Patenty so značkou «silou»

Piestna tyč na tlmič kmitov s tlmiacou silou závislou od amplitúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2872

Dátum: 09.08.2005

Autori: Eberlein Ludwig, Wilhelm Ralf, Breun Wolfgang, Sauer Klaus

MPK: F16F 9/32

Značky: závislou, piestna, tlmič, silou, tlmiacou, kmitov, amplitud

Text:

...tyče, ktorý je najmenej na časti svojej dĺžkyvytvorený ako dutý. Otvorený koniec úseku 7 piestnej tyče sa uzatvára vekom 9. Tri opísané komponenty 3, 7, 9 piestnej tyče 1 sa vyrábajú ako jednotlivé diely s určitým prebytkom rozmeru anásledne sa zvárajú. Potom nastane rozmerovo konečné opracovanie, ako aj pokrývanie povrchu vrstvou, napríklad pochrómovanie, Ako spôsob zvárania sa používa zváranie trením. Veko 9 sa navaruje už pred rozmerovo...

Zariadenie s výstupnou pulzujúcou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3824

Dátum: 08.06.2004

Autor: Nedeliak Daniel

MPK: B06B 1/16, E02D 3/074

Značky: pulzujúcou, výstupnou, silou, zariadenie

Text:

...podľa tohto technického riešenia je vybavené spojovacím prvkom na spojenie a prenos výstupnej sily s poháňaným telesom alebo zariadením. Je výhodné, ak takýto spojovací prvok, napríklad kĺbjc umiestnený na skrini tak, že umožňuje priestorovú uhlovú zmenu polohy skrine zariadenia oproti polohe poháňaného telesa alebo zariadenia. Takýmto usporiadaním sa získa možnost menit smer pôsobenia výstupnej sily vyvodenej zariadením podľa tohto...

Vyvažovacie zariadenie s premennou silou hlavne pre závesy s pohyblivou osou domácich elektrických spotrebičov a podobných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2670

Dátum: 17.11.2003

Autor: Bettinzoli

MPK: E05F 1/00

Značky: podobných, zariadenie, vyvažovacie, hlavne, elektrických, spotrebičov, premennou, pohyblivou, silou, domácích, závěsy

Text:

...čiastočný rez zariadením podľa obr. 1 pri pôsobení druhej väčšej vyvažovacej sily- Obr. 4 zobrazuje pohľad z boku na záves s pohyblivou osou podľa vynálezu vybavený vyvažovacím zariadením v pokojovej polohe- Obr. 5 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom V čiastočne otvorenej/zavretej polohe- Obr. 6 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom v úplne otvorenej polohe- Obr. 7 zobrazuje variant uskutočnenia závesu podľa vynálezu a- Obr. 8...

Rozprašovací zařízení kapalin odstředivou silou v elektrickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 270384

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ježek Josef

MPK: B05B 5/04

Značky: odstředivou, rozprašovací, kapalin, silou, elektrickém, zařízení

Text:

...do zadního odetřlkovacího kanálu. Rotující části nejsou uloženy přímo v těleee zařízení. ale proetřednlotvím poh-ony. která ungožüuje jednoduchou údržbu. demontáž a především mlnlmallznljo vyložanĺ rozpraäovače od prvního ložleka.Rozpraäovaoí zařízení podle vynálezu je konetrukčnä jednoduché. spolehlivá naplñuje po- žadované íunkce. uvolnöním dvou zalíĺĺővacĺoh prvků lze celou patronu a rotujícírul čáetml vyjmout z člena zařízení a...

Vozidlo poháněné lidskou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268699

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svatoš Boris

MPK: B62M 1/04

Značky: lidskou, vozidlo, poháněné, silou

Text:

...obr. 1 jsou součástí rámu dva duté rovnoběžné nosníky 1 nekruhovêho průřezu, po kterých se pohybují unašeče Q pedâlů. Unašeče g jsou propojeny nekonečnýn ohebným elementen 5, tvořeným tàhlem 15 řetězu 1 §, spojovacím lankeo 5 a spojovacín lankom 32. Spojovací lanko Q je ukotveno v napínâku 5 a vedeno přes kladky 5, řetěz sa je propojen spojovacín lankem Q vedený přes kladky Q a přes volnoběžnt řetězovà kolečka Z pohání spojovací hřídel Q I...

