Patenty so značkou «senzorický»

Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7332

Dátum: 07.01.2016

Autori: Vagaská Alena, Balara Milan, Matisková Darina

MPK: H01L 31/055, F24J 2/38

Značky: senzorický, žiarenia, zdroja, detekcie, polohy, systém, štvorkvadrantový

Text:

...a senzory žiarenia. Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je zariadenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený sústavou minimálne štyroch snímačov (senzorov), ktoré sú umiestnené na stranách dvoch (napr. obdlžnikových) prepážiek, ktorých roviny sú navzájom kolmé. V tomto usporiadaní je maximálna hodnota výstupov zo senzorov dosiahnutá vtedy, ked pozdĺžne osi prepážok smerujú presne na zdroj žiarenia. V...

Senzorický systém detekcie polohy žiarenia s dvomi snímačmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7326

Dátum: 07.01.2016

Autori: Hrehová Stella, Kotus Martin, Matisková Darina, Balara Milan, Vagaská Alena

MPK: F24J 2/38, H01L 31/055

Značky: detekcie, systém, dvomi, žiarenia, senzorický, polohy, snímačmi

Text:

...doskou, priehradkou, senzormi žiarenia, transparentným krytom, tvarovacím blokom, mnohokanálovým komunikačným spojom a ďalšími spojmi. K základovej doske je pripevnená priehradka, po ktorej stranách sú umiestnené senzory žiarenia upevnené na základovej doske. Na nej je pripevnený tvarovací blok a z neho vystupujúci nmohokanálový komunikačný spoj. Na základovú dosku, s priehradkou a senzormi žiarenia je nasunutý a upevnený...

Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7121

Dátum: 05.05.2015

Autori: Tóthová Mária, Balara Milan, Hrehová Stella, Piteľ Ján

MPK: G01S 5/00, G01T 1/08

Značky: detekcie, senzorický, žiarenia, systém, polohy, zdroja

Text:

...systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou, profiloVou tyčou, senzormi žiarenia, transparentným krytom, tvarovacím blokom, mnohokanálovým komunikačným spojom a signálovými spojmi. K základovej doske je pripevnená profilová tyč, V ktorej kútoch sú umiestnené senzory žiarenia upevnené na základovej doske. Na nej je pripevnený tvarovací blok a z neho Vystupujúci mnohokanálový komunikačný spoj. Na základovú...

Spôsob zníženia strát výživových senzoricky aktívnych zložiek sušených polotovarov zeleniny počas skladovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 270121

Dátum: 13.06.1990

Autori: Danišová Cecília, Ivanič Vojtech, Príbela Alexander

MPK: A23B 7/148

Značky: aktívnych, zložiek, sušených, polotovarov, výživových, strát, senzorický, zeleniny, spôsob, zníženia, skladovania, počas

Text:

...typ RV 1,5/2,čerpacia rýohloat 1,9 m 5/h, medzný tlak nižaí než 0.1 kPa) tak, aby tlak v obale kleeol na i až in kPa (optimálny tlak 2 kPa) počas B-10 min. Za týchto podmienok ee odstráni až vyše 99,5 t vzduchu a v ňom obeiehnutáho kyslíka, a polotover sa pritom aohladí na 2 D až 25 °C. Tým sa zabráni styku kyelíka a oxylebilnými zložkami a výrazne sa zvýši kvalita hotového výrobku. Obal sa vzduohoteana uzatvorí tarmiokým zvarom tak, aby...

Adaptívny polohový senzorický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 221687

Dátum: 15.03.1986

Autor: Greif Štafan

Značky: senzorický, polohový, adaptívny, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptívny polohový senzorový systém pozostávajúci z bezdotykového senzora, jeho napájacieho a vyhodnocovacieho zariadenia a regulačného obvodu servopohonu. Bezdotykový senzor je vyhotovený z dvoch proti sebe uložených feritových hrnčekových jadier, kde stredovým otvorom prechádza ovládacia tyčka kontaktov mikrospínača.