Patenty so značkou «siřičitého»

Zariadenie na odstraňovanie oxidu siričitého SO2 z odpadových plynov zo slinovacích alebo peletovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6187

Dátum: 03.07.2012

Autori: Neuhold Robert, Plattner Tobias, Fleischanderl Alexander

MPK: B01D 53/50

Značky: siřičitého, odstraňovanie, slinovacích, oxidů, plynov, odpadových, zariadení, peletovacích, zariadenie

Text:

...účinné činídlo pre odstraňovanie oxidu siričitého S 02 z prúdu odpadových plynov.Pevné látky unášanć v odpadových plynoch sú z týchto odpadových plynov odlučované tkaninovými filtrami a aspoň čiastočne ako recirkulát recirkulujú do prúdu odpadových plynov.Pojmom tkaninový filter sú zahmuté hadicové filtre, vačkové filtre, tkaninové filtre, textilné filtre a filtre z kovovej tkaniny.Privádzanie vodného média sa môže uskutočňovať napriklad...

Spôsob regulovania koncentrácie oxidu siričitého v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9570

Dátum: 12.09.2006

Autor: Rohovec Joachim

MPK: B01D 53/50

Značky: regulovania, spalinách, siřičitého, spôsob, oxidů, koncentrácie

Text:

...do pracej suspenzie vedie k zvýšeniu reakčnej premeny reakcie 2 a tým k znižovaniu koncentrácie CaCOg V pracej suspenzii. Systém reaguje podľa LeChatelierovho princípu a to tým, že podľa reakcie 1 sa premieňa zvýšené S 02, aby sa vyrovnal nedostatok CaCO 3. Prídavok kyslíka vedie teda k urýchlenému vypieraniu oxidu siričitého zo spalín. Naopak, znížený prívod kyslíka vedie k zníženej premene oxidusiričitého, čo však môže byt dostatočne pre...

Spôsob odstraňovania oxidu siričitého z plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278772

Dátum: 04.02.1998

Autori: Kuijpers Eugene Gérard Marie, Geus John Wilhelm, Jacob Van Der Wal Willem Johan

MPK: C01B 17/60, B01J 23/72, B01D 53/50...

Značky: siřičitého, plynov, odstraňovania, oxidů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu odstraňovania oxidu siričitého z plynov obsahujúcich oxid siričitý a kyslík, pri ktorom sa tieto plyny uvádzajú do styku s absorbentom obsahujúcim meď na tepelne stálom inertnom nosiči, pričom obsah medi v absorbente vyjadrený ako obsah kovovej medi je vyšší ako 8 % hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť absorbentu, a meď je v ňom prítomná v takej jemne rozptýlenej forme, že má v redukovanej forme na nosiči...

Spôsob odstránenia oxidu siričitého z odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280897

Dátum: 06.03.1996

Autori: Papameletiou Dimosthenis, Langenkamp Henrich, Van Velzen Daniel

MPK: B01D 53/34

Značky: oxidů, siřičitého, spôsob, plynov, odstránenia, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe odstránenia oxidu siričitého z odpadových plynov sa odpadový plyn obsahujúci oxid siričitý uvedie do styku s vodným roztokom obsahujúcim kyselinu sírovú, bromovodík a bróm za vzniku kyseliny sírovej a bromovodíka, následne sa vytvorený bromovodík katalyticky oxiduje v plynnej fáze na bróm a tento bróm sa potom recykluje do prvého spôsobu.

Zariadenie na odlučovanie oxidu siričitého zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 384

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 15/02, B01D 24/28

Značky: odlučovanie, siřičitého, zariadenie, spalin, oxidů

Text:

...ktorého podstatou je, že pozostáva z vertikálne uloženého reaktora tvaru valca,v ktorého dolnej časti je umiestnené vstupné hrdlo a v hornej časti výstupné hrdlo a dávkovač sorbentu. Vovnútri reaktora je vertikálne otoćne uložený hriadeľ poháňaný pohonnou jednotkou,ktorá môže byt uložená aj mimo priestoru reaktora, pričom na hriadeli sú upevnené perforované kužele. V dolnej časti reaktora je vytvorený odpadový priestor. Kvôli zvýšeniu...

