Patenty so značkou «šířky»

Spôsob prideľovania šírky pásma v systémoch využívajúcich režimy GPRS a EDGE

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20128

Dátum: 18.09.2013

Autori: Pucci Carlo, Farine Helene, Leger Christian

MPK: H04W 72/06, H04W 72/04

Značky: prideľovania, systémoch, spôsob, využívajúcich, šířky, pásma, režimy

Text:

...obvodu, kým mobilná stanica pracujúca v režime univerzálnej paketovej rádiovej služby (GPRS) alebo zvýšených rýchlostí prenosu údajov pre rozvoj GSM (EDGE) môže využívať niekoľko časových úsekov v odpovedacom a/alebo dopytovacom smere na prenos údajov v režime prepájania paketov. Okrem toho niekoľko mobilných staníc možno zapojiť do skupiny, ktorá sa delí o jeden alebo niekoľko časových úsekov a prenáša údaje v režime prepájania paketov.0005...

Spôsoby, prístroje a produkty počítačového programu na nastavenie siete s využitím dynamickej šírky pásma kanálu na poskytovanie podpory pre dedičné zariadenia a úsporu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9875

Dátum: 27.10.2008

Autor: Kakani Naveen

MPK: H04W 8/00

Značky: nastavenie, zariadenia, produkty, úsporu, využitím, energie, prístroje, kanálu, dedičné, podpory, programů, poskytovanie, počítačového, spôsoby, šířky, siete, dynamickej, pásma

Text:

...prostriedok na určenie, či najmenej jedna z požiadaviek je prijatá zo zariadenia (zariadení), ktoré určilo, že jeden z kanálov nie je prístupný na používanie. Keď určenie odhalí, že jeden zkanalov nieje prístupný na používanie, prístroj zamietne zariadeniu (zariadeniam) vyňatie z vykonávania skenovanie.0014 Uskutočnenia vynálezu uľahčujú jednej alebo viacerým STA požiadať AP odovolenie ovyňatie vzhľadom na skenovania kanálov vzákladnom...

Spôsob zväčšenia šírky pásma skupinového volania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6134

Dátum: 30.05.2006

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04W 4/06

Značky: zväčšenia, spôsob, pásma, volania, šířky, skupinového

Text:

...Slots, sa označujú, pokiaľ sa používajú ako hovorové alebo signalizačné spojenie, ako logické kanály. spravidla fyzikálny kanál odpovedá logickému kanálu. V závislosti na potrebnej prenosovej kapacite je však možné realizovať pomocou fyzikálneho kanálu viac logických aktivít, alebo viac fyzikálnych kanálov používať na úlohy logického kanálu. Všeobecne obdrží každýúčastník priradenú časovú polohu. Po siedmich časových poloháchsmie dotyčný...

Spôsob zlepšenia mechanizmov QoS pri prideľovaní šírky pásma v CDMA mobilných komunikačných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4288

Dátum: 27.10.2003

Autor: Kleo Rémi

MPK: H04Q 7/38

Značky: komunikačných, systémoch, mobilných, prideľovaní, pásma, spôsob, mechanizmov, šířky, zlepšenia

Text:

...je akceptované, že šírka pásma jestvujúcich spojení môže prípadne byt obmedzovaná vo vopred stanovenom rozmedzí. Na tento účel je pre každéspojenie vytvorený takzvaný QoS deskriptor, ktorý stanovuje, o koľko smie byt v prípade potreby znížená šírka pásma priradená tomuto spojeniu.0007 Úloha vynálezu spočíva vposkytnutí spôsobu pre zlepšenie mechanizmov Quality of Service QoS pri prideľovaní šírky pásma v CodeDivision Multiple Access CDMA...

