Patenty so značkou «silikátov»

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Rentsch Samuel, Buri Matthias, Gane Patrick, Sötemann Jörg

MPK: B03D 1/12, B03D 1/08, B03D 1/01...

Značky: zemin, kovov, polyalkylénimín, obsahujúceho, penovej, uhličitanov, zberača, použitím, alkalických, najmenej, flotácie, hydrofóbne, separáciu, silikátov, spôsob, modifikovaný

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

Spôsob prípravy ľahko dispergovaného reologického kvalitného produktu zo pseudolaminárnych silikátov, produkt takto získaný a spôsoby jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18427

Dátum: 04.11.2004

Autori: Santaren Rome Julio, Aragon Martinez Juan José, Alvarez Berenguer Antonio, Aguilar Diez Eduardo

MPK: C01B 33/38, C05G 3/00, C04B 40/00...

Značky: pseudolaminárnych, produkt, produktů, kvalitného, takto, reologického, získaný, ľahko, silikátov, dispergovaného, použitia, přípravy, spôsob, spôsoby

Text:

...tým, že tvar ich častíc nie je laminárny, ale namiesto toho acikulárny, v podobe mikrovlákien s priemernou dĺžkou 1 až 2 m, a ktorý sa v prípade sépiolitu nachádza napr. v sedimente VaIIecas-Vicálvaro (Madrid,Španielsko) a v pripade attapulgitu napr. v Spojených štátoch. Tieto častice majú v štruktúre tiež istú mieru izomorfnej substitúcie, ktorá je nižšia než v pripade montmorillonitu, a s ktorou je ich povrchový náboj nižší a schopnost...

Vodná stabilná suspenzia silikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278100

Dátum: 14.10.1992

Autori: Leonhardt Wolfgang, Bergmann Roland

MPK: C11D 3/37, C11D 3/12, C11D 1/825...

Značky: silikátov, vodná, suspenzia, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzia silikátov nerozpustných vo vode a viažucich ióny vápnika obsahuje silikát všeobecného vzorca /Kat2/nO/x . Me2O3 . /SiO2/y, v ktorom Kat znamená katión, ktorý možno nahradiť vápnikom, s mocenstvom n, x je číslo od 0,7 do 1,5, Me je bór alebo hliník a y je číslo od 0,8 do 6, v množstve 0,5 až 80 % hmotn., dispergačne pôsobiacu zložku vo forme zmesi skladajúcej sa z najmenej dvoch oxoalkoholetoxylátov všeobecného vzorca R-/OCH2CH2/n-OH,...

Spôsob predĺženia skladovateľnosti násadovýcb vajec pomocou expandovaných silikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242467

Dátum: 15.09.1987

Autori: Galkin Anatolij Alexaddovie, Galperin Alexadd Lvovie, Lošeilin Jevgenij Dmitrijevie

MPK: A01N 1/00

Značky: spôsob, pomocou, silikátov, expandovaných, skladovateľnosti, vajec, predĺženia, násadovýcb

Text:

...na vytvorenie požadovaného stabilízovaného mikroprostredia je box, ktorého axonomický pohľad je na obr. 2. Dvere strop a tri vertikálne steny sú tvorené dvojplášťovými panelmi vyplnenými expandovanými silikátmi, dno je pevné, vyhotovené z 3 cm hrubej drevenej platne.Konštrukčná riešenie dvojpláštového panelu je na obr. l čelný pohľad na vonkajší írespeiçtívsa vnútorný jalášť panelu je v časti A, plášť je tvorený rámovou konštrukciou...