Patenty so značkou «sintrovaný»

Kompozitný materiál sintrovaný tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286533

Dátum: 12.11.2008

Autori: Guillo Philippe, Hoggard Dale

MPK: C04B 35/00, B22D 11/06

Značky: kompozitný, tlakom, sintrovaný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný materiál sintrovaný tlakom obsahuje spojitú fázu hexagonálneho nitridu bóru a v nej dispergovaný druhý materiál obsahujúci aspoň jeden nitrid kovu zvolený zo skupiny zahŕňajúcej nitrid kremíka, nitrid hliníka a nitrid titánu a aspoň jeden stabilný oxid kovu. Množstvo oxidu kovu je také, že obsah kyslíka v druhom materiáli je menší alebo sa rovná 35 % hmotnostných kyslíka.

Anizotropný sintrovaný magnet R-Fe-B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19073

Dátum: 02.09.2008

Autori: Odaka Tomoori, Takaki Shigeru, Morimoto Hideyuki, Yoshimura Kohshi

MPK: C22C 38/00, B22F 3/24, B22F 3/00...

Značky: sintrovaný, r-fe-b, anizotropný, magnet

Text:

...vzácny prvok hominy šíriť vo vnútri magnetu,opracovaná a poškodená vrstva v blízkosti povrchu by sa dala opraviť a prípadne by sa dal obnoviť výkon magnetu.0012 Dokument patentu č. 5 uvádza spôsob sorpcie vzácneho prvku hominy pre obnovukoercitívnej sily veľmi malého sintrovaného magnetu na báze R-Fe-B alebo jeho prášku. Podľa spôsobu dokumentu patentu č. 5 sa zmieša sorpčný kov, ktorý predstavuje vzácny kov horniny ako je Yb, Eu alebo Sm s...

Sintrovaný magnet vzácnych zemín R-Fe-B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20789

Dátum: 25.07.2008

Autori: Sakashita Shinichiro, Morimoto Hideyuki, Yoshimura Kohshi, Takaki Shigeru, Odaka Tomoori

MPK: C21D 6/00, B22F 3/24, C22C 38/00...

Značky: magnet, sintrovaný, zemin, r-fe-b, vzácných

Text:

...nárokmi. PROBLÉMY, KTORÉ MAJÚ BYŤ VYRIEŠENÉ VYNÁLEZOM0012 Magnet určený na použitie v motoroch pre vozidlá s EPS (riadenie s elektrickým posilňovačom) a HEVs (hybridné elektricke vozidlá), ktoré budú spadať do rastúceho dopytu V blízkej budúcnosti, by mal mať koercitívnu silu, ktorá je dostatočne vysoká na to, aby sa zabránilo nevratnej strate prietoku pri zvýšených teplotách 100 °C alebo viac. Z tohto dôvodu sa pridáva ťažký prvok...

Termoluminiscenční detektor sintrovaný nebo skleněný

Načítavanie...

Číslo patentu: 249387

Dátum: 12.03.1987

Autori: Plichta Jiří, Trousil Jaroslav, Koten Jiří, Dohnal Jan

MPK: G01T 1/11

Značky: sintrovaný, termoluminiscenční, skleněný, detektor

Text:

...nebo skleněné detektory, jsou jejich plochy opracovány leštěním tak, aby byly průhledné. Vzhledem ke skutečnosti, že termoluminiscence je objemovým efektem, pžedpokládalo se, že dokonalé vyleštění povrchu detektoru dovolí maximálnímu množství TL světla z celého objemu detektoru dopadnout na fotokatcdu fotonásobiče, který je používán při měření jako detektor světla. Dokonalé leštění povrchu ovšem znamená zvýšení nákladů ná výrobu ve...