Patenty so značkou «širokopásmového»

Sledovanie lietadla pomocou rozmiestniteľného pasívneho širokopásmového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15225

Dátum: 21.09.2007

Autori: Smith Alexander, Hulstrom Russel, Evers Carl

MPK: G01S 19/03, G01S 19/48

Značky: pasívneho, pomocou, sledovanie, systému, rozmiestniteľného, lietadla, širokopásmového

Text:

...umožňuje lietadlu prijímať polohu a iné informácie priamo od iného lietadlakabíny poskytovala hojnosť informácií a aby sa umožnili0006 Tieto výhody sú ohromne presvedčivé na rozmiestňovanie systémov ADS-B, ale existuje tu mnoho problémov, ktoré sa musia okolo systému ADS-B vyriešiť, aby mohol byť používaný ako primárny alebo jediné riešenie prehľadu, a aby sa dali úplne0007 Po prvé, ADS-B vyžaduje nové zariadenie na palube každého lietadla a...

Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280559

Dátum: 15.10.1991

Autor: Lokhoff Gerardus Cornelis Petrus

MPK: H04B 1/66, H03M 5/14

Značky: číslicového, signálu, prenos, spôsob, vzorkovacieho, specifického, kmitočtu, zariadenie, širokopásmového

Zhrnutie / Anotácia:

Pri prenose s vysielaním a/alebo prijímaním signálu sa na vysielacej strane na vstupnú svorku (2) privádza širokopásmový číslicový signál špecifického vzorkovacieho kmitočtu Fs. V prevádzacom obvode (1) sa tento signál prevádza na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, z ktorých každý rámec obsahuje skupinu informačných zväzkov IP, majúcich každý počet N bitov, kde N je väčšie ako 1, ktorý sa v druhom prevádzacom obvode...

Zapojenie širokopásmového šesťportu so sústrednými parametrami a štyrmi detektormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270105

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bilík Vladimír, Bezek Ján, Raffaj Vladimír, Slobodník Vladimír

MPK: G01R 27/06, G01R 29/00

Značky: zapojenie, širokopásmového, sústrednými, parametrami, detektormi, štyrmi, šesťportu

Text:

...ciech - niekolko desiatok GHz a vo všetkých frekvenčných pásmach má malé rozmery a možno ho lahko integrovať.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znezornene zapojenie širokopásmového Beatportu ao eústredenými parametrami podla vynáiezu, na obr. 2 je priklad konkrétneho zapojenia Seatportu pre pásmo frekvencii od 100 kHz do 100 MHz a na obr. 3 je vyznače. na polohe q-bodov tohto äeatportu v jednotlivých dekádach frekvenčného pásme.V...

Zapojení širokopásmového výkonového zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263958

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vondráček František, Pajgrt Miloslav

MPK: H03F 1/34

Značky: širokopásmového, zapojení, zesilovače, výkonového

Text:

...podle vynálezu umožňuje snížlt výstupní impedarnci zesilovače. Vyvažovací lmpedancí může být pouhý rezistor vzhledem k dobré stabilite dílčí zpětné vazby.Příkltad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Na obr. 1 je zapojení zesilovače s můstkovou zpětnou vazbou, na obr. 2 je zapojení zesilovače s můstkov-ou zpětnou vazbou s výtupním transformátorem.První vstupní svorka 1 na obr. 1 je přirpojena na vstup první části A 1 zesilovače, 2...

Zapojenie úzkopásmového rádiového systému pre prenos širokopásmového modulačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248999

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H04B 1/66

Značky: systému, úzkopásmového, modulačného, signálu, širokopásmového, radiového, prenos, zapojenie

Text:

...signál. Vysokofrekvenčný signál z prijímacej antény 9 sa ďalej vedie na vstup bloku 10 vysokofrekvenčnej časti prijímača za účelom napätového zosilnenia. Zosilnený vysokofrekvenčný signál z výstupu bloku lü vysokofrekvenčnej časti prijímača sa privádza na vstup bloku 11 amplitúdového demodulátora. Na výstupe bloku 11 amplitúdového demodulátora dostaneme úzkopásmový frekvenčný zdvih, ktorý je úmerný amplitüde pôvodného...

Zapojení širokopásmového výkonového zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219758

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pajgrt Miloslav, Fukač Zdeněk

Značky: zapojení, výkonového, širokopásmového, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká širokopásmového výkonového zesilovače se smyčkami napěťové a proudové zpětné vazby s připojenou pásmovou propustí. V lineárních širokopásmových zesilovačích je třeba zavést silnou zápornou napěťovou a proudovou zpětnou vazbu. Je třeba vytvořit definovaný průběh zpětnovazebního přenosu otevřené smyčky záporné zpětné vazby. Přitom se požaduje rovnost výstupní impedance zesilovače vstupní impedanci pásmové propusti ve středu...

Zapojení širokopásmového impulsního generátoru s frekvencí řízenou analogovým signálem pro regulátor střídavého pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224583

Dátum: 01.10.1984

Autor: Hainz Petr

Značky: širokopásmového, regulátor, řízenou, impulsního, pohonů, zapojení, signálem, frekvencí, střídavého, analogovým, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení širokopásmového impulzního generátoru s frekvencí řízenou analogovým signálem pro regulátor střídavého pohonu sestávající z řízeného proudového zdroje, DOS tranzistoru, klopného obvodu, odporu a kondenzátoru, vyznačené tím, že výstup (A) proudového zdroje (RZ) je připojen na kolektor tranzistoru (T1), řídicí elektrodu MOS tranzistoru (T2) a přes kondenzátor (C1) na svorku nulového potenciálu (O), báze v tranzistoru (T1) je připojena...