Patenty so značkou «signalizace»

Obvod signalizace poruch rozváděčů veřejného osvětlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260122

Dátum: 15.12.1998

Autor: Škarvan Vladimír

MPK: G08B 5/22

Značky: osvětlení, rozváděčů, veřejného, obvod, poruch, signalizace

Text:

...pra covníoh sil při vyhledávání poruchy. Obvod podle vvnálezu přitom využívá stávajících rozvaděčů a jejich stávajíoího propojení, čímž se realizace systému hlášení poruch značeVynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženěho výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení obvodu signalizace poruch veřejného osvětlení podle vynáležu.Obvod signalizace poruch veřejného osvětlení sestává ze soustavy vysílačů ł, z nichž každý...

Zapojení k identifikaci a přenosu stavů ve smyčkách elektrické požární signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270457

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ostřanský Karel, Pospíšil Karel, Velčovský Jiří

MPK: G08B 17/06

Značky: přenosu, identifikaci, zapojení, smyčkách, stavu, požární, signalizace, elektrické

Text:

...o přonosu stavu vo smyčkách elektrická požární signollzoco. podle vyndiozu.Obvod jo tvořon sórlovým odporom 3. no ktorý jsou v sórii připojony dva optoeloktriškó spínací prvky g, i, přičemž k prvnímu optoolokti-ickőmu spínooímu prvku g je paralelní zopojenodpor g. No výstupy optootektrlckýoh spínooíoh prvků g, g, je pflpojon obvod ldentlłlkoco stavu g. s optooloktrlckýml spínscíml prvky 3. i je dále v sćrll smyčkovć relé g o koncový odpor...

Obvod signalizace odpálení uzávěru nádoby s hasebním prostředkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262432

Dátum: 14.03.1989

Autori: Wieryszko Zbigniew, Adamowicz Marek, Plotnicki Wieslaw, Bebenkowski Krzysztof, Kotlewski Witold

MPK: G08B 17/06

Značky: odpálení, prostředkem, hasebním, nádoby, signalizace, uzávěru, obvod

Text:

...7,Pn umistěnévíieznâzorněné pyrohlarvicí nádoby s hasebním prostředkem druhého pořadí hašení požáru.Jedna svorka pyrouáboje Pl, PZ, F 3, D 4,F 5, PG, P 7, Pn je spojena s kostrou obvodu,druhá svorka přes rezistor R 1, R 2, R 3, R 4,R 5, RS, R 7, Rn je spojena s katodou diody D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, DB, D 7, Dn, jejíž anoda je spojena s přímým vstupem dvouvstupového prvku NiE-I N 11, N 12, N 13, N 14, N 15,NIE, N 17, Nln. Přímý výstup tohoto...

Zařízení světelné signalizace pro jednosměrné řízení provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262002

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tománek Josef, Jágr Vladimír

MPK: G08B 5/36

Značky: světelné, jednosměrně, zařízení, signalizace, řízení, provozu

Text:

...signalizace projednosměrné řízení provozu podle vynálezu.2 s 2 002 Pŕíkladnć provedení zařízení svčtelnú signalizacepro jednosmčrné řízení provozu podle vynálezu obsahuje časovací jednotku ł, jejíž výstup je spojen se vstupom kruhovćho registru g, jehož výstup je spojen se vstupom diodové matice Q a obvodu 1 vyhodnooení zastavení cyhlu. Výstup diodově matice 3 je spojen s ŕídieím vstupom jednotky Q výkonových spínačů, zatímco výstup obvodu...

Zapojení optické a akustické signalizace sepnutí spínačů s kontrolou neporušenosti signálek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258928

Dátum: 16.09.1988

Autor: Miarko Roman

MPK: H01H 9/16

Značky: spínačů, kontrolou, sepnutí, zapojení, optické, signálek, akustické, signalizace, neporušenosti

Text:

...a D 11, 23 a D 12, Dn-1 a Dln-l, QB a Dln.Diody Qł až 23 mají spojeny katody a jsou připojeny k tlačítko g§, které je druhým pólem připojeno k napájecímu zdroji El napětí. Diody D 11 až Dln mají spojeny katody a jsou připojen k tlačítko odbavení houkačky Qg a na přepínací kontakt g relé Äg.Rozpojená část přepinacího kontaktu 3 relé 55 je připojena na druhý pól tlačítka 93 a na cívku l relé kg. Druhý pól cívky Ä relé 55 je spojens nulovacím...

