Patenty so značkou «separáciu»

Elektrochemické postupy na separáciu produktov pochádzajúcich z biologických premien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20578

Dátum: 30.01.2013

Autori: Stevens Christian, Rabaey Korneel

MPK: B01D 61/44, C02F 1/469, B01D 61/42...

Značky: biologických, postupy, premien, produktov, elektrochemické, separáciu, pochádzajúcich

Text:

...pH roztoku, rovnako ako transportu acetátu z média do opačného priestoru. Do tohto priestorusa priviedol obnovovací (recovery) roztok. Avšak postup stále viedol k slabému roztokuvytvoreného acetátu vobnovovacom priestore. Okrem toho naposledy uvedená štúdia je veľmi podobná skoršej práci Nomura a kolektív (Applied and Environmental Microbiology 54 (l), str. 137 - 142, 1988), V ktorej sa produkcia acetátu zlepšila z etanolu v ED zväzku. Hongo...

Čistička zahŕňajúca zariadenie na separáciu pevných látok a spôsob čistenia odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18552

Dátum: 08.07.2011

Autor: Prins Rienk

MPK: C02F 3/28, C02F 3/12

Značky: separáciu, látok, čistička, zariadenie, čistenia, pevných, spôsob, odpadových, zahŕňajúca

Text:

...ktoré umožňuje usadzovanie číastočiek hmoty v usadzovacej komore pod mechanickým separačným zariadením. Čiastočky hmoty nemôžu prekonať mechanické separačné zariadenie v opačnom, stúpajúcom, smere. Nevýhodou tohto systému je to, že sa používajú dva typy separačných zariadení a to, že externé separačné zariadenie vyžaduje potrubia prechádzajúce cez nádobu reaktora. Ďalej bude dochádzať k usadzovaniu kaIu v usadzovacom priestore pod...

Zariadenie a spôsob na separáciu častíc s odlišnou elektrickou vodivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18285

Dátum: 06.12.2010

Autor: Exner Hubertus

MPK: B03C 1/247

Značky: odlišnou, částic, spôsob, zariadenie, elektrickou, separáciu, vodivosťou

Text:

...pásom pásového dopravníka, pričom os rotácie pólových kolies sa rozpína v ostrom uhlu vzhľadom k smeru transportu. Účelom jedného 2 týchto dvoch pólových kolies je elektrické odstraňovanie vodivých neferomagnetických častíc, napríklad častíc hliníka, 2 pásového dopravnika do zberného boxu s parabolickoutrajektóriou prostredníctvom generovania laterálne orientovanéhoakceleračneho impulzu na jednej strane pásového dopravníka, zatiaľ čo účelom...

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Buri Matthias, Sötemann Jörg, Rentsch Samuel, Gane Patrick

MPK: B03D 1/12, B03D 1/01, B03D 1/08...

Značky: polyalkylénimín, penovej, flotácie, kovov, separáciu, uhličitanov, obsahujúceho, modifikovaný, zberača, najmenej, silikátov, alkalických, hydrofóbne, použitím, spôsob, zemin

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

Separačné zariadenie na separáciu kukiel od častíc substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286715

Dátum: 11.03.2009

Autori: Kozánek Milan, Vidlička Ľubomír, Morávek Ivan, Sliva František

MPK: B07B 1/00, A23N 12/00

Značky: částic, substrátů, kukiel, zariadenie, separačné, separáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Separačné zariadenie na separáciu kukiel od častíc substrátu má medzi hornými pozdĺžnymi ramenami rámu (1) na jednej strane otočne uložený poháňaný valec (2), poháňaný pohonom (8), a na druhej strane rámu (1) má otočne a súčasne posuvne uložený napínací valec (3). V dolnej časti rámu (1) má otočne uložený dolný valec (4). Valce (2, 3, 4) sú obopnuté sitovým dopravným pásom (5), nad ktorým je násypník (6). Pod horizontálnou časťou sitového...

Zariadenie na separáciu pyrolýzneho oleja pri spracovaní odpadovej gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5050

Dátum: 05.12.2008

Autori: Ochvát Juraj, Nováková Eva, Krejčí Peter

MPK: B09B 3/00, B29B 17/00, F23G 7/12...

