Patenty so značkou «servomechanismu»

Zapojení pro řízení tahových parametricky variabilních servomechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268467

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zelenka Josef, Hercik Petr

MPK: H02P 5/00

Značky: parametricky, variabilních, řízení, zapojení, ťahových, servomechanismu

Text:

...vstupe 11 prvního aoučtového bloku g, jehož. druhý žídící Jump 52 je spoje s iní» tegračním výstupom 22 třetího integračního bloku x o třetí řídící vstup 5 v 1 je spojen a proporoionálním výstupom 33 druhého proporcíonálního bloku Li a otavový vstup 14 g je epojen s detívačním výetupem g prvního proporcionâlního bloku u, ktorý je rovněžspojen s druhým stavovým vnmpeun 51 třetího aoučtového bloku lg a ínfomačním vstupomga druhého...

Zapojení polohového servomechanismu s krokovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242956

Dátum: 15.04.1987

Autor: Strážnický Karel

MPK: H02P 8/00

Značky: servomechanismu, zapojení, krokovým, motorem, polohového

Text:

...motor, nebo rušením či výpadkem napájecího napětí.Jinou výhodou je, že k nastavení žádané polohy dojde i okamžitě po zapnutí, aniž by bylo nutno najíždět na referenční bod. Pritom je možná índikace skutečně polohy i při působení poruchy.Jinou výhodou zapojení polohového servomechanismu s krokovým motorem podle vynálezu je výrazně vyšší spolehlivost funkce celého zařízení. Konečně další výhodou je, že při zavedení zpětné vazby ze snímače...

Způsob přivádění tlakového prostředí do hydraulického okruhu elektrohydraulického servomechanismu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247955

Dátum: 15.01.1987

Autori: Souček Jiří, Bříza Jaroslav, Žabka Lumír

MPK: F15B 9/03

Značky: okruhu, hydraulického, servomechanismu, tlakového, přivádění, způsobu, tohoto, provádění, zařízení, elektrohydraulického, prostředí, způsob

Text:

...zkouěemý materiálový vzorek 32 a siloměr 11 k rámu stroje.Na blokovám schámatu obr. 1 je znázorněno zapojení elektrického ovládacího obvodu prvního elektrohydraulického rozvaděče § a druhého elektrohydraulickáho rozvadčče lg z ovládacího bloku 11 řízenáho hydraulickáho bezpečnostního uzávěru spojeného se zpož dovacím členem jj.Dálkové řízený łwdraulický ĎCZpQČDOBÝ-nĺ uzávěr i je v klidovám uzavřeném stavu,jestliže na výstupu ovládacího bloku...

Zapojení elektronické části servomechanismu s integrovaným obvodem B 654 D nebo jeho funkčním ekvivalentem s přídavným zesilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247605

Dátum: 15.01.1987

Autori: Souček Jiří, Vydarený Bronislav

MPK: H03F 3/04

Značky: zapojení, částí, přídavným, elektronické, servomechanismu, funkčním, integrovaným, obvodem, zesilovačem, ekvivalentem

Text:

...přes dvojpől obsahující Zenerovu diodu o ZenerovémPřídavný zesilovač s tranzistory PNP omezuje napěčové úbytky na integrovaném zesilovači a tím dosahuje zvýšení účinnosti servomechanismu.Na přiloženém výkrese je schema zapojení prídavného zesilovače k integrovanému obvodu B 654 a jeho funkčních ekvivalentů, tj. které obsahují vestavěný koncový výstupní výkonovýPřídavný zesilovač je tvořen dvojici vazebních dvojpőlů ł,g se zenerovou diodou a...

Zapojení vstupní části servomechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226690

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vávra Zdeněk Ing, Vurm Vladimír, Prchlík Vojtěch, Moučka František

Značky: vstupní, servomechanismu, zapojení, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vstupní části servomechanismu, vyznačené tím, že výstup diferenčního členu NC řídicího systému (1) je propojen na první vstup regulátoru (2), jehož výstup je propojen na vstup napěťově řízeného oscilátoru (3), jhož výstup je propojen na první vstup fázového diferenčního členu (4), výstup generátoru frekvence (6) je spojen s druhým vstupem hradla (5), přičemž výstup hradla (5) je propojen jednak na vstup děliče frekvence (7), jednak na...

Zapojení elektrohydraulického polohového servomechanismu s aktivním zlepšením dynamických parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218698

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vávra Zdeněk, Vurm Vladimír, Prchlík Vojtěch

Značky: zapojení, parametrů, dynamických, zlepšením, aktivním, elektrohydraulického, polohového, servomechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektrohydraulického polohového servomechanismu s aktivním zlepšením dynamických parametrů. Řeší zlepšení dynamických parametrů elektrohydraulického polohového servomechanismu. Podstata vynálezu je způsob zapojení elektrohydraulického polohového servomechanismu použitím kombinace vnitřní tlakové a nadřazené rychlostní zpětnovazební smyčky. Oblast využití vynálezu je zejména v pohonech posuvů NC obráběčích strojů,...