Patenty so značkou «sírovodíka»

Reaktor a spôsob výroby sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9311

Dátum: 14.01.2008

Autori: Woelfert Andreas, Driess Heinz, Jachow Harald

MPK: B01J 19/24, B01J 10/00, B01J 19/00...

Značky: spôsob, reaktor, sírovodíka, výroby

Text:

...vo fáze nábehu procesu, a tampri zodpovedajúcej teplote stuhnúť tak, že vznikne blokovanie alebo upchatie.Výsledkom tohto je nedostatočné zásobovanie vodíkom, takže množstvo síry uvolňovanej stripovaním vodíkom zo sirnej taveniny je príliš nízke na požadovaný mólový pomer katalyzovanej reakcie.Všeobecný problém pre konštrukciu a výber materiálov reaktora na realizáciu spôsobu výroby sírovodíka predstavuje tepelné dĺžkové zmeny použitých...

Zariadenie na oddeľovanie plynov z kvapalín, použitie zariadenia na oddeľovanie sírovodíka z kvapalnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 283766

Dátum: 11.12.2003

Autor: Hofer Wolfgang

MPK: B01D 53/52

Značky: kvapalín, zariadenia, plynov, oddeľovanie, síry, sírovodíka, zariadenie, použitie, kvapalnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddeľovanie plynov, najmä sírovodíka, z kvapalín, najmä z kvapalnej síry, obsahuje v podstate plynotesne uzatvorenú prvú vaňu (1) vybavenú prívodnou rúrkou (8) a odvádzacím potrubím (33) na kvapalinu, najmä jeden hore a dole otvorený reaktor (17), vybavený vo svojej spodnej časti prívodom (18) plynu s rozdeľovačom plynu a obsahujúci katalyzátor, najmä oxid hlinitý, a prvé odsávacie ústrojenstvo (13). Prvý reaktor (17) je...

Spôsob čistenia sírovodíka cez pórovitý nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 739

Dátum: 03.09.2003

Autor: Le Bec Rémi

MPK: C01B 17/00

Značky: nosič, čistenia, spôsob, sírovodíka, pórovitý

Text:

...stratu náboja pred saturáciou pórov zŕn.0016 Uprednostňovanými poréznymi zrnami je aktívne uhlie. 0017 Takéto uhlie je skutočne schopné adsorpciou zadržať vo svojich. póroch sírne zlúčeniny až do 70 svojej pôvodnej hmotnosti, počítané na hmotnosť siry (molekulová hmotnosť odpovedá 32 g). Takáto schopnosť adsorpcie je z priemyselného hľadiska o to výhodnejšia, že dovoľuje obmedziť alebo sa dokonca vyhnúť fáze regenerácie. Naviac je...

Spôsob výroby sorbentovej kompozície, sorbentová kompozícia, fluidizovateľný sorbent a spôsob odstraňovania sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282242

Dátum: 22.10.2001

Autori: Cass Bryan, Khare Gyanesh

MPK: B01D 53/12, B01D 53/02, B01J 20/06...

Značky: fluidizovatelný, kompozícia, sírovodíka, odstraňovania, sorbent, spôsob, výroby, kompozície, sorbentovej, sorbentová

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sorbentovej kompozície, pri ktorom sa zmesi: oxid hlinitý, oxid kremičitý a oxid zinočnatý vzniknutá zmes sa aglomeruje a aglomerát sa granuluje pri vzniku fluidizovateľného materiálu, pričom buď po stupni miesenia, po stupni aglomerácie alebo po stupni granulácie sa materiál napustí vodným roztokom zlúčeniny obsahujúcej promotorový kov. Sorbentová kompozícia, ktorú je možné pripraviť týmto spôsobom. Fluidizovateľný sorbent, ktorý...

Zariadenie na odstránenie sírovodíka z acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265304

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klausmann Vojtech, Németh Imrich, Škubla Pavol, Waradzin Walter, Bizmár Jozef

MPK: B01D 53/04

Značky: acetylénu, odstránenie, sírovodíka, zariadenie

Text:

...tým, že sa predĺži reakčný čas. Doporučuje sa, aby pri reakčných teplotách odsírenia nižších ako 100 °C nebol prietok acetylénu väčší než 300 m 3.hl 3 Zno, s výhodou nie väčší ako 200 m 3 3 Zno. Preto aj organizácia toku aoetylénu vrstvouZno by mala byt taká, aby sa minimalizoval vznik mŕtvych priestorov a tak sa aktívne využil čo najväčší objem Zno, už aj s prihliadnutím k jeho vysokej nákupnej cene.Tieto podmienky spĺňa zariadenie na...

Zapojenie aparátov pre výrobu kvapalného sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263599

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uhlárik Viktor, Džugan Ivan, Maleček Václav, Ježek Marián, Klučovský Pavol, Duba Lucián, Černý Jan

MPK: C01B 17/16

Značky: sírovodíka, zapojenie, aparátov, kvapalného, výrobu

Text:

...je možné .alternatívne vrnaoať trasou 70 recyklovaný sírovodík z výroby, naqpr. tiolu. Skondenzovana síra steká z kondenzátora 5 trasou 32 do reakt-ora 4 sírovodika. Sírovodik z kondenzátora 5 p-ostupuje trasou 36 do výmenníka B, z ktorého ďalej postupuje trasou 37 do výmenníka 10 a z neho postupuje trasou 39-do výmennĺka 12. Z výmenníłça 12 postupuje trasou 41 a ďalej trasou 43 do filtra s dreveným uhlím 14 a/alebo 15. Pri...