Způsob přípravy uhličitanu sodného pro zachycování příměsí plynných směsí, zejména oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270337

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wald Jiří, Bejček Václav, Vlček Antonín Akademik, Neužil Lubomír, Mocek Karel

MPK: C01D 7/35

Značky: přípravy, uhličitanu, plynných, sodného, směsi, zejména, siřičitého, oxidů, příměsí, způsob, zachycování

Text:

...vynálezu odstranäna bez nároků na energií tzv.Odpadnim tepleml. Praktickým uskutečněním různých variant přípravy uhličitenu sodného se dochází k závěru, že způsobem přípravy podle vynálezu vzniká vysoce porézní a tím vysoce reaktívní uhličitan sodný. Reaktivita a stupeň využití /proreagování/ vzniklého uhličítanu sodného byly zjištovány zachycováním S 02 ve směsi s vlhkým vzduchem nad 120 C v diskontinuálním reaktoru. Při dosažení...

Způsob oddělování oxidu siřičitého ze spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266576

Dátum: 12.01.1990

Autor: Becker Hans

MPK: B01D 53/34, B01D 3/16, B01D 53/14...

Značky: zařízení, spalin, způsobu, tohoto, způsob, oxidů, provádění, oddělování, siřičitého

Text:

...0,01 až 10 molárních v kouřových plynech, jakými jsou například spaliny z elektráren na černé uhlí.Jako absorpční prostředek přicházejí v úvahu všechna fyzikální rozpouštědla, jako je například methanol, polyethylenglykolether, N-methylpyrrolidon, dimethylforamid a další,přičemž výčet rozpouštědel není omezen na rozpouštědla vyjmenovaná.Způsob podle tohoto vynálezu je blíže objasněn na základě schematicky znázorněného příkladu...

Způsob rekuperace oxidu siřičitého při alkylaminacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261785

Dátum: 10.02.1989

Autori: Roman Jan, Duška Stanislav, Běle Josef, Blažek Jiří, Valoušek Jaroslav

MPK: C07C 143/60

Značky: způsob, rekuperace, alkylaminacích, oxidů, siřičitého

Text:

...je těžko sutomstizovnt.Uvedené nevýhody odstraňuje rekupersce oxidu siričitého uvolněného při vykyselování N-motyl-I-kyseliny v płebytku kyseliny sírová podle tohoto vynělezu, jehož podstata spočívá v tom, že se uvolněný oxid eiŕičitý absorbuje v roztoku metylamonium siřičitanu o molárním poměru oxid siřiěitý metylsmin 0.5 až 1, přičemž získaný roztok metylamonium siřičitanu se vraci zpět dofvýroby N-metyl-I-kyseliny.Výhodou rekuperaoe...

Odsiřovací kolona na odstraňování oxidu siřičitého ze zasířených kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260830

Dátum: 12.01.1989

Autori: Baumgártl Jiří, Cvejn Miloslav

MPK: C12G 1/04

Značky: zasířených, odsiřovací, siřičitého, oxidů, odstraňování, kolona, kapalin

Text:

...s parami a kapalina propadne patry na dno a odtudnateče do přivodniho potrubi vzduchu. Ze vzduchového potrubi jenutné tuto kapalinu odčerpat. za tímto účelen je provedena propojka vzduohoveho potrubí na sàni čerpadla. Tato propojka set otevírá trojcestnýn ventilen, kterýn se zároveň uzavírà potrubí pro kapaliny odchàzejíci z odsirovaci kolony přepadeu. z toho vyplývà, že pri výpadku elektricke energie nebo při odstavení zařízení je nutné...

