Patenty so značkou «selektívneho»

Spôsob selektívneho fosfátovania kombinovanej kovovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20052

Dátum: 24.06.2011

Autori: Pilarek Frank-oliver, Popp Roland, Brouwer Jan-willem, Hamacher Matthias, Balzer Marc

MPK: C23C 22/36, C23C 22/73, C23C 22/00...

Značky: selektívneho, kovovej, fosfátovania, kombinovanej, spôsob, konštrukcie

Text:

...byť chápaná tak, že tu nevzniká žiadna uzavretá a utesnená kryštalická vrstva. Táto podmienka-3 je splnená aspoň v prípade, že plošná hmotnosť fosforečnanu zinočnatého naneseného na hliníkových dieloch je nižšia ako 0,5 g/mZ. Pod pojmom hliníkových dielov alebo časti z hliníka sú v kontexte predkladaného vynálezu chápané plechy a stavebné dielce z hliníka a/alebo jeho zliatin.0012 Tvorba uzavretej akryštalickej vrstvy fosforečnanu...

Kombinácia centrálne pôsobiaceho analgetika a protizápalového selektívneho inhibítora cyklooxygenázy-2 na liečbu zápalu a bolesti vo veterinárnej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17248

Dátum: 17.02.2011

Autori: Formenti Filippo, Formenti Andrea

MPK: A61K 31/137, A61K 45/06, A61K 31/341...

Značky: veterinárnej, protizápalového, kombinácia, pôsobiaceho, zápalu, selektívneho, liečbu, analgetika, cyklooxygenázy-2, oblastí, centrálně, inhibítora, bolesti

Text:

...dvojitého mechanizmu účinku, ktorý je dokumentovaný mnohými in vitro a in vivo štúdiami, ktoré viedli medzinárodnl odborníci na bolesť, za jeho definovania ako atypický opioid. Synergický účinok Tramadolu je založený na- selektívne interakcii pre centrálne opioidové receptory (predovšetkým ) so slabou afinitou bez fyziologickej významnosti smerom k iným opioidovým receptorom- inhibícii reabsorpcie noradrenalínu na synaptickej úrovni a...

Farmeceutická kompozícia blokátora sodíkových kanálov a selektívneho inhibítora vychytávania serotonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13790

Dátum: 18.12.2004

Autori: Tihanyi Károly, Than Márta, Tarnawa István, Kocsis Pál, Németh György

MPK: A61K 31/135, A61K 31/4525, A61K 31/343...

Značky: sodíkových, kanálov, serotonínu, kompozícia, inhibítora, selektívneho, farmeceutická, blokátora, vychytávania

Text:

...že sa používajú zmesi takýchto zlúčenln.0014 Uvádza sa, že sa používajú soli, solváty, kryštalické modiñkácie alebo stereoizoméry takýchto blokátorov sodlkových kanálov alebo inhibltorov vychytávania serotoninu, ako aj ich zmesi.0015 Farmaceutické prípravky podľa tohto vynálezu môžu byt účinné na liečenie alalebo prevenciu chronickej bolesti (napríklad neuropatickej bolesti, zápalového alebo reumatického pôvodu, neuralgie trojklanného nervu,...

Spôsob liečby kožného sčervenania použitím selektívneho agonistu alfa-2-adrenergného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12589

Dátum: 21.07.2004

Autor: Scherer Warren

MPK: A61K 31/498, A61P 5/24, C07K 1/00...

Značky: spôsob, agonistu, alfa-2-adrenergného, sčervenania, liečby, receptora, použitím, kožného, selektívneho

Text:

...al a G 2 podtypy alfa adrenergných receptorov.Tradične sa klonidín používa na liečbu nekontrolovanej hypertenzie. Klonidín stimuluje alfa adrenergné receptory v mozgovom kmeni, čo vedie k zníženiu sympatetikového odtoku,ktorý znižuje renálnu vaskulárnu rezistenciu, rýchlosť srdca a krvný tlak. Pretože klonidín pôsobí priamo na centrálny nervový systém, jeho použitie je spojené s viacnásobnými systémovými vedľajšími účinkami, ako je...

Isetionátová soľ selektívneho inhibítora CDK4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4865

Dátum: 28.06.2004

Autori: Erdman David Thomas, Beylin Vladimir Genukh, Blackburn Anthony Clyde, Toogood Peter Laurence

MPK: A61P 31/00, A61P 35/00, A61K 31/519...