Zařízení pro automatické napínání řemene proměnlivou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267479

Dátum: 12.02.1990

Autori: Minařík Antonín, Kesl Lubomír, Gančarčík Bohumil

MPK: F16H 7/08

Značky: silou, proměnlivou, řemene, zařízení, napínání, automatické

Text:

...dva ltnuární hydraulické motory lg, které Jsou uspořádány kolmo vzhledem k os hlavního pohonu l a současně jsou umístčny symetricky vzhledem k ose napínání řemens łł. Pístnico lg llneárníoh hydraulických motorů łg Jsou upovąĺny na posuvněm rámu 3. na kterém Jsou rovněž uspořádňny spodní dotazy gš, ktoré zírověš svou dosodací plochou gl tvoří ve styku se spodníml stavčoím irouby li s pojíštovacími maticsmi 32 spodní dorazovou plochu posuvněho...

Prepojenie rámu a riadiacej časti viac kolesového dopravného prostriedku poháňaného ludskou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265766

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tóth Peter

MPK: B62K 21/04

Značky: rámu, silou, riadiacej, dopravného, poháňaného, kolesového, ludskou, částí, prostriedku, prepojenie

Text:

...vložený aspoň jeden elastický kľb łgł, ktorý je s nimi spojený a tvorí ich pohybovu os 9. Elastický kľb lg svojou pružnostou umožní natáčanie riadenia igg pomocou kormidla ggg voči rámu llg pri zmene smeru jazdy. Elastický klb łgl je podľa obr. 2, 3, 5, 6 riešený ako medzikus lgla. Medzikus lgłg znázornený na obr. 2 je napr. z umelej hmoty prípadne gumy, ktorý je spojený s rámom llg a riadením łgg v mieste pohybovej osi 9 napr....

Magnetický držák s regulovatelnou přídržnou sílou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261915

Dátum: 10.02.1989

Autor: Heger Antonín

MPK: B23Q 3/15

Značky: přídržnou, držák, regulovatelnou, magnetický, silou

Text:

...větší než u dosud známých řešení. Výhodnější je i poměr mezi hmotností magnetického držáku a jeho přídržnou sílou.Na přiloženém výkresu je znázorněn magnetický držák podle vynélezu,kreslený v řezu.Magnetický držák s regulovatelnou přídržnou sílou podle příkladného provedení sestává z magnetu 3 toroidního tvaru, ke kterému je z jedné strany přilepen pőlový nástavec g mezikruhového průřezu a z druhé strany tvarový pőlový pracovní nástavec 5,k...

Zařízení pro samočinné napínání řemenů proměnlivou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255165

Dátum: 15.02.1988

Autori: Preclík Milan, Gančarčík Bohumil, Stojar Vladimír

MPK: F16H 9/04

Značky: proměnlivou, zařízení, řemenů, napínání, silou, samočinně

Text:

...momentem je rám přitlačen k hornímu dorazovému šrouhu a napínaný řemen je napnut menší silou. Skutočná velikost napínací síly je dána seřízením stavěcích šroubů v závislosti na tuhostiPokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá v tom. že vyloučením pružících složek při napínání řemenü nevzniká nebezpečí chvění od napínací soustàvy a současně ja umožněno automaticky měnit předepínací sílu řemene V závislosti na zařazeném otáčkovém stupni a...

Zařízení pro měření změny obvodu těles při zatěžování silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241421

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kuchao Miroslav

MPK: G01B 5/30, G01B 5/20

Značky: těles, zatěžování, silou, změny, zařízení, měření, obvodů

Text:

...obvodu, a tím i průměrné příčné deforma.- 3 ce, příčemž zařízení je vybavena pouze jedním snímačem posunutí. Přesnost měření je votíteĺnà a závisí na počtu dotyků konkrětního provedení.Na přípojeném výkresu je schematícky znázorněn pohled snora na zařízení podle vynálezu. Vynález se níjak na zobrazené vyhotovení neomezuje.ľařízení pro měření změny obvodu těles podle vynálezu,jak je schematícky znázorněno na výkresu, tvoří dotyky, příčemž...