Způsob získávání oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245080

Dátum: 15.12.1987

Autor: Thér Ferdinand

MPK: C01B 17/60

Značky: způsob, získavání, oxidů, siřičitého

Text:

...se odpady a vlivem fosforečnanových iontů obsažených v absorpčním roztoku je obvyklá oxidace siřičitanu na sírany asi 10 krát nižší.Způsob podle vynálezu pracuje v cyklu,který lze schematicky znázornit následujícími chemickými rovnicerniRegenerace kyseliny fosforečné a absorpčního činidla j, v.Plynná směs obsahující zřeclěiíý oxid sířičitý je v absorbéru promývána roztokem hydrogenfosforečíianu a/nebo fosíorečííanu alkalického kovu. Vzniklý...

Způsob využití zředěného oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250906

Dátum: 14.05.1987

Autori: Violová Anna, Kehar Josef, Trnka Pavel, Štefanka Ladislav, Klimeček Rostislav, Škrna Stanislav, Bocko Jozef

MPK: C01B 17/48

Značky: zředěného, siřičitého, způsob, oxidů, využití

Text:

...vynálezu se odstraňují některé technické překážky, které za dosavadniho stavu byly důvodem proč se pro výrobu koncentrovaného roztoku čistého hydrogensiřičitanu sodného nezhodnocovaly zdroje odpadních plynů obsahující oxid siřičitý. Jmenovitě rozpouštěním sody ve vratném absorpčním roztoku místo ve vodě se dosahuje zvýšení reakční rychlosti rozpouštění, a to při takové koncentraci vody, že prostým dosycením jen asi 20 2 hmot. celkově...

Způsob odstraňování rtuti a/nebo oxidu arsenitého a oxidu siřičitého z pražných a odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250298

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hartman Miloslav, Veselý Václav, Svoboda Karel, Pata Jaroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: oxidů, plynů, pražných, způsob, arsenitého, siřičitého, rtuti, odstraňování, odpadních

Text:

...Plyn je dále zbavován par síry, rtuti, As 40 s a aerosolů sloučenin rtuti a arsenu odsorpcí ve vrstvě aktivního uhlí za vyšších teplot 130 až 210 °C, s výhodou 150 až 190 °C. Zvýšená teplota potlačuje adsorpci vodních par i S 02 a způsobuje snížení množství H 2 S 04 vzniklé v pórech aktivního uhlí. Síra adsorbovaná na aktivním uhlí reaguje rychle za těchto podmínek s parami rtuti a AS 406 na príslušné sirníky podle rovnica vyvoláva částečný až...

Způsob katalytické oxidace oxidu siřičitého a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249995

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sojka Vladimír, Auerswald Bohumil

MPK: C01B 17/76

Značky: oxidace, způsobu, siřičitého, oxidů, katalytické, způsob, tohoto, provádění, zařízení

Text:

...tvořeno svazkem trubek o vnitřním průměru 40-80 mm a délce 2 400-3 000 mm plynotěsně zakotvených v horní a dolní trubkovnici. Katalyzátor je uložen v trubkách a mezitrubkový prostor spolu s pláštěm kolem svazku trubek tvoří kanál pro cirkulující vzduch, přičemž horní a dolní část pláště je spojena cirkulačním potrubím/ve kterém je uložena dýza pro pžívod tlakováho vzduchu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém...

Způsob zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234151

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kordovský Josef, Hubená Jarmila, Najmr Stanislav, Kočí Jan, Vejvoda Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: oxidů, zvýšení, siřičitého, koncentrace, tohoto, zařízení, plynech, způsobu, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého, získaného při odsiřování spalin vodní suspenzí magnezitu v souvislosti s využitím těchto plynů pro výrobu kyseliny sírové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že část plynů z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého po jejich ochlazení se zbaví oxidu siřičitého v absorberu SO2, načež se tyto plyny po absorpci smísí s neodsířenými...

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého vznikajícího při zachycování oxidu siřičitého z odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235441

Dátum: 15.11.1986

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: zachycování, odpadních, siřičitanu, zpracování, plynů, oxidů, vznikajícího, siřičitého, horečnatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší, bez spalování elementární síry, zvýšení obsahu oxidu siřičitého SO2 při zpracování siřičitanu hořečnatého, který je získáván působením odpadních plynů, zejména kouřových, na hořečnaté sloučeniny. Autor navrhuje siřičitan hořečnatý rozkládat v míchaném reaktoru kyselinou sírovou, za vzniku jednak oxidu siřičitého, který lze zkomprimovat a jednak síranu hořečnatého, vhodného pro použití v zemědělství jako hnojiva.

