Patenty so značkou «síru»

Kvapalné hnojivo obsahujúce síru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6642

Dátum: 08.01.2014

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 11/00, C05D 9/00

Značky: kvapalné, síru, hnojivo, obsahujúce

Text:

...a slabá reakcia na pridávaný dusík.Veľmi vysoké nároky na síru má lucema siata. Odborná literatúra uvádza, že hnojením sírou sa dosiahlo zvýšenie úrody o 500 až 1000 , pričom zvýšenie úrod lucemy o 50 až 500 v dôsledku aplikácie vhodného sírneho hnoj iva býva obvyklé.V súčasnosti sa u nás ako zdroje rastlinami asimilovateľnej síry používajú rôzne najmä sírany, predovšetkým síran amónny, draselný, horečnatý, vápenatý a...

Rozprašovací horák na rozprašovanie a spaľovanie zvyškovej látky obsahujúcej síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287129

Dátum: 27.11.2009

Autori: Gross Gerhard, Grüning Heinz

MPK: F23G 7/00

Značky: horák, zvyškovej, spaľovanie, síru, rozprašovací, látky, obsahujúcej, rozprašovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovací horák na rozprašovanie a spaľovanie zvyškovej látky obsahujúci síru obsahuje dýzu na zvyškovú látku na prívod zvyškovej látky obsahujúcej síru, ktorá je obklopovaná vonkajšou dýzou na prívod rozprašovacieho média. Dýza na zvyškovú látku obsahuje väčší počet zapájateľných a odpájateľných jednotlivých dýz (3), ktoré sú spojené so vstupom (7) na zvyškovú látku, pričom horák je vybavený prívodom na palivo, a pričom vonkajšia dýza (5)...

Kvapalné hnojivo obsahujúce síru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4140

Dátum: 02.06.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/00

Značky: kvapalné, hnojivo, síru, obsahujúce

Text:

...a slabá reakcia na pridávaný dusíkVeľmi Vysoké nároky na síru má lucerna siata. Odbomá literatúra uvádza, že hnojením sírou sa dosiahlo zvýšenie úrody o 500 až 1000 , pričom zvýšenie úrod lucemy o 50 až 500 v dôsledku aplikácie vhodného símeho hnojivá býva obvyklé.V súčasnosti sa u nás ako zdroje rastlinami asirnilovateľnej síry používajú rôzne najmä sírany, predovšetkým siran amónny, draselný, horečnatý, vápenatý a...

Prípravok na výrobu vytvrdených elastomérnych produktov obsahujúci nerozpustnú síru a použitie tohto prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284017

Dátum: 10.07.2004

Autori: True William, Roberts Darilyn, Cornell Robert

MPK: C08K 11/00, C08K 5/3437

Značky: použitie, vytvrdených, výrobu, síru, tohto, nerozpustnú, obsahujúci, prípravok, přípravků, produktov, elastomérnych

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok obsahujúci nerozpustnú síru s obsahom účinného množstva reakčného produktu získaného skombinovaním (A) prvej reaktívnej zložky, ktorá samotná je vyrábaná reaktívnym skombinovaním alifatického ketónu s primárnym aromatickým amínom a (B) druhej reaktívnej zložky, ktorou je anhydrid kyseliny s tým, že takto získaný reakčný produkt je v tomto zmesovom prípravku prítomný v takom množstve, ktoré je účinné na redukciu rýchlosti konverzie...

Indolové deriváty substituované v polohe 3 skupinou obsahujúcou síru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6658

Dátum: 15.07.2003

Autori: Sanganee Hitesh, Bonnert Roger, Teague Simon, Mohammed Rukhsana, Dickinson Mark

MPK: A61K 31/403, C07D 209/00, A61P 11/00...

Značky: polohe, obsahujúcou, indolové, síru, skupinou, deriváty, substituované

Text:

...sú prípadne substituované jedným alebo viacerými substituentami nezávisle vybranými zo skupiny, ktorú tvoria atómy halogénu, aryl, ORR 5 a R 6 môžu tvoriť spoločne s atómom dusíka ku ktorému sú viazané 3-8 členný nasýtený heterocyklický kruh, ktorý prípadne obsahuje jeden alebo viac atómov vybraných z O, S(0)× kde x je O, 1 alebo 2, NR a kde samotný knih je prípadne substituovaný C 1-C 3 alkylomskupinu, z ktorých všetky skupiny môžu byť...