Prispôsobenie šírky pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9389

Dátum: 19.09.2003

Autori: Varsa Viktor, Lundan Miikka, Aksu Emre Baris, Leon David, Wang Ru-shang, Curcio Igor

MPK: H04L 12/18, H04L 12/56

Značky: pásma, šířky, prispôsobenie

Text:

...bitovou rýchlosťou 59 kb/s, povedie to kväćším-3 oneskoreniam a stratám paketov kvôli pretečeniu vyrovnávacej pamäte siete, pretože vzduchové rozhranie môže zniesť bitovú rýchlosť najviac 44,8 kb/s, čo je značne menej než serverom vysielaná bitová rýchlosť 59 kb/s. Nakoniec sa relácia kontinuálneho vysielania (streamingu) môže dokonca stratiť.0015 Na prekonanie tohto problému, spoločnost Ericsson navrhla množinu riešení v nasledovných...

Nesený otočný pluh s premenným nastavením pracovnej šírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280145

Dátum: 15.04.1992

Autor: Meurs Wilhelm

MPK: A01B 3/46

Značky: pracovnej, premenným, šířky, nastavením, nesený, otočný

Zhrnutie / Anotácia:

Predný pluhový podstavec neseného otočného pluhu (1) je pomocou približne zvislej osi voľne výkyvnej spojený s pluhovým rámom (2). Pluhový rám (2) je osadený pluhovými telesami (3), ktoré sú pomocou tyčoviny (4) spoločne výkyvné. Vratné zariadenie (5), ktoré spojuje predný koniec pluhového rámu (2) a stabilizátora (8), je opatrené vratnou osou. Stabilizátor (8) vedie oporné koleso (7), pričom jemu alebo opornému kolesu (7) je priradené kyvné...

Zapojení pro řízení šířky proudových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264791

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Stanislav

MPK: F02P 3/04, F02P 3/05

Značky: řízení, proudových, impulsů, šířky, zapojení

Text:

...motoru s prokazatelným vlivem na zlepšení spotreby paliva a snížení emisí ve výfukových plynech.Príklad zapojení podle výnálezu je znázorněn schemsticky na přiloženém obrázku.Induktivní snímač g umístěný v tělese rozdělovače je svým výstupem spojen se vstupem l prahového obvodu lg, kterým je například Schmidtův klopný obvod. Ke vstupu l je připojen dělič napětí sestávající z prvního odporu 5, který je spojen se vstupem ł a druhým koncem...

Zapojení automatického regulátoru šířky báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262703

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šrubař Pavel

MPK: H04B 1/10

Značky: báze, regulátoru, šířky, automatického, zapojení

Text:

...báze a tím i plnohodnotný stereořonní vjem.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení automatického regulátoru šířky báze. Invertující vstupy zesilovačů jsou kresleny s kroužkem, regulační vstup zesilovače je označen písmenem R.Signáľ levého kanálu Lje přiveden na vstup prvního zesilovače ł a na vstup druhého zesilovače g, podobné je signál pravého kanálu E přiveden na druhý vstup prvního zesilovače l auna inver~ tující vstup druhého...

Stavítko na vymezení šířky vodicí dráhy děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261716

Dátum: 10.02.1989

Autor: Urban Bohumil

MPK: G06K 7/00

Značky: děrné, vymezení, stavítko, pásky, dráhy, vodiči, šířky

Text:

...pásky je znázorněno na přiloženém výkrese v čelnim pohledu.251 713 K těleeu g vedení děrné pásky g, připevnčné k panelu 1stroje pro zpracování informací je připevněn nosič A e výkyv ným členem j, jehož ovládací konec § přeeahuje kryt 1 těleeazařízení e ovládaný konec § je opetřen výetupkem 2 vymezujícíměířku dráhy. Ne nosič 5 je otočně uložen výkyvný člen 2 čepem lg a ne poloměrech eouetředných a oeou jeho otáčení jsou dorazové členy g...

Zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního

Načítavanie...

