Patenty so značkou «silně»

Nové a silné peptidy triedy II MHC odvodené zo survivínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19541

Dátum: 14.05.2009

Autori: Lewandrowski Peter, Weinschenk Toni, Gouttefanges Cécile, Rammensee Hans Georg, Stevanovic Stefan

MPK: A61K 38/00, C07K 14/47, C07K 16/18...

Značky: triedy, peptidy, survivínu, silně, odvodené, nové

Text:

...embryonálneho tkaniva. Celkový ročný výskyt primámych nádorov mozgu v3 Spojených štátoch je 14 prípadov na 100 000 osôb. Najčastejšie primárne nádory mozgu sú meningiómy, ktoré predstavujú 27 všetkých primárnych nádorov mozgu, a glioblastómy,ktoré predstavujú 23 všetkých primárnych nádorov mozgu (zatiaľ čo glioblastómy predstavujú 40 malígnych nádorov mozgu u dospelých). Mnohé ztýchto nádorov sú agresívne a ich stupeň je vysoký....

Veľmi silné úplné a čiastočné agonisty a antagonisty nociceptín/orfanín FQ receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19093

Dátum: 15.02.2006

Autori: Salvadori Severo, Regoli Domenico, Guerrini Remo, Calo' Girolamo

MPK: C07K 14/665, A61K 38/33

Značky: čiastočne, úplné, receptora, velmi, antagonisty, agonisty, silně

Text:

...v bunkách HEK 293(Okada a kol., Biochem Biophys Res Commun 278, 493-8, 2000). Pôsobenia tohto ligandu bolí ďalej charakterizované in zirro s použitím izolovaných tkanív citlivých na N/OFQ, a in vivo v myší (Rizzi a kol., J Phamiacol Exp Ther 300, 57-63, 2002). Okrem toho Zhang a kol. (Zhang a kol., J Med Chem, 45, 5280-5286, 2002) opísali analógy N/OFQ, charakterizované zvyškom 2 amino-2-metylpropiónovej kyseliny (Aib) v polohe 7 a/alebo...

Spôsob a zariadenie na presné strihanie polotovarov s malými polomermi rohov a silne redukovaným vtiahnutím v jednostupňovom usporiadaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5472

Dátum: 03.02.2006

Autor: Grimm Willi

MPK: B26F 1/02, B21D 28/24, B21D 28/02...

Značky: polotovarov, silně, vtiahnutím, strihanie, usporiadaní, jednostupňovom, přesné, polomermi, spôsob, malými, zariadenie, rohov, redukovaným

Text:

...dielov väčšej hrúbky. Spočíva na princípe rôzneho smeru strihu geometriou dielov, ktoré sa zbiehajú bez polomeru rohu.0011 Na strihanie určený diel sa vzhľadom na to zloží z aspoň dvoch geometrií strihu,napríklad geometrie kruhu a geometrie zubu, pričom proces presného strihania prebieha vjednostupňovom usporiadaní. V prvom dielčom kroku sa hlavová kružnica ozubeného dieluzubov v pracovnom smere opačnom voči prvému díelčiemu kroku.0012...

Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 283447

Dátum: 27.06.2003

Autor: Högl Maximilian

MPK: C02F 3/30

Značky: priemyselných, silně, znečištěných, spôsob, spracovania, odpadových, amóniom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd v oblasti odpadových vôd spracovaním odpadových vôd nitrifikujúcimi mikroorganizmami - nitrifikantmi v prítomnosti suspendovanej nosnej látky, v ktorom sa k odpadovým vodám pridá silikátová nosná látka so špecifickým povrchom > 20 m2/g, výhodne > 50 m2/g a s objektom napučania 5 až 80 ml/2 g, výhodne 10 až 20 ml/2 g, a suspenduje sa v nich a nitrifikované odpadové...

Spôsob tvarovania predmetu, majúceho aspoň jednu silne deformovanú oblasť, lisovaním za tepla, a forma na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281719

Dátum: 11.05.2001

Autor: Quarello Bruno

MPK: B29C 51/16, B29C 51/20, B29C 51/08...

