Patenty so značkou «sériové»

Viacnásobné pripojenia na jedno sériové rozhranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13757

Dátum: 08.12.2006

Autori: Saarinen Pertti, Petrie Richard

MPK: G06F 1/26

Značky: pripojenia, sériové, viacnásobné, rozhranie, jedno

Text:

...Prvá ďalšia napájacia linka môže byť pripojená na internú nabíjačku umiestnenú v prístroji, pričom uvedená interná nabíjačka môže byť pripojená na prvé napájanie, alebo prvá napájacia linka môže byťpripojená na externú nabíjačku umiestnenú mimo prístroja a pripojenú na prvé napájanie.Čiže prístroj podľa tohto vynálezu umožňuje súčasné pripojenie prvého elektronického zariadenia na druhé elektronické zariadenie a súčasne nabíjanie...

Sériové zapojenie solárnych článkov s integrovanými polovodičovými časticami, spôsob výroby a fotovoltaický modul so sériovým zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5211

Dátum: 24.09.2004

Autori: Kaas Patrick, Geyer Volker

MPK: H01L 31/05, H01L 31/042, H01L 31/0248...

Značky: zapojenie, fotovoltaický, časticami, výroby, zapojením, sériové, spôsob, článkov, integrovanými, polovodičovými, solárnych, sériovým, modul

Text:

...polovodičovými časticami, ktorý možno vykonať smenším počtom a jednoduchšími krokmi pri jeho uskutočnení.0011 Ďalej je úlohou vynálezu poskytnúť sériové zapojenie solárnych článkov s integrovanými polovodičovými časticami, ktoré je zhotovené s menším počtom a jednoduchšími krokmi pri jeho uskutočnení.0012 Úlohou vynálezu je ďalej pripraviť fotovoltaícký modul so sériovo zapojenými solárnymi článkami.0013 Podľa vynálezu bude táto úloha...

Spôsob a rozprašovač na sériové povlakovanie obrábaných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7282

Dátum: 20.01.2003

Autori: Marquardt Peter, Krumma Harry, Laufer, Dürr Thomas, Felka Roland, Lüdtke Siegfried, Nolte Hans-jürgen

MPK: B05B 5/04, B05B 7/02

Značky: povlakovanie, spôsob, predmetov, sériové, obrábaných, rozprašovač

Text:

...nastavenie lúća 180 ~ 300 mm. U menších alebo užších striekacích obrazov je účinnosť nanášanie laku, definovaná ako pomer medziširších striekacích obrazov, čím je dosahované značnýchZ EP 1114677 sú známe rozprašovače s výmennými zvonmi,ktoré sa líšia priemerom, smerom postrekovania a množstvom riadiaceho vzduchu a ktore majú byť Vyberané podľa tvaru povlakovaného predmetu a užitej farby atď., prikladne s veľkým priemerom pre vonkajšie plochy a...

Zabezpečovací soustava měniče signálů, zejména pro sériové binární přenosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263048

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: zabezpečovací, přenosy, soustava, sériové, zejména, signálu, binární, měniče

Text:

...obsahuje vyhodnocovací blok A,který je tvořen obvodem pro vyhodnocení nesouhlasu s příslušnýmí informečnímí e řídícími výstupy. Dále obsahuje vstupní blok g, který tvoří proudový přijímač s pomocnými obvody a zdrojem napájecího napětí. Dále se skládá z výstupního bloku Q, obsahujícího proudový vysílač, který prostřednictvím třetího výstupu 93 a čtvrtéhovýstupu QA napájí proudovou smyčku. Dáleje tvořena pěti odporovými členy 1, 3, Ž, § a...

Zařízení pro kontrolu sériově zapojených polovodičových usměrňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260979

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zabrovskij Stanislav, Lazarev Grigorij, Zvjagin Albart, Tars Jak, Baraban Viktor

MPK: H02H 7/12

Značky: sériové, zapojených, kontrolu, usměrňovačů, zařízení, polovodičových

Text:

...ąneuenra 8.Hpoöom nsyx H óonee šénrunen Gyew coornewćwaoaarb nanbneňmee cTyneHqaroe jysennuenne TOKa. Taxn oőpasou, MOKET ÓMTB peannsonana MHOPOYp 0 BHeBaH cucreMa KOHTPOHH Heucnpaanocwn EQHTHHGĚ.Ha uacToTe cunosoro nanpnmeunn, npHKnanuBaeMoro K nocnenoaarenbno coennHeHHmM BEHTHHHM npeo 6 pasoBaTenanpn ero Bxnmqennn, conpornenenne Kounencaropa oxasuaaercn BHCOKHM no cpasueunm c ero conporusnennem Ha qacwowe reaepaTopa HMHyHbCÓB. Ten...