Číslo patentu: 257892

Dátum: 15.06.1988

Autori: Valenta Jiří, Král Josef, Novomeský Karel

MPK: G01B 5/04

Značky: nevodivého, měření, zařízení, textilního, materiálů, pásu, zejména, šířky, elektricky

Text:

...vzájemně axiálně posunutých pružných kontaktů a je elektricky spojen s vyhodnocovaoím a napájecim zařízením.Výhody zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního,podle vynálezu, spočívají zejména v jeho jednoduchosti a přesností, nezávisle na pevnosti okraje pásu materiálu a v jeho odolnosti vůči případným nečistotám.vynález bude dále podrobněji popsán podle připojenáho výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn...

Obvod pro výběr trojúhelníkových impulsů dané šířky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240853

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kratochvíl Ervín

MPK: H03K 4/06

Značky: dané, trojúhelníkových, impulsů, výběr, obvod, šířky

Text:

...Q, nestačí napětí na kondenzátoru sledovat vstupní napětí, a bude-li rozdíl napětí větší než úbytek na odporu 5, překlopí se výstupní komparátor §, což indikuje výskyt hladaného impulsu. Napětí na odporu Ž určuje necitlivost obvodu na rušivé strmé impulsy, které prošly dolní propustí a mají vzhledem k užitečnému signálu malou amplitudu. Řízením proudové nory 1 a proudového zdroje 1 signálem z detektoru rozkmitu g se docílí nezávislosti...

Zariadenie na kontrolu šírky tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: 252971

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pašák Jozef

MPK: G01B 5/02

Značky: kontrolu, zariadenie, šířky, tabule

Text:

...zároveň zvyšuje hospodárnosť výroby V dôsledku úspory materialu. Zariadenie pritom neovplyvňuje negatívne kapacitné parametre linky, pretože odoberacie zariadenie plechu, s ktorým je kontrolné zariadenie podľa vynalezu spojené v jeden funkčný celok, má kratší pracovný cyklus ako následné technologické pracoviská v linke.Príklad vyhotovenia kontrolného zariade 4nia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je zariadenie nakreslené v...

Zařízení k měření tloušťky, šířky a k defektoskopu povrchových trhlin pásové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 245472

Dátum: 15.06.1987

Autori: Butyloekin Michail Ivanovie, Brjuchanov Viktor Petrovie, Sacharov Konstantin Konstantinovie, Kamenceva Larisa Petrovna

MPK: B21D 43/00, G01B 5/02

Značky: měření, tloušťky, povrchových, defektoskopu, pásové, oceli, zařízení, šířky, trhlin

Text:

...nu neurpupymmero ycwpnñcwsa óouxooópaaen I Hnxuuü J uunuunmnuecxoü mopnu nu uaoőopowoÄnnonunramsuuu npuaąaxou ąaodýergąą annaąrea,.cunacnn naoąpereunn, oxàôj 5 hop Váhsú 9 ýAąäñgúàn 6 ñhn ąapkaórov A morca ueurpnpymlłišerőycŕfpoücrsm Angnuep ncnonuegua ngpnagra nsoőpereguaB nanbueümel eymuocwą naoőpewenna nąacaaewca npnuçpon ncnanueuna napuaara uaáöý Íúun. Ha uao 6 pa 3 uuáiy®à 3 äšb§puc. I - ucnonueune yççpoücrna coggącao...

Zariadenie pre nastavenie šírky vodiacej drážky pre manipuláciu s mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: 240176

Dátum: 01.06.1987

Autori: Meleško Nikolaj Nikolajevie, Šalaj Alexadd Nikolajevie, Šerman Jakov Ichelevie

MPK: G07F 3/04, G07D 3/02

Značky: nastavenie, drážky, šířky, zariadenie, manipuláciu, mincami, vodiacej

Text:

...240 176automatickě,alebo automatick 6.Výhodou tohto spôsobu nastavenia šírky vodiacej drážky oproti známym súčasným spôsobom je v tom,že nie je potrebná kalibračná vložka ani použitie manipulovaných mincí,čím sa dosiahne vyššia operatívnosť pri práci a zlepšenie pracovných podmienok obsluhý.Jednaz podstatných výhod uvedeného riešenia je možnosť jednoduchého prechodu na meny iných štátov,prípadne na usporiadanie pre prácu s viacerými...

