Patenty so značkou «síranových»

Použitie chloridových iónov a/alebo síranových iónov na zvýšenie rozpustnosti lyzínu vo vodnom roztoku lyzínovej bázy, vodný lyzínový roztok, spôsob jeho výroby a spôsob výroby krmiva obohateného lyzínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285743

Dátum: 22.06.2007

Autori: Tanabe Toshiya, Hasegawa Kazuhiro, Minami Keita

MPK: A23K 1/16, C07C 229/00

Značky: vodnom, vodný, zvýšenie, spôsob, krmiva, iónov, lyzínom, síranových, chloridových, roztok, lyzínovej, rozpustností, bázy, lyzínu, výroby, použitie, lyzínový, obohateného, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa stabilný vodný roztok lyzínu obsahujúci radikál kyseliny v takom množstve, že rozpustnosť lyzínu v ňom je zvýšená v porovnaní so zodpovedajúcim vodným roztokom lyzínovej bázy, pričom počas skladovania lyzínu vo forme voľného lyzínového roztoku (tekutého prípravku) sa zabráni precipitácii kryštálov lyzínovej bázy spôsobenej znížením teploty, čím sa zlepší zaobchádzanie s ním počas transportu.

Spôsob spracovania kyslých síranových lúhov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280510

Dátum: 07.10.1998

Autori: Kulla Štefan, Potočár Jozef

MPK: C01C 1/24

Značky: spracovania, spôsob, zariadenie, vykonávanie, síranových, kyslých, lúhov

Zhrnutie / Anotácia:

Kyslé síranové lúhy sú po úprave vedené k neutralizácii čpavkom na pH 4,0 až 6,0 pri využívaní tým vznikajúceho reakčného tepla k odparovaniu vody. Úprava kyslých síranových lúhov spočíva v premene v nich prítomnej H2SO4 na NH4HSO4, ktorá sa dosahuje ich zmiešavaním s vodným roztokom (NH4)2SO4 s výhodnou prítomnosťou 6 - Kaprolaktámu. Výhodnou alternatívou postupu je oddeľovanie organickej fázy uvoľňujúcej sa takouto úpravou z kyslých...

Způsob odstraňování síranových iontů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268333

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedláček Miroslav, Buček Miroslav, Najvar Karel, Brandstillerová Marie, Ješík Ernest, Zdráhal Miroslav, Glaser Ralf, Gálik Miroslav, Brodský Artur, Šauman Zdeněk, Bučko Zdeněk, Kulhavý Teofil

MPK: C02F 1/58

Značky: způsob, iontů, odstraňování, síranových

Text:

...v roztoku. Po přidání k vodě se reaktivní látka suspenouje mícháním při gradientu 50 až 600 šl po dobu alespoň S sekund a pak se udržuje v supenzi mícháním pří gradientu 10 až 100 šl po dobu alespoň 15 minut. Pak se vodní fáze oddělí od tuhé fáze.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že lze dosáhnout prakticky nulového zbytkového obsahu síranových iontú za normální teploty bez zvýšeného nároku na spotřebu energie a na stupeň předčištění...

Nerozpustná anóda pre získavanie medi zo síranových elektrolytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246421

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kavala Miroslav, Jureeek 1udovat, Jureeeková Emília, Adam Valér

MPK: C25C 1/12

Značky: síranových, získavanie, anoda, nerozpustná, elektrolytov

Text:

...10 pre vyťahovanie anódy 1 z elektrolytu a vspodným hákom 7 opatreným sklopnou podložkou B z elektricky nevodivého materiálu na preruše 4vanie prívodu elektrického prúdu spodnýin hákom 7. K hornej časti anódy je pripevnený zásobník 2 medených okovín, ktorý je tvarovo prispôsobený tak, aby kyslík vzni-kajúci pri elektrolýze, mohol. účinne reagovat s náplňou 11 t. j. s medenými oxidmi v ňom umiestnenýimi, najmä s (kysličníkom medným a meďou....

Způsob zpracování síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251408

Dátum: 16.07.1987

Autori: Přibáň Václav, Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Baloun Stanislav, Zubček Ladislav

MPK: C01F 11/46

Značky: způsob, roztoku, zpracování, síranových

Text:

...úplnému převedení všech složek obsežených ve zpracovávaných roztocích v hodnotné využitelné produkty, zejména na síru a koncentráty kovů,vychází použití postupu podle vynálezu pro většinu typů síranových roztoku ekonomicky velmi příznivě ve srovnání s postupy běžně používanými.Koncentrovaný roztok barnaté eloučeniny, zejména eulfidu,hydroxidu nebo chloridu, se sísí ve etechiometriokém poměru vzhledem ke koncentraci barya a žádené míře...

Způsob srážení síranových iontů v průmyslových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238741

Dátum: 16.03.1987

Autori: Fuchs Petr, Kubička Rudolf, Drázský Josef, Grünwald Alexandr

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: srážení, vodách, iontů, způsob, odpadních, průmyslových, síranových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob srážení síranových iontů z odpadních vod přídavkem odpadních vod z výroby etylbenzenu obsahujících hlinité ionty, v dávce odpovídající 0,045 až 0,36 g Al3+ na 1 g S042- za současného přídavku rozpuštěné soli vápníku v dávce 0,2 g až 1,66 g Ca2+ na 1 g SO42-. Způsob je vhodný k úpravě průmyslových vod, čištění odpadních a důlních vod, dočišťování vod ve vodárenství.

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čučiaková Alžbeta, Chovanec František, Grečnár Milan, Čučiak Jozef, Letz Štefan

MPK: C07C 69/54, C01C 1/24

Značky: metylmetakrylátu, esterifikácii, lúhov, etyl, odpadných, spracovania, síranových, kyslých, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...

Spôsob membránovej extrakcie uránu zo síranových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231779

Dátum: 15.12.1986

Autori: Řeháček Vlastimil, Rajec Pavol, Macášek Fedor

MPK: B01D 13/00

Značky: membránovej, síranových, roztokov, spôsob, uranu, extrakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu membránovej extxakcie uránu zo síranových roztokov. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že urán z vonkajšieho síranového roztoku sa extrahuje emulziou roztoku chelátotvorného činidla, ako je di-2-etylhexylfosforečná kyselina, alebo 7-alkyl-8-hydroxychinolín v alkéne s počtom atómov uhlíka 6 až 14 s vnútorným síranovým roztokom o koncentrácii síranu a acidite vyššej ako vonkajší síranový roztok. Spôsob...

Způsob dusičnanové regenerace enexu po sorpci uranu z kyselých síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235831

Dátum: 01.12.1986

Autori: Tvrdek Jiří, Matoušek Pavel, Charvát Jiří, Hrb Karel, Nepraš Václav, Vosyka Zdeněk, Urbánek Ludvík, Rychtařík Bohuslav

MPK: B01J 49/00

Značky: dusičnanové, síranových, roztoku, uranu, způsob, sorpci, enexu, kyselých, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dusičnanová regenerace anexu po sorpci uranu z kyselých síranových roztoků s opětným využitím podstatné části dusičnanových iontů. Zároveň se snižuje poměr balastních prvků k uranu v uranovém eluátu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že před elucí uranu dusičnanovým roztokem se na nasorbovaný anex působí roztokem, který obsahuje dusičnanové ionty, získané promývkou zeluovaného anexu síranovým promývacím roztokem o koncentrací...