Sposob imobilizácie sírovodíka a sírouhlíka pri regenerácii celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257486

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hasmannová Mária, Berek Dušan, Pour Ladislav, Daško Ľubomír

MPK: C08B 16/00

Značky: imobilizácie, sírouhlíka, regenerácii, sírovodíka, spôsob, celulózy

Text:

...mikropartikulovej celulôzy na sorpčné účely, kde prípadná oxidácia a znižovanie polymerizačného stupňa celulózy v priebehu regenerácia nie sú na závadu.Koagulačný roztok obsahuje 200 ml vody, 20 ml 96 hmot. kyseliny sírovej a 40 ml 32 obj. peroxidu vodíka. Po pridaní 5 g roztoku xantogenátu celulözy, ktorý obsahuje 8 celulözy, 6 hmot. hydroxidu sodného a 2,67 hmot. zmesi sírovodíka a sírouhlikaVo výške 15 mm nad hladinou sa odoberala...

Sposob odstránenia sírovodíka a oxidu uhličitého z procesného plynu pri výrobe acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257451

Dátum: 16.05.1988

Autori: Škubla Pavol, Bizmár Jozef, Klausmann Vojtech, Németh Imrich, Kardoš Ladislav, Waradzin Walter

MPK: C10H 23/00

Značky: oxidů, plynů, sírovodíka, acetylénu, spôsob, výrobe, odstránenia, uhličitého, procesného

Text:

...80 kPavarom a to bez stripovania inertným plynom.Horúci potašový spôsob používa 30 roztok uhličitanu draselného pri teplote vypierania 80 až 110 °C a pri tlakoch 2,5 až 3,0 MPa. V regenerácii býva teplota 105 až 110 °C a tlak atmosférický. Nestripuje sa žiadným plynom. Pri vypierani sirovodika a oxidu uhličitého vodným roztokom alkalického uhličitanu z procesného plynu pri výrobe acetylénu, nie je možnévyužiť ani jeden z týchto procesov,...

Spôsob odstránenia sírovodíka z acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253404

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kardoš Ladislav, Klausmann Vojtech, Németh Imrich, Škubla Pavol, Marek Tibor, Bizmár Jozef

MPK: C10H 23/00

Značky: acetylénu, odstránenia, spôsob, sírovodíka

Text:

...spracoovania, či už na acetaldehyd, vinylacetát, alebo iným spôsobom. Prejavuje sa to zníženou životnosťou používaných katalyzátorov, menšími výťažkami, zvýšenými normami spotreby a teda zhoršenou ekonomikou celej výroby.Známy je postup odstraňovanie sírovodíka z plynov, založený na jeho reakcií s oxidom zinočnatýmTeplota reagujúceho plynu býva 250 až400 °C a objemové prietoky plynnej zmesi 400 až-BOO m 3 . h 1 na 1 m 5 oxidu...

Sposob odstraňovania C3, C4-acetylénov, propadiénu aromátov a sírovodíka metanolom z procesného plynu pri výrobe acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248953

Dátum: 12.03.1987

Autori: Németh Imrich, Sikorai Štefan, Kardoš Ladislav, Bizmár Jozef, Klausmann Vojtech, Škubla Pavol

MPK: C10H 23/00

Značky: spôsob, odstraňovania, aromátov, metanolom, výrobe, plynů, propadiénu, acetylénu, sírovodíka, procesného, c4-acetylénov

Text:

...pri výrobe acetylénu.Procesný plyn prechádza dvomi za sebou zapojenými chladičmi 1, 2, pričom sa ochladi z teploty 35 C na teplotu -35 °C a vstupuje do spodnej časti etážovej vypieracej kolóny 3. Po prechode kolónou 3 odchádza na dalšie spracovanie do aparátu 4. Väčšia časť metanolu z regenerácia sa privádza na hlavu kolóny 3 spolu s metanolom, ktorý sem dopravuje obeh-ové čerpadlo 5 zo spodu kolóny 3. Reguláciou na výtlačnej strane čerpadla...

Spôsob odberu reprezentatívnej vzorky vzdušniny pre stanovenie sírouhlíka a sírovodíka v priestoroch vo výrobe viskózových vlákien a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 242475

Dátum: 31.08.1985

Autori: Sauermann Werner, Ivannikov Alfred Vasiljevie

MPK: G01N 1/22

Značky: fólií, výrobe, sírouhlíka, reprezentatívnej, priestoroch, vzorky, vlákien, sírovodíka, spôsob, vzdušniny, odběru, viskózových, stanovenie

Text:

...za zložitý heterogénny systém a nie ako prúdiacu zmes plynov molekulovo rozptýlených v priestore, ktorý vypĺňa.Z fyzikálneho hladiska môžeme prúdiacu vzdušninu považovat za aerosol, ktorého čiastočky sú tvorené kvapôčkami vody,Veľkosť ktorých ale aj množstvo vo vzdušnine sa s klesajúcou teplotou, Vzdialenostou od zdroja vodných pár a teda aj od stroja mení, dochádza ku ich rekombinácii čo do Veľkosti aj počtu V objemovej jednotke...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov v prítomnosti síry a sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214406

Dátum: 01.07.1984

Autori: Baxa Jozef, Huba František, Bučko Miloš, Bajús Martin, Potisk Jozef, Hlinšťák Karol, Veselý Václav, Kopernický Ivan

Značky: sírovodíka, přítomnosti, pyrolýzou, výroby, spôsob, síry, uhľovodíkov, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií v prítomnosti elementárnej síry a sírovodíka. Vynálezom sa rieši problém zvýšenia konverzie pri pyrolýze ropnej frakcie pôsobením elementárnou sírou a sírovodíkom na olefíny za súčasného potláčania tvorby koksu. Pyrolýza sa podrobuje frakcia s teplotou varu 170 - 240°C, ktorá obsahuje 12 až 20 % hmotnostných aromátov s nízkym substitučným stupňom alkylových...