Zapojení bezpečnostní a teplotně stabilní signalizace akumulátorových břemenových elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243729

Dátum: 01.04.1988

Autor: Lochman Karel

MPK: G08B 7/06

Značky: teplotně, signalizace, akumulátorových, elektromagnetů, břemenových, zapojení, bezpečnostní, stabilní

Text:

...připojsna ke vstupu §g měrné země prvního vyhodnocovacího obvodu 15, k jehož měrnému vstupu gg je připojena měrná svorka prvního čtyřsvorkového měrného odporu Q. Výstup prvního vypínače 2 jedále BPOJGH Be Vstupom lg napájení prvního vyhodnocovacího obvodu3 ~ 243 729 ĺg, jehož vstup lla silové země je spojen se silovou zemí. Analogicky je zapojena i druhá větev mající s kladnou větví společnou silovou zem a mající opačně pôlovaný akumulátory...

Zapojení pro automatické ovládání ústředny elektrické zabezpečovací signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255255

Dátum: 15.02.1988

Autor: Skřivan Zdeněk

MPK: G08B 7/06

Značky: automatické, zapojení, zabezpečovací, ústředny, ovládání, elektrické, signalizace

Text:

...zadavúny do vnitřní paměti vnějším nastavovacím přístrojem - doplňkem.Spínací obvody na základě polohy nastavovacích prvků a okamžitého času zaujímají jednu ze dvou poloh sepnutí a rozepnutí. Výstup klopného obvodu ovláda spínací stupně, které ovládají obvody zabezpečovacích smyček tak, aby signal změny nepostoupil do vyhodnocovacích a signalizačních obvodů ústředny.Sestava využívá sítového a nouzového zdroje, který je součástí každé...

Obvod optické signalizace nedovoleného dotykového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254486

Dátum: 15.01.1988

Autor: Málek Jan

MPK: G01R 19/155, G01R 19/165

Značky: obvod, nedovoleného, optické, napětí, dotykového, signalizace

Text:

...nastavení obsluhou. Obvod neklade nároky na výběr vhodných součéstek při zachování dostatečně přesností signalizace. U tohoto řešení není nutné po zjištění správneho dotwkcvého napětíobvod odpcjit od pracovního vodiče za proudovým chráničem.Na připojeném výkrese je znázorněno schéma příkladu provedení optické signalizace nedo voleného dotykového napětí u soustavy s izolovaným nulovým bodem.Příklad provedení obvodu optické...

Zapojení dohlížecích obvodů merkaplanové signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253672

Dátum: 17.12.1987

Autor: Moskala František

MPK: H04M 11/04

Značky: signalizace, merkaplanové, obvodů, dohlížecích, zapojení

Text:

...odporu § je zapojen vstup elektronického spínače łg, jehož výstup je přes diodu lg zapojen na svorku§,eparalelně k odporu 1 je zapojen vstup ělektroniokého spínače ll, jdxož výstup je přes diodu§ zapojen na svorku.j, paralelné k odporu § je zapojen vstup elektronického spínačełg, paralelné k odporu 3 je zapojen vstup elektronického spínače 51, přičemž výstup.elektrhnického spínače 3 je spojen s druhým vstupem elektronického spínače lg a...

Zapojení skupinové signalizace poruchových hlášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243264

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tlustý Josef, Nimcová Jitka, Vodda Josef, Šírová Anna

MPK: H02B 15/00, G08B 1/08

Značky: skupinové, zapojení, hlášení, signalizace, poruchových

Text:

...schématu na obr. č. 7 a lze jej stručně charakterizovat takto Obsahuje nejméně jedenkvitovací blok 5.1, realizovaný například tlačítkem se spínacím kontaktem, jeden přepínací blok 5.2, realizovaný například s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem, jeden volicí blok 5.3, realizovaný například vícemístným přepínačem s tolika polobami, kolik činí součet skupin, zvětšený o dvě polohy, jednu nulovou a jednu kontrolní, pro d.aný případ...

