Patenty so značkou «širokopásmový»

Širokopásmový optický zosilňovač signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278932

Dátum: 15.09.1991

Autori: Grasso Giorgio, Scrivener Paul Laurence

MPK: G02B 6/28, H01P 1/16, G02F 1/315...

Značky: signálu, opticky, zosilňovač, širokopásmový

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmový optický zosilňovač signálu, najmä na telekomunikačné vedenia z optických vlákien pracujúcich s prenášaným signálom vo vopred určenom pásme vlnovej dĺžky, obsahujúci dichroický väzobný člen (3), spôsobilý na multiplexovanie prenášaného signálu a svetelnej čerpacej energie v jedinom vystupujúcom vlákne (4), a aktívne optické vlákno (6) obsahujúce fluorescenčnú dotujúcu látku, pripojené k výstupnému vláknu (4) dichroického väzobného...

Širokopásmový sledovač napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268708

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neumann Přemek

MPK: H03F 1/56

Značky: napětí, širokopásmový, sledovač

Text:

...homplementírního cmitorověho sledovsde bipoldrními trensistory moäšnae snadno získat znsöně velihou vstupní impodonoi při nepstrnć impedenoi výstupní s při velikő zetížitelnosti výstupu. To Je zvlášř důlešitě tam, kde mi být výstupní signil přeníěen ns větěí, vndílenost konzidlním ksbegDruhý trsnnistor s pomocný odpor zmošňxmí velmi přesně nastavit Jednotkou přenos v smrt. písma mmm o. nahradit m ítlum signálu. ktorý vzniká v kamen...

Kruhový vyvážený širokopásmový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265970

Dátum: 14.11.1989

Autori: Macháček Milan, Kvapil Vladimír

MPK: H03B 21/01

Značky: vyvážený, kruhový, směšovač, širokopásmový

Text:

...izolace mezi vstupy a výstupem jsou srovnatelné se směšovači nejvyšší kvalitatívní třídy, určenými pro měřĺcí účely a V oblasti směšovaoích ztrát je dosahováno hodnot dokonce nižších. Zemnící pásek dokonale uzemňuje všechny místa propojená na zemní potenciál a zabraňuje tím vzniku parazitních vazeb mezi vstupya výstupem. Společným účinkem uspořádání jednotlivých dílů směšovače je dosažení vysokých technických parametrů V celém...

Horákový nástavec pre širokopásmový nahrievací plameň

Načítavanie...

Číslo patentu: 265348

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 7/10

Značky: nahrievací, nástavec, hořákový, plameň, širokopásmový

Text:

...plameňa pozdĺž šírky pásma ako i dodatočnú variabilitu intenzity plameňa pozdĺž šírky pásma výmenou rozdelovacích prepážok a usporiadaním kruhových vložiek, pričom rozdeľovacie prepážky priaznivo znižujú náchylnost na spätné šlahnutie u kyslík-acetylénového plameňa. Konštrukčná koncepcia umožňuje jednoduchú výrobu horákových nástavcov bez rozmerového a tvarového obmedzenia.Horákový nástavec pre širokopásmový nahrievací plameň podľa vynálezu je...

Širokopásmový budicí zesilovač obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252818

Dátum: 15.10.1987

Autori: Naimpally Saiprasad, Tallant Jamess Ii

MPK: H04N 5/205

Značky: širokopásmový, zesilovač, obrazovky, budicí

Text:

...obvodu výstupního druhého tranzistoru gg U tohoto příkladu provedení je první rezistor R 1 v 0,5 wattovém vrstvověm uhlíkovém provedení o hodnotě 130 kgła druhý rezistor R 2je V 0,25 wattovém vrstvovém uhlíkovém provedení o hodnotě 33 kg.V dalším bude vysvětlen způsob, jakým se dosahuje výše uvedeného výsledku. Parazitní kapacity různých typů mají účinek na kmitočtovou odezvu zpětnovazebního obvodu âg. Mezi význačnějšími z těchto...

Širokopásmový výkonový diferenciální transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232902

Dátum: 15.08.1986

Autor: Fukač Zdeněk

MPK: H01F 41/06

Značky: výkonový, širokopásmový, transformátor, diferenciální

Zhrnutie / Anotácia:

Transformátor je určen pro dvojčinné koncové zesilovače pracující ve třídě AB nebo B. Na cívku transformátoru je nejprve navinuto první vinutí, na nějž je pak navinuto druhé vinutí ve dvou částech v jedné vrstvě. Vodiče první a druhé části druhého vinutí jsou uloženy střídavě těsně vedle sebe. Začátek každého ovinutí první části druhého vinutí je připojen na druhou vodivou plochu destičky z izolantu, přiložené mezi čely cívky na první vinutí....

Integrovaný širokopásmový elektrooptický modulátor s postupnou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226647

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kneppo Ivan, Weis Michal

Značky: modulátor, postupnou, elektroopticky, širokopásmový, vlnou, integrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmový elektrooptický modulátor s postupnou vlnou je základným riadiacim prvkom integrovenej optiky. Podstatou riešenia je náhrada prepojenia modulačného vedenia s vonkajšími obvodmi prostredníctvom semirigidného miniaturného koaxiálneho vedenia planárnym systémom vedení bezodrazovo prispôsobujúcich modulačné vedenie. Riešenie umožňuje plnú integráciu elektrického obvodu elektrooptického modulátora s postupnou vlnou, pričom vylúčenie...