Patenty so značkou «separátora»

Potrubný systém vedúci z reaktora do separátora a spôsob regulácie toku v rámci procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19289

Dátum: 18.10.2013

Autori: Pepin Patrick, Pschorn Thomas, Stromberg Bertil, Rawls Joseph

MPK: D21B 1/36, D21C 1/02

Značky: spôsob, potrubný, systém, regulácie, vedúci, reaktora, separátora, procesu, rámci

Text:

...vedenie môže mať iný priemer než zvyšné jednotlivé výpustné vedenia. V rámci iných vyhotovení môžu mať dve alebo viaceré výpustné vedenia v podstate rovnaký priemer. Každé jednotlivé výpustné vedenie tiež môže mať na vstupnom konci ventil. Tieto ventily môžu slúžiť na reguláciu prietoku materiálu biomasy a pary do každého z týchto jednotlivých výpustných vedení. Pomocou týchto ventilov a výpustných vedení s rozdielnymi priemermi môžu...

Spôsob odstraňovania nečistôt z prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284946

Dátum: 10.02.2006

Autori: Kresnyak Steve, Spiering Robert, Razzaghi Minoo

MPK: B01D 1/26, B01D 3/14, C02F 1/04...

Značky: tepelného, nečistot, výmenníka, odstraňovania, vyhrievaného, separátora, nečistoty, použitím, obsahujúceho, spôsob, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu kvapaliny obsahujúceho nečistoty zahŕňa kroky privedenia privádzaného prúdu a zahrievania v prvom zahrievacom kroku na aspoň čiastočné odstránenie nečistôt a spätné získanie energie z tvoreného koncentrátu a destilátu. Spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka spočíva v tom, že v tomto...

Vodný separátor na nepretržitú separáciu vody, vzduchu a častíc a metóda ovládania uvedeného separátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11631

Dátum: 22.10.2004

Autor: Moe Fridthjof

MPK: A61C 17/14, A61C 17/06

Značky: separátora, vzduchu, separátor, metoda, nepretržitu, vody, separáciu, uvedeného, částic, vodný, ovládania

Text:

...7.0014 Keď je spodná komora 4 naplnená po určitú úroveň, hladinový spínač 9 aktivuje trojcestný ventil 10,ktorý uzavrie spoj medzi vrchnou a spodnou komorou a vpustí vzduch do spodnej komory 4. Ventil 7 sa automaticky zatvorí v dôsledku podtlaku v hornej komore 3. Tlak v spodnej komore 4 sa potom uvoľní a tým sa otvorí uzatvárací ventil 8 a vyprázdni sa obsah spodnej komory 4, až hladina vody v spodnej komore dosiahne spínač nižšej hladiny 11,...

Elektrický odlučovač do separátora šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280416

Dátum: 09.11.1994

Autori: Bader Edwin, Krüger Hardy, Grün Robert, Aedter Volker

MPK: B02B 3/00, B02B 1/02, B03C 1/14...

Značky: šupiek, separátora, elektricky, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický odlučovač pozostáva z jedného alebo viac odhadzovacích kotúčov (6), jednej alebo viac elektród (7), jednej alebo viac násypiek (8) dobrého tovaru a deliča (9). Pritom medzi odhadzovacím kotúčom (6) a elektródou (7) je elektrický potenciál. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ku každej elektróde (7) je priradený aspoň jeden stierač (10) jemného olejového prachu, dotýkajúci sa elektródy.

Bubon separátora mosadznej strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243905

Dátum: 15.11.1987

Autori: Linc Rudolf, Marean Miloslav, Cígler Ladislav

MPK: B07B 1/24, C22B 9/02

Značky: separátora, strusky, mosadznej, bubon

Text:

...do jeho hornej časti pádom na siinostenný plášť spoľahlivo rozdrobi tank, že kysličník zinočnatý .a zostat-ky rafinačnej soli prepadnú cez radiálne otvory do ohradovej .palety, alebo na pás transportera. Vysoká životnost separát-ora je zabezpečená použitím. silnostenného plášte, ktorý ordoláva. nárazom i tĺažších,hrudovitých kusov substrátu. Bubon separátora mosadznej strusky podľa vynálezu má samočistiacu schopnost otvorov, čiste...

Magnetický obvod separátora s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242493

Dátum: 15.09.1987

Autori: Biljajev Georgij Aleksaddovie, Vološin Gennadij Addejevie, Surovikin Vitalij Fedorovie, Korenjak Nikolaj Kalistratovie

MPK: B03C 1/02

Značky: permanentnými, separátora, obvod, magnetmi, magnetický

Text:

...obvodu podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že medzi pevnými permanentnými magnetmi, ktoré sú uložené na lištách, sú uložené pólové nástavce, ktoré sú súčasťou bubna separatora, pričom permanentné magnety v smere osi bubna separátora ako aj v smere naň kolmom sú orientované k sebe súblasnýmipölmi a pólové nastavce sú od seba oddelené magnetický nevodivými vložkami, ktoré tvoria súčasť povrchu bubna separátora.Usporiadanim...

Sposob výroby odmastených výliskov a umelých hmot zbavených separátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 248221

Dátum: 12.02.1987

Autor: Spurný Jan

MPK: B29C 33/62, C09K 3/32

Značky: zbavených, odmastených, výliskov, separátora, umělých, spôsob, výroby

Text:

...separätora V roztokoch alkallckýoh ,prípravlkov pri .teplotách okolo 100 °C. Vyššie teploty sa používajú, pretože pri nižších teplotách je nižšia účinnosť./pien -časwto narúša povrchovú škrulpinovú sklovitú vrstvu a freön v hĺibšich vrstvách sa začne rozpínat a časom narušovat finálInu povrchovú úpravu. Ďalšou nevýhod-ou rneohani-clkého zdrsňovania je, že sa separá»tor brusivom .čiastočne vtláča .do ,povrchovej vrstvy.Popísané nedostatky rieši...