Patenty so značkou «signalizační»

Signalizační zařízení objektů pro chov zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 270603

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jirák Josef, Fiala Václav

MPK: G08B 7/06

Značky: objektu, signalizační, zvířat, zařízení

Text:

...spoločný optický indikátor v indikačním panelu 3. Propojení mezi oběma vysílači teploty lnavzájem je pak možno provést třípramenným kabelem a vývod od jednoho vysílače teploty l do indikačních vstupů Q indikačního panelu g čtyřpramenným kabelem, případně od více budov vícepramenným kabelem po kabelových párechj Na indikačním panelu g je výhodné znázornit symbolicky kontrolovaný objekt a optické-indikátory umístit přímo do bloků,...

Signalizační obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 265531

Dátum: 13.10.1989

Autor: Grellneth Norbert

MPK: B60Q 5/00

Značky: signalizační, obvod

Text:

...vypinača ł je pripojený vstup prvého invertora 3, ktorého výstup je pripojený k prvému vstupu § klopného obvodu § a súčasne K prvému vstupu logického člena 5, ktorého druhý vstup je pripojený k výstupu Q klopného obvodu 2, ktorého druhý vstup 3 je pripojený k výstupu svetelného vypinača 5, pričom výstup logického člena A je pripojený cez druhý invertor § k blokovaciemu vstupu multivibrátora 1, na výstupe ktorého je pripojený reproduktor-§....

Zapojení časové základny, zejména pro kontrolní, měřicí a signalizační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265367

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hudeček František, Janda Jaroslav

MPK: G05B 24/02

Značky: měřicí, časově, zařízení, kontrolní, základný, signalizační, zapojení, zejména

Text:

...přeběhu, spojeného svým čítaoím vstupm s výstupm zdroje přesného stabilizovaneho kmitočtu a s čítacím vstupom čítače šířky obrazoe a svým sběrnicovým výstupom s druhým sběrnieovým vstupekomparátoru horízontální polohy obrazca, který je dále spojen svým prvním sběrnícovým vstupom se sběrnícovým výstupom druhého číslicového spínače a svým výstupe s řídioím vstupom druhého klopného obvodu a s čítacím vstupem ćítače počtu řádků, spojeného svým...

Elektrická signalizační soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 253139

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dymeš Lubor, Mlejnek Jaroslav, Kučera Stanislav

MPK: B60Q 1/38, B60Q 1/34

Značky: elektrická, signalizační, soustava

Text:

...spolehlivosti signalizační soustavy, což podle podrobných laboratorních a provozních ověření znamená zvýšení životnosti až na pětinásobek oproti původnímu provedení siqnalizační soustavy.zvláště je výhodné zapojení v tomto případě cívky elektromagnetu do série s ovládanými vlákny elektrických žárovek při pulsním spínacím režimu. Toto uspořádání napomáhá tomu, že v okamžiku spínání studeného vlákna žárovky dochází k několikanásobnému...

Signalizační obvod nabíjení akumulátorově baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244616

Dátum: 14.10.1987

Autor: Heymes Alain

MPK: H01M 10/48

Značky: baterie, signalizační, nabíjení, akumulátorové, obvod

Text:

...slolené se dvou Nicd článků.Zepojení ssstdvd z nebíjecího zdroje á o vnitřním odporu 1, k jeho výstupu je současně pŕipojen sigoelisećní prvek 2 s kladný p 61 nebíjene akumulátor-dvě baterie Q. Do serie se signeiisečníu prvku 2 je zepojene alespoň jedne diode 3V sérii s diodou 3 je npojen kolektor spínecího trsnzistoru 1. Blue spíneoího trensistoru j, je pripojene přes ochranný odpor 1 ns výstup snímscího odporu 5 e zároveň k zdpornćmu pőlu...

Elektrický ovládaný signalizační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244125

Dátum: 15.07.1987

Autor: Filadelfy Ivan

MPK: B60R 25/10, G08B 13/08

Značky: elektricky, prístroj, signalizační, ovládaný

Text:

...důlolitýoh pro provoz, nebo konbinovani použití jednotlivých siymlisočníeh prístrojů.Uvedení aiyualioačního přístroje do provozu nebo jeho vypnutí provddíme pomocí přepínačů. Při použití přístroje k zabránční krádeži automobilu můžeme výhodu použít magne tlaky ovládaných spínačd je zde možnost poulít jeaýčkovł relé, kterým stačí malá místo,dají se používat skryt o majitel je může ovlddat malým magnetem.Podstata sigmlisočního přístroje...

