Patenty so značkou «seřízení»

Zapojení pro seřízení pravoúhlosti snímku posunem vybraných řádek vlevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265674

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jindřich Miroslav, Kott Kristian

MPK: H04N 5/225

Značky: pravoúhlosti, snímku, vybraných, zapojení, vlevo, řádek, seřízení, posunem

Text:

...čítače bodů v řádku, přičemž výstup obvodu korekčního výhodnocení vlevo je připojen k vyhodnocovacímu vstupu obvodu korekčních nastavení vlevo.Výhodou zapojení podle vynálezu je možnost pravoúhlé korekce snímaných obrazů pomocí televizní kamery ve vstupním obvodu počítačového zpracování obrazových dat. Další výhodou tohoto zapojení je jeho jednoduchost Zařízení využívá některých již exiv stujících vstupu a výstupu signálu v zapojení...

Zapojení pro seřízení pravoúhlosti snímku posunem vybraných řádek vpravo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264668

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jindřich Miroslav, Kott Kristian

MPK: H04N 5/225

Značky: pravoúhlosti, zapojení, snímku, vpravo, vybraných, posunem, řádek, seřízení

Text:

...ke vstupní svorce vah, přičemž vstupní svorka úrovní je připojena k druhému vstupu obvodu korekčního vyhodnocení vpravo, jehož výstup je připojen k výstupní nulovací svorce.Výhodou zapojení podle vynálezu je možnost pravoúhlé korekce snímaných obrazů po» mocí televizní kamery ve vstupním obvodu po~ čítačového zpracování obrazových dat. Dalšívýhodou tohoto zapojení je jeho jednoduchost. jsou využity některé již existující vstupy a výstupy...

Zařízení na seřízení prismy před rámovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258554

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blažek Mojmír, Černoch Josef

MPK: B27B 27/00, B27B 29/04

Značky: prismy, seřízení, zařízení, rámovou, pilou, před

Text:

...obsluha má v paměti stejné úkony a během pracovního cyklu může měnit pracoviště. Obsluha neřeší o jakou vzdálenost se má nastavení provést, neboř všechny prvky jsou určený předem nastaveným krokem.U pracovišť ovládaných elektronicky je obsluha s ovládacím stanovištěm nahrazena elektronickými prvky které ovládají níže popsaný krokovací systém, rámovou pilu a další prvky za rámovou pilou.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné zařízení...

Způsob horizontálního seřízení technologických hlav strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243737

Dátum: 01.04.1988

Autori: Maxa Jaroslav, Dvooák František

MPK: H05K 3/10

Značky: seřízení, strojů, technologických, horizontálního, způsob

Text:

...středu,nebo osy souměrnosti,vytvořeného motivu pod mikroekopem.Ve čtvrtém kroku se seřizuje horizontální poloha technologické hlavy o odečtenou odchylku.Dále se cyklicky opekují kroky druhý, třetí a čtvrtý,až do znenšení odečítenó odohylky pod stanovenou toleranci. Nakonec se kontroluje trveloet nastavení uikroskopu pro provádění druhéPro tento způsob seŕizování musí být splněny tyto podmínky- Souřadnicový stůl stroje nuoí být polohován s...

Mechanismus pro upínání skleněných oušek, jejich seřízení a přitisknutí k nádobám, zejména šálkům, při spojování současně několika oušek se svisle ustavenými nádobami stavováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255725

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štědra Rudolf, Brandejský Josef

MPK: C03B 23/213

Značky: současné, několika, oušek, nádobám, jejich, mechanismus, svisle, sklenených, spojování, stavováním, seřízení, šálkům, přitisknutí, upínání, zejména, ustavenými, nádobami

Text:

...několik oušek, např. tři, při seřízení a přitisknutí k ná l) - u Vss 725dobám pomocí jedné ovládací tvarové vačky, což umožňuje v jedné technologické stanici současně přitavovat více oušek, např. tři, k nádobám. Natáčení tvarové vačky pomocí narážek uožňuje ustavit pohyblivá svěrná ramena vůči pevným svěrným ramenům tak, aby bylo možno ouěka volně vložit do výkyvných lůžek a pak ouška sevřít přiměřeným přítlakem, nižším při seřizování...