Katalyzátor na nosiči na selektívnu oxidáciu zlúčenín obsahujúcich síru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283063

Dátum: 27.12.2002

Autori: Geus John Wilhelm, Terörde Robert Johan Andreas Maria

MPK: C01B 17/04, B01J 23/76

Značky: nosiči, katalyzátor, spôsob, přípravy, obsahujúcich, zlúčenín, síru, oxidáciu, selektívnu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na nosiči pre selektívnu oxidáciu zlúčenín obsahujúcich síru na elementárnu síru zahrňuje najmenej jeden katalyticky aktívny materiál, ktorý je prítomný na materiáli nosiča a obsahuje aspoň čiastočne zmesový oxid s mriežkou oxidu, v ktorej sú vo forme iónov zahrnuté najmenej dva kovy, pričom prvý kov je schopný zmeniť svoje mocenstvo v podmienkach selektívnej oxidácie a druhý kov nemôže, alebo môže iba s ťažkosťami zmeniť svoje...

Baktéria redukujúca síru a jej použitie pri postupoch biologického odsírovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282687

Dátum: 10.10.2002

Autori: Huber Harold, Stetter Karl Otto, Krol Johannes Pieter, Buisman Cees Jan Nico, Dijkman Henk

MPK: C02F 3/34, C01B 17/02, C02F 3/28...

Značky: baktéria, postupoch, odsirovania, použitie, redukujúca, síru, biologického

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná baktéria znižujúca obsah síry je grampozitívna baktéria patriaca k rodu Desulfoto-maculum, schopného redukovať siričitany a sírany na sírniky, majúca optimum rastu pri teplote medzi 48 až 70 °C, pH medzi hodnotami 5 a 9 a vodivosť kvapalného média medzi 0 až 40 mS/cm. Môže byť použitá v procesoch odstraňovania zlúčenín síry z vody, pričom voda s obsahom síry je anaeróbne upravená baktériou znižujúcou obsah síry za prídavku donoru...

Katalyzátor na selektívnu oxidáciu sírnych zlúčenín na elementárnu síru a spôsob selektívnej oxidácie sírnych zlúčenín na elementárnu síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280795

Dátum: 11.07.2000

Autori: Geus John Wilhelm, Van Den Brink Peter John

MPK: B01J 23/74, B01J 35/10, B01D 53/52...

Značky: sirných, selektívnu, zlúčenín, síru, katalyzátor, selektívnej, elementárnu, oxidáciu, oxidácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor obsahuje aspoň jeden katalyticky aktívny materiál a prípadne nosič, pričom katalyzátor má špecifický povrch väčší ako 20 m2/g a stredný polomer pórov aspoň 25 nm a za reakčných podmienok v podstate neprejavuje aktivitu na Clausovu reakciu.

Tuhé priemyselné hnojivo obsahujúce amidický dusík a síru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256069

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teren Ján, Kopčanová Ľudmila, Bábek Radoslav, Hutár Eduard

MPK: C05C 9/00

Značky: tuhé, obsahujúce, priemyselné, dusík, amidický, síru, hnojivo, spôsob, přípravy

Text:

...než samotná, V súčasnosti bežne používaná nločovina.Nasledujúce príklady ilustrujú, avšak V žiadnom prípade neobmedzujú predmet vynálezu.V laboratórnych podmienkach sa pre biologické skúšky dusíkato-sírnych hnojívpodla V nálezu pripravili VzorkV S 10, 20, 30 a 40 /o-ným obsahom tiomočoviny V binárnej zmesi C 0(NH-r 2 ~CSNH 22.Pri príprave vzoriek sa postupovala tak,že zmes CONH-,Q~CSNHQ o požadovanom zastúpení zložiek sa V sklenenej...

