Patenty so značkou «silikátů»

Způsob výroby krystalických silikátů s obsahem kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245467

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sack Gunter, Schreiter Siegfried, Jarausch Hans, Alexaddov Igor Borisovie

MPK: C01B 33/26

Značky: silikátů, obsahem, způsob, krystalických, kovů, výroby

Text:

...K oópazsosaxmo npóctrpancrnermwpememaroů cmpyrcIYPE n KPECTBJIJMBYKJTCE npn trenmepamype om 350 ,no 500 K n nameznm no 0,5 Nina B 0 spemem MEKCIIMBJIBHO no 20 nasom.Heoamaxmo demo ycmanomeno, trro npn nomonm nodamexm JiOBepDCIiOGTHO-GICTIIĽBIIIDC Bemecms azmomzoro n/wm ząezouuorennoro mna a cpaJaHnweJrLHo HGÓOJIBIJIEX Kwmrzecmax, mmomepMBJIBHGH oóparioma cMecn Heoprannqeczcoro coemzcnexma Kpemmao npemmuecmemo GOGJĽEBGIMGM...

Pojivo na bázi silikátů se zvýšenou počáteční pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240258

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jokel Jozef, Sochorová Viera, Ferianec Ivan, Raško Anton, Štepita Miloslav, Madaj Michal, Lübke Henrich, Koreis Josef

MPK: C04B 7/00

Značky: zvýšenou, bázi, pojivo, silikátů, počáteční, pevnosti

Text:

...přídavku 1,5 ~až 4 0/0 hmot. síranu vápenatéhmNícměně ani v tomto optimalízovaněm systému ne bylo možno připravít hmoty s nízkým vod- ~Silný ztekucující vliv další možné kombinace, a to ligninsulfoman -elkalicfký hydroxid popsala Lea US 2664 720, která nalezla způsob cem-entace při použití směsi portlavndský cement obvyklá jemnost mletí - ligninsulfonan sodný - alkailický hydroxid.Pevnosti dosaženě V tomto systemu po několika hodinách...

Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225064

Dátum: 01.12.1984

Autori: Friml Zdeněk, Novotný Jaroslav, Kolář Karel, Škvára František, Zadák Zdeněk

Značky: prosté, pojivo, bázi, silikátů, sádrovce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi silikátů, prostého sádrovce. Podrobněji řečeno, předmětem vynálezu jsou přísady k pojivům založeným na mletém cementářském slínku, které mají kladný vliv na fyzikální vlastnosti pojiv, zejména které přispívají k zlepšení jejich tvárlivosti, oddalují počátek jeho tuhnutí a zvyšují jejich počáteční pevnosti. Počátek tuhnutí betonových směsí je obvykle odvislý na složení cementu, od použitého množství vody a závisí...

Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225063

Dátum: 01.12.1984

Autori: Zadák Zdeněk, Kolář Karel, Škvára František, Friml Zdeněk, Novotný Jaroslav

Značky: bázi, prosté, silikátů, pojivo, sádrovce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi silikátů prostého sádrovce. Přesněji řečeno, předmětem vynálezu jsou příměsi k pojivu na podkladě mletého cementářského slínku, které kladně ovlivňuje fyzikální vlastnosti pojiva, zejména které zlepšují jeho tvárlivost, oddalují počátek jeho tuhnutí a zvyšují počáteční pevnost. Začátek tuhnutí betonové směsi je zpravidla závislý na složení cementu, na použitém množství vody, na koncentraci cementu ve směsi betonu...