Patenty so značkou «silikonové»

Silikónové hydrogélové šošovky s povrchmi bohatými na vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14597

Dátum: 29.07.2011

Autori: Nelson Jared, Thekveli Sibichen, Pruitt John Dallas, Qiu Yongxing, Tucker Robert Carey

MPK: G02C 7/04, G02B 1/04, A61F 2/14...

Značky: hydrogelové, povrchmi, bohatými, silikonové, šošovky

Text:

...chemicky zabudovaných do SiHy polymérnej štruktúry (napr. Acuvue® Oasys, Acuvue Advance® a Acu vue® TruEyem od spoločnosti Johnson Johnson Biofinity® a Avairam od spoločnosti Cooper Vision). Aj ked techniky modifikácie povrchu používané pri výrobe komerčných SiHy šošoviek môžu v prípade čerstvých (nepoužitých) SiHy šošoviek poskytnúť adekvátne hydrofilné povrchy, môžu SiHy šošovky nosené na oku obsahovať suché škvmy a/alebo oblasti s...

Kondenzačne zosieťujúce silikónové peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10575

Dátum: 24.02.2009

Autori: Link Alfred, Morhenn Stephan

MPK: C08K 3/34, C08L 83/04

Značky: zosieťujúce, silikonové, kondenzačne

Text:

...reakčná zmes, v ktorej sa pri prvej reakcii zlúčenín s aspoň jednou skupinou Si-H za prítomnosti bázického katalyzátora uvoľňujemolekulárny vodik a v druhej reakcii sa reakčná zmes zosietuje. Druhá reakciaje pri tom katalyzovaná druhým katalyzátorom, ktorým je kov alebo zlúčeninakovu alebo organokovová zlúčenina (kovový katalyzátoŕ).0012 Druhá reakcia prebieha výhodne medzi polysiloxánom a) saspoňdvomi skupinami Si-OH a zlúčeninou b) s aspoň...

Vytvrditeľné silikónové kompozície obsahujúce fluorescenčný detekčný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20041

Dátum: 18.11.2005

Autori: Levandoski Michael, Corrao Richard, Chu Hsien-kun

MPK: C08J 3/20

Značky: silikonové, detekčný, obsahujúce, vytvrditelné, fluorescenčný, kompozície, systém

Text:

...farebná emisia fluorescenčným činidlom a pozorovanie optickej reakcie na detegovanie prítomnosti silíkónovej kompozície.0016 Silikónovo-živicový komponent podľa tohto vynálezu může byť akýkoľvek vhodný svetlom vytvrditelný silikónový polymér, ktorý má vytvrdzovaciu skupinu s voľnýmí radikálmi vybranú z metakryloxyskupiny, akryloxyskupiny, vinylovej skupiny a ich kombinácií.0017 Je žiaduce, aby silikónmi boli silikóny, ktoré majú...

Zmesi vulkanizovateľné za tepla na silikónové elastoméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 279843

Dátum: 19.02.1992

Autori: Viale Alain, Ariagno Daniel, Barruel Pierre

MPK: H01B 3/46, C08L 83/04

Značky: silikonové, zmesí, tepla, vulkanizovatelné, elastoméry

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi sú použiteľné na elektrické drôty alebo káble a obsahujú aspoň 100 hmotnostných dielov polydiorganosiloxanového polyméru, 5 až 100 hmotn. dielov stužujúceho plniva, 0,2 až 7,5 hmotn. dielov organického peroxidu, 0,5 až 39,8 hmotn. dielov sľudy a 0,2 až 10 hmotn. dielov oxidu zinočnatého. Súčet množstva sľudy a množstva oxidu zinočnatého je najviac 40 hmotn. dielov. Zmesi majú formu povlaku na pevnom nosiči.

Změkčovadlo pro silikonové kaučukové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268427

Dátum: 14.03.1990

Autori: Aišman Miloslav, Schätz Miroslav, Hron Petr

MPK: C08L 83/08, C08K 3/26

Značky: změkčovadlo, směsi, silikonové, kaučukové

Text:

...účinkom spočíva ve smíchání a dokonalé homogenizaci aditív s alfa, omega-dihydroxypolydiorganosiloxany nebo s alfa,omega-dihydroxypolydiorganosiloxany s chemicky vázaným borem. Takto získaná změkčcvadla s kombinovaným účinkom se používají v koncentracích l až 10 hmot. dílů na 100 hmot. dílů silikonového polymeru použitého pro přípravu směsi.Křemičitá plniva používaná v silikonových kaučukových směsích obsahují na povrchu vázané kyselé...

Spojovací prostředek zlepšující pevnost spoje silikonové pryže s porézními silikátovými povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217577

Dátum: 15.09.1984

Autori: Nebesař Karel, Zadák Zdeněk, Metzl Lubomír

Značky: pevnosť, porézními, zlepšující, prostředek, povrchy, silikátovými, silikonové, pryže, spojovací, spoje

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení spojení porézních silikátových povrchů se silikonovou pryží zhotovenou z jednosložkového silikonového kaučuku s oximovým vulkanizačním činidlem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se na spojované plochy porézních silikátových povrchů nanese nejdříve spojovací prostře dek, sestávající z methylfenylsilikonové pryskyřice a butylmetakrylátové pryskyřice a Co naftenátu v roztoku aromatického uhlovodíku.