Patenty so značkou «sériových»

Zapojení fázového závěsu pro vyhodnocení sériových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265159

Dátum: 13.10.1989

Autor: Loutocký Dušan

MPK: H03L 7/10

Značky: fázového, vyhodnocení, zapojení, sériových, závěsu

Text:

...obvodu l 0, jehož výstup l 021 je připojen k prvnímu vstupu 511 druhého součinového hradla j, přičemž první výstup 621 řízeného oscilátoru g je přípojen k druhému vstupu 412 klop 2Funkce zapojení podle vynálezu je následujícíHrana signálu cĺlové frekvence spusti prvý monostabilni obvod 1 a zároveň nastavý klopný obvod 5. Klopný obvod 5 je nulován přichodem signálu z prvního výstupu 621 řízeného osciláto ru É.Prvé součinové hradlo 5 generuje...

Zapojení pro bitovou synchronizaci, zejména sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263084

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: sériových, zapojení, zejména, bitovou, synchronizaci, synchronních, komunikaci

Text:

...členu, se třetím vstupem čtvrtého logíckéhočlenu e se třetím vstupem prvního logického členu. Čtvrtý vstup druhého logického členu je propojen se čtvrtým vstupem třetího logíckého členu, se čtvrtým vstupem čtvrtého logického členua s druhým vstupem prvního logického členu.zapojení podle vynálezu umožňuje nový způsob bitové synchronizace signálů při přenosech dat se zabezpečením vnitřní funkce a zvýšení spolehlivostí celého zařízení.Na...

Zapojení pro řízení stavů bitové synchronizace, zejména sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263049

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: stavu, synchronních, synchronizace, sériových, bitové, zejména, zapojení, komunikaci, řízení

Text:

...vysílených e přijímených datových signálu včetně signálu pomocných vůči vnějším vlivům. Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné scheme zepojení pro řízení stsvů bitové synchronizece podle vynálezu. Zapojení sestává z řídícího členu 1, který obsahuje čtyř násobný dvojkový čítač 9 který řídí signál přípravenosti zařízení ke komunikací, z prvního logického členu g, který obsahuje invertor, z prvního a druhého výstupního řídícího...

Zabezpečovací zařízení řízení přenosové rychlosti, zejména pro bitovou synchronizaci sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262166

Dátum: 14.03.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: zařízení, sériových, synchronizaci, zabezpečovací, bitovou, komunikaci, zejména, synchronních, řízení, přenosové, rychlostí

Text:

...se štvrtým vstupení 7.4 třetího logíckého» členu 7 a so šestým vstupom 21.6 výstupního řídícího »členu 21. Pátý výstup 4.9 druhého přízpůsobovaeího .členu 4 je propojen s ,prvním vstupom 13.1 -šestého logíckého členu 13, jehož druhý vstup 13.2 je propojen s výstupom 8.2 prvního .negaíčního členu 8.Vstup 8.1 prvního noga-čuního členu. 8 je spojen se štvrtým vstupeln 28.4 dosâtého logického členu 20 .a se šestým výstupom 4.10 druhého...

Zařízení pro časové sledování sériových laboratorních pokusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243964

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kaláb Jioí, Martinec Alexadd

MPK: A61L 17/00, A61J 3/00, A61L 15/04...

Značky: sériových, sledování, časově, zařízení, pokusů, laboratorních

Text:

...12 m 25 2 kyseliny mravenčí doplněno destilovanou vodou na 1000 ml , V thermostatu při 37 O C , zatížen 52 O g se přetrhlo za 34 hodin 45 minut . Dekadickő značení vlákna bylo 3 A .Vlákno chromovaného cutfutu typu Chronic , tj . se zpožiěnouvstřebatelností , o obsahu chromu 0,35 L , přepočteno na kysličník chromitý , V podmínkách uvedených v oŕíkladu 1 se přetrhlo za 70 hodin L Dekadické značení vlákna bylo 3 A .Vlákno 1 X chronovaného...

Zapojenie k spracovaniu sériových dát generovaných mechanizmami pružných diskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257115

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bízik Ján, Šikulinec Vladimír, Schwarz Jindřich

MPK: G06K 7/00

Značky: mechanizmami, diskov, spracovaniu, pružných, zapojenie, generovaných, sériových

Text:

...4 a výstupy 420, 421, 42 n pamäte 4 sú spojené so vstupmi 330, 331,33 n registra 3. Výstup 33 registra je ďalej spojený s časovacim vstupom 52 synchronizačného Uloku 5. Výstupy 53 a 54 synchronizačného bloku 5 sú pripoje 4né na vstupy 61 a 32 integrovaného radiča pružných diskov B. Výstup 63 integrovaného radiče pružných diskov 6 je spojený s nuiovacím vstupom 55 synchronizačného bloku 5 a so vstupom 24 vstupného obvodu 2.Funkcia zapojenia k...

Zapojení pro registraci sériových dat s vlastní výstupní frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246213

Dátum: 15.09.1987

Autori: Flisjuk Oleg Michajlovie, Bilov Vladimír Michajlovie, Töpper Johannes

MPK: H04B 3/00

Značky: zapojení, výstupní, registraci, sériových, vlastní, frekvencí

Text:

...na vstupní adresové sběrnici 13 paměti lg adresy paměti lg. Signal ze svorky 3 data se ukládá do paměti lg pomocí prvního vstupu Zł paměti lg. Přepínač gg režimu snímaní a předávánídat nastavuje paměč lg pomocí druhého vstupu paměti lg do stavu zápisu a současně nastavuje přepínač gg zápisových a čtecích impulsů tak, že jako zápisové impulsy přivádí do paměti lg signál ze svorky g data platná.Po uložení signálu ze svorky A data do paměti se...