Značky: separáciu, odpadovej, pyrolýzneho, spracování, oleja, zariadenie

Text:

...sústavu oblúkov, pozostávajúcu z aspoň dvoch oblúkov s vrcholom dole, kde do týchto dolných vrcholov je pripojená zbemá nádrž. V každom vrchole môže byt jedna zberná nádrž, prípadne môže byť pripojená jedna zbemá nádrž spoločná.Navrhnuté riešenie umožňuje spracovanie odpadovej gumy efektívnym a ekologickým spôsobom. Zariadenie je relatívne nenáročné čo sa týka nákladov, priestorovej náročnosti, manipulácie i náročnosti kvalifikácie obsluhy....

Prípravky na separáciu a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17408

Dátum: 05.10.2007

Autori: Altavilla Vito, Yeggy Robert

MPK: C10G 1/04, B03B 9/02, C11D 3/20...

Značky: separáciu, použitia, přípravky, spôsoby

Text:

...zvlhčovacie činidlo hydrotropné činidlo a disperzant s flokulačnými charakteristikami v ktorom má prípravok na separáciu pH od 7,0 do 8,5 a V ktorom je zvlhčovacie činidlo prítomné V množstve od 0,001 do 2,5 hmot. a je to 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecín-5,8 diol etoxylát, v ktorom hydrotropné činidlo je prítomné vmnožstve od 0,1 do 4,0 hmot. a je to aromatický fosforečnanovýv ktorom R 4 je C 1-C 5 lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina an ...

Metóda a zariadenie na separáciu zvyškových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17516

Dátum: 21.06.2007

Autori: Martin Johannes, Brebric Dragutin, Busch Michael, Langhein Eva-christine

MPK: B07B 4/04, B07B 4/00, B07B 4/02...

Značky: metoda, látok, zvyškových, separáciu, zariadenie

Text:

...dochádzalo k posúvaniu zvyškových látok po dráhe. Je však výhodné, ak sú dráhy usporiadané šikmo (naklonené).0016 Kvalitné oddelenie sa dosiahne predovšetkým vtedy, ked sa zvyškové látky prepravujú nadol po viacerých stupňoch.0017 Separáciu možno vylepšiť aj tak, že jemnú frakciu možno odoberať pomocou prúdenia plynu aj v oblasti vibračného posuvného pohybu.0018 Vpraxi sa preukázalo ako prínosné, ked prúdenie plynu smeruje kolmo na smer...

Zariadenie na separáciu zmesového sypkého materiálu v kvapalnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16163

Dátum: 05.06.2007

Autor: Kosilov Vladimir Mitrofanovich

MPK: B07B 4/02

Značky: zmesového, kvapalnom, prostředí, materiálů, separáciu, zariadenie, sypkého

Text:

...je definovaná efektívna dĺžka času zdržiavania sa častíc sypkých oddeliteľných materiálov v separačnej komore a to výškou separačnej komory a rýchlosťou voľného pádu častíc. Aby častice oddelitelného sypkého materiálu zostali v separačnej komore kým sa nedosiahne jeho úplné oddelenie, musí byť separačná komora veľmi vysoká. V dôsledku toho musí byť dosť veľký aj zväčšenýprierez plochej trysky prúdového generátora a energetická intenzita...

Spôsob a zariadenie na separáciu pevných častíc na báze rozdielnej hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9608

Dátum: 12.12.2006

Autori: Bakker Erwin Johannes, Berkhout Simon Peter Maria, Rem Peter Carlo

MPK: B03C 1/32, B03C 1/01

Značky: částic, rozdielnej, hustoty, pevných, zariadenie, báze, separáciu, spôsob

Text:

...V kvapaline špecifické pozície. Pevné objekty plávajú v rôznych hladinách, čo umožňuje ich ľahkú separáciu. Podľa uvedeného patentu US sa používa magnetické pole, intenzita ktorého klesá smerom nahor nižšou rýchlosťou, než by klesala podľa lineámeho vzťahu, čo má za následok že častice srôznymi hustotami sú suspendované vo vertikálnych hladinách špecifických pre ich príslušné hustoty a na týchto hladinách je možnéuvedené častice...

Zariadenie na separáciu oleja z odvzdušňovania olejového zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10380

Dátum: 03.11.2005

Autor: Van Den Berghe Pieter

MPK: F01M 13/04

Značky: zariadenie, odvzdušňovania, olejového, oleja, separáciu, zásobníka

Text:

...ale olejové výpary alebo olejové aerosóly nemôžu prúdiť z olejového zásobníka do komory a dostávatVzhladom na to je prietokový prierez vyššie spomenutého otvoru na spätný tok svýhodou dímenzovaný tak, aby sa správal ako uzavretý kanál, ktorý je neprestajne naplnený olejom stekajúcim späť zñltra do olejového zásobníka a vzhľadom na to bude bránit unikaniu výparov zolejového zásobníka cez tento otvor na spätný tok. Olej, ktorý steká...

