Patenty so značkou «silový»

Silový modul so submodulmi a aktivovacím a zaisťovacím modulom pre vysoko dynamickú výrobu sily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20697

Dátum: 23.02.2012

Autori: Kelnberger Alfons, Schreiner Hans-jürgen, Brandt Jürgen, Bindig Reiner

MPK: H01L 41/047, H02N 2/04, H01L 41/053...

Značky: submodulmi, vysoko, dynamickú, modulom, výrobu, zaisťovacím, aktivovacím, modul, silový

Text:

...tenké a potrebujú preto málo miesta. Okrem toho je možné, vyviesť ich jednoducho a utesnene zo skrinky. Pod pojmom doska plošných spojov sa rozumie chybné, elektricky izolujúce ploché tenké nosné teleso0012 S výhodou je každá doska plošných spojov na koncovej strane opatrená pripoj ovacímkonektorom. To uľahčuje elektrické pripojenie submodulov k aktivovaciemu a zaistbvaciemu0013 U výhodnej formy uskutočnenia je každý submodul zapuzdrený a má...

Celkovo tienený silový kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282880

Dátum: 02.12.2002

Autor: Kupilík Pavel

MPK: H01B 9/02

Značky: tienený, silový, celkovo, kábel

Zhrnutie / Anotácia:

Celkovo tienený silový kábel je využiteľný aj ako inštalačný na napäťové sústavy do 0,6/1 kV. Kábel pozostáva z plášťa kábla (7) a najmenej jednej žily (3), ktorá je tvorená vodivým jadrom (1) a izoláciou (2) žily (3). Medzi nimi môže byť sklosľudová vrstva (8), pričom v alternatívnych riešeniach je medzi plášťom kábla (7) a najmenej jednou žilou (3) umiestnená tiež fixačná a separačná páska (4). Pod plášťom kábla (7) je vo forme súvislej...

Silový kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 591

Dátum: 07.09.1994

Autori: Kříž Vítězslav, Voda Petr, Lavický Vilém, Badalík Vladimír, Hladík Vladimír, Málková Alena

MPK: H01B 9/00, H01B 7/02

Značky: silový, kábel

Text:

...materiály,ktoré s dobou používania nie sú na 100 odolné proti prenikaniu mikroskopickej vlhkosti v radiálno smere. Prakticky 100-nú odolnosť v radiálnom smere je možné zabezpečiť kovovým materiá lom (hliníková fólia).spočíva v tom, že medzi separačnou vrstvou a ochranným plásťom je uložená žíhaná fólia, na strane priľahlej k ochrannému plášťu laminovaná a opatrená vrstvou kopolyméru alebo po lyetylénu.Základ kábla tvorí elektrovodivé...

Silový tienený kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 581

Dátum: 07.09.1994

Autori: Voda Petr, Badalík Vladimír, Lavický Vilém, Hladík Vladimír, Kříž Vítězslav, Málková Alena

MPK: H01B 9/02

Značky: silový, tienený, kábel

Text:

...D 50-65 a z vrstvy mäkčeného -polyvinylchloridu-s tvrdostou shore A 70 až 98, obidve vrstvy so stabilizátorml na báze sadzí, zlúčenín kovov,derivátov organických kyselín, fenolov a heterocyklických zlúčením stabilizujúcimi do 90 ° C. I VKombinácia vlastností polyetylénu a polyvinylchloridu zásadne zvyšuje účinnosť ochrany proti preníkaniu vlhkosti v dlhodobej prevádzke a zároveň spĺňa podmienku odolnosti káblaje znázornený na priloženom...

Polovodičový silový měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264758

Dátum: 12.09.1989

Autor: Remiš Dušan

MPK: H02M 1/00

Značky: polovodičový, silový, měnič

Text:

...dosedacích ploch rohových uzavřených profilů je sestaven celý měnič se zaručenou mechanickou tuhosti celé konstrukce.vynález je dále podrobněji popsán pomocí přiloženého výkresu, na němž je na obr. 1 nakreslen nárys jednoho roštu osazeného součástkami tranzistorového měniče kmitočtu a na ohr. 2 je půdorysný pohled na třífázový tranzistorový měnič kmitočtu, sestavený z roštu podle vynálezu.Třífázový tranzistorový měnič kmitočtu pro napájení...

Zařízení pro zjišťování reakce vozovek a podobných konstrukcí na silový plus

Načítavanie...

Číslo patentu: 262066

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kocour Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: zařízení, konstrukcí, reakce, vozovek, silový, podobných, zjišťování

Text:

...vidlici 2. Měřicí dotyk 1 je tvořen vozidlov-ým kolem opatřeným pryžovou obručí s výztuhou, je však možné opatřit měřicí dotyk 1 pneumatikou, s výhodou bez dušovou. Simulovat poměry při zatěžovánívozovky 4 vozidly s dvojmontáží kol lze s výhodou tak, že měřicí dotyk 1 je tvořen dvojici vozidlových kol opatřených pryžovou obručí, přičemž obě vozidlová kola mají společnou osu otáčení.Nad měřicím dotykem 1 je v rámu spořádán dynamometr 14, na...