Deformetr pro staticko-dynamické měření změny šířky trhlin stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250969

Dátum: 14.05.1987

Autor: Olmer Jiří

MPK: G01B 5/30

Značky: trhlin, stavebních, měření, staticko-dynamické, konstrukcí, deformetr, šířky, změny

Text:

...čep l a druhý čep 2, osazené nakonstrukcí. První čep l a druhý čep g se osazují do vyvrtaného otvoru ve zdivu neboV betonu a zatmelují se bud cementovou maltou nebo zálivkou z plastické hmoty. Na ocelovou konstrukcí lze první čep l a druhý čep g přivařit nebo přitmelit. Osazování se provádí za použití šablony. První čep ł a druhý čep 3 jsou ve vyčnívajíci části vytvořeny válcovou plochou a šroubem. Na tuto válcovou část jsou nasazeny prvni...

Zařízení pro odřezávaní pásu požadované šířky z kruhového svitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232089

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bařina Josef

MPK: B26D 1/02

Značky: zařízení, svitku, pásu, požadované, šířky, kruhového, odřezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, jehož pomocí se z kruhového svitku širokého pásu polyetylénu, papíru, textilie a podobně odřezává pás požadované šířky. Zařízení pro odřezávání pásu požadované šířky z kruhového svitku, zejména polyetylénové fólie, papíru, textilie a podobně, sestává z rámu (l) s vidlicovými nosníky (2, 3), opatřenými ložisky (4, 5) pro uložení hřídele (6) kruhového svitku (7), přičemž k horní části rámu (l) jsou připevněna ložisková...

Zařízení pro vizuální kontrolu nastavení šířky řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248760

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: B23K 37/00

Značky: nastavení, zařízení, vizuální, kontrolu, šířky, řezu

Text:

...a provést řez druhý a obdobné i u všech dalších mezikruží. Přestavování hořáku je možno provádět odměřováním, což je pro obsluhu dosti náročné a není vyloučen výskyt chyb.Tyto nedostatky jsou odstrančny u zařízení pro vizuální kontrolu nastavení konstantní šířky řezu podle vynálezu tim, že k posuvnému vodítku suportu řezaciho stroje je upevněn trn š.kluznou zděří na styčné ploše opatřoná brzdicím prvkom, např. třecím kroužkem z pružné...

Způsob měnění rozlivu barvy, zejména přestavování jednotlivých oblastí šířky pravítka barevnice nebo jednotlivých dávkovačů barvy u barevníků tiskových strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229663

Dátum: 15.11.1986

Autori: Aroldi Manfred, Weisgerber Willi

MPK: B41F 33/10

Značky: způsob, způsobu, tohoto, pravítka, provádění, strojů, barvy, přestavování, oblastí, jednotlivých, dávkovačů, tiskových, šířky, zejména, rozlivu, barevníků, zařízení, barevnice, měnění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednodušší a z hlediska přestavování jednotlivých šířkových oblastí barevníků přesněji pracující způsob a k němu příslušné zařízení. Podstata řešení spočívá v tom, že jednak má každé přestavovací ústroji svou paměť požadovaných hodnot, jednak se při stanovení změny požadované hodnoty jedním přestavovacím ústrojím hodnoty všech pamětí požadovaných hodnot násobí předem stanoveným činitelem změny požadované hodnoty a...

