Patenty so značkou «servosystému»

Zapojenie číslicového diferenčného člena polohového servosystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 243791

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kolman Zdenik, Prchlík Vojtich

MPK: G05B 11/14

Značky: diferenčného, číslicového, polohového, člena, zapojenie, servosystému

Text:

...pripojený na vstup tvarovacieho obvodu 3, ktorého výstup je pripojený tak na vstup počítacielío obvodu 4, ako aj na vstup vzorkovacieo obvodu 5 a súčasne aj na prerušovací vstup 13 mikropočítača. Vstup 7 inicializačného signálu je pripojený na nastavovací vstup čítača .Z, ako aj na nastaovovací vstup počítacieho obvodu 4. Výstup vzorkovacieho obvodu 5 je pripojený na prvý číslicový vstup 11 mikropočítača,ktorého druhý číslicový vstup 12 je...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242320

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vejdilek Zdenik, Pospíšil Zbynik, Šindeláo Karel

MPK: H02P 8/00

Značky: krokovým, servosystému, člena, uzavretého, motorom, zapojenie, riadiaceho

Text:

...pripojený na výstup krokového motora 1 U.Na tretí vstup obvodu pre obmedzenie uhla rozladenia 11 je pripojený výstup prvého multiplexera 3 a na jeho štvrtý vstup je pripojený výstup druhého multiplexera G,pričom na prvé vstupy prvého a druhého multiplexera 3, B, sú pripojené výstupy prevodníka 12 frekvencia - číslo, na ktorého prvý vstup je pripojený a na druhý vstup druhý výstup inkrementálneho snímača polohy 13. Na druhé vstupy prvého...

Zapojenie polohového servosystému s asynchrónnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242319

Dátum: 15.11.1987

Autori: Urbanec Jan, Pospíšilová Božena, Plšek Josef, Filouš Jioí, Mach Jaroslav

MPK: H02P 7/42

Značky: servosystému, zapojenie, motorom, asynchrónnym, polohového

Text:

...k prvému vstupu prvého člena logického súčtu 7, k druhému vstupu, ktorého je pripojená prva vstupná svorka 14. Druhý vstup štvrtého člena logického süčtu 2 je pripojený k druhej vstupnej svorke 13, pričom jeho výstup je pripojený jednak k druhému vstupu diferenčného člena 3 a jednak k vstupu druhého násobiča impulzov 5, ktorého výstup je pripojený k prvému vstupu druhého člena logického súčtu 8, a k druhému vstupu, ktorého je pripojená...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom s pevnou spätnou väzbou od polohy rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanjura Eduard, Marko Leonard, Kueera Ladislav

MPK: H02P 8/00

Značky: uzavretého, spätnou, servosystému, pevnou, člena, rotora, vazbou, polohy, riadiaceho, zapojenie, krokovým, motorom

Text:

...vstup krokového motora 8 je pripojený výstup ovládača 7, na ktorého prvý vstup je pripojený výstup prvého člena logického súčtu 5 a na jeho druhý vstup je pripojený výstup druhého logického súčtu B. Na prvý vstup prvého člena logického súčtu 5 je pripojený výstup prvého deüča 3,na vstup ktorého je pripojený výstup tretieho člena logického súčtu 1. Na prvý vstup tretieho člena logického süčtu 1 je pripojená prvá vstupná svorka 10 a na...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242185

Dátum: 15.09.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Uzík Ladislav

MPK: H02P 8/00

Značky: uzavretého, člena, riadiaceho, motorom, servosystému, zapojenie, krokovým

Text:

...k prvému vstupu a druhý výstup je pripojený k druhému vstupulobvodu stráže 4nia uhla rozladenia 5, na ktorého treti vstupv je pripojený prvý a na jeho štvrtý vstup jepripojený druhý výstup inkrementálnehosnímača polohyrs spojeného svojim vstupoms výstupom krokového motora 7. Prvý výstup obvodu 5 stráženie uhla rozladenia je pripojený k prvému vstupu prvého člena logického súčtu 1, na ktorého druhý vstup je pripojená prvá vstupná svorka 9...

