxpennenu Kuuranru 2 c npeuoxpanurensuu 3, aenonnuxnue KOHTQETHHG aneuearu 4, aannmmneca nepnuun cerenuuu KDHTGHTBHH, ooennaenaumu c uponnuauxauu maypa S nuraans, nepexnmqarenn 6 cerenux HanpaueHuü,F-oópaauym uoaopornym Kpamny 7 na uaonaunonHorn marepnana, 3 Koropom Ha Bnyrpeaaeä cropone ounon na ee nonox paaueueam Kepxarenu 8 npennxpanureneü 3 a aa anemaen...

Zapojení hlídače maximálního odběru z energetické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240220

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kochmann Werner, Reinholz Siegfried

MPK: G01R 11/24

Značky: sítě, odběru, energetické, hlídače, zapojení, maximálního

Text:

...svorky 81, B 2 až in varovného signálu a výstupní svorky 91, 92 až 9 n pro odpojení větví energetické zátěže. V případě, že čítač B je reversibiiní, pripojí se na jeho vstup pro čítání vzad připojovací Inultivibrátor 5, kte 4rý je zapojený paralelné k odpojovacĺírnĺuSynchrodetektor 3 vyhodnocuje velikost synchronní, tj. reálne složky odebíraného proudu. Stejnosměrný výstup synchrodetektoru 3 je veden k odpojovacímu multivibrátoru 4, který při...

Zařízení pro vytvoření sítě malého napětí a dobíjení baterie trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242982

Dátum: 15.04.1987

Autori: Otýpka Jioí, Eidner Dieter

MPK: H02M 7/155, H02J 7/10

Značky: vytvoření, dobíjení, malého, trakčního, zařízení, napětí, vozidla, baterie, sítě

Text:

...502 rozdě 1 ovače 5 impulsü ke galvanic ky oddělenému blokovacímu výstupu čidla § vstupního napětí. Výstup 106 regu 1 átoruł napětíje přes obvod 3 omezení frekvence připojen k převodníku 3, jehož výstup je spojen s prvním vstupem 501 rozdělovače ł impulsů.Jeho první výstup 503 je připojen k prvnímu spínacímu obvodu 5, jehož výstup s galvanickým oddělením a výkonovým zesílením spínacích impulsů je spojen s prvním tyristorem El,druhý výstup...

Zapojení pro měření impedance, zejména střídavé rozvodné sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231269

Dátum: 01.03.1987

Autor: Křivánek Emanuel

MPK: G01R 27/16

Značky: střídavé, zapojení, měření, sítě, rozvodné, impedance, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro měření impedance, zejména střídavé sítě nebo obvodu, kterým probíhá proud z jiného zdroje. Vynález je tvořen můstkovým usměrňovačem, jehož vstupní svorky jsou překlenuty zatěžovacím odporem v serii s diodou a spínačem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi antiseriově zapojenými diodami první větve můstku je zapojeno měřidlo, k němuž je paralelně připojena seriová kombinace prvního a druhého odporu a seriová...

Zařízení se dvěma alternátory pro vytvoření stejnosměrné sítě nízkého napětí a nabíjení baterie trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232410

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čermák Václav, Eret Václav, Raba František

MPK: H02J 7/14

Značky: nízkého, zařízení, nabíjení, alternátory, dvěma, vozidla, stejnosměrné, sítě, napětí, vytvoření, trakčního, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduché zapojení dvou alternátorů na trakčním vozidle, které splňuje všechny požadavky pro síť malého napět a nabíjení baterie. Zapojení se realizuje pomocí dvou třífázových usměrňovačů, dvou tranzistorových regulátorů spínače a necitlivostí, ovládacího spínacího členu, úrovňového ochranného obvodu, rozpínacího členu, blokovací diody a usměrňovače. Zapojení umožňuje nabíjení baterie trakčního vozidla zvýšeným napětím,...