Značky: selektívneho, inhibítora, isetionátová

Text:

...lupienky (vyznačujúcej sa hyperproliferáciou keratinocytu), glomerulonefritídy a lupus.0007 Určité inhibítory CDK môžu byť použiteľné ako chemoprotektívne čínidlá prostredníctvom ich schopnosti inhibovať progresiu bunkového cyklu normálnych netransformovaných buniek (Chen a kol. J. Natl. Cancer lnstitute (2000) 92 19992008). Prvotné liečenie pacienta s rakovinou pomocou inhibítora CDK pred použítím cytotoxických činidiel môže znížiť vedľajšie...

Metóda stanovenia cholinergického agonisty, selektívneho pre alfa 7 nikotínový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16396

Dátum: 05.12.2003

Autori: Tracey Kevin, Wang Hong

MPK: G01N 33/566

Značky: stanovenia, cholinergického, metoda, selektívneho, receptor, agonisty, nikotínový

Text:

...a prvokov a viacbunečných parazitov (ako je malária, filariáza, amebiáza, a echykokové cysty) dermatologické ochorenia a symptómy napokožke (ako sú popáleniny, dermatitídy, dermatomyositídy, spáleniny od slnka, urtikariálne bradavice, a podliatiny), ochorenia, zahrnujúce kardiovaskulárny systém a príbuzné tkanivá (ako vaskulitída, angiitída, endokarditída,arteritída, ateroskleróza, tromboflebitida, perikarditída, myokarditída,...

Spôsob selektívneho vyhľadania a vyžiadania informácií, ktoré sú k dispozícii v mobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2139

Dátum: 13.06.2003

Autor: Reischmann Klaus

MPK: H04L 12/56

Značky: prístroja, spôsob, koncového, dispozícii, selektívneho, mobilného, vyhľadania, komunikačnej, pomocou, mobilnej, sietí, vyžiadania, informácií

Text:

...je možnépoužit univerzálne pre rôzne aplikácie.0008 W 0 9 B/47270 A 2 vsúlade so znakmi úvodnej časti nároku 1 zverejňuje spôsob vyhľadávania a vyžiadavania informácií, ktoré sú k dispozícii vmobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja na základe zadávaných vyhIadávaných výrazov, pričom vyhľadávané výrazy sa zadajú prostredníctvom vstupnej jednotky mobilného koncového prístroja apomocou mobilného koncového prístroja sa...

Spôsob prenosu správ v rádiovom vyhľadávacom systéme a prijímač selektívneho volania na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280489

Dátum: 06.05.1998

Autor: Davis Walter Lee

MPK: H04B 7/26

Značky: tohto, rádiovom, volania, selektívneho, přijímač, přenosu, spôsob, správ, spôsobu, vyhľadávacom, systéme, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje kroky prijatia obsahu správy, určenie, či obsah správy obsahuje informáciu dlhšiu ako je vopred určená dĺžka správy, uloženie obsahu správy do pamäťového zariadenia, ak je tento obsah správy dlhší ako vopred určená dĺžka správy a prenos vopred určenej správy do prijímača rádiového vyhľadávacieho systému prostredníctvom prvej komunikačnej cesty, kedy vopred určená správa indikuje, že obsah správy je uložený v pamäťovom zariadení....

Spôsob dekódovania prenášanej segmentovej správy v prijímači výberového volania a prijímač selektívneho volania na vykonanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281270

Dátum: 08.05.1996

Autori: Kuznicki William Joseph, Willard David Frank

MPK: H04Q 7/00, H04J 3/24

Značky: segmentovej, selektívneho, vykonanie, přijímací, volania, správy, spôsob, spôsobu, prenášanej, výběrového, dekódovania, přijímač

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač (106) selektívneho volania prijíma jeden alebo viacero správových paketov prenášanej segmenovanej správy, kde každý z tohto jedného alebo viacerých správových paketov obsahuje adresu (1605) a dátovú časť (1610) správy. Dátová časť (1610) správy obsahuje indikáciu (1702) o tom, či v tejto segmentovanej správe má byť prijatých viacero správových paketov. Prijímač (106) selektívneho volania prijíma adresu každého správového paketu a potom...

1-[(o-(Cyklopropylkarbonyl)fenyl)sulfamoyl]-3-(4,6-dimetoxy-2- pyrimidinyl)močovina, spôsob a medziprodukt na jej výrobu, herbicídny prostriedok a spôsob selektívneho potláčania nežiadúcej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280186

Dátum: 18.03.1992

Autori: Condon Michael Edward, Marc Pierre Antoine, Brady Thomas Eugene

MPK: A01N 47/36, C07D 239/52, C07C 225/22...

