Patenty so značkou «silikonový»

Jednozložková polyorganosiloxánová kompozícia zosieťujúca na silikónový elastomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5471

Dátum: 09.06.2004

Autori: Chaussade Marc, Prebet Christiane

MPK: C08L 83/00, C08K 5/00

Značky: elastomér, zosieťujúca, kompozícia, polyorganosiloxánová, jednozložková, silikonový

Text:

...podstate poskytnutej vlhkosťou prostredia. Cieľom tohto vynálezu je najmä navrhnúť takú kompozícíu, ktorá má pozoruhodné rýchlu kinetiku povrchového vytvrdenia a následné úplné vytvrdenie v jadre.iĎalším cieľom vynálezu je navrhnúť takú kompozícíu, ktorá by neuvoľňovala pri zosietení žiadny prchavý toxický produkt.Týchto, ako i ďalších cieľov je dosiahnuté použitím zlúčeniny vanádu ako katalyzátora alebo urýchľovača zosieťovacej reakcie...

Silikónový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2195

Dátum: 19.08.2003

Autori: Scholz Mario, Mangold Helmut

MPK: C08K 9/00, C08L 83/00, C08K 3/00...

Značky: silikonový, kaučuk

Text:

...a sílanolovými skupinami a-codihydroxypolydimetylsiloxánov mechanizmom väzieb vodíkovými mostíkmi ku kyslíku siloxánového reťazca. V dôsledku takých interakcii medzi plnivom a polymérom dochádza k zvýšeniu viskozity a k zmene teploty prechodu dosklovitého stavu a zmene kryštalizačného správania. Na druhej strane väzby medzi polymérom a plnívom spôsobujú zlepšenie mechanických vlastností, ale môžu mať tiež za následok predčasné krepové...

Farmaceutické prostriedky obsahujúce koloidný silikónový dioxid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20312

Dátum: 27.09.2002

Autori: Kramer Andrea, Heuerding Silvia, Haeberlin Barbara

MPK: A61K 31/445, A61K 9/00, A61K 31/435...

Značky: dioxid, farmaceutické, prostriedky, silikonový, obsahujúce, koloidný

Text:

...dispergujúca tableta môže byťvyrobená použitím nižšej lisovacej sily počas výrobného procesutablety. Výsledkom je však typicky tableta, ktorá má zlé mechanické vlastnosti. Konkrétne málo lisované tablety vykazujú nedostatočnú tvrdosť a sú náchylné k drobeniu, lámaniu alebo dezintegrácii pred tým, ako je to žiaduce (t.j. počas balenia,prepravy, skladovania alebo V akomkoľvek čase pred pridaním tablety do poživatelnej tekutiny na požitie).0009...

Silikonový emulzní odpěňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 272846

Dátum: 12.02.1991

Autor: Synek Pavel

MPK: C11D 1/82

Značky: odpeňovač, silikonový, emulzní

Nízkomodulový jednosložkový silikonový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263627

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dvořák Vlastimil, Zadák Zdeněk, Pechová Dana

MPK: C09D 5/34

Značky: nízkomodulový, jednosložkový, silikonový

Text:

...(tau 5 až 15 Pas)(4) 10 až 40 hmot. dílü jemně mleté povrchově upravené křídy s obsahem částic menších než 5 m min 50(5) 2 až 10 hmot. dílů povrchově upraveného aerogelu sro s měrným povrchem BET 130 až 300 raz/g(6) 0 až 5 hmot. dílů anorganického práškového pigmentu(7) 4 až 10 hmot. dilů substitučního derivátu tetraethoxysilanu vzorce Si(0 R)c(0 X)d(0 A)e,kde OR je alkoxyskupina o počtu atomů uhlíku 1 až 4, 0 X je (CH 3)2...

Hydrofilní silikonový kompozit a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251890

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šulc Jiří, Lopour Petr, Vondráček Petr

MPK: C08L 83/04

Značky: výroby, kompozit, hydrofilní, silikonový, způsob

Text:

...hmotnosti stanovené viskćozimetricky asi 500 000. Byly připraveny směsi o obsahu práškom/item piolyĺHEMA 20,50 -a 100 dsk tj, hmotuxoustiních dílů polyHEMA no 100 hmoomoosteních díiů kvaučukuj, do kterých bylo dále přimisiemiou 1,2 idsk pasty z bis 2,4-dichilorbenziovylperoxidu a stejanéhov množství sili~.konovéhio oleje. Ze směsi byxly VylĺSi-TjVány při 110 °C po dobu 15 minut listy 1 mm silné.Roivnovážmé zbotnávxií vodou bylo u...

Nekorozívní jednosložkový silikonový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217854

Dátum: 15.11.1984

Autori: Pechová Dagmar, Zadák Zdeněk, Dvořák Vlastimil

Značky: jednosložkový, silikonový, nekorozívní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednosložkového silikonového tmelu sestávajícího z alfa, -omega-polydimethylsiloxandiolu, silikonového oleje, kondenzačního produktu dimethyldichlorsilanu a difenyldichlorsilanu, jemně mletého vápence, stabilizátoru tepelného rozkladu, pyrogenního SiO2 a oximového derivátu polysiloxanu.