Zapojení stejnosměrného zdroje, umožňující paralelní spolupráci zdrojů do společné stejnosměrné sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231946

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bajnárek Vladimír, Kašpar Pavel

MPK: B60M 3/02

Značky: zapojení, stejnosměrného, stejnosměrné, společné, spolupráci, zdroje, sítě, zdrojů, paralelní, umožňující

Zhrnutie / Anotácia:

Akční člen stejnosměrného zdroje je svým vstupem připojen na vstupní svorku stejnosměrného zdroje a svým stejnosměrným výstupem přes proudové čidlo na výstupní svorku stejnosměrného zdroje. Výstup stejnosměrného zdroje je připojen na vstup měřicího členu napětí, jehož výstup je spojen s prvním vstupem prvního sčítacího členu. Druhý vstup prvního sčítacího členu je připojen na svorku referenčního napětí a výstup prvního sčítacího členu je spojen...

Zapojení pro paralelní napájení najméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231320

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kovařík Oskar, Rada Josef

MPK: H02M 1/10

Značky: zapojení, polovodičových, napájení, energetické, měničů, paralelní, najméně, sítě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká, zapojení pro paralelní napájení nejméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě přes jeden transformátor, zejména měničů kmitočtu pro indukční ohřevy. Problém je řešen tak, že k energetické síti je připojen jeden napájecí transformátor k němuž jsou paralelně připojeny nejméně dva měniče, přičemž mezi každý měnič a napájecí transformátor je vřazen reaktor a zapínací prvek, k němuž je přes impedanci paralelně připojen...

Regulační zapojení sítě solárního kolektoru s tepelným akumulátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220625

Dátum: 15.12.1985

Autori: Němec Dalibor, Matějček Jiří

Značky: akumulátorem, sítě, kolektoru, regulační, tepelným, solárního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití sluneční energie. Vynález řeší problém využití sluneční energie, přenášené od kolektoru na výměník tepla a na tepelný akumulátor s okruhem pro další vyhřívání a vytápění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k solárnímu okruhu je připojena další vstupní potrubní větev ústící do tepelného akumulátoru a opatřená dalším elektromagnetickým ventilem, elektricky vodivě připojeným k regulátoru, k němuž je připojeno další...

Způsob vytváření víceúrovňové propojovací sítě integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220122

Dátum: 15.10.1985

Autori: Procházka Alois, Holoubek Jiří, Konečný Zdeněk

Značky: propojovací, obvodů, vytváření, sítě, způsob, víceúrovňové, integrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spolehlivé zabezpečení elektrického kontaktu mezi sousedními úrovněmi vodivých spojů oddělenými vrstvou izolačního materiálu. Jeho podstata spočívá v tom, že na povrch křemíkové desky se systémy integrovaných obvodů se nejprve nanesou a vytvarují vrstvy tvořící spodní úroveň propojovací sítě, přičemž poslední z nich je vrstva hliníku legovaná nejméně 0,5 hmotnostními % křemíku a 0 až 5 hmotnostními % mědi, dále se nanese...

Zapojení pro rozlišení směru rozladění kompenzované sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219964

Dátum: 15.10.1985

Autori: Procházka Karel, Mejta František

Značky: sítě, rozladění, rozlišení, zapojení, směru, kompenzované

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozlišení směru rozladění kompenzované sítě. Vynález se týká kompenzovaných sítí vysokého napětí pro určení takového směru rozběhu pohonu zhášecí tlumivky, který odpovídá přibližování se žádanému vyladěnému stavu sítě. Zapojení určuje dobu periody napětí na zhášecí tlumivce a porovnává ji se zapamatovanou dobou předchozí periody. Pokud rozdíl dob period přesáhne nastavenou mez, pak podle znaménka rozdílu se, rozliší potřebný směr...

Zapojení pro omezení vstupu vyšších harmonických proudů do rozvodné sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 225575

Dátum: 30.09.1985

Autori: Vaško František, Ledr Zdeněk

Značky: vyšších, zapojení, sítě, vstupu, rozvodné, harmonických, proudu, omezení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro omezení vstupu vyšších harmonických proudů do rozvodné sítě, sestávající z jednoho nebo dvou napájecích trojfázových transformátorů, trojfázového reaktoru, trojfázového kondenzátoru a trojfázové tlumivky se železným jádrem, vyznačené tím, že primární vinutí prvního napájecího trojfázového transformátoru (3A) nebo i druhého napájecího trojfázového transformátoru (3B) je zapojeno do tří otevřených fází, přičemž uzel primárního vinutí...

