Patenty so značkou «separační»

Způsob nastavení separačních vlastností zařízení pro elektromigrační separační metody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270482

Dátum: 13.06.1990

Autori: Deml Mirko, Pospíchal Jan, Boček Petr, Gebauer Petr

MPK: B01D 57/02, C25B 11/00

Značky: vlastností, tohoto, provádění, nastavení, způsobu, zařízení, separačních, separační, metody, elektromigrační, způsob

Text:

...pH vytváraných iontových matríc s pouhýmí několika elektrolyty změnou elektrických proudů protékajících startovou, cílovou a modifikační elektrodou, ktere jsou umístěny mimo separační prostor. Toto proběhne v době rovnající se přibl 1 ŽnědDbĚ separace. Při hledání optimálních separačních podmínek se takto dosáhne snáze a rychlaji kýženého výsledku.Zařízení pro tento způsob je snadno automatizovatelné a nemá pohyblivé mechanické...

Vnitřní separační prostředek pro tváření polyurethanů a/nebo polymočovin podobných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269971

Dátum: 14.05.1990

Autori: Matijega Roney, Miller Dennis, Nelson Donal

MPK: B29C 33/60, C08K 5/17, C08K 5/09...

Značky: prostředek, separační, vnitřní, polymočovin, podobných, tváření, polymerů, polyurethanů

Text:

...látku obsahující reaktivní atomy vodíku a polyisolqanátu. Tercierní aminosloučenina obsahuje alespoň jednu hydroxyterminovanou poluoxyalblenovou) nebo alkanolovou skupinu vázanou k atomu dusíku. Tato sloučanina ve vnitřním separačním prostředku podle vynálezu kompatibilizuje uvedonou kovovousůl v latce obsahující reaktivní stany vodíku, například polyolu, ale nekompatibilizuja kovovou sdl v reagující směsi zahrnující uvedenou látku obsahující...

Odlučovač kapek se separační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268950

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: kapek, separační, vrstvou, odlučovač

Text:

...u-ožňuje oddělani odloućenł kapaliny z proudu plynu 3 její samostatné vypuštěni.Pfiklsdy provedeni odlučovełe kspek se sepsročni vrstvou podle tohoto vynblezu jsou uvedeny ne připojsných výkresoch, kde ne obr. 1 je svislý řez odlučovečes kspek se sepersčni vrstvou s s eplooersčni vrstvou, ne obr. Z je svislý řez tieto odlučovaše s prodloułenýs svislýn keneles e ns obr. 3 je vodorovný rez vstupnie prostortohoto odlulovsče.V horni šesti...

Impakční separační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268242

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 3/20

Značky: prvek, separační, impakční

Text:

...výhoda inpskčniho eeperočniho prvku podle tohoto vynllezu epočlvd v ton, že rychlost plynu vyntupujiciho z ůsti vstupu se plynulo enižujo v kuželovitó štürbinł oszi nástsvce- s ispektoren. Tim vzniká difuzor, kterým se snižuje tlskovâ ztráta vstupu až o 30. Snížení výstupní rychlosti plynu so dále dosahuje sniženi nopfiznivých vlivů viřeni n tedy zvýšení neporsčni účinnosti.Další sniženi tlakové ztráty inpokčniho eeporsčniho prvku je možno...

Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čižinská Simona, Havlín Vladimír, Barta Jiří, Maixner Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: postupy, přípravu, zařízení, biologických, kalů, separační

Text:

...iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł....

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266690

Dátum: 12.01.1990

Autor: Beránek František

MPK: B01D 46/24

Značky: odvod, kapaliny, vestavby, zařízení, separační

Text:

...prouděni plynu mezi nad sebou unistěnými sekcemi a umožňuje průtok kapaliny ze sběrného kanálu přislušné sekce do odpadni trubky. Tak lze kondenzát z celé vertikální řady sekci vestavby odlučovače odvést do zásobni nádrže menšim počtem odpadnich trubek, jejichž průřez, případně počet, je dán objemovým průtokem kondenzátu. Výstupní i odpadní trubky mohou být umistěny v nejvýhodnějši poloze z hlediska koncepce uspo řádání vestavby.Na...