Značky: forma, majúceho, oblast, lisováním, vykonávanie, jednu, tepla, spôsob, aspoň, předmětů, silně, tvarovania, deformovanú

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa vzťahuje na tvarovanie lisovaním predmetu, majúceho najmenej jednu silne deformovanú oblasť, tvoreného tuhým nosným plošným dielom deformovaným za tepla a dekoračným ohybným povlakom, ktoré sú navzájom spolu spojené. Spôsob spočíva v tom, že sa najprv vloží napätý povlak (11) medzi vnútornú zasúvaciu matricu (4) a vonkajšiu matricu (1) otvorenej formy na tvarovanie za tepla pod tlakom, ktorej tvarovacie plochy (2,5) zodpovedajú tvaru...

Mazací olej s prísadou pre silne namáhané zážihové a vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260337

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bačovský Milan, Hrabovecký Imrich, Jánošík Štefan, Nádvorník František, Štaňko Nikolaj, Náter Pavel, Stacho Dušan

MPK: C10M 169/04

Značky: namáhané, motory, přísadou, mazací, silně, vznětové, zážihové

Text:

...viskozity a viskozitného indexu sa základové oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkyhnetakrylátového alebo alkyluaftalenového typu a modifikatorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčením, napríklad typu polybuténov, polymetakrylatov alebo kopolymérov etylén-propylénových alebo styrén-izoprénových.Základový olejový ratinat alebo regenerít bežne obsahuje ešte zložky, ktoré znižujú...

Prípravok na umývanie silne znečistenej pokožky, hlavne rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 711

Dátum: 08.02.1995

Autori: Ivanič František, Šturdíková Ľubica

MPK: C11D 1/655, C11D 1/52, C11D 1/60...

Značky: pokožky, silně, znečistenej, prípravok, hlavne, umývanie

Text:

...na umývanie silne znečistenej poknžky rúk založené na báze tenzidových a abrazivnych 2 lüžiek,tvorili väčšinou rozdrvene pi 1 iny,ktore nepriaznivo pôsobia na pokp§ku,zvyšujú jej vysušovanie a u citlivejšejpmkmäkydraždenie až vznik alergických ochorení.gho riešenia Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje prípravok na umývanie pokoäky,h 1 avne silne znečistených rúk v zložení 5 až30 hmmtndodec lhenzensulfónovej kselinv .dietanolamidu I...

Spôsob anaeróbneho čistenia silne znečistených priemyselných odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278249

Dátum: 18.03.1992

Autor: Gött Erich

MPK: C02F 3/02

Značky: znečištěných, spôsob, priemyselných, spôsobu, silně, odpadových, vykonávanie, anaeróbneho, zariadenie, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhnívací proces začne asi pri 34°C za cirkulácie normálneho kalu, pričom po jeho začatí bez pridania komunálneho kalu sa uskutoční prestavenie na chemické priemyselné odpadové vody. Procesné odpady sú skladované zvlášť, analyzované a potom zmiešavané podľa zloženia v závislosti od vyhnívacieho procesu. Potom je kal flokulovaný a opäť je vedený vonkajšou cirkuláciou do vyhnívacieho procesu. Zariadenie sa skladá z vyhnívacej nádrže, flokulačnej...

Způsob přípravy silně kyselých derivátů hydrofilních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269299

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švec František, Panarin Jevgenij, Azanová Věra, Hradil Jiří

MPK: C08F 8/38, C08F 8/36

Značky: derivátů, kyselých, způsob, polymerů, silně, hydrofilních, přípravy

Text:

...kyselých derivétů polymerů,ani by se tím předmět vynálezu omezoval.ýři laboratórní teplotě přikapáno 4,5 hmot. dílu monohydrátu oxidu sírového. Reakce byla ukončena po hodine vlitím na fritu a promytím postupně 100 díly 40, 20 kyseliny sírové (B 2804) a destilovanou vodou do neutrální reakce. Podle analýzy obsahoval polymer 1,85 mmol/5 silně kyselých skupin (5,52 hmot. síry) a zšdrž vody činila 2,54 ml/g. Podle stanovení diferenciální analýzy...