Způsob využití tepla a kysličníku siřičitého ze spalných plynů kotelen v hydrometalurgickém procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231487

Dátum: 15.06.1986

Autori: Homolka Václav, Fiala Milan, Kroupa Jan, Křepelka Jan, Hlaváč Josef

MPK: F23J 15/00

Značky: spalných, kotelen, hydrometalurgickém, tepla, kysličníku, plynů, využití, způsob, procesu, siřičitého

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob využití tepla a kysličníku siřičitého ze spalných plynů kotelen v hydrometalurgickém procesu. Kapalná fáze a obsahem síranu železnatého se přivádí do teplosměnného zařízení, kde je uváděna do přímého styku se spalnými plyny. Přitom dochází k ochlazení spalných plynů za současného ohřevu kapalné fáze a jednak k oxidaci síranu železnatého kyslíkem, obsaženým v kouřových plynech na síran železitý, jednak ke katalytické...

Způsob dvoustupňové amoniakální absorpce oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219624

Dátum: 15.08.1985

Autori: Choura Václav, Klimeček Rostislav, Molnár Hugo

Značky: způsob, oxidů, dvoustupňové, siřičitého, absorpce, amoniakální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zefektivnit dvoustupňovou amoniakální vypírku SO2 z průmyslových plynů. Tohoto cíle se dosáhne tak, že do cirkulační předlohy I, absorpčního stupně se přivádí veškerý absorpční roztok z I, absorpčního stupně, veškerý absorpční roztok z cirkulační předlohy II, absorpčního stupně a převážná část čpavku. Čpavku se přidává tolik, aby parciální tlak SO2 nad absorpčním roztokem v cirkulační předloze I. byl v mezích 10 až 50 Pa....

Způsob odstraňování kysličníku siřičitého z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217642

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hartman Miloslav, Macho Vendelín, Čermák Ján, Svoboda Karel

Značky: odstraňování, siřičitého, plynů, kysličníku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odstraňování škodlivého kysličníku siřičitého z průmyslových exhalací na bázi velmi reaktivních vápenatých materiálů, při němž se částice těchto materiálů vystaví účinku kysličníku siřičitého v exhalacích při teplotě vyšší než 750 °C. Jako vápenatý materiál se používá hydroxid vápenatý nebo odpadní vápno z rozkladu karbidu vápníku vodou nebo saturační kaly odpadající při výrobě cukru. Uvedený reaktivní materiál se...

Spôsob znižovania koncentrácie kysličníka siričitého v etanolových destilátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 218062

Dátum: 15.06.1984

Autori: Čapla Igor, Wild Jozef

Značky: siřičitého, destilátoch, znižovania, koncentrácie, spôsob, kysličníka, etanolových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka potravinárstva. Rieši sa ním znižovanie koncentrácie kysličníka siričitého v etanolových destilátoch, hlavne ovocných a vínnych. V etanolových destilátoch sa oddeľuje kysličník siričitý destiláciou na rektifikačnej kolóne, pričom z hlavy odchádza SO2 a aldehydy. Proces sa uskutočňuje pri vysokom refluxnom pomere. Podstatná časť etanolu s vodou odchádza ako destilačný zvyšok. Obsah kysličníka siričitého v destilačnom zvyšku sa...

Způsob odstraňování kysličníku siřičitého ze směsi plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214201

Dátum: 01.06.1984

Autori: Švec František, Hradil Jiří, Platanova Natalia Petrovna, Kálal Jaroslav, Beljakova Ljubov Dmitrijevna, Kiselev Andrej Vladimirovič

Značky: kysličníku, siřičitého, způsob, plynů, směsi, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování kysličníku siřičitého ze směsi plynů, vyznačující se tím, že se jako adsorpčního činidla použije makroporésních kopolymeru glycidylmethakrylátu s etylendimethakrylátem chemicky modifikovaných alifatickými aminy a aminoalkoholy.