Separační prostředek pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261478

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zlesák Ivan, Vácha Jaroslav, Kyral Josef

MPK: B28B 7/38

Značky: betonové, separační, prostředek, výrobky

Text:

...nebo dřevěných lakovaných forem bylo dodaženo prostředkem podle vynálezu,.hmotnostně sestávající z 75 až 90 dílů H 9 rafinovaného minerálního oleje s vysokým obsehem parafinů, ceresinů a naftenů.v rozmezí 50 až 75 a dále charakterizovaného visxozitou v rozmezí 30 až 39 mPa.s, teplotou vzplanntí v otevřeném kelímku minimálně 150 °C, 3 až 10 díly uhlovodíkového roz-A pouštědla o délce řetězce C 6 až C 24 a 3 až 10 díly živoěišného tuku lanolinu...

Separační prostředek pro konfekci a vulkanizaci výrobků na bázi elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261194

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kašpárek Antonín

MPK: C08J 3/24, B29D 22/00, B29C 33/60...

Značky: bázi, prostředek, elastomerů, separační, výrobků, konfekci, vulkanizací

Text:

...K nevýhodám olejových suspenzí patří navíc vyšší cena a obtížné příprava a manipulace.Nevýhody uvedených separačních prostředků odstraňuje separační prostředek pro konfekci a vulkanizaci výrobků na bázi elastomerů podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom,že separační prostředek sestává z 5 až 15 vodného roztoku draselných solí nasycených a nenasycených převážně jednosytných organických kyselín o počtu uhlíku 10 až 35,...

Separační prostředek pro výrobu lehčených hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258851

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čermák Antonín, Průdek Bohumil

MPK: C08L 9/00

Značky: lehčených, separační, prostředek, výrobu

Text:

...V může být přičinou tvorťy kožnich dermatőz zejména při ručnín způ sobu.nanáäon 1 vseparečních prostředků.n Tento nedoštatek odstràňuje vynálozo Předmětem vyná 1 ezuäe separační~prostřeoek, rčený pro nenášonina formy převážně ručê1 nim způsobem. Separační prostředek podle vynálézu jejvyznečený5 až 15 hmot, esterifikovoného montánniho vosku s bodem téní V Amin.70.°C, V u 5Á Separační prostřeoek popsaného složéni vyniká podsteťně ani» žçnou...

Separační pás k výrobě dezénových útvarů z plastických hmot a způsob výroby tohoto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257620

Dátum: 16.05.1988

Autori: Smejkal Vojtěch, Paták Vladimír, Lukovský Leo, Mahovský Jan, Smejkal Pavel, Hladáček Mario

MPK: B29K 19/00, B29D 7/00

Značky: dezénových, tohoto, plastických, výroby, separační, způsob, útvaru, pásu, výrobe

Text:

...více než l 000 g/m 2/ a jejich hodnota prestupu tepla je při tepelné želatinacíÚčelem vynálezu proto je vytvořit separačni pás bez nevýhod dosu známých pású, tedy s vyšší životnosti ale současně s vysokou hodnotou přestupu tepla.Bylo zjištěno, že tyto nároky V podstatě splňuje pás podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho nosný pás představuje textílie o plošné hmotnosti 50 až 100 g/m 2 a nánosy jsou ze směsi na bázi butylkaučuku...

Separační prostředek na bázi minerálního oleje pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257183

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vácha Jaroslav, Kyral Josef, Zlesák Ivan

MPK: B28B 7/38

Značky: výrobky, betonové, oleje, prostředek, bázi, minerálního, separační

Text:

...směsi uhlovodíků s 6 až 24 atomy uhlíku v molekule, 0,5 až 2,0 hmotnostními díly alkylimidazolínu, kde alkyl má délku C 12 až C 20 v roztoku kyseliny olejovév poměru 11 a 3 až 10 hmotnostními díly živočišného tuku lanolinu charakterizovaněho číslem kyselosti maximálně 8 mg/K 059/g, číslem zmýdelnění 70 až 100 mg KOH/g a jóäovým číslem v rozmezí 20 až 60, obsahem vody maximálně 1,5 a obsahem popela maximálně 0,15 .Použití vysoce...