Systém signalizace a regulace povolené rychlosti a otáček strojů a zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240369

Dátum: 15.08.1987

Autori: Žáeek Jaroslav, Koucký Lubomír

MPK: G05D 13/62

Značky: otáček, signalizace, zařízení, rychlostí, povolené, strojů, systém, regulace

Text:

...na jehož výstup je připojen vstup výk-onového obvodu 11, jehoož výstup jepspojen se vstupem akčního členu 12. -Při přivedení signálu na vstup bloku předvolby 1, kde se signály zpracovávají, vyhodnocují a výsledný signál je z výstupu přiveden na vstupy kombinačně logického obvodu 2, který tento signál vyhodnocuje a současně opticky signalizuje příslušnou rych 4lost a nebo otáčky odpovídající dané kombinaci a jehož výstupní signály jsou...

Zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlídaných stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252057

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sklář Lubomír, Němec Václav

MPK: G08B 19/00

Značky: zapojení, vícenásobné, signalizace, dvouhodnotových, stavu, hlídaných, registrace

Text:

...dosud používanéou způsobu, dále v ury 4 chlcní odstranění případné poruchy při použití výměnných modulů.Na přiloženén výkresu je blokově znázorněno příkladné provedení zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlidaných atavů, kde l je aignalizačni obvod tvořen tyriatoro dvou spínací jednotkou a aignálkou. Tvarovací obvod 3 je tvořsnmonostabilnin klopnýn obvoden a vyhodnocovací obvod~§ je tvořen bistabilnín klopnýn...

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235102

Dátum: 15.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G06K 17/00

Značky: řadičem, signalizace, světelné, zapojení, počítačem, řídicím, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace v automatizovaném systému řízení městského silničního provozu. Nedostatky užívaných zapojení odstraňuje zapojení podle vynálezu, jehož podstatou je připojení jednoho řadiče pomocí druhé desky kabelem a deskou na jedno vstup-výstupní místo počítače. Použité obvody vysokého stupně integrace zabezpečují sériově paralelní a paralelně sériový převod dat pro přenos dat...

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadiči světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248754

Dátum: 12.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G08G 1/08

Značky: světelné, počítačem, prenos, signalizace, řídicím, zapojení, řadicí

Text:

...signalizace podle vynálezu, jehož blokové schéma je znázorněna na obr., sestává z řídicího počítače Q, který je spojen přes první desku Q, kabelovou trasu Q, jednu druhou desku Q s řadičem světelné signalizace Q. První deska Q podle vynálezu se skládá z komunikačního adaptéru l připojeného jednak přes konektor 5 na řídící počítač Q, jednak přes modem Q na přepínač signálu Q. Druhá deska Q podle vynálezu se skládá ze zařízení provádějícího...

Zkušební ústředna elektrické požární signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 236556

Dátum: 15.11.1986

Autori: Řehák Karel, Laskaj Josef

MPK: G08B 29/00

Značky: signalizace, zkušební, ústředna, elektrické, požární

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební ústředna slouží ke zjišťování reakčních časů samočinných hlásičů elektrické požární signalizace. Na základě získaných výsledků je možno optimalizovat počet a rozmístění hlásičů v chráněném prostoru. Na ústřednu lze připojit 30 samočinných hlásičů elektrické požární signalizace od libovolného výrobce, pokud je ovšem dodržena podmínka napájecího napětí 21,5 V. Na jednu smyčku lze připojit až 10 hlásičů uvedeného typu.

Zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229554

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šafařík Ivan

MPK: H02H 3/04

Značky: poruchové, signalizace, zapojení, míst, měřicích, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst realizované polovodičovými součástkami, které shrnuje všechny požadavky, které mohou být na takový obvod v průmyslu kladeny. Zapojení je zvláště vhodné k výrobě ve formě hybridního integrovaného obvodu. Uvedeného je dosaženo zapojením, které se obecně skládá z části zpožďovacího obvodu pro zpoždění vstupního signálu k odstranění citlivosti na nežádoucí impulsy, části...