Prahový přepínač řízený silou tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245254

Dátum: 15.06.1987

Autori: Devlin John, Barsumian Edward, Hargrave Karl

MPK: H03K 17/56, H01L 45/00

Značky: prahový, přepínač, řízený, silou, tlaku

Text:

...Bens. Hanpmxemle, nanammee qepes nBMepnTenBHHñ peamcrop R , BuBomaToH qepea BHBOJI A. ľenepawopG BHpaÓaTHBaeT nprmoYPOJIBHHG mmynscm c xaparcrepncwnxoñ .Banpmneum UG B COOTBGTCTBIM c© 1211. I , KoTopHe Iepes óaJmacTHuñ peancwop RV nómaomłmcaono nocmraew uoporosoe snaqermé s , nepézumqamm exemem S nepexomerr na cocwomma Maxon nposomaocwn B cocrommetznpoucxomr Bnmenaanamłoe nepezunoqex-Lue. Alcwmauoü mmeJxbHocmnm mvnIyJILca 15 Hasmaaewcs...

Ventil ovládaný silou přesahující dovolenou mez

Načítavanie...

Číslo patentu: 222507

Dátum: 15.03.1986

Autor: Březina Josef

Značky: silou, ventil, přesahující, dovolenou, ovládaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ventil ovládaný silou přesahující dovolenou mez, integrované konstrukce malých rozměrů, vhodný zejména pro ovládání a vypínání hydraulických nebo pneumatických pohonných ústrojí při vzniku síly, přesahující dovolenou mez a zabraňující tím destrukci poháněných mechanismů. Ventil je možno v důsledku malého objemu umístit do místa vzniku síly přesahující dovolenou mez, kde zajišťuje po vzniku síly přesahující dovolenou mez zpětnou...

Mžikový spínač s magneticky vyvíjenou přítlačnou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225929

Dátum: 01.07.1985

Autor: Hnát František

Značky: magnetický, mžikový, spínač, vyvíjenou, přítlačnou, silou

Zhrnutie / Anotácia:

Mžikový spínač s magneticky vyvíjenou přítlačnou silou, skládající se z permanentních magnetů, kontaktů a pevné a volné klece, vyznačující se tím, že volný magnet (3) s pohyblivým kontaktem (7) je pohyblivě uložen v pevné kleci (4) umístěné uvnitř volné klece (5) opatřené ovládacím táhlem (6), přičemž na dvou vnitřních protilehlých stranách volné klece (5) jsou připevněny horní a dolní pevný magnet (1 a 2) a proti pohyblivý kontaktům (7) jsou...

Spínací zařízení ovládané silou přesahující dovolenou mez

Načítavanie...

Číslo patentu: 215983

Dátum: 01.09.1984

Autor: Březina Josef

Značky: zařízení, přesahující, ovládané, silou, spínací, dovolenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spínací zařízení ovládané silou přesahující dovolenou mez, vhodné zejména pro vypnutí strojů po překročení maximální dovolené síly, čímž je chrání před destrukcí. U elektrických obvodů lze s výhodou použít jako spínače mikrospínače. U hydraulických nebo pneumatických obvodů je spínač tvořen narážkovým ventilem, který ovládá kapalné nebo plynné médium. Ovládací síla je dána pevností materiálu a průřezem pojistné vložky. Jeden...

Zubová spojka priama s nastaviteľnou silou vypnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 213636

Dátum: 01.03.1984

Autori: Štefka Ivan, Gál Štefan

Značky: silou, vypnutia, spojka, zubová, nastaviteľnou, priama

Zhrnutie / Anotácia:

Zubová spojka priama s nastaviteľnou silou vypnutia pozostávajúca z hnacej časti a hnanej časti, pričom hnacia časť je cez nosný rám pevne spojená s baranom lisu a hnaná časť tvorí náhon prídavného zariadenia, vyznačuje sa tým, že hnaciu časť /l/ a hnanú časť /2/ tvoria dva protiľahlé ozubené hrebene spojené skrutkami /5/ cez pružiny /3/ a opernú dosku /7/ pričom hnaná časť /2/ je opatrená vypínacím palcom /8/.