Patenty so značkou «sestava»

Ložisková sestava vodorovného válce, zejména pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270444

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hauck Walter, Winter Heinrich, Küfner Walter

MPK: B21B 31/07

Značky: stolice, válce, pracovního, ložisková, sestava, vodorovného, válcovací, zejména

Text:

...Je výhodné. W 5 Oba příčnő vývrty I podőlnő vývrty ložlokovóho bloku joou uopořédány v teže vodorovné rovlnč a mají stejnou výšku přĺčnőho průřezu.Tato opatření umožňují další zvýšení množství nazivo naohromáždžnőho v ložíokověm bloku.Dále je výhodne, když příčný výwt je vytvořen válcový, přičemž jeho ooa prochází ooou Mlñĺž IĎOŤÓČMÝCĎ 1 °žĺ 8 k°Vých váíečků. Tímto opatřenlm podle vynálezu je umožnčno udržovat výši hladiny mazíva...

Kelímková sestava pro pěstování krystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270083

Dátum: 13.06.1990

Autori: Koďousek Milan, Bouček Ivan, Jindra Josef

MPK: C30B 35/00

Značky: pěstování, sestava, kelímková, krystalů

Text:

...je opatren svislým ćepem z materialu o tepelná vodivosti vyšší, než má material kelímku. Čep nosiče pritom vyplňuje objem etredoveho uzavrenáho otvoru kelímku z 50 až 100 k podle stupně potreby.Tato potreba roste pri pestovaní v kelimková sestava většího průměru a te pri pŕschodu k pêstovàhí v sestava e vetiím portom pěetovaoíoh otvorů (tj. pestovaných krystalických ingotů). Tak jak je v teehnice pestovaní krystelů obvykle, je treba...

Sestava pro zobrazování

Načítavanie...

Číslo patentu: 269914

Dátum: 14.05.1990

Autori: Michálek Pavel, Macák Jiří

MPK: H05K 13/04

Značky: sestava, zobrazování

Text:

...roštu mozaiky k sobě přes kušelovő segmenty pomocí kuželové podložky, kezetovő matice a iz-cultu, na obr. 3 de v řezu A-A vidět zaeunutí krytek do roštu mozaiky,na obr. ĺl je v nás-you roit mozaiky, kde Jsou zobrazeny bušky, do kterých se zasouvá krytka, ve středu stän e v rozích Jsou kuželovć segmenty pre spodovćní roätů mozaiky k sobě,na obr. 5 Jsou v řezu 0-0 zobrazeny( vybraní pro zajištění krytek, na obr. 6 Je rošt mozaiky...

Sestava komponent komory vysokotlakého nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267415

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blahošová Marcela, Lakomý Miroslav, Kupčík František, Tégl Libor

MPK: B23B 27/20

Značky: vysokotlakého, komory, nástroje, sestava, komponent

Text:

...tvar se ušetří strojní kapacita na drahých dovozových zařízeních. například laser a zároveň nedochází k narušeni materiálu destičky.Na výkrese je konstrukční provedení sestavy komponent komoryKomponenty isou sestaveny nás 1 edovně ve válcové komoře 1 je uložena elektricky vodivá tvarová vložka 2, ve kterém je uložen výlisek 3. Výlisek Q ie chráněn ochranným svitkem g a ochrannou fólií Q a ve válcové komoře 1 uzavřen elektricky vodivými...

Sestava pro přenos topné elektrické energie do ohřívaného prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265434

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bendlová Alena, Holec Jiří

MPK: F27D 11/02, H05B 3/00

Značky: topné, prostoru, elektrické, prenos, sestava, ohřívaného, energie

Text:

...když mezi nosným členem a průchodkou, v níž jsou uloženy zesílené přívody topných článků je vloženo těsnění. Pro těsnění je zvláště vhodná keramická plst.Výhodou tohoto řešení je možnost snížení ohřívaného prostoru, jehož výšku v podstatě ovlivñuje zvolený průměr spirály topného článku. Spirála topného článku o jednom a více závi 2 umožní vybavit několikanásobně větší množství a energie než např. odporový topný článek dosud nejčastčji...

Sestava hmoždinky z umělé hmoty a upevňovacího šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265235

Dátum: 13.10.1989

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/14

Značky: sestava, upevňovacího, šroubu, hmoty, umělé, hmoždinky

Text:

...zatažení upevňovacího šroubu do zužujícího se osového vrtání této části hmoždinky.Výhoda sestavy hmoždinky a upevňovacího šroubu podle vynálezu se opírá o vytvoření jejího prodlouženého hrdla dvěma čelistmi oddělenými mezerou. V důsledku toho lze čelisti stlačit bez obtíží na průměr předvrtaného otvoru v podložce, takže lze hmoždinku snadno usadit v otvoru odpovídajícího průměru. V prodlouženém hrdle hmožidnky se jeho vrtání zužuje,takže při...

