Patenty so značkou «širokopásovej»

Spôsob úpravy deformačného režimu teplej širokopásovej trate pre výrobu nízkolegovanej vysokopevnostnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 242466

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dovbnja Vladimír Konstantinovie, Dolgij Viktor Vasiljevie, Chadasevie Nikolaj Alexaddovie

MPK: B21B 3/00

Značky: deformačného, tratě, spôsob, teplej, ocele, režimu, širokopásovej, výrobu, nízkolegovanej, úpravy, vysokopevnostnej

Text:

...nedootąitkv odcirci pravy deformač u teplej spojitej rohu nízkouhll zej § 01 nej vysokopexrnorne o vo zvitkoch o smerom i ch . 0,08 až 0,15 0/0 hrnoiostnýcli uhlíka, I v 1,6 9/0 mangánu, 0,010,09 n až 0,1 °/o vanädu, vyłiovujiíce rúr, ktoreho potl.satosižeSÍOIÍCÍBCh príoravi formácií. v irozmerlzçí vom poradi sa dov deformácie v .mm Výhodou sjiôcoim úpravy IQÍUL režimu teplej spojítej ši.rriiopásovejjíodie. vyuuílezu. je, že prípravné...

Zapojenie pre riadenie rytmu vypúšťania brám, najmä z narážacích pecí teplej širokopásovej valcovacej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 231764

Dátum: 15.12.1986

Autori: Makšim Peter, Lott František, Šteliar Pavol

MPK: G05D 19/02

Značky: zapojenie, riadenie, tratě, rytmu, širokopásovej, vypúšťania, teplej, najmä, pecí, válcovacej, brám, narážacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre riadenie rytmu vypúšťania brám v technologickom procese v hutníckych prevádzkach, najmä kontinuálnych širokopásoyých valcovacích tratí za tepla. Vynález rieši problém plynulého a časovo optimálneho vypúštania brám z narážacích pecí do teplej širokopásovej valcovacej trate, čím sa zvýši výkon trate a kvalita valcovaného materiálu. Zapojenie je realizované na bázi logických členov, pričom okrem iného sú použité...

Zapojenie pre riadenie vstupu horúcej bramy do širokopásovej válcovacej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 227763

Dátum: 01.11.1985

Autor: Vrlík Jozef

Značky: zapojenie, riadenie, širokopásovej, bramy, válcovacej, horúcej, vstupu, tratě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je riešený problém automatazácie valcovacieho procesu. Televízna kamera je umiestnená v krytu nad bramou uloženou na dopravníku. Kryt je plnený pretlakovým vzduchom, ktorý uniká štrbinou vyúsťujúcou z krytu tesne nad bramou. Kamera je pripojena cez klopné obvody k vyhodnocovaču šírky. Vyhodnocovač obsahuje ďalšie klopné obvody, logický člen, čítač, prevodník a display. Okrem uvedených sú použité eště pomocné obvody obsahujúce časové...