Spôsob prestavby (renovácie) kombinovaného zariadenia vysokej pece a jednotka na separáciu plynov zo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13513

Dátum: 11.02.2005

Autori: Dubettier-grenier Richard, Devaux Michel, Peyron Jean-marc

MPK: C21B 5/00, F25J 3/04

Značky: zariadenia, kombinovaného, renovácie, jednotka, separáciu, prestavby, spôsob, vysokej, vzduchu, plynov

Text:

...zariadenia) alebo od nasávania vzduchu druhým strojom (nasávací tlak prídavného čerpadla).Spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že viac ako 50 prietoku dúchadla, ktoré zavádza vzduch do vysokej pece pred modemizáciou zariadenia, sa napúšťa do kryogénnej jednotky na separáciu plynov zo vzduchu za účelom výroby kyslíka, ktorého čistota je vyššia ako 90 objemových O 2, ktorý sa privádza do vysokej pece, pričom prietok vzduchu...

Reaktor na simultánnu separáciu vodíka a kyslíka z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13025

Dátum: 16.12.2004

Autori: Kongmark Nils, Röhrich Klaus, Wirth Harald

MPK: C01B 13/02, B01D 53/22, B01J 19/24...

Značky: simultánnu, vodíka, kyslíka, reaktor, separáciu

Text:

...reaktora. vstrekovanie vody sa môže tiež realizovať pomocou penetrácie pár cez steny reaktora. Voda alebo para, ktorá sa vstrekuje, sa môže predhríať ako súčasť tepelnej izolácie a s teplom od výfukových plynov horákov.0020 Extrahované množstvo vodlka a kyslíka sa riadi tak, aby bolo 2 k 1, v ich stechiometrickom pomere vo vode. Teda, reaktor sa dopĺňa s presne zodpovedajúcim množstvom vody.0021 Požadovaná teplota pre disociáciu vody sa...

Vodný separátor na nepretržitú separáciu vody, vzduchu a častíc a metóda ovládania uvedeného separátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11631

Dátum: 22.10.2004

Autor: Moe Fridthjof

MPK: A61C 17/14, A61C 17/06

Značky: metoda, separátora, vzduchu, uvedeného, vody, separátor, separáciu, vodný, částic, ovládania, nepretržitu

Text:

...7.0014 Keď je spodná komora 4 naplnená po určitú úroveň, hladinový spínač 9 aktivuje trojcestný ventil 10,ktorý uzavrie spoj medzi vrchnou a spodnou komorou a vpustí vzduch do spodnej komory 4. Ventil 7 sa automaticky zatvorí v dôsledku podtlaku v hornej komore 3. Tlak v spodnej komore 4 sa potom uvoľní a tým sa otvorí uzatvárací ventil 8 a vyprázdni sa obsah spodnej komory 4, až hladina vody v spodnej komore dosiahne spínač nižšej hladiny 11,...

Zariadenie na separáciu čiastkovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2221

Dátum: 07.09.2004

Autor: Göschl Reinhard

MPK: B07B 1/00

Značky: zariadenie, separáciu, zmesí, čiastkovej

Text:

...na ktorých je upevnené sito pozostávajúce zo sitových prvkov 3. Vbočných stenách 2 sú uložené excentrické poháňacie zariadenia 6, ktoré pri rotácii uvádzajú sito do otáčavého pohybu. Sito je vytvorené stupňovito, pričom každý zo stupňov má čelnú stenu 5, ktorá uzatvára medzipriestor medzi jednotlivými sitovými prvkami 3. Vpríklade uskutočnenia podľa obr. 1 je sito, resp. jeho prvky usporiadané pevne vzhladom na bočné steny, pričom...

Metóda a zariadenie na separáciu tekutých zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10731

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kibbe Mark, Mcgovern Paul, Ellsworth James

MPK: B01L 99/00

Značky: metoda, zariadenie, tekutých, separáciu, zložiek

Text:

...ako je odobraná a množstvo činidla proti zrážaniu a špecifické použité činidlo ovplyvňuje hustotu, hlavne u červených krviniek. To podmieňuje miesto odberu. a výsledkyz vplyvu činidla proti zrážaniu na osmolaritu doštičiek.Napríklad. ak činidlo proti zrážaniu je ACD dextrózas kyselinou citrónovou a citranom. sodným, červené krvinky sa stanú hypoosmolárne a nasávajú vodu, cez jamkovú membránu, čo znižuje hustotu krviniek. Iné činidlá proti...