Zařízení pro připevnění a seřízení pinoly, pohybového a odměřovacího ústrojí třísouřadnicového měřícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242582

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kelbler Josef, Golan Petr

MPK: G12B 5/00

Značky: zařízení, stroje, seřízení, připevnění, pohybového, ústrojí, pinoly, třísouřadnicového, odměřovacího, měřicího

Text:

...připojeny dva vnitřní čepy 3. Válcové konce vnitřních čepů 3 jsou uloženy ve vnitřních držácích 2. Spodními plochami se vnitřní držáky 5 etýkají e horizontální plochou rámečku 5 ,ke která jsou připevnšny spojovacími díly. Ke dvěma protilehlým kolmým plochám rámečku 1 jsou pevně připojeny dva vnější čepy 1. Válcová konce vnějších čepů 1 jsou uloženy ve vnějších držáoích Q, které jsou spodní plochou připevněny k horízontální ploše rámu gg. S...

Způsob automatického seřízení vyvrtávací tyče pomocí obráběcího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252114

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dlouhý Milan, Kadeřávek František, Kříž Josef

MPK: B23Q 15/04, B23B 29/22

Značky: tohoto, tyče, stroje, obraběcího, automatického, způsob, zařízení, provádění, vyvrtávací, seřízení, pomocí, způsobu

Text:

...1 nsstsví ne roěr, ktorý je vldy meněí neł poisdoveąý průměr vyvrtívsná díry(nepr. nm poloměr R). Průměr vyvrtenl díry ml pek hodnotu 2 h. stojící vyvrtdvscí tyč 3 se orientuje s poneehá v díłe tmk, eby oss vyvrtávscího hole J, byls totolnl s některou osou obráběcího stroje (nspř. z, y) s dotek 1 ee mohl dotknout svým vrcholu i obrobene plochy .i predhrubovenů díry. sk se prsmíeti .m event. vreteno ve smeru príeluend zvolená sončsdne eey o...

Způsob seřízení břitů nožů frézovací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249685

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pechatý Karel, Kříž Josef

MPK: B23C 5/20

Značky: hlavy, způsob, seřízení, frézovací, břitů, nožů

Text:

...např. při požadavku velnł nalé axiàlni a radialni hâzivosti, je nutno frézovaci hlavu brousit ve snontovanéo stavu.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob aeřízeni břítů nožů frézovaci hlavy podle vynalezu, využivajici pružné deforoace ooteriñlutělese nože nebo tělesa frézovaci hlavy, jehož podstata spočíva v too, že těleso upevněného nože neho těleso frézovaci hlavy se nařizne dražkou a pomoci staiítolného elenentu je odtlačovano až do...

Zařízení pro seřízení projektoru a výškové indikace seřizovacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230189

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kýzl Vladimír, Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: B23Q 15/20, G03B 5/04

Značky: indikace, projektoru, výškově, přístrojů, seřizovacích, seřízení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro vícevřetenové soustružnické automaty. Účelem vynálezu je zpřesnění a zrychlení nastavení projektoru, včetně osvětlovače a přesné nastavení výškové indikace břitu nástroje ve dvou konstantních alternativních polohách. Podstatou vynálezu je, že tubus projektoru (2) je upevněn ve svěrné objímce (4). Maticí (3), která je umístěna na vrchní části tělesa...

Zařízení k seřízení přítlačné síly podávacích kladek při podávání páskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230847

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čulík Miloš

MPK: B21C 1/14

Značky: kladek, seřízení, přítlačné, síly, páskového, podávání, podávacích, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je možnost snadného seřízení přítlačné síly podávacích kladek tak, aby nedeformovala podávaný materiál. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že volná podávací kladka otočně uložená na excentrickém čepu pevně spojeným s výkyvným ramenem opatřeným suvnou vložkou je na čepu, pevně uloženým v suvné vložce, uspořádáno táhlo suportu suvně uložené, v suportu opatřeným kladičkou opírající se o vačku, přičemž mezi suportem a táhlem suportu je...