Zařízení na zajištění vnitřní šířky vnitřních článků řetězů při jejich sestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 215915

Dátum: 01.10.1984

Autor: Janda Jaroslav

Značky: jejich, zařízení, článků, řetězů, sestavování, šířky, vnitřní, vnitřních, zajištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zajištění vnitřní šířky vnitřních článků řetězů při jejich sestavování při výrobě řetězů. Zařízení podle vynálezu zamezuje nadměrné naražení horní řetězové destičky na pouzdra řetězu. Je použita se saněmi pro podávání horní destičky spojená distanční vložka zakončená trojzubcem, jejíž výška odpovídá požadované vnitřní šířce sestavovaných vnitřních článků řetězů.

Spôsob prípravy pások submikrometrovej šírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218175

Dátum: 15.09.1984

Autor: Chromik Štefan

Značky: šířky, spôsob, submikrometrovej, pások, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy pások submikrometrovej šírky z rôznych materiálov a tiež jednoduchších elektronických štruktúr, pozostávajúcich z týchto pások, na polovodičových, izolačných, príp. kovových podložkách. Podstata spôsobu prípravy pások submikrometrovej šírky podľa vynálezu spočíva v tom, že na podložku opatrenú schodíkmi sa nanesie pod ostrým uhlom vrstva z ľubovolného materiálu a ďalej sa táto vrstva leptá, kým na stene schodíka...

Zapojení vyhodnocovací jednotky číslicového měření šířky nebo polohy pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214972

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hruška František, Karásek Otakar, Šustek Jaroslav

Značky: jednotky, zapojení, vyhodnocovací, materiálů, pásových, číslicového, polohy, šířky, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšení funkce zařízení, zejména jeho přesnosti, k měření šířky, případně polohy pásových materiálů, při jejich výrobě nebo zušlechťování. Jedná se o výroby fólií z plastů, podlahovin, poromerických usní, textilií, netkaných vláknitých vrstev nebo zušlechťování těchto materiálů. Dosavadní systémy za polení používaly analogový princip měření, který má omezenou přesnost a citlivost, která se ještě zhorší při převádění na...

Zařízení pro nastavení šířky světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214955

Dátum: 15.09.1984

Autor: Honzík Zdeněk

Značky: stopy, šířky, zařízení, světelné, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavení šířky exponující světelné stopy na kopírovacích nebo zvětšovacích zařízeních s elektronicky řízeným maskováním fotografických snímků. Účelem vynálezu je urychlit a zpřesnit nastavení šířky pohybující se světelné stopy jejíž velikost ovlivňuje kopírovací parametry zařízení. Podstatou vynálezu enormná deska o vysoké optické hustotě se štěrbinou s nízkou optickou hustotou difuzního charakteru, o šířce shodné...

Zařízení pro zvětšování šířky klikatého stehu u šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213999

Dátum: 01.06.1984

Autor: Rouha Josef

Značky: strojů, zařízení, šířky, stehu, zvětšování, klikatého, šicích

Zhrnutie / Anotácia:

Pro alespoň částečnou kompensaci nežádoucího rozdílu výškové polohy jehly šicího stroje v její levé a pravé poloze, potřebnou ke zvýšení spolehlivosti šití, to je k zachycení smyčky niti hrotem chapače nebo smyškovače, je čep unášeče je helní tyče uspořádán šikmo vůči horizontální roně, a to ve směru podmíněném smyslem otáčení hrotu chapače nebo syčkovače. Viz obr. 1. Mimo oblast šicích strojů použitelnost zařízení nezjištěna.

Zařízení šicího stroje pro regulaci šířky klikatého stehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216080

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hrda František, Rouha Josef

Značky: klikatého, šířky, stroje, regulaci, šicího, zařízení, stehu

Zhrnutie / Anotácia:

Šířka klikatého stehu je vymezena smýkadlem, jehož držák obsahuje válcovou část kluzně zavedenou do průchozího otvoru vytvořeného v kostce kluzně zavedené do vedení vytvořeného v pouzdru pevně uchyceném v ramenu šicího stroje, přičemž mezi tímto pouzdrem a držákem smykadla je vytvořen třecí styk bránící za chodu stroje samovolné změně jejich polohy.