Zapojení sériové násobičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259754

Dátum: 15.11.1988

Autor: Grmela Aleš

MPK: G06F 7/38

Značky: zapojení, sériové, násobičky

Text:

...vynálezu je charaktrrizován tím, že takto vytvořené zapojení sériové násobičkv sníží počet vstupů násobíčky a také zkrátí dobu výpočtu sériového násobení.Na přípojeném výkresJje znázorněn příklad zapojení sériové násobičky podle vynálezu. V INa obr je první vstup 91 sériové násobičky současně připojen ke vstupu 911 g prvního vstupního registru lg a k prvnímu vstupu gggg logické jednotky gg, přičemž druhý vstup gg sériové násobičky je...

Sériově paralelní generátor pseudonáhodných vzorků a adres

Načítavanie...

Číslo patentu: 257861

Dátum: 15.06.1988

Autor: Novák Ondřej

MPK: G06F 7/58

Značky: pseudonáhodných, vzorků, sériové, adres, paralelní, generátor

Text:

...V 2 generátoru l tvořín-bitový svazek vodičü lg přivedený na datové vstupy diagnostického obvodu 4 strukturovanéhoGenerátor 3 adresy je zapojen jako lineární zpětnovazební poeuvný m-bitový registr, jehož generující polynom je primitivní. Modifikátor Ä adresy je zapojen jako lineárhí zpětnova zební posuvný m-bitový registr, jehož generující polynom je primitivní. Výstupy A 1, A 2 Am generátoru g adres bit po bitu sečtené v obvodech X 1, X 2 ...

Galvanické oddělení jednosloupkových vinutí při sériové výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256695

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H01F 5/06

Značky: oddělení, vinutí, galvanické, výrobe, sériové, jednosloupkových

Text:

...ponechat mezera pro zajištění minimálně přípustných povrchových vzdáleností. Tento způsob také snižuje využitelný prostor pro vinutí. Také kvalita a spolehlivost galvanickěho oddělení může být snížena i malým ochýlením od technologického postupu při výrobě, nebot oddělení vinutí je závislé na uložení vrstev, na způsobu prokládání a na provedení vývodü.Uvedené nedostatky odstraňuje galvanické oddělení jednosloupkových vinutí při seriové výrobě...

Zapojení pro regulaci otáček sériově buzených motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255501

Dátum: 15.03.1988

Autor: Schultz Dieter

MPK: H02P 5/16

Značky: zapojení, buzených, motorů, sériové, regulaci, otáček

Text:

...3 amnraHHx 26 (t 1),OHa cwauosnwcn KpaT xonpemeuno Hnsxoomnoü H Koxeucarop samnrauun 25 paapnmaercn uepes yqacwox ynpannnmmnů snexrpo-xawo THpHcT 0 p 8 5.t 3 Konneacawop samurauun 25 qacwuqno sapnmaewcn a sanncumocrn om Harpymaenoro npamammero Momenwa nnraTens 28 Hanpaxenuem, scnencTnne KOT 0 pDFO npowexaą ewçooTneTćTBymmnü TOK uepes nuon 23 H pesncrop 24 K Konnencawopy SBXHPB na 25.Pesncwop 30, cóenuenuuü c oTpHnarenbHmM nonmcon...

Způsob sériové nedestruktivní kontroly přesných odlitků a zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252666

Dátum: 17.09.1987

Autori: Duben Lubomír, Bízek Václav

MPK: B22D 2/00, G01N 23/02, B22D 46/00...