Bezpečnostné usporiadanie na separáciu hnacej hlavice stieracieho ramena na dva prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3512

Dátum: 22.10.2003

Autor: Eustache Jean-pierre

MPK: B60S 1/04, B60S 1/32

Značky: bezpečnostné, ramena, hlavice, prvky, separáciu, stieracieho, hnacej, usporiadanie

Text:

...obrázku 23, kde je zobrazený stieraci mechaniz mus po náraze a- obrázok 4 je priestorový pohľad na stierací mechanizmus podľa altemativneho uskutočnenia0012 V opise vynálezu sa bude používať zvislá, pozdĺžna a priečna orientácia v identiñkačnom systéme V, L, T, ktorý je vyznačený na obrázkoch, ale nebude obmedzujúci. 0013 Za pozdĺžny smer bude tiež považovaný smer zozadu dopredu a smer zľava doprava,pozri obrázok 1.0014 V nasledujúcom opise...

Nádoba na separáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3793

Dátum: 12.09.2003

Autor: Hohenstein Boyne Friedrich

MPK: G01N 33/20, F27D 3/00, C22B 1/00...

Značky: separáciu, nádoba

Text:

...vynálezu zahrnutý spôsob separácie roztaveneho zozbieraneho materiálu z roztavenej trosky vhodného na použitie pri spracovaní minerálnej vzorky, ktorý zahŕňa krokyPoskytnutie separačnej nádoby podľa vynálezuVloženie zmesi roztavenej trosky a roztaveného zozbieranéhomateriálu to nádoby, pričom troska sa usadí nad zozbieranýmmateriálom ako výsledok rozdielu V hustoteOdtekanie zozbieraného materiálu cez otvor vývodu pomocou gravitačnej...

Zariadenie na kontinuálnu destilačnú separáciu ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283465

Dátum: 07.07.2003

Autor: Sipos Georg

MPK: C10G 7/00

Značky: zariadenie, kontinuálnu, separáciu, destilačnú

Zhrnutie / Anotácia:

Ropa sa privádza cez potrubie (L2) minimálne k jednej plynom vykurovanej peci (1,2), ktorá je potrubím (L3) priamo alebo nepriamo spojená s odparovacou zónou destilačnej veže (4) s prijímacími dnami, najmä zvončekovými dnami, so stripermi (5, 6, 7), ktoré sú spojené minimálne s dvoma rozličnými prijímacími dnami a minimálne jedným zariadením na výrobu a/alebo prehriatie pary (D) a horným chladičom (8), pričom navyše plynová turbína (GT),...

Zariadenie na elektromigračnú separáciu látok z roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278459

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štěpán Pavel, Sova Oto

MPK: B01D 35/06

Značky: roztoku, látok, separáciu, elektromigračnú, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené nádobou (1), vo vnútri ktorej sú umiestnené minimálne dve elektródy (2), medzi ktorými sú vodotesne zabudované iónovo selektívne membrány (3). V nádobe (1) sú umiestnené najmenej dve dvojice membrán (3) opačnej iónovej afinity, každá tvoriaca jednu pracovnú jednotku (4), ktorá sa skladá zo stredného separačného priestoru (41) a krajných preplachovacích priestorov (42), kde separačné priestory (41) pracovných jednotiek (4)...

Mobilné kontajnerové zariadenie na separáciu kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 500

Dátum: 06.07.1994

Autor: Španko Dušan

MPK: E03F 5/14, B65G 19/10, B01D 43/00...

Značky: kalov, zariadenie, mobilné, kontajnerové, separáciu

Text:

...site do nádrže určenej na skladovanie separovej tuhej zlozky kalu. Tekuta zlozka kalu sa odvádza výtokovýmotvorom umiestneným v spodnej časti mobilného kontajnera.Na obrazku Č. 1 je znazornené mobilné kontajnerové zariadenia na separaciu ka 1 ov,pri pohľade z boku. Na obrazku č.2 je znárornenýpôdorys mobilného kontajnerového zariadenia eo zváranou nadräou.Znazornené mobilné kontajnerové zariadenie na eeparaciu kalov pozostáva z mobilného...

Zariadenie pre voľnú elektromigračnú separáciu látok v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280219

Dátum: 18.03.1992

Autori: Sova Oto, Veverka Otto, Peichl Jiří, Štěpán Pavel

MPK: B01D 63/08, B01J 19/08, G01N 27/403...