Zapojení pro napájení pomocné 3-fázové sítě, zejména u kolejových vozidel nezávislé trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219217

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kašpar Pavel, Bílek Zdeněk, Holík Miloslav

Značky: zapojení, vozidel, nezávisle, pomocné, kolejových, 3-fázové, sítě, trakce, napájení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro napájení pomocné 3-fázové sítě, zejména u kolejových vozidel nezávislé trakce. 3-fázový výstup pomocného alternátoru je připojen na vstup 3-fázového usměrňovače, jehož výstup je spojen přes výkonovou diodu s akumulátorovou baterií i se stejnosměrnou zátěží akumulátorové baterie. Dále je 3-fázový výstup pomocného alternátoru rovněž připojen na první 3-fázový vstup regulátoru pomocného alternátoru, jehož výstup je spojen se vstupem -...

Zapojení elektronického obvodu pro nastavení výchozích stavů logické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217318

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pírko Jan

Značky: zapojení, logické, elektronického, výchozích, stavu, nastavení, obvodů, sítě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronických logických sítí obsahujících sekvenční obvody. Vynález řeší nastavení výchozího stavu logické el. sítě po připojení napájecího napětí nebo po krátkodobém přerušení napájení. Podstatou vynálezu je, že ke kladnému vstupnímu vodiči napájecího zdroje je přes kondenzátor připojen jednak první konec sériové kombinace dvou odporů, jejíž druhý konec je připojen k zápornému výstupnímu vodiči napájeného zdroje, jednak katoda...

Připojovací uzel pro připojení bytových bloků na inženýrské sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221852

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vorlíček Vladimír, Thomasová Jitka, Rothbauerová Vítězslava, Zelený Jan

Značky: bytových, sítě, inženýrské, bloků, připojovací, připojení

Zhrnutie / Anotácia:

Připojovací uzel pro připojení bytových bloků na inženýrské sítě řeší jednotné připojování bytových bloků v celém sídlišti. Bloky bytových objektů jsou napojovány na inženýrské sítě shodnými prvky instalovanými ve shodných objektech připojovacího uzlu shodně vzdálených od primárních inženýrských sítí. Při použití kolektorů je každý připojovací uzel napojen na kolektor prostřednictvím vždy shodné vstupní a větrací šachty. Objekty připojovacího...

Zapojení obvodu pro řízení vykrývání výpadku sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221716

Dátum: 15.05.1985

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

Značky: obvodů, zapojení, řízení, výpadku, sítě, vykrývání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro řízení vykrývání poklesu nebo výpadky síťového napájení systému. Obvod zajišťuje při poklesu nebo výpadku síťového napájení řízení vybíjení vykrývacích kondenzátorů po dobu nutnou k zajištění programového ukončení činnosti systému tak, že nahrazuje přesně sled síťových půlperiod napájení.

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221611

Dátum: 15.05.1985

Autor: Wagenknecht Oldřich

Značky: hlídání, kabelové, zapojení, stavu, automatické, izolačního, sítě

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické hlídání izolačního stavu kabelové sítě s určením úseku poruchy, které má zdroj krokovacích impulsů připojený na čítač krokovacích impulsů a hlavní spínací systém, na který jsou připojeny hlavní dohlížecí vodiče, připojené na nejméně jeden vedlejší spínací systém, který má neobsazený první krokový výstup a vedlejší dohlížecí vodiče, přičemž hlavní spínací systém je připojen vstupem krokovacího systému na vyhodnocovací...

Zapojení elektronického obvodu zejména pro nastavení výchozího stavu logické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 218758

Dátum: 15.04.1985

Autor: Pírko Jan

Značky: nastavení, obvodů, elektronického, sítě, logické, zapojení, zejména, stavu, výchozího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického obvodu zejména pro nastavení výchozího stavu logické sítě opatřené alespoň jedním vstupem na stavení a napájené zdrojem stejnosměrného napětí, vykazujícím časovou konstantu, opatřeným kladným a záporným výstupním vodičem pro připojení logické sítě, vyznačené tím, že ke kladnému výstupnímu vodiči (4) je přes první odpor (10) připojena Zenerova dioda (11), jejíž druhý vývod je připojen k zápornému výstupnímu vodiči (5),...