Zařízení k seřízení přítlačné síly podávacích kladek při podávání páskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231093

Dátum: 01.03.1986

Autor: Čulík Miloš

MPK: B21C 1/14

Značky: materiálů, kladek, přítlačné, seřízení, zařízení, podávání, síly, podávacích, páskového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je možnost snadného seřízení přítlačné síly podávacích kladek tak, aby nedeformovala podávaný materiál. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že volná podávací kladka otočně uložena na excentrickém čepu pevně spojeném s výkyvným rámem opatřeným čepem je výkyvně kolem čepu uloženo oko táhla spojené kolíkem s táhlem opatřeným otvorem pro suvně uložený plunžr ukotvaný v ojnici exsentru uspořádanem pevně na hnacím hřídeli, přičemž vně...

Zařízení pro seřízení a kontrolu vertikálního děrového seřizovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220707

Dátum: 15.12.1985

Autor: Wais Stanislav

Značky: seřízení, děrového, seřizovacího, prístroje, vertikálního, zařízení, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacího přístroje pro seřizování řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší konstrukci mechanického zařízení pro kontrolu a seřízení vertikálního děrového seřizovacího přístroje. Podstatou vynálezu je, že kontrolní trny s různými kuželovými upínacími stopkami jsou záměnně upevnitelné stupňovým šroubem, s dvěma závity a dvěma čely rozdílných velikostí, v příslušné kuželové vložce, suvně a otočně...

Zařízení pro upevnění a seřízení řídicí kladky kontrolního automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225879

Dátum: 15.10.1985

Autori: Štván Jaromír, Janda Miloslav

Značky: automatu, zařízení, upevnění, řídící, kontrolního, seřízení, kladky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění a seřízení řídicí kladky kontrolního automatu, pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček, které sestává z vidlicovitě rozdvojené páky v níž je na valivých ložiskách uložena řídicí kladka, vyznačující se tím, že v pravé části vidlice páky (1) je v průchozím válcovém otvoru pevně uložen náboj (2) a uvnitř náboje (2) je umístěno valivé ložisko (3), ve kterém je uložen pravý čep řídicí kladky (12), přičemž levý čep řídicí...

Zařízení pro upevnění a seřízení polohy elektromagnetu hlavice ovládacího měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220077

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wais Stanislav, Staněk Jaroslav

Značky: zařízení, elektromagnetů, seřízení, hlavice, upevnění, měřidla, polohy, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že přední část elektromagnetu je vyřešena jako upínací a je opatřena vnějším závitem pro matici a válcovou částí navazující na kolmé čelo. Elektromagnet je umístěn v desce, která má oválnou drážku. Seřízení polohy elektromagnetu se provádí dvěma seřizovacími šrouby s kuželovými špicemi. Ve směru osy elektromagnetu se seřízení provádí stavěcí tyčkou.

Zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219541

Dátum: 15.08.1985

Autori: Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír

Značky: seřízení, zařízení, prachu, signalizace, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu při jeho sníženém vzdušném sacím výkonu. Účelem vynálezu je zajistit vzdušné a současně i mechanické seřízení signalizace, které by včas upozornilo obsluhu, že filtr je naplněn vysávaným prachem a že dochází k takovému snížení vzdušného sacího výkonu, že funkce vysávání je omezena. Dosáhne se toho tím, že těleso seřizovače je opatřeno uzavírací plochou, jejíž součástí je svislý,...

Zařízení k seřízení vnitřní vůle mezi ozubenými koly převodové skříňě

Načítavanie...

Číslo patentu: 227143

Dátum: 01.01.1985

Autori: Vozandych Josef, Greill Antonín

Značky: skříně, vnitřní, převodové, vůle, seřízení, ozubenými, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k seřízení vnitřní vůle mezi ozubenými koly převodové skříně, vyznačující se tím, že je tvořeno volným hřídelem(6) pevně spojeným jednak s ozubeným kolem (15), zabírajícím do ozubeného věnce (16) a jednak ozubeným šnekovým kolem (2), zabírajícím do ozubeného šneku (1), otočně uloženého v ložiskách (7,9), pevně uspořádaných ve víku (11) spojeném s tělesem (18) převodové skříně (19) nejméně dvěma spojovacími elementy (20), přičemž osa...