Separační prostředek pro preventivní ošetřování teplotně exponovaných a znečištěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256122

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krška Zdeněk, Čálek Luboš

MPK: C08L 83/04

Značky: teplotně, znečištěných, ploch, exponovaných, preventivní, prostředek, ošetřování, separační

Text:

...dílů polydimetylsiloxanu, o viskozitě 500 mPa.s. při 20 OC a teplotě tuhnutí pod -60 °C40 hmotnostních dílů vodného roztoku karboxymetylcelulôzy, kde poměr vody ku karboxýmetylcelulôze je ve hmotnostníoh dílech 973 a kde karboxymetyl~ celulóza obecného vzorce C 6 H 9040 CH 2 C 00 Na má vymezen stupeň substituce minimálně 0,5 , obsah sušiny minimálně 90 a viskozitu 1 roztoku 15 až 20 mPa.s při 20 °c.Separačni prostředek se připraví tak,...

Způsob odlévání separační kapiláry s dávkovacím kohoutem a detekční celou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242431

Dátum: 01.12.1987

Autori: Addianov Vitalij Vasiljevie, Rybalko Alexadd Ivanovie, Targonja Oleg Fedorovie

MPK: B29C 39/36, B29C 39/00

Značky: celou, detekční, odlévání, způsob, kohoutem, separační, dávkovacím, kapiláry

Text:

...Uvnitř rámu 1 jsou uspořádány formy pro požadované součástky, například jádro g pro dávkdvací kohout,jádro 1 pro uzavírací kohouty. Forma požadované kapiláry je tvořena vláknem 1. Toto vlákno o průměru například 0,5 mm vytváří bud jemný ocelový drátek nebo teflonové vlákno, nebo sílonový vlasec. V místě určeném na vytvoření dávkovacího kohoutu je na vlákno 5 navlečeno jádro g pro dávkovací kohout. V místě určeném pro vytvoření detektoru jsou...

Separační vestavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 241946

Dátum: 01.12.1987

Autori: Klíma Drahoslav, Stoklásek Bohumil

MPK: B01D 46/00

Značky: vestavba, separační

Text:

...anmaturou pro vypouštění.Na výkresoch je na obr. 1 naznačen svislý podélný řez, na obr. 2 vodorovný řez vedený dvěma rovinami Jednak separačními svazky, jednak pomocným svazkem a na obr. 3 je svislý příčný řez separační vestavbou podle tohoto vynálezu.Separační vestavba je zabudována v nádobě l odlučovače. Sestává ze dvou separačních svazku Q, umístěných ve vodorovném řezu navzájem do tvaru písmene V 3 a ze soustavy pomocných přepáe žek, z...

Separační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245187

Dátum: 15.10.1987

Autor: Morys Antonín

MPK: C21D 1/70, C21D 1/68

Značky: separační, prostředek

Text:

...dle vynálezu přináší řadu výhod, spočívajících zejména v jednoduchá aplikaci, v provozní epolehlivoeti a dostupnosti tohoto materiálu. Další výhodou pouřití oxidu chromitého podle vynálezu je, že nedochúzí k poškození POVľOhOv vých vrstev těle nepř. difuzí.Podle příkladu provedení byl operační prostředek podle vynález použit při válcování pddloułxlłiho těleea z náatrodová oceli opatřeného centrálním otvorom, ve kterém bylo vloieno jádro z...

Zařízení pro vnášení vzorku do separační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 251271

Dátum: 11.06.1987

Autori: Boček Petr, Deml Mirko, Foret František

MPK: G01N 30/16

Značky: vzorků, separační, kolony, vnášení, zařízení

Text:

...o obsahu několika nl je volitelná a reprodukovatelná. Zařízení podle vynále zu lze snadno automatízovat. Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je blokové schéma zařízení.Blokové schéma znázorňuje uspořádání zařízení, které sestává z dávkovací kolony 1,kterou tvoří kapilára opatřená na vstupu dávkovacím kohoutem Ž a ve středu odbočkou lgústicí do separační kolony 5 k detektoru 7.První elektroda l, umístěná na vstupu dávkovací kolóny 3, je...