Způsob zpracování silně kyselých technologických roztoků s obsahem uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267210

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zubček Ladislav, Homolka Václav, Vaněk Jiří, Plevač Stanislav, Baloun Stanislav, Hrb Karel, Parobek Pavel, Zdvořák Jaroslav, Hinterholzinger Otto, Holub Jaroslav

MPK: C01G 43/00

Značky: způsob, kyselých, uranu, technologických, obsahem, roztoku, silně, zpracování

Text:

...že se kyselý technologický roztok- 2 267210 neutralizuje hořečnatými surovinami, s výhodou odpady obsahujícími volný oxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý nebo kombinaci obou. Kyselý eluát se neutralizuje odpaními hořečnetymi surovinami do pH 1 až 4 při teplotě 15 az 90 °c v závislosti na reaktivnosti hořečnatých surovín a případně se odfiltruje nerozpustný zbytek. Vysrážení uranu ve formě převážně diuranátu hořečnatého se provede malým...

Způsob zpracování silně kyselých kationtoměničových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266579

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandes Günter, Webers Werner, Neier Wilhelm

MPK: C08J 5/20, B01J 39/16, B01J 31/06...

Značky: katalyzátoru, kationtoměničových, způsob, silně, kyselých, zpracování

Text:

...alkylačním reakcím.V britském patentním spise 1 393 594 je popsána výroba alespoň jednou halogenem v jádže.substituovaných měníčů kationtů a je poukázáno na jejich používání jako thermicky stabilníchkatalyzátorů pro reakce ve vodném a bezvodém prostředí při teplotách mezi 100 a 200 °C.V posledních létech je věnována zvláštní pozornost silně kyselým měničům kationtů v jádře chlorovaných a v jádře fluorovaných jako katalyzátorům.V jádře...

Způsob provádění velké rektifikace ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 266542

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sehoř Karel, Pekárek Petr

MPK: E04G 23/06, E02D 35/00

Značky: budovy, ocelové, způsob, území, silně, velké, provádění, rektifikace, poddolovaném, konstrukce

Text:

...provádění velké rektifíkace ocelové kontrukce budovy na silně poddolovaněm území podle vynálezu je to, že do vyčerpaní výškové rezervy při zvedánĺ terénu není rektifikace nutná, přičemž konstrukce kotveni nezabírá prostor nad terénem. Také je výhodou to, že není nutno navařovat kotevní šrouby a tím snižovat jejich únosnost ani při opakovaném větším zvedání budovy, kterou je možno postupně zvednout i o více metrů. Výhodou jsou...

Nástavec pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 266412

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sehoř Karel, Pekárek Petr

MPK: E04G 23/06, E02D 35/00

Značky: budovy, poddolovaném, silně, nástavec, ocelové, území, založení, konstrukce

Text:

...nenáročné a ekonomicky úsporné. Výhodou je rovněž to, že do vyčerpání výškové rezervy při zvbdání terénu není rektifikace nutná,.přičemž konstrukce kotvení nelebírá prostor nad terénem a nákladné stavební úpravy nejsou nutné.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení nástavce pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území podle vynálezu, kde obr. 1 je jeho nárys včetně uloženého konce sloupu ocelové...

Elektromagnetické čidlo pro měření objemových průtoků zahuštěných silně abrazivních suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265499

Dátum: 13.10.1989

Autori: Súchop Antonín, Volný Miroslav, Tomáš Ivo

MPK: G01F 1/58

Značky: silně, čidlo, elektromagnetické, abrazivních, zahuštěných, průtoku, objemových, suspenzí, měření

Text:

...pryže s vysokým měrným odporem v podstatné silnější vrstvě než u dosud používaných ěidel. Elektrody jsou zhotoveny rovněž z pryže mající stejnou odolnost proti otěru jako pryž výstelky, ale s vysokou elektrickou vodivostí. Výpočtem je stanovena poloha elektrod na obvodu měřicí trubice a výstelky elektromagnetického čidla tak, že chyba měřené hodnoty prútoku vzniklé zvětšením prutočného průřezu vlivem erozivních účinku proudicího média, to...