Ložisková sestava pro otočný člen uložený na nosném členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262663

Dátum: 14.03.1989

Autor: Lind Björn

MPK: F16C 32/06

Značky: ložisková, člen, nosném, otočný, uložený, členu, sestava

Text:

...členu.Ložisková sestava podle předloženého vynâlezu může být navržena s malým rozměrem v osovém směru a může pracovat, aniž by vysoká rychlost otáčení otočného členu Ipůsobila poz-orovatelné vibrace nosného členu.Příklad provedení vynälezu je znázorněn na výkrese, »kde obr. 1 znázorňuje osový řez ložiskovou sestuavou podle vynálezu a obr. 2 pohled ve směru kolmém k ose otáčení otočného členu.Znázorněné zařízení sestava z otočného členu 1,...

Pružicí sestava pro sedací čalouněný nábytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259740

Dátum: 17.10.1988

Autor: Skalický Michal

MPK: A47C 1/02

Značky: pružicí, čalouněný, nábytek, sedací, sestava

Text:

...nosné kovové tyč-oviny 3, ložisek 4, vodicích kovových profilů 5, posunující kovové tyče B, spojovací tyče 19 s trubkou 17, dřevěneho hranolu 7 a kliky a.Do vyfrézovaného otvoru ve vnitřní části korpusu područek 12, je upevněn V-odicí kovový profíl 5 tvaru U. Do vodicího kovového profíluä tvaru U je vložena posunující kovová tyč 6, napojená na spojovací tyč 19 s trubkou 17 se zâvítem. Posunující kovov-á tyč 6 je op-atřena ložísky 4 na obou...

Sestava polic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244927

Dátum: 15.07.1988

Autor: Liškutínová Marie

MPK: F16B 12/02

Značky: polic, sestava

Text:

...vyvrtaných otvorů válcovitého průřezu.Vynález bude nyní blíže objasněn podle připojenêho výkresu, na němž představuje obr. 1 pohled ze strany na první provedení spojovacího prvku pro sestavu polic podle vynálezu, obr. 2 pohled ze strany na dru-hé provedení zmíněného spojovacího prv-ku,obr. 3 podélný řez policí, spojovacími prvky a svislými podpěrami, s použitím spojovaciho prvku podle obr. 1, a obr. 4 podelný řez policí, spojovacími...

Sestava pro ohřívání pracovního plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 244252

Dátum: 01.05.1988

Autori: Velebil Jaroslav, Prokeš Josef, Kopeený Miroslav

MPK: B65G 51/08

Značky: sestava, ohřívání, pracovního, plynného, media

Text:

...chod vysoké pece s výrobními parametry dosahovanými při nepřetržitém provozu třech ohřívačů větru, čímž je zamezeno kolísání jak v množství vyráběněho surového železa, tak i v nákladech na jeho výrobu. Vychází se přitom z poznatku, že náhlé poruchy ohřívače velkého rozsahu a závažného charakteru spojené s jeho dlouhodobým odstavením jsou velmi řídkým jevem. Odstavení ohřívače na delší čas, spojené s opravou nebo výměnou jeho teplojemné...

Sestava tažného řemene a pěchovací palice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256636

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: palice, řemene, tažného, pěchovací, sestava

Text:

...čelietí. Při dopadu palice na uhelnou veázku se v důsledku eetrvačného pohybu řemene vytváří v tomto místě dolního úchytu ostrý ohyb a toto misto je také po celou dobu pěchovací veázky etřídavě namáháno tahovou silou okolo 500 Kp. Vzhledem k popsanémn charakteru namáháni vláken řemene dochází protočasto k utrženi řemene těsně nad místem spodního úchytu, kde je materiál řemene nejvíce narušen. Je známe i takové uchycení ře~ mene,u něhož je...

Sestava spodku vestavby v popelové výpusti tlakového generátoru na zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255076

Dátum: 15.02.1988

Autori: Exner Jindřich, Felcman Jiří

MPK: C10J 3/34

Značky: zplyňování, sestava, uhlí, spodku, výpustí, popelové, vestavby, tlakového, generátoru

Text:

...je schematicky znázorněn na výkrese, kde na obr. l je nárysný řez popelové výpusti a vestavby, na obr. 2, 3, 4 a 5 jsou čtyři konkrétní provedení řešeného uspořádání spodku vestavby v popelové výpusti.Na obr, 1 je příklad tlakové popelové výpusti l opatřené spodním hrdlem 3. V tlakové popelové výpusti l je uspořádána beztlaká kuželová vestavba Ä, v níž je při provozu popel A o teplotě 450 OC až 650 OC. Mezi kuželovou vestavbou 3 a...