Separační vložka do forem pro vypěňování plochých, jednostranně nebo oboustranně nekrytých panelů tvrdou polyuretanovou pěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242770

Dátum: 15.05.1987

Autor: Cejp Jozef

MPK: B29D 9/00, B32B 7/06

Značky: oboustranné, separační, panelu, nekrytých, forem, pěnou, vypěňování, vložka, tvrdou, jednostranně, polyuretanovou, plochých

Text:

...deformacím a zakotvování vzniklého zvlnění do pěny při následujícím použití.Uvedené nedostatky odstraňuje v plném rozsahu separační vložka do.Eorem pro vypěňování plochých, jednostranné nebo oboustranně nekrytých panelů tvrdou polyuretanovou pěnou podle vynálezu, sestávající z prodyšně podložky a separační fólie. Prodyšná podložka může být z textilní tkaniny nebo s výhodou z vlnité papírová lepenky. Šeparační fólie je k porézní podložce...

Emulgovaný separační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237050

Dátum: 15.02.1987

Autori: Linhart Bohumil, Vácha Jaroslav, Novák Jan, Zlesák Ivan, Sebők Tibor

MPK: B08B 17/00, C04B 24/04

Značky: prostředek, separační, emulgovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je formulace účinného separačního prostředku pro separaci betonů, malt a podobně od povrchu exponovaných předmětů. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhne prostředkem, který sestává hmotnostně z 70 až 85 dílů minerálního oleje o kinematické viskozitě 16 až 22 . 10-6 m2/s, 2 až 6 dílů esterů karboxylových kyselin C12 až C18 se sacharózou a glycerinem, 3 až 5 díly di-2-etylhexylsulfojantaranu sodného, 3 až 5 dílů etoxylovaného...

Separační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248762

Dátum: 12.02.1987

Autori: Štepita Matej, Pavlačka Eduard, Březík Josef, Michálek Jaroslav

MPK: B28B 7/38

Značky: separační, prostředek

Text:

...míchání dávkuje do směsi 1 000 dílů vody,l 0 dílů vápenného hydrátu, l 0 dílů sulfojantaranu sodného a 15 dílů neionogenního tenzidu o HLB 9 až 10, např. nízkoetoxylovaného laurylalkoholu, vše v hmotových dílech. Po ukončené reakci se vzniklá směs postupně chladí za stálého mícháni až do dosažení teploty 20 OC. stabilní emulze o obsahu cca 10 E hmot, parafinických uhlovodíků se použije přímo na kovové, dřevěné nebo betonové formy v tenkém...

Separační tkanina niklo-kadmiových akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247505

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pelinka Emil, Černý Jaroslav

MPK: H01M 2/14

Značky: tkanina, akumulátorů, niklo-kadmiových, separační

Text:

...stálá a nebotná.Podstatou vynálezu je tkanina plošné hmotnosti 34 až 42 g/m 2, s dostavou osnovy 38 až 42 nití na centimetr a dostavou útku 23 až 30 nití na centimetr. Osnova i útek jsou z hladkého multifilního polypropylenového hedvábí celkové jemnosti 40 až 60 dtex, o 10 až 24 elementár~ ních vláknech bez ohledu na tvar průřezu elementárních vláken.Polypropylenové hedvábí může obsahovat ve své hmotě běžná aditiva,jimiž se...

Separační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236515

Dátum: 15.11.1986

Autor: Křovák Přemysl

MPK: B04B 3/00

Značky: separační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru čištění odpadních vod oboru a dělení kapalin a řeší zjednodušení odkalovacího zařízení s regulovatelným odvodem sedimentu. Podstatou vynálezu je, že mezi dvěma dny dutého rotoru je uložen separační člen 10 tvaru rotujícího kanálu 11, přičemž je opatřen regulovatelným brzdicím zařízením 18.

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228569

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlíček Jan, Beránek František

MPK: B01D 46/42

Značky: kapaliny, vestavby, separační, zařízení, odvod

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odvod kapaliny ze separační vestavby je určeno pro odlučovače kapek s horizontálním průtokem plynu s účinnou separační vrstvou, například lamelovou, kterým se řeší odvod odloučené kapaliny z prostoru vany separační vrstvy v několika odlehlostech mezi jejím vstupním a výstupním povrchem, oddělenými příčnými kanály s vývody pro odtok kapaliny.