Leskutvorná přísada vytvářející s ionty dvojmocného zinku dostatečně silné komplexy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263723

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šulc Jiří, Novotný Miloš, Košťál Jaroslav, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: vytvářející, ionty, prísada, dvojmocného, dostatečně, silně, komplexy, leskutvorná, zinku

Text:

...pokovovaci časy proti např. slabě kyselým láznim, ve kterých lze pokovovat při 500 až 700 A na m 2 a proudovém výtěžku 95 až 98 .Závažným nedostatkom alkaliokých lázni je poměrně úzký rozsah proudových hustot, ve kterém lze pokoveni provádět. Způsobuje to snadná pasivovatelnost anod. Při nízkych nebo naopak vysokých anodických proudovýoh hustotách se pokrývaji pasivní vrstvou oxidačních produktů, která bráni jejich rozpouštěni. Pokoveni pak...

Způsob renovace silně opotřebených dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263401

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šittner Miroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: opotřebených, dílů, silně, renovace, způsob

Text:

...šířce mezery mezi povrchem součástí e stčnou krystelizátoru, tj. při aplikaci tohoto postupu v prvovýrobě, je možno celý postup automatizovet. Při renovsci vyšších součástí, např. válců válcovecích stolią je krystalizátor posuvný ve směru výšky součástí a prostor mezi povrchem renovovené součástí a krystelizátorem se vyplňuje přídevným materiálem postupně.Způsob pod 1 evynálezu§jo p blíženie příkledechs 02 e na přiložených výkrosschěĺiàő...

Způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263243

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fiala Milan, Křepelka Jan

MPK: B01J 49/00

Značky: způsob, bazických, regeneraci, silně, přípravy, ionexů, roztoku, elučního

Text:

...do značné míry odstraňuje způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se nejdříve pH roztoku získaného po eluci ionexu upraví na nezbytně nutnou hodnotu pro rozruěení přítomného uranyltrikarbonátového komplexu, což je pH 3,0 až 4,5. Potom se do roztoku získaného po vysrážení a odstranění sraženiny přidá síran amonný z odpadní produkce a uhličitan sodný v množství...

Způsob výroby silně bázického kvarterního amoniového anexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261127

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šrejber Josef, Kuranda Ladislav, Kodýtek Vilém

MPK: B01D 41/00

Značky: anexu, způsob, silně, kvarterního, bazického, amoniového, výroby

Text:

...je však upoměrně vysoká spotřeba dimethylami-noethamolu. K »dosažení uspokojivého výtěžku aminace je nutné přidávat »axminačuní činidlo v přebytku, zlpravidla 10 až 20 , někdy .až 200 . Znač-nä část přebytku dimethylami. noethanolu odpadá po aminaci při vymývá-ní aunexu ve formě velmi zředěného roztoku a představuje ztráty aminačního činidla a vede ke znečištěni odpadních vod.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsobvýroby bazického kvartérního...

Způsob přípravy měniče aniontů obsahujícího silně bázické funkční skupiny pyridiniové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261038

Dátum: 12.01.1989

Autori: Matějíček Alois, Justová Zuzana, Smejkalová Monika, Juračka František, Sivoková Marta

MPK: C08F 212/36, C08F 226/06

Značky: skupiny, způsob, aniontů, měniče, funkční, obsahujícího, silně, pyridiniové, bazické, přípravy

Text:

...suspenzní perlový kopolymer Złvinylpyridinu a/nebo 4-vinylpyridinu, případně jiných vinylických monomerů ze skupiny zahrnující styren, estery kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a vinylacetát, s divinylbenzenem se podrobí reakci s epichlorhydrinem ve vodném prostředí při teplotě 20 až 90 °C V molárním poměru dusíku kopolymeru k epichlorhydrinu 10,6 až 1 l,2 po dobu 1 až 24 hodin.Výhoda předloženého vynálezu spočivá především V tom, že...