Značky: potláčania, pyrimidinyl)močovina, medziprodukt, vegetácie, spôsob, selektívneho, výrobu, 1-[(o-(cyklopropylkarbonyl)fenyl)sulfamoyl]-3-(4,6-dimetoxy-2, nežiaducej, prostriedok, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I), spôsob jej výroby, pri ktorom sa 2-amino-4,6-dimetoxypyrimidín nechá reagovať s chlórsulfonylizokyanátom za prítomnosti metylénchloridu a na takto získanú reakčnú zmes sa pôsobí o-aminofenylcyklopropylketónom a trietylamínom za prítomnosti metylénchloridu, a jej medziprodukt, ktorým je o-aminofenylcyklopropylketón. Herbicídny prostriedok, ktorý obsahuje derivát močoviny vzorca (I) a inertný nosič, spôsob selektívneho...

Spôsob výroby selektívneho herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261689

Dátum: 10.02.1989

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 37/10

Značky: spôsob, selektívneho, výroby, báze, fluorenolu, přípravků, dicamby, mcpa, herbicídneho

Text:

...po neutrailizácii MCPA, dicamby a fluorenolu sa jednotlivé roztoky dímetylamínových soli MCPA, dicavmby a flu orenolu miešajú vo vzájomných pomeroch.Zistili sme, že spôsob výroby kombinovaného herbicídííeho prípravku nia báze MCPA,fluorenolit a dicamby níožno» zjednodušiť nasledovne podľa predmetu vynáiezu, ktorého podstatou je, že do vodného roztoku dimetylamínovej soli z-metyl-i-chlórtenoxyoctovej kyseliny obsahujúcej voľný dimetylaimín sa...

Spôsob výroby selektívneho herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261687

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paško Štefan, Poór Robert, Mihály František, Gahér Stanislav

MPK: A01N 37/10

Značky: mcpa, selektívneho, spôsob, výroby, fluorenolu, báze, herbicídneho, přípravků, dicamby

Text:

...dicamby a fluorenolu miešajú vo vzájomných pomeroch.Zistili sme, že spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku na báze MCPA, fluorenolu a dicamby možno zjednodušiť nasledovne podla predmetu vynálezu, ktorého podstatou je, že do vodného roztoku dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenokynoctovej kyseliny obsahujúcej voľný wdimetylamín sa pridá 3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina a Q-hydroxytlunorenkarboxylová kyselina na obe...

Spôsob selektívneho vytvárania dekoru na tuhých osovo-symetrických výrobkoch laserom a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258703

Dátum: 16.09.1988

Autori: Drbohlav Jaroslav, Cvopa Rudolf, Urbánek Peter, Farkas Péter, Fašková Mária

MPK: C03C 23/00

Značky: vytvárania, tohto, zariadenie, tuhých, výrobkoch, dekoru, spôsob, selektívneho, osovo-symetrických, spôsobu, vykonávaniu, laserom

Text:

...koeficient absorpcie materiálu tejto vrstvičky na vlnovej dĺžke Nd YAG laseru je viac než 75 0/0. Laserový lúč privedieme identický V tolerancii maximálne i 10 mm s osou symetnie dutého výrobku. Lúč je spracovaný opticko-mechanickým spôsobom a. posobi. z vnútra dutélro výrobku na vonkajšiu vrstvu dutého výrobku, t. j. pôsobí napr najprv cez číre sklo na vrstvičku vonkajšiehoplášťaďazúry alebo listru alebo sklárskej farby alebo drahého kovu....

Sposob prípravy vysokoaktívného a selektívneho katalyzátora pre výrobu akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254217

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lojka Jaromír, Chripková Naděžda, Balák Jiří, Polievka Milan

MPK: B01J 25/04, B01J 23/94, B01J 23/72...

Značky: přípravy, katalyzátora, spôsob, vysokoaktívného, akrylamidu, selektívneho, výrobu

Text:

...aditíva D~Glukózy na množstvo zliatiny. Roztok sa dävkuje do re~ aktora počas 4 hodín v množstve 200 ml/h na 60 g katalyžátora, pričom je možné roztok stale vracať. V reaktore sa udržuje teplota 20 až 70 °C, s výhodou 50 až 85 °C, ako pri vlastnej aktivácii. Uvolnený vodík sa odvádza z reaktora odplynom. Uvedený spôsob reaktivácie je možné uplatnit v 5 až 10 cykloch. Reaktivovaný katalyzátor je opäť v-yso» ko aktívny a výťažky akrylamidu sa...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prípravku na báze 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237107

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šmída Tibor, Poór Robert, Lacko Juraj

MPK: A01N 25/30, A01N 43/70

Značky: herbicídneho, selektívneho, 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, přípravy, přípravků, spôsob, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa predmetu vynálezu sa pripravuje selektívny herbicídny prípravok na báze 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-tríazínu finalizáciou jemne zomletého technického 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, suchého dispergátora, pozostávajúceho z kaolínu a neionového tenzidu na báze zmesného kopolyméru propylénoxidu a etylénoxidu. Ďalej sa pridáva sulfitový výluh, kaolín a po premiešaní sa pridá zmáčadlo a zmes sa ďalej mieša,...