Elektrický obvod polohové signalizace výtahu s digitálním displejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220623

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pořízka Ivo, Hanačík Tomáš

Značky: polohové, displejem, digitálním, signalizace, obvod, výtahu, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický obvod polohové signalizace výtahu s digitálním displejem je sestaven z ovládacího okruhu a signalizačního okruhu, které využívají jednostranné propustnosti diod. Obvod je napájen střídavým proudem a diody, které jsou v jednotlivých paralelních větších obou okruhů zapojeny vždy obráceně vzhledem k diodě v sousední větvi, propouštějí buď kladné, nebo záporné půlvlny střídavého napájecího proudu k signalizačním žárovkám, které jsou...

Zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219541

Dátum: 15.08.1985

Autori: Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

Značky: signalizace, vysavače, zařízení, seřízení, prachu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu při jeho sníženém vzdušném sacím výkonu. Účelem vynálezu je zajistit vzdušné a současně i mechanické seřízení signalizace, které by včas upozornilo obsluhu, že filtr je naplněn vysávaným prachem a že dochází k takovému snížení vzdušného sacího výkonu, že funkce vysávání je omezena. Dosáhne se toho tím, že těleso seřizovače je opatřeno uzavírací plochou, jejíž součástí je svislý,...

Systém dálkového ovládání a dálkové signalizace konstantním proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219310

Dátum: 15.07.1985

Autori: Carp Ioan, Macarie Alexandru

Značky: dálkově, systém, konstantním, signalizace, dálkového, proudem, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Systém dálkového ovládání a dálkové signalizace konstantním proudem s šifrovacím a dešifrovacím zařízením spojenými na vzájem spojovacími vedeními, vyznačující se tím, že akční relé (RC) systému jsou zapojena do dvojic, přičemž jsou v těchto dvojicích vzájemně opačně polarizována pomocí usměrňovacích diod (D1) uspořádaných ve všech kombinacích mezi každou dvojicí spojovacích vedení (L1 - Ln) šifrovacího a dešifrovacího zařízení (1, 2).

Zapojení obvodu časového hlídače – havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225666

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaskiewicz Antonín

Značky: hlídače, světelné, obvodů, napájení, signalizace, havarijní, zvukové, zapojení, časového, kotlů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časového hlídače - havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů, vyznačené tím, že z fázové svorky (R) napájecí sítě jsou vyvedeny tři obvody, z nichž jeden je napojen na prvou pojistku (F2), druhý na druhou pojistku (F3), třetí na třetí pojistku (F4), přičemž prvá pojistka (F2) je napojena přes prvý kontakt (1) paketového přepínače (Q1) při spojení druhého kontaktu (2) se čtvrtým kontaktem (4) na rozpojovací...

Způsob signalizace a třídění výrobků se špatně vyválcovaným závitem u strojů na válcování závitů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216840

Dátum: 15.01.1985

Autor: Bouwman Johannes Ernest

Značky: vyválcovaným, špatně, závitů, závitem, způsob, strojů, signalizace, výrobků, provádění, třídění, válcování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob signalizace a třídění výrobků se špatně vyválcovaným závitem u strojů na válcování závitů s pevnou válcovací čelistí a pohyblivou válcovací čelistí, vzájemně spolupracujícími, kterážto pohyblivá válcovací čelist je vázaně poháněna od silového zdroje rotačním členem, vyznačený tím, že se od počátku až do konce válcování závitu na výrobku elektronicky sleduje teoretická poloha výrobku mezi válcovacími nástroji, odpovídající vyválcování...

Systém havarijní signalizace vnitřní netěsnosti parního generátoru.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213546

Dátum: 01.03.1984

Autori: Straka Miloslav, Pridöhl Eckardt, Matal Oldřich, Mauersberger Horst, Bánovec Josef

Značky: signalizace, systém, havarijní, vnitřní, netěsnosti, generátoru, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Provedení podle vynálezu sestává z jednotek normování signálů čidel vnitřní netěsnosti a čidel kontroly prostoru z jednotky vstupů a z jednotky procesoru, přičemž uvedená čidla vnitřní netěsnosti jsou napojena přes jednotky normování signálu a přes jednotky vstupů na jednotku procesoru společné havarijní signalizace vnitřní netěsnosti parního generátoru. Je zde tedy řešen systém havarijní signalizace porušení těsnosti parního generátoru, který...