Blokové kopolymery sestávající ze středně hydrofilních bloků dimethylaminoethylmethakrylátových strukturních jednotek a silně hydrofilních bloků methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových solí a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258167

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Přádný Martin

MPK: C08F 220/34

Značky: jejich, sestávající, přípravy, strukturních, blokové, silně, jednotek, dimethylaminoethylmethakrylátových, hydrofilních, solí, způsob, kopolymery, stredne, methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových, bloků

Text:

...komonomeru V konečném kopolymeru odpovídá množství alkylačního činidla přidaného do reakčni směsi. uvedeným způsobem lze tedy syntetizovat blokové kopolymery 5 jakýmkoliv poměrem dimetylaminoetylmetakrylátu a metykryloyloxyetyldimetylalkylamonium jodidu.Popisovanou reakci lze provádět v širokém rozmezi teplot od -20 °C do 60 °c beztlakově,při vyšších teplotách je nutné použit zvýšených tlaků. Podle teploty se pohybují i reakčni časy, s...

Způsob nápravné regenerace silně bazického anexu pyridinového typu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238338

Dátum: 01.10.1987

Autori: Fuchs Zdeněk, Horák Vojtěch

MPK: B01J 49/00

Značky: nápravné, anexu, provádění, zařízení, regenerace, bazického, způsobu, pyridinového, silně, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob nápravné regenerace silně bazického anexu pyridinového typu a zařízení k jeho provádění, sestávající z nejméně jedné reakční nádoby, spojené jednak se zásobní nádrží anexu přes druhé čerpadlo, jednak se zásobníkem kyseliny sírové pres odměrku a první čerpadlo. První výstup reakční nádoby je přes neutralizátor spojený se zásobníkem louhu propojen s vývěvou. Druhý výstup reakční nádoba je přes třetí čerpadlo propojen do...

Zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěnivých systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222806

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zahradník Jindřich, Čermák Ján, Rylek Milan, Kaštánek František, Kratochvíl Jan

Značky: kontakt, intenzívní, zařízení, kapalinou, silně, pěnivých, systémech, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěněných systémech založené na principu kombinace dvou režimů mezifázového kontaktu, tj. režimu probublávání a sprejového režimu v jedné kontaktní nádobě. Zařízení sestává z kontaktní nádoby, jejíž spodní část je naplněna plynokapalinovou směsí se spojitou kapalnou fází, z čerpadla pro cirkulaci kapaliny z kontaktní nádoby přes ejektor, zařazený do cirkulačního...

Vŕtacia korunka pre rotačno-rezný spôsob vŕtania tektonicky silne porušených hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 220291

Dátum: 15.02.1986

Autor: Šiška Július

Značky: korunka, porušených, vŕtacia, tektonicky, rotačno-rezný, vŕtania, silně, hornín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti povrchového dobývania ložísk nerastných surovín a prípravy stavenísk tam, kde je možné použiť rotačno-rezný spôsob vŕtania hornín. Vynález rieši konštrukciu vŕtacej korunky pre tento spôsob vŕtania hornín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že identory vŕtacej korunky majú namiesto špičky ostria vytvorené prechodové ostrie. Vynález je možné využiť vo všetkých oblastiach vŕtania tektonicky silne porušených hornín...