Zapojenie riadiaceho člena servosystému s krokovým motorom s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242184

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sedlmaier Oldoich, Ulrych Stanislav

MPK: H02P 8/00

Značky: motorom, strukturou, riadiaceho, krokovým, člena, servosystému, premenlivou, zapojenie

Text:

...5 a na piaty adresný vstup je pripojený druhý výstup ínkrementálneho snímača 5. Vstup snímača 5 je spojený s výstupom motora 3. Prvý výstup snímača 5 je ešte spojený s prvým vstupom frekvenčného komparátora 6, na ktorého vstup je pripojená šiesta vstupná svorka 12. Cinnost zapojenia je nasledovnáAk má systém pracovat V otvorenej štruktúre, potom sa privedie na vstupnú svorku 7 taká logická úroveň, aby vratný čítač 1 nebol nastavený a...

Zapojenie číslicovo riadiaceho člena polohového servosystému s inkrementálnym odmeriavaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249947

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šupatík Ivan, Kubinec Milan, Kušnír Juraj, Mirc Gejza

MPK: G05B 19/35

Značky: člena, inkrementálnym, číslicovo, zapojenie, servosystému, odmeriavaním, polohového, riadiaceho

Text:

...oznámi, že príkaz vykonal a polohu dosiahol. V rámci svojich komunikačných a programových možnosti môže počítač tiež riadiť i ďalšie uzly mo-ntážnej linky.Na pripojenom výkrese je nakreslená bloková schéma zapojenia číslicového riadia 4ceho člena polohového servosystému s inkrementalnym odmeriavaním.Zapojenie číslicového riadiaceho člena polohověhwo servosystému s inkrementálnym odmeriavaním pozostáva z identifikačného čítača 2 polohy, na...

Zapojenie číslicovo riadiaceho člena polohového servosystému s inkrementálnym odmeriavaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249946

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubinec Milan, Mirc Gejza, Kušnír Juraj, Šupatík Ivan

MPK: G05B 19/35

Značky: servosystému, číslicovo, riadiaceho, odmeriavaním, inkrementálnym, člena, polohového, zapojenie

Text:

...s inkrementálnym odmeriavanim.Zapojenie číslicoveho riadiaceho člena polohového servosystému s inkrementálnym odmeriavaním pozostáva z identifikačného čítača 2 polohy, na ktorý je pripojený výstup vyhodnocovacieho obvodu inkrementálneho snímača 1. Identifikačný čítač 2 polohy je pripojený na vstup pamäte a dekodéra 3 ldentiiikačných bodov. Pamäť a dekodér 3 identifikačných bodov je obojsmerne spojený s radičom 4, ktorého jedny výstupy...

Zapojenie uzavretého polohového servosystému s krokovým motorom riadeného frekvenciou a počtom impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233606

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kalaš Václav, Almássy Stanislav, Varga Alexander

MPK: G05B 1/08

Značky: frekvenciou, motorom, počtom, servosystému, polohového, zapojenie, impulzov, uzavretého, krokovým, riadeného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je v tom, že vstupný signál pre jeden smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez prvý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého diferenčného člena a vstup druhého diferenčného člena. Vstupný signál pre druhý smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez druhý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého...

Zapojenie polohového servosystému pre priemyselné roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 235369

Dátum: 15.02.1987

Autor: Balara Dušan

MPK: B25J 9/00

Značky: zapojenie, roboty, priemyselné, polohového, servosystému, manipulátory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia polohových servosystémov priemyselných robotov a manipulátorov riadených nepremenlivým periodickým signálom žiadanej trajektórie, ktorý je uložený v pamäťovom bloku riadiaceho systému. Podstatou vynálezu je zapojenie výstupu pamäťového bloku riadiaceho systému záznamu žiadanej trajektórie so vstupom obvodu algoritmu učenia, ktorého tretí vstup je spojený s výstupom polohového servosystému a druhý vstup je spojený s...

Zapojenie polohového člena číslicového servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243789

Dátum: 31.08.1985

Autori: Šeepán Alojz, Pavlica Ivo, Lonský Jioí

MPK: H02P 8/00

Značky: číslicového, motorom, zapojenie, servosystému, polohového, člena, krokovým

Text:

...sú pripojené na nastavovecí vstup N a. mazací vstup M klopného obvodu ii. Na hodinový vstup i klopného obvodu (i je privedený impulz pri komparécii nuly pri prechode vratneho čítača. nulou. Tento je sychronizovaný sychronizačnými impulzami H 3. Samotnü komparáciu nuly uskutoční komparátor nuiy 111 pripojený na výstupné bity vratného čítača diferenčného člena 5 polohy.Zvolením príslušného výstupu vratneho čítača diferenčneho člena 5 polohy na...