Sestava chladící a injektážní trysky v přestupníkovém kolenu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250494

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/00

Značky: chladicí, komory, sestava, kolenu, přestupníkovém, injektážní, koksovací, trysky

Text:

...a vody a v horní části závítový»mi otvory a ve vál-cových osazeních komor jsou suvně, s možností snadné výměny uloženy trysky vodního chlazení a parní injek 4táže. Sou-středění obou tryse-k do jediného montážního místa v přestupníkovém kolenu je síce výh 0 dné, ale ani zde se nedaří beze zbytku zamezovat odstřiku části vodního kužele na spodní stěnu ohbí přestupníkového kolena a tím k jejimu dalšímu pronikání do stoupačky.Tyto nedostatky...

Sestava nosiče trysky s tryskou pro přestupníkové koleno koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249354

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/06

Značky: koleno, koksárenské, nosiče, sestava, tryskou, baterie, trysky, přestupníkové

Text:

...odstraňuje sestava nosiče trysky s tryskou pro přestupníkové koleno koksárenské baterie, která sestává z nosiče, v němž je vytvořena válcová díra, která je v horní části opatřena závítem, ve střední části je opatřena vývrtem pro přívod vody a shora je do ní zašroubováno vířivé těleso vodní trysky a podstata vynálezu spočíva v tom,že do válcové díry ve spodní části nosiče zmenšené válcovým osazením je suvně uložena vodní koncovka,...

Soustředná sestava dvou válcových čistírenských nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 248431

Dátum: 12.02.1987

Autori: Batěk Jiří, Topinka Otto, Brada František

MPK: C02F 3/00

Značky: čistírenských, sestava, soustředná, válcových, nádrží

Text:

...nádrže se dosáhne toho, že začátek denitrifikační nádrže navazuje na konec nitrifikační nádrže, což snižuje na minimum investiční náklady na spojovací potrubí a provozní náklady na čerpání aktivační směsi. Pro selektorovbu aktivaci je nutné rozdělit aktivační nádrž příčnými přepážkami na několik nádrž/í za sebou propojených otvory v přepážkách. U aktivace s odděle uzu248 431 nou regenerací kalu se aktivační nádrž přepážkou s přepadem...

Sestava gravitačních tepelných trubic pro chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233800

Dátum: 15.08.1986

Autor: Motyčka Vladimír

MPK: H01L 23/34

Značky: tepelných, polovodičových, trubic, chlazení, součástek, gravitačních, sestava, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je sestava gravitačních tepelných trubic pro chlazení výkonových polovodičových součástek, sestávající nejméně ze dvou výparníků a dvou kondenzátorů vzájemně spojených prostřednictvím dutého spojovacího dílu, kde rotační osy souměrnosti obou těchto hlavních součástek jsou rovnoběžné. Vnitřní průchozí dutiny prstencových kondenzátorů, galvanicky oddělených od výparníků, tvoří společný chladicí kanál.

Kelímková sestava pro pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223312

Dátum: 15.03.1986

Autori: Filip Josef, Jindra Josef

Značky: kelímková, sestava, pěstování, monokrystalů

Zhrnutie / Anotácia:

Kelímková sestava pro pěstování monokrystalů v předem určených tvarech, zejména destiček nebo čoček při současném pěstování většího množství těchto požadovaných tvarů najednou, s cílem sníženi nutných opracovatelských časů pro výrobu elementů těchto tvarů na minimum. Cíle je dosaženo tím, že kelímková sestava je složena z jednotlivých svislých, vzájemně rozebíratelných ale proti průniku taveniny pevně spojených segmentů, v nichž nebo jejichž...

Skládací sestava listových členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226727

Dátum: 01.11.1984

Autori: Union Carbide Corporation, Kantz John Francis

Značky: listových, skládací, sestava, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Skládací sestava listových členů, připevněných k sobě navzájem v oblastech jiných než v sousedství jejich skloubení, vyznačující se tím, že obsahuje vnitřní listový člen /32/, mající nejméně jednu vrstvu a prohloubenou lineární drážku na jeho vnitřní straně, s vnější listový člen /10/ mající nejméně jednu vrstvu a nejméně čtyři lineární prohloubené drážky /24a, 24b, 24c, 24d/, uspořádané ve dvojicích na protilehlých stranách tohoto listového...

Sestava radiální pneumatiky a ráfku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214653

Dátum: 15.09.1984

Autor: Curtiss Walter

Značky: radiální, pneumatiky, ráfku, sestava

Zhrnutie / Anotácia:

Sestava radiální pneumatiky a ráfku, který sestává z páru prstencovitých sedlových povrchů, radiálně probíhajících zadržovacích povrchů směřujících obecně radiálně ven od axiálně vnějšího okraje každého sedlového povrchu a z prstencové stabilizační příruby probíhající obecně axiálně ven od radiálně vnějšího okraje každého prstencovitého sedlového povrchu, přičemž pneumatika uvnitř otevřeného typu má běhoun, pár bočnic, pár navzájem axiálně...