Způsob přípravy molybdenového koncentrátu ze silně kyselých roztoků nebo suspenzí molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228074

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mikolanda František, Franzová Eva

Značky: přípravy, způsob, molybdenu, koncentrátů, silně, roztoku, molybdenového, suspenzí, kyselých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy molybdenového koncentrátu ze silně kyselých roztoků nebo suspenzí molybdenu, vyznačený tím, že se na 100 hmotnostních dílů roztoku nebo suspenze obsahující molybden působí po zředění výchozí suroviny vodou v poměru 1:0,5 až 3 objemově sloučeninami s obsahem železa, jako například síran železnatý, chlorid železitý, v poměru 0,2 až 10 hmotnostních dílů železa na 100 hmotnostních dílů, vztaženo na nenaředěnou surovinu, poté se...

Způsob izolace molybdenu ze silně kyselých roztoků nebo suspenzí molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228073

Dátum: 15.02.1986

Autori: Franzová Eva, Mikolanda František

Značky: molybdenu, způsob, kyselých, roztoku, izolace, suspenzí, silně

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace molybdenu ze silně kyselých roztoků nebo suspenzí směsi minerálních kyselin, obsahujících molybden, vyznačující se tím, že se ku 100 hmotnostním dílům odpadního roztoku nebo suspenze přidá 10 až 500 hmotnostních dílů vody, 0,1 až 10 hmotnostních dílů chinolinu, 2 až 100 hmotnostních dílů hydroxidu alkalického kovu nebo jeho soli se slabou kyselinou a dále sloučenina obsahující fosfor v množství 0,1 až 6 hmotnostních dílů fosforu,...

Čisticí a mycí prostředek na silně znečištěnou pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225459

Dátum: 15.04.1985

Autori: Ordelt Stanislav, Šlais Zdeněk, Korvas Eduard, Kastner Václav, Hrbek Milan, Křivák Jiří, Malík Miloš

Značky: silně, mycí, čisticí, pokožku, znečištěnou, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Čistící a mycí prostředek na silně znečištěnou pokožku, umožňující velmi rychlé umytí nečistoty s minimální spotřebou vody a se-stávající z hlavní rozpouštěcí složky, emulgátoru, smáčedla, tenzidů, plnidel, abraziv a pomocných látek s vlivem kosmetickým, konzervačním a dermatologickým, vyznačený tím, že jeho hlavní rozpouštěcí složka obsahuje metylizobutylftalát a/anebo dibutylftalát a/nebo diizobutylftalát a/nebo dioktylftalát v množství 5 až...

Prostředek pro čištění silně zašpiněných textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218305

Dátum: 15.02.1985

Autori: Stejskalová Marie, Husák Zbyněk, Bareš Milan

Značky: čištění, zašpiněných, prostředek, materiálů, silně, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odstraňování nečistoty a vody z textilních tkanin z bavlny, směsi bavlny a syntetických vláken, polyesteru, nylonu, vlny apod. v bázi tvořené organickým rozpouštědlem, anebo organickým rozpouštědlem a vodou. Uvedeného účelu se dosáhne prostředkem pro čištění silně zašpiněných textilních materiálů na bázi anionaktivních a neionogenních tenzidů, který obsahuje 33 až 55 % hmot. alkylpolyetylénglykoléterfosforečnanu...

Prostředek pro čištění silně zašpiněných textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218304

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bareš Milan, Stejskalová Marie, Husák Zbyněk

Značky: zašpiněných, materiálů, čištění, silně, textilních, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odstraňování nečistoty z textilních tkanin z bavlny, směsi bavlny a syntetických vláken, polyesteru, nylonu, vlny apod. a současně jejich dezinfekce v lázni tvořené organickým rozpouštědlem nebo organickým rozpouštědlem a vodou. Uvedeného účinku se dosáhne prostředkem pro čištění silně zašpiněných textilních materiálů na bázi anionaktivních a neionogenních tenzidů, který obsahuje 26 až 46 % hmot....

Způsob přípravy silně kyselého katexu styrendivinylbenzenového typu s indikátorem vyčerpání

Načítavanie...