Mobilní detekční a signalizační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 250193

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kašpar Jiří, Michal Jan, Václavíček František, Put Jiří

MPK: G01N 35/08

Značky: detekční, signalizační, mobilní, souprava

Text:

...je připojema indikační komora Q, která má na přední straně umístimou ventilátoro vou jednotku i.Indikační komora § má jednak v pravé polovině inatalovaaé čidlo 53, ktoré pomocí pravého samonavíjecího bubnu g je prepojené s úetřodoou 1 a jednak v levé polovině je instolováno deläí čidlo 53, ktoré pomocí levého aamonavíjecího hubmu ju je opojemo též s ústřednou 1, přičemž pravá sací vzorkovací trubice à a levá sací vzorkovecí trubiceQ je...

Elektrická signalizační soustava směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234791

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kučera Stanislav, Mlejnek Jaroslav, Bartoš Josef, Doležal Zdeněk

MPK: B60Q 1/34

Značky: světel, elektrická, signalizační, soustava, směrových

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická signalizační soustava směrových světel umožňující ovládání varovných světel, zejména s použitím pro automobilové a traktorové soupravy s tažnými jednotkami a připojenými vleky. Cílem vynálezu je vytvoření elektrické signalizační soustavy směrových světel s ovládáním varovných světel v použití víceokruhových systémů automobilových souprav tažných a vlečných vozidel o vyšší provozní spolehlivosti a při snížení vlastních provozních a...

Signalizační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235949

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žerděv Dmitrij Sergejevič, Anaňjev Vitalij Grigorjevič, Lavčenková Galina Ivanovna

MPK: F01M 1/18

Značky: signalizační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Signalizátor stavu uzlů motoru, omývavaných olejem, který se vztahuje k indikačním zařízením pro soustavy mazání strojů a motorů, zejména pro indikaci jejich tepelného stavu. Signalizátor obsahuje těleso s umístěnou v něm mezerou s permanentním magnetem. Účelem vynálezu je zvýšení efextivnosti kontroly stavu uzlů omývaných olejem. Nové je u signalizátoru to, že v mezeře mezi tělesem a kolíkem je umístěna tavná elektrovodivá vložka, izolovaná...

Vypínací a signalizační ústrojí pro otočné stoly, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229340

Dátum: 01.03.1986

Autori: Drkal Jan, Brázda Ladislav

MPK: B30B 15/28

Značky: otočné, zejména, vypínací, signalizační, strojů, ústrojí, stoly, tvářecích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchým, ekonomicky nenáročným způsobem zajistit spolehlivé automatické zastavení rotačního pohybu pohybových částí otočného stolu strojů v případě přetížení nebo havárie pohybových částí kinematických řetězců hlídaných části stroje při současné signalizaci poruchy, např. světelným signálem. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním řešením mechanické dotykové části ústrojí, připojeného ne hnací ústrojí otočné pracovní...

Signalizační ústrojí hydraulických brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 228043

Dátum: 01.12.1985

Autori: Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Špalek Josef, Dymeš Lubor

Značky: ústrojí, signalizační, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Signalizační ústrojí hydraulických brzd (obr. 1). Signalizační ústrojí hydraulických brzd motorových vozidel podle čs. autorského osvědčení č. 164 095, u něhož je společný držák nesoucí spínač nadměrného zdvihu pedálu a spínač brzdových světel vyhnut do tvaru úhelníku a současně jsou posuvné hřídelky obou spínačů uspořádány tak, že jejich osy leží v rovině kolmé k ose pevného čepu, na němž je uložen pedál. Vynález je vhodný pro brzdové ústrojí...

Přídavné signalizační zařízení pro výkonové pojistky polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215497

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kadlec Jindřich A Smrčka Radim, Horáček Oldřich

Značky: signalizační, prvků, pojistky, polovodičových, zařízení, přídavné, výkonové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení podle vynálezu je zajištění požadavku na zvýšení izolační hladiny mezi výkonovou pojistkou a kontaktem, signalizujícím její přetavení, při nepodstatném zvětšení rozměrů stávající pojistky. Přídavné zařízení podle vynálezu je určeno pro stávající výkonové pojistky s uvnitř zabudovanou pomocnou signalizační pojistkou, jejíž horní část opatřená na konci signálním kolíkem vyčnívá kolmo z čela výkonové pojistky. Podstatou zařízení...

Automatický signalizační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 213939

Dátum: 01.06.1984

Autor: Schmucker Antonín

Značky: signalizační, systém, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický signalizační systém pro automatické sledování hlídaných míst v elektrických obvodech strojů a zařízení, sestávající z multiplexeru, multivibrátoru, čítače, dekoderu, displeje, hradlovacích obvodů, pamětí a poruchového relé, vyznačené tím, že výstup multivibrátoru /12/ je propojen se vstupem /ab/ hradlovacího obvodu /11/ blokování impulsů, jehož druhý blokovací vstup /ad/ je propojen s negovaným výstupem /q/ výstupní paměti /3/,...