Sposob výroby stabilnej koncentrovanej emulzie selektívneho kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248054

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svitek Imrich, Nosko Vladimír, Poór Robert, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 25/04

Značky: koncentrovanej, přípravků, selektívneho, emulzie, spôsob, výroby, stabilnej, herbicídneho, kombinovaného

Text:

...a Z-chlör-ćgd-bis-etylamíno-triazínu je voliteľné.Zistili sme že záverečné mletie prípravku možno vynechať, ak všetky účinné látky atrazín, simazín sú pred finalizáciou požadovanej jemnostl, t. j. zbytok na site 125 je menší ako 0,1 °/0.je výhodné spojiť proces mletia s prida ním polysacharidu a uskutočniť ho po pridaní účinnej druhej látky. Tiež je výhodne pridat do roztoku soli 2-metyl-e-chlortenoxyoctovej kyseliny druhú účinnú...

Spôsob selektívneho rozkladu alkyl-terc-butyléteru alebo alkyl-terc-butyléterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230290

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jírů Pavel, Macho Vendelín, Vanko Anton, Kavala Miroslav, Nedomová Květa, Bolcha Ján, Wichterlová Blanka, Beran Stanislav

MPK: C07C 43/14

Značky: alkyl-terc-butyléteru, selektívneho, rozkladu, alkyl-terc-butyléterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívneho rozkladu alkyl-terc-butyléteru alebo alkyl-terc-butyléterov s alkylom o počte atómov uhlíka 1 až 4 na izobutén a prípadne alifatický alkohol C1 až C4 alebo zmes alkoholov pri teplote 90 až 300 °C a tlaku 0,05 až 1 MPa na zeolitickom katalyzátore, vyznačujúci sa tým, že ako kyslý zeolitický katalyzátor sa použije aspoň jeden zo skupiny zeolitov ako H-ZSM-5, H-ZSM-11, mordenit, klinoptilolit, faujasit, pričom prírodný zeolit...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222894

Dátum: 15.03.1986

Autori: Poór Robert, Lacko Juraj

Značky: prostriedku, spôsob, herbicídneho, přípravy, selektívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku na báze 1-fenyl-4amíno-5-chlór-6-pyridazónu, pričom sa vyznačuje tým, že do jemne zomletého 1- fenyl-4-amíno-5-chlór-6-pyridazónu obsahujúceho 1-fenyl-5-amíno-4-chlór-6-pyridazónu sa za miešania pridá SiO2, suchý dispergátor, sulfitový výluh, ďalej sa zmes uvedených látok mieša 5 až 60 minút a ďalej sa pridá vodný roztok sulfátov rozvetvených alkoholov a zmes sa homogenizuje za...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222635

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šmída Tibor, Lacko Juraj, Poór Robert, Kovačič Henrich, Svitek Imrich

Značky: herbicídneho, prostriedku, spôsob, selektívneho, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prípravku pozostávajúceho zo 60 až 70 % hmotnostných 1-fenyl-4-amino-5-chlór-6-pyridazónu a z 10 až 20 % hmotnostných 5-cyklohexyl-5,7-diaza-2,3,4,5,6,7-hexahydro-inden-4,6-dionu, pričom sa do jemne zomletých účinných látok pridáva 0,5 až 5 dielov suchého dispergátora, 0,3 až 4,0 dielov SiO2, 2 až 9 dielov sulfitového výluhu, 0,3 až 2,0 dielov roztoku sulfátu rozvetvených...

Spôsob selektívneho plazmochemického leptania vrstiev mikroelektronických materiálov deponovaných na oxide kremičitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225425

Dátum: 01.10.1984

Autor: Mikuš Oliver

Značky: kremičitom, materiálov, plazmochemického, vrstiev, spôsob, mikroelektronických, leptania, selektívneho, oxide, deponovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívneho plazmochemického leptania vrstiev mikroelektronických materiálov, deponovaných na oxide kremičitom, v plazmových zariadeniach s planárnou geometriou elektród, vyznačený tým, že na elektródu sa umiestnia podložky z elektroizolačného materiálu, na ktoré sa uložia leptané vzorky a do výbojovej komory sa vpúšťa freón s prímesou 3 až 50 objemových percent kyslíka tak, aby v ustálenom prietokovom režime bol celkový tlak plynu v...