Značky: sériové, nedestruktivní, zařízení, způsob, odlitků, přesných, kontroly

Text:

...způsobu podle vynálezu sestává ze základní desky, na níž je umístěna kazeta s filmem a prczařovanými odlitky, a nad ní je uložena nejméně jedna nepropustná clona a zdroj záření. řodstata vynálezu spočívá v tom,že základní deska je opatřena vodicími kolejnicemi a vymezovaoími dorazy, mezi nimi je uložena kazeta s filmem. Prozařované odlitky jsou umístěny ve dvou řadách ve dvou paletizačních rámečcich umístěných nad kazetou s filmem. Mezi...

Zapojení pro kódování a dekódování sériové binární informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250518

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kubín Pavel

MPK: H03M 7/00, G11B 5/00

Značky: dekódování, informace, sériové, binární, kódování, zapojení

Text:

...kódu mezi dvěma jedničlnami. Tyto charakteristiky bývají obvykle označovaný symboly d - pro mínimální počet nul mezi dvěma sousedními jedničkami a k - pro maximální možný počet nul mezi dvěma sousednímí jedrničkami a kódy označené těmito charakteristikami bývají nazývaný kódy RLL.Mají-li být splněny požadavky na hodnotu parametru d větší než nulovou umožňující pří zachování nejmenšího povoleného rozestupu mezi dvěma jedničkami signálu...

Zapojení pro vysílání a porovnání sériově přenášených dat s generátorem speciálních znaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223009

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kokeš Antonín

Značky: vysílání, znaků, generátorem, zapojení, porovnání, přenášených, speciálních, sériové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší jednak sériové vysílání dat a speciálních znaků s doprovodnými signály, jednak porovnává přijímané znaky se vzorovými nebo speciálními znaky. Jednotlivé bity znaků jsou čítány čítačem (13), jehož výstupy adresují paměť konstant (14), jejíž další dva adresové vstupy slouží k volbě speciálních znaků, další pak pro vzorová data a pro porovnávaná data. Výstupy paměti konstant (14) slouží k detekci nesouhlasu vzorových a porovnávaných...

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného sériově k zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 222717

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jiskra Jiří

Značky: stejnosměrného, zapojení, zdroje, prvků, primárního, připojeného, pomocí, násobení, zátěží, sériové, spínacího, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného sériově k zátěži. Zapojení se uplatní v oborech, kde je třeba získat z primárního stejnosměrného zdroje několikanásobně vyšší napětí, zejména řádu 10 až 100 kV. Toto získané napětí umožňuje zapálení elektrického výboje v plynech. Vysoké napětí se získává sčítáním napětí na pomocných kondenzátorech, které jsou spojovány do série se zdrojem napětí...

Zapojení generátoru kontinuální odchylky v sériové formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 218779

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zelený Jaromír, Pečánka Karel, Blažek Vítězslav, Trhlin Alois

Značky: sériové, zapojení, formě, odchylky, kontinuální, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení generátoru kontinuální odchylky v číslicové formě. Zapojení je určeno k převodu paralelní informace o velikosti odchylky na informaci sériovou. Použije se u systému, které pro vytvoření analogového řídicího signálu využívají sériové číslicově-analogové převodníky. Zapojení převádí informaci paralelní na informaci sériovou bez rušivých mezer při zpracování předchozího a...

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224214

Dátum: 01.09.1984

Autor: Koblasa Karel

Značky: neutrálních, proudu, polarity, dvojice, zapojení, relé, budicího, sériové, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu,vyznačené tím, že mezi první napájecí svorku (1) zdroje budicího proudu a druhou napájecí svorku (2) zdroje budicího proudu jsou v serii zapojena hlavní budicí vinutí prvního a druhého neutrálního relé (P, M), přičemž paralelně k hlavnímu budicímu vinutí prvního neutrálního relé (P) je zapojena seriová kombinace prvního usměrňovacího členu (3) a rozpínacího...

Zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interface počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214603

Dátum: 30.03.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: počítače, periférních, jednotkám, připojených, interface, obvodů, zapojení, periférií, pomocných, sériové, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interference počítače. Na výstupy čítače s dekodérem jsou přes propojovací pole pomocí pozitivních výstupů klopných obvodů zapojeny jednotky interface. Každá jednotka interface má jeden vstup pro ovládání příslušné periférie a jeden vstup pro zpětné hlášení. Elektrickým signálem, bez zásahu operátora, se počítač automaticky uvede do...