Elektromagnetický silový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 255749

Dátum: 15.03.1988

Autor: Krejčí Pavel

MPK: F02D 1/08

Značky: elektromagnetický, člen, silový

Text:

...ktoré je svou vnější částí pevně spojene s tělesem vstřikovacího čerpadla a současně vytváří vodicí plochu pro ustavení pevného tělesa s cívkou elektromagnetického silového členu.Výhodou uvedené konstrukce je možnost snažšího dodržaní požadovaných vůlí mezi pohyblivým jádrem a pevným statorem,a tim i docílení předpokladu štabilních parametrů. Současně toto uspořádání je kompaktní, což příznivé ovlivňuje jeho rozměrové a hmotnostní...

Tekutinový silový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237062

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zelenka Ladislav, Žák Pavel, Madry Ferdinand

MPK: F16J 3/04, F16L 51/02

Značky: silový, tekutinový, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elastického tekutinového silového prvku, vyvozujícího vnitřním přetlakem přímočarý pohyb, přičemž řeší úpravu tohoto prvku pro zvětšení jeho zdvihu a zvýšení použitelného tlaku. Silový prvek je tvořen alespoň dvěma elastickými prvky tvaru anuloidu rozříznutého podélně na vnitřní straně, které jsou vzájemně spojeny násuvnými hrdly tvaru trubky, na jejichž čelech jsou upravena osazení s oblými těsnicími plochami. Krajní čela...

Elektromagnetický silový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 251347

Dátum: 11.06.1987

Autor: Krejčí Pavel

MPK: F02D 1/08

Značky: elektromagnetický, silový, člen

Text:

...elektromagnetického silového členu je výrobně snažší dodržení požadovaných vůlí mezi pohyblivým jádrem a pevným tělesem a tím i dooílení předpokladu stabilních parametrů. Současně se s tímto uspořádáním zkrátí celková délka a tím i zastavovací rozměry silového členu.Na připojeném obrázku je příklad konkrětního provedeníelektromagnetického silového členu podle vynálezu, kterýsestává z pevného tělesa l, které obsahuje cívku g. V pevném...

Elektromagnetický silový člen s čidlem induktivního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251346

Dátum: 11.06.1987

Autori: Buchal Jiří, Kocourek Pavel

MPK: F02D 1/08

Značky: silový, induktivního, snímače, polohy, čidlem, elektromagnetický, člen

Text:

...umožňuje přenos pohybu jádra na čidlo bez vůlí a bez klopných momentů zvyšujícíoh paeivní odpory.Na připojeném obrázku je příklad konkretního provedení elektromagnetického silového členu s čidlem podle vynálezu,který sestává z pevného tělesa l s cívkou 5. V pevném tělese 1 je jednostranně uchycen pevný dutý čep 2, v němž je pevnéuloženo oívkové těleso E s vinutím čídla 5 induktivníhosnímače polohy. V cívkovém tělese H je suvně uloženo...

Silový vypínač velkých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230723

Dátum: 15.06.1986

Autor: Karmazin Nikolaj

MPK: H01H 1/14

Značky: veľkých, silový, proudu, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sílového vypínače velkých proudů, u kterého je pohyblivý kontakt tvořen samostatným vodivým tělesem, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní pás je posuvně spojen s přídavnou částí tvořící pevný kontakt. Přitom mezera odpovídá tvarem i velikostí pohyblivému kontaktu.

Silový válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 224413

Dátum: 01.12.1985

Autor: Mareček Pavel

Značky: válec, silový

Zhrnutie / Anotácia:

Silový válec, sestávající ze základního válce se základovým dnem, vyznačený tím, že základově dno (30) je spojeno s nepohyblivou dutou pístnicí (4) s rozváděcí tlakovou trubkou (5) vyvedenou do prostoru nad pevně připojený píst (2), dále pak z pístového válce (1) na horní straně uzavřeného a na dolní straně zakončeného pístovým dnem (11), přičemž v základovém dnu (30) jsou provedeny tři přívodní kanály (31, 32, 33), z nichž první přívodní kanál...

Silový průsakoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 218132

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hampel Arpád, Čermák Zdeněk

Značky: průsakoměr, silový

Zhrnutie / Anotácia:

Silový průsakoměr slouží k průběžnému dálkovému měření množství vody prosakující zemním tělesem do sběrných drénů. Voda protéká nádobou, v níž je vzdouvána Di Riccoovým přepadem, který ustaluje její hladinu na výšce úměrné množství průsaku. Tato výška se určuje nepřímo měřením vztlakové síly působící na plovák fixovaný v konstantní poloze opřením o tuhý siloměr s dálkovým elektrickým přenosem.