Zapojení pro automatickou ochranu sítě kamer průmyslové televize proti zdrojům silného světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 217572

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: zdrojům, záření, světelného, ochranu, kamer, zapojení, proti, průmyslové, televize, sítě, silného, automatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu chrání sít kamer průmyslové televize tak, že tyto jsou neustále zacloněny, teprve při volbě libovolné kamery se tato automaticky odcloní na krátký časový úsek nezbytný pro pozorování, při němž ještě nedojde k nevratnému poškození obrazové elektronky kamery. Ostatní kamery zůstávají v nezměněném stavu. Zapojení se využije k ochraně sítí kamer průmyslové televize zejména v prostředích, kde se do záběru dostávají silné...

Napínací sloupek sítě na tenis

Načítavanie...

Číslo patentu: 216624

Dátum: 01.09.1984

Autor: Stehno Otakar

Značky: tenis, sítě, sloupek, napínací

Zhrnutie / Anotácia:

Je určen k uchycení a k vypnutí sítě pro míčové hry. Skládá se ze dvou tyčí 2, mezi nimiž je mezera 3, ve které je umístěn samosvorný teleskopický zvedák 4. Pevný díl zvedáku 4 je připevněn k tyčím 2 a k pohyblivému dílu 6 zvedáku 4 je připevněn závěs 7 pro napínací lanko 8. Napínací sloupek sítě může být využit ve sportovní oblasti, ale může být použit i v jiných oborech, kde je třeba vypnutí sítě nebo lana na určitou míru.

Zapojení pro elektronické odpínání rozběhového kondenzátoru indukčního motoru napájaného z jednofázové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 216496

Dátum: 01.09.1984

Autori: Haša Jaroslav, Janšta Jiří

Značky: sítě, indukčního, napájaného, kondenzátorů, odpínání, elektronické, motorů, zapojení, rozběhového, jednofázové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro elektronické odpínání rozběhového kondenzátoru indukčního motoru napájeného z jednofázové sítě, vyznačující se tím, že kondenzátor (1) je zapojen mezi první uzel (18) do trojúhelníka spojených fází indukčního motoru (21) a první pól (12) reverzačního přepínače (22), přičemž rozběhový kondenzátor (2), ke kterému je paralelně připojen vybíjecí odpor (4) je připojen přes ochranný odpor (5) triaku (3) k první elektrodě kondenzátoru...

Zapojení pro znázornění informace vybrané ze sítě vysílačů na displeji z listových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214391

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: displeji, zapojení, sítě, vysílačů, jednotek, znázornění, listových, informace, vybrané

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro znázornění informace vybrané ze sítě vysílačů na displeji z listových jednotek skládající se z obvodu výběru, displeje druhu informace, první listové jednotky až N-té listové jednotky, součtového obvodu, prvního periferního displeje až M-tého periferního displeje, prvního vysílače se zdrojem až M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že informační výstup (10) obvodu (l) výběru je spojen s informačním vstupem (13) displeje...

Zapojení pro kontinuální zápis informací ze sítě vysílačů na listové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214390

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: jednotky, zápis, vysílačů, informaci, sítě, zapojení, listové, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kontinuální zápis informací ze sítě vysílačů na listové jednotky skládající se z první listové jednotky, druhé listové jednotky až z N-té listové jednotky, ze součtového obvodu, z prvního vysílače se zdrojem, druhého vysílače se zdrojem až z M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že výběrový vstup (8) první listové jednotky (l) je spojen s napájecím výstupem (21) prvního vysílače (5) se zdrojem, výběrový vstup (9) druhé...

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214389

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: libovolné, zapojení, displejů, kontinuálního, listových, jednotek, zápisu, síť, informaci, sítě, volbu, konfigurace, vysílačů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek skládající se z obvodu volby vysílače, obvodu volby displeje, první paměti až N-té paměti, prvního displeje až N-tého displeje, součtového obvodu, prvního vysílače se zdrojem až a M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že druhý výstup (13) obvodu (l) volby vysílače je spojen se vstupem (14) obvodu (2) volby...