Separační prostředek pro syntetické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232467

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kyral Josef, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Zlesák Ivan, Doubek Rudolf

MPK: C10M 3/10

Značky: prostředek, syntetické, separační, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému separace tvarovaných syntetických hmot, zejména polyuretanových, z forem. Cílem vynálezu je formulace separačního prostředku, pracujícího v širších teplotních mezích a při vyšších teplotách než dosud známé prostředky. Cílem vynálezu je rovněž odstranění problému se separací, který dosud trvá při výrobě tvarovaných výrobků z lehčeného polymetanu. Uvedeného cíle se dosáhne podle vynálezu separačním prostředkem,...

Separační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221109

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šebor Václav, Zelinka Jaroslav

Značky: tepla, výměník, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti i pro částice mikronové velikosti a zvýšení separační i chladicí účinnosti. Tohoto účelu se dosáhne separačním prvkem v podobě svislé propustné vrstvy, která obaluje vnější obvod chladicího svazku a společně s rozváděčem, sběračem a převáděčem tak tvoří vestavbu. Osou vestavby prochází centrální kanál, kterým proudí plyn do mezitrubkového prostoru chladicího svazku. Vestavba je umístěna v uzavřené nádobě...

Způsob provedení separační mezivrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220507

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žádník Libor, Tichý Jiří, Ordelt Stanislav

Značky: mezivrstvy, provedení, způsob, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob provedení separační mezivrstvy, která umožňuje samostatnou dilataci jednotlivých živičných, cementobetonových, ostatních cementem stmelených či jinak kombinovaných vrstev vozovek, dálnic, letišť a jiných stavebních objektů. Podstatou vynálezu je, že separační nátěr na bázi a-polypropylenu a minerálního oleje rozpuštěného v organickém rozpouštědle se nanáší na suchý povrch spodní vrstvy stavebního objektu nástřikem za studena...

Separační nátěr na beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 220506

Dátum: 15.11.1985

Autori: Tichý Jiří, Ordelt Stanislav, Žádník Libor

Značky: betón, nátěr, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká separačního nátěru na beton, zejména k provedení oddělující mezivrstvy, která umožňuje samostatnou dilataci jednotlivých cementobetonových či jiných vrstev vozovek, dálnic, letišť a jiných stavebních objektů. Podstata separačního nátěru podle vynálezu je, že je tvořen roztokem 5 - 30% hmotnosti ataktického polypropylenu, 5 - 30% hmotnosti minerálního oleje a 0 - 5% hmotnosti indenkumaronové pryskyřice v organickém rozpouštědle,...

Vpichovaná separační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215775

Dátum: 15.10.1984

Autori: Sáňka Jaroslav, Franc Zdeněk, Hrabal Ladislav, Mrština Václav

Značky: vpichovaná, textilie, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vpichované separační textilie, určené zejména pro primární elekktrochemické zdroje proudu, pro klimatizační zařízení, dojírny, čistírny odpadních a technologických vod a obdobná uplatnění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že textilie je vytvořena z autohézně nosné textilie ze směsi vláken POP/VS o plošné hmotnosti l8 až 40 g.m-2, s podílem 80 až 20 % syntetických vláken a 20 až 80 % viskozových vláken s převážně podélnou...

Vpichovaná separační textilie, určená zejména pro elektrochemické zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215777

Dátum: 01.10.1984

Autori: Sáňka Jaroslav, Marek Jiří, Mrština Václav, Franc Zdeněk

Značky: textilie, určená, zejména, zdroje, elektrochemické, vpichovaná, proudu, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vpichované separační textilie, určené zejména pro primární elektrochemické zdroje proudu. Tato vpichovaná textilie slouží jako separační vrstva a nosič elektrolytu různých typů elektrochemických zdrojů proudu, zejména NiCd akumulátorů hermetické i otevřené konstrukce, lithiový vých článků a pod. Podstatou vynálezu je to, že nosná textilie a vlákenné rouno obsahuje směs 100 syntetických vláken, které jsou navzájem provázány...