Značky: zariadenie, voľnú, látok, separáciu, roztoku, elektromigračnú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu zariadenia, ktoré je vytvorené aspoň jednou základnou jednotkou zloženou z nádoby (1) vyrobenej z elektricky nevodivého materiálu, pritom pozdĺž protiľahlých stien sú upevnené dve elektródy (2), medzi ktorými je umiestnená súprava poréznych priečok (3), pričom nádoba (1) je vytvorená radom výpustov (5). Medzi poréznymi priečkami (3) sú v nádobe (1) vodotesne a súmerne vzhľadom na elektródy (2) zabudované aspoň dve...

Zariadenie na voľnú kontinuálnu elektromigračnú separáciu látok v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278226

Dátum: 15.10.1991

Autori: Štěpán Pavel, Sova Oto

MPK: G01N 27/26, B01J 19/08

Značky: látok, elektromigračnú, separáciu, roztoku, voľnú, zariadenie, kontinuálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené aspoň jednou základnou jednotkou, ktorá je zložená z nádoby (1) vyrobenej z elektricky nevodivého materiálu, vo vnútri ktorej sú umiestnené dve elektródy (5), ktoré sú umiestnené pozdĺž bočných stien (13) nádoby (1) po celej dĺžke pracovného priestoru (3) a medzi nimi je pracovný priestor (3) vyplnený elektricky nevodivými, roztok mechanicky stabilizujúcimi, prekážkami (6), pričom nádoba (1) je vybavená aspoň dvoma...

Zariadenie pre separáciu a vyberanie tyčového materiálu zo zväzku alebo zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269566

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gröne Emil, Petrovský Jan

MPK: B65G 59/10

Značky: zariadenie, zásobníka, separáciu, zväzku, tyčového, vyberanie, materiálů

Text:

...na jednom konci zväzku, pričom do roviny v ktorej sa pohybuje oddeľovač a podpery zasahuje stierač pohyblivý priečne k dráhe oddeľovača a podpier a uchopovacie časti umožňujú uchopenie len jedného kusu tvčového materiálu.vyšším účinkom je, že zariadenie dokáže oddeliť zo zväzku tyče, ktoré sú vo zväzku uložené šikmo (nesledujú povrchové priamky), teda sú prekrížené voči ostatným uloženým a preto si nevyžaduje trvalú prítomnosť obsluhy a...

Kolóna pre separáciu a zakoncentrovanie vodných roztokov autoizofokuzáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232117

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: G01N 27/06

Značky: vodných, autoizofokuzáciou, zakoncentrovanie, roztokov, kolona, separáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje rozdelenie zmesí zlúčenín veľmi blízkej povahy na základe skutočnosti, že nelineárny gradient pH pri autoizofokuzácii si delená zmes pri nízkej ióntovej sile vytvára sama bez pridania amfolytických pufrov. Kolóna sa skladá z valcového alebo hranolového plášta, ktorého priemer alebo uhlopriečka základne ku výške kolóny je v pomere 1 : 1 až 1 : 20, ktorý je nosnou objímkou spojený s nosnou konštrukciou kolóny s otočným...

Mikroseparátor pre analytickú separáciu látok z kvapalnej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234100

Dátum: 01.10.1986

Autori: Šoltés Ladislav, Novák Ivan, Berek Dušan

MPK: G01N 31/06

Značky: analytickú, mikroseparátor, fázy, kvapalnej, separáciu, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mikroseparátora určeného pre analytickú separáciu látok z kvapalnej fázy pred ich následným chromatografickým určovaním. Podstata mikroseparátora spočíva v tom, že na jednom konci zúžená rúrka napríklad telo injekčnej striekačky je na straně zúženého konca naplnená sorbentom, ktorý je v tele mikroseparátora zafixovaný permeabilnými uzávermi. Náplň sorbenta tvorí silikágel alebo silikágel s chemicky viazanou alkylsilánovou fázou...

Zariadenie na separáciu kvapalín o rôznej mernej hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 226576

Dátum: 15.11.1985

Autor: Puťora Ivan

Značky: rôznej, separáciu, mernej, zariadenie, kvapalín, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na separáciu kvapalín o r(znej mernej hmotnosti vyznačené tým, že pozostáva z telesa (1) zariadenia opatreného prítokovou komorou (11), zužujúcou sa v smere toku oddeľovanej zmesi zúženým prietokom (111), spojenou so vstupnou odkaľovacou komorou (12), opatrenou odkaľovacím ventilom (121), oddelenou komorovou prepážkou (122) od separačnej komory (13), opatrenej perforovaným dnom (131) a štrbinovou prepážkou (132) od nasledujúcej...