Vodná disperse obsahující síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255882

Dátum: 15.03.1988

Autori: Albrecht Konrad, Frisch Gerhard

MPK: A01N 25/04, A01N 59/02

Značky: obsahující, disperse, síru, vodná

Text:

...kyseliny s jednomocným nebo dvojmocným kationtem kovu nebo s NH 4 a1 až 3 hmotnostní ethoxylovaného alkylfenolnovolaku, tj. reakčního produktu nonylfenolu s 1 až 2 molekvivalenty formaldehydu a 35 až 40 mol ethylenoxidu.1 S překvapením zajišřuje tato speciální kombinace tensidů vysokou stálost přípravků na bázi síry také při vysokých ohsazích účinných látek.Jako solí polymerovaných alkylnaftalensulfcnových kyselín s jednomoonými nebo...

Kvapalné dusíkato-sírne alebo kvapalné viaczložkové hnojivá obsahujúce dusík a síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253434

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hutár Eduard, Bábek Radoslav, Kopčanová Ľudmila, Gabčo Milan, Teren Ján

MPK: C05C 11/00

Značky: síru, dusík, hnojiva, viaczložkové, kvapalné, obsahujúce, dusíkato-sírne

Text:

...ako i chemické metódy. K chemickým metódam patrí používanie iinojív so zníženou rozpustnosťou rôzne povrchovo upravené napr. obalené hnojivá), pomaly pôsobiace hnojivá močoviinové kondenzáty, guanylmcčovina, izobutyliděn močovina, oxamid, glykoluril, krotolylidén dimočovina, dusíkaté vápno a pod.) a tiež aplikácia chemických zlúčenin, ktoré bránia nitrifikačným pochodom, t. j. premene amóniových iónov až na dusičnanové účinkom...

Způsob výroby katalyzátorů pro konverzi kysličníku uhelnatého vodní parou, případně hydrokonverzi nenasycených nebo síru nebo/a dusík obsahujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224436

Dátum: 01.12.1985

Autori: Sokol Ludvík, Horyna Ladislav, Koleník Štefan

Značky: výroby, obsahujících, způsob, síru, konverzí, dusík, kysličníku, látek, nenasycených, katalyzátoru, párou, hydrokonverzi, uhelnatého, případně, vodní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby katalyzátorů pro konverzi CO vodní parou případně hydrokonverzi nenasycených nebo síru nebo/a dusík obsahujících látek za přítomnosti vodní páry obsahujících kysličníky kobaltu nebo/a niklu a současně kysličníky molybdenu, hliníku a případně soli slabých kyselin alkalických kovů a/nebo kovů alkalických zemin vyznačený tím, že se provozně použitě a desaktivované desulfurační katalyzátory, obsahující kysličníky CO nebo/a Ni nebo/a...

Způsob výroby organokřemičitých sloučenin obsahujících síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244652

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kuhn Franz-josef, Lehr Erich

MPK: C07F 7/08

Značky: sloučenin, způsob, výroby, síru, organokřemičitých, obsahujících

Text:

...když se při reakci mezi hydrogensirníkem obecného vzorce IV a elementární sírou vznikající sirovodík přidává přímo jako inertní plyn. Reakce může být rovněž prováděna za sníženého tlaku nebo tlaku mírně zvýšeného.S výhodou se při provádění způsobu podle vynálezu postupuje tak, že se nejprve nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II se sloučeninou obecného vzorce III, výhodně s primárním nižším alifatickým alkoholem, a při této reakci...

Způsob inhibice urychlujícího účinku průmyslového oleje pro úpravu vulkanizační nerozpustné síry při výrobě kaučuku na rychlost reverze nerozpustné síry na rozpustnou síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216538

Dátum: 15.12.1984

Autor: Young Randall Alan

Značky: síry, reverze, urychlujícího, oleje, vulkanizační, síru, výrobe, inhibice, rychlost, rozpustnou, úpravu, účinků, nerozpustné, průmyslového, kaučuku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu inhibice urychlujícího účinku průmyslového oleje pro úpravu vulkanizační nerozpustné síry při výrobě kaučuku na rychlost reverze nerozpustné síry na rozpustnou síru. Podstata navrženého způsobu spočívá v tom, že se k uvedenému oleji přidá jód v množství dostatečném k inhibici uvedeného urychlujícího účinku uvedeného oleje na rychlost reverze uvedené nerozpustné síry.