Číslo patentu: 216982

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mlejnek Jaromír

Značky: katexu, způsob, vyčerpání, kyselého, přípravy, silně, indikátorem, styrendivinylbenzenového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru přípravy ionexů s indikátorem vyčerpání, používaných při výměnách iontů v malých, skleněných kolonách. Cílem vynálezu je zjednodušení technologie přípravy silně kyselého katexu styrendivinylbenzenového typu s indikátorem vyčerpání při zachování jeho funkčních vlastností. Tohoto cíli se podle vynálezu dosahuje mícháním vodní suspenze katexu s trifenylmetanovým barvivem nebo azobarvivem v množství 0,02 až 0,1 g na 1 dm...

Prostředek na čistění povrchu silně znečistěných rozměrných předmětů, zejména kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 225344

Dátum: 01.12.1984

Autori: Jaroš Miroslav Rndr, Hezina Jiří, Zika Zdeněk, Fűrbacherová Božena

Značky: povrchu, prostředek, předmětů, zejména, vozidel, znečištěných, rozměrných, čištění, silně, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na čistění povrchu silně znečistěných rozměrných předmětů, zejména kolejových vozidel, na bázi kyseliny fosforečné, vyznačující se tím, že obsahuje od 5 do 60 hmot. % kyseliny fosforečné, od 0,2 do 20 hmot. % komplexotvorné sloučeniny mající v molekule dvě ketoskupiny spojené metylenovou skupinou, například /3-diketonu nebo /3 ketokyseliny, popřípadě jejich derivátu, a do 100 hmot. % vody, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku.

Způsob průběžné úpravy silně kyselých čisticích a mořicích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 224113

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kepl Jan, Kšír Milan, Holinka Miroslav

Značky: mořicích, způsob, úpravy, průběžné, silně, čisticích, kyselých, lázni

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob průběžné úpravy silně kyselých čisticích a mořicích lázní, vyznačující se tím, že se na lázeň v průběhu procesu čistění nebo moření působí redukčním činidlem pro průběžné odstraňování iontu trojmocného železa, například zařazením filtru s náplní železných pilin do okruhu lázně.

Spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218197

Dátum: 15.09.1984

Autori: Šimkovič Ivan, Košíková Božena, Ebringerová Anna, Antal Miroslav

Značky: lignocelulózových, anexov, materiálov, silně, bazických, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom stupni sa lignocelulózový materiál aktivuje hydroxidom sodným po dobu 30 až 60 minút a v druhom stupni sa éterifikuje vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamónium chloridu pri teplote 30 až 80 °C po dobu 2 až 20 hodín za stáleho miešania. Význam vynálezu spočíva v príprave ionomeničov, ktoré sú stabilné v...

Způsob přípravy silně bázického anexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216971

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mlejnek Jaromír, Tokar Oldřich

Značky: způsob, bazického, anexu, přípravy, silně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru přípravy ionexů s indikátorem vyčerpání, používaných při výměnách iontů v malých, skleněných kolonách. Cílem vynálezu je zjednodušení technologie přípravy anexe s indikátorem, speciálně anexu styrendivinylbenzenového typu s benzyltrimethylamoniovými nebo s benzyldimethylethanolamoniovými skupinami, při zachování jeho funkčních vlastností. Tohoto cíle se podle vynálezu dosahuje smícháním vodné suspenze anexu se směsí barviv...

Zařízení pro pneumatickou dopravu, zejména těžko tekoucích, silně brusných nebo výbušných sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220560

Dátum: 09.04.1984

Autor: Osang Günter

Značky: zařízení, těžko, tekoucích, dopravu, výbušných, brusných, zejména, silně, sypkých, materiálů, pneumatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pneumatickou dopravu, zejména těžko tekoucích, silně brusných nebo výbušných sypkých materiálů, například pro dopravu formovací směsi ve slévárenství nebo dopravovaných materiálů, které spolu s kyslíkem jsou náchylné tvořit poměrně lehko výbušnou směs. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro pneumatickou dopravu, které umožňuje dopravovat těžko tekoucí, silně brusné a také výbušné sypké materiály při poměrně malé...