Patenty so značkou «selektivity»

Spôsob zvýšenia selektivity katalytickej redukčnej alkylácie aromatických amínov alifatickými ketónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278068

Dátum: 14.10.1992

Autori: Volf Jiří, Doležel Pavel, Mlynár Jaromír, Grüner Alexander, Pašek Josef

MPK: C07C 209/26, C07C 211/48, B01J 23/72...

Značky: alifatickými, aromatických, katalytickej, ketónmi, alkylácie, selektivity, zvýšenia, amínov, redukčnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z východiskovej zmesi reagujúcich látok sa pred redukčnou alkyláciou, ktorá sa uskutočňuje v prítomnosti vhodného medeného a kyslého heterogénneho katalyzátora, separuje reakčná voda a potom sa táto reakčná zmes, vrátane použitého heterogénneho katalyzátora hydrogenuje. Pri hydrogenácii takto získanej reakčnej zmesi sa potlačuje paralelná hydrogenácia ketónu na zodpovedajúci alkohol.

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Mihočko Peter, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Ambrož František, Hronec Milan, Magur Ján, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, selektivity, cyklohexanol, cyklohexanón, cyklohexanu, zvýšenia, oxidácie

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rosenthal Jakub, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír, Círová Alena, Pavlas Pavel, Pašek Josef

MPK: C07C 85/24, C07C 87/36

Značky: způsob, hydrogenace, katalytické, procesu, selektivity, anilinu, zvýšení, cyklohexylamin

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bohus Péter, Halász Edit, Wohl László, Eifert Gyula, Küronya István, Stanek József

MPK: B01J 23/72, C07C 87/58

Značky: zvýšenia, meďnatochromitých, spôsob, katalyzátorov, selektivity, přípravu, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 235382

Dátum: 15.02.1987

Autori: Adam Valér, Hudák Michal, Rendko Tibor, Macho Vendelín, Patušová Elena, Papp Jozef

MPK: C07D 303/04, C07D 301/19

Značky: epoxidácie, zvýšenia, spôsob, diénov, selektivity, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5 na alkénoxidy. Epoxidácia sa uskutočňuje kuménhydroperoxidom pri 60 až 150 °C (90 až 110° Celsia) za katalytického účinku homogénneho epoxidačného katalyzátora (Mo-naftenát) pri molárnom pomere olefín/kuménhydroperoxid = 1 až 10, prípadne tiež za prítomnosti zásad. Pre dosiahnutie vysokej selektivity je rozhodujúca prítomnosť aspoň jedného cyklického alkoholu C5 až...

Způsob zvyšování selektivity měděných katalyzátorů používaných při reduktívní alkylaci aromatických aminů ketony

Načítavanie...

Číslo patentu: 235833

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pašek Josef, Jarkovský Lubor, Uhlár Ján

MPK: B01J 23/72, C07C 85/08

Značky: zvyšování, alkylaci, aromatických, reduktívní, ketony, katalyzátoru, selektivity, aminu, používaných, měděných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování selektivity měděných katalyzátorů aktivních pro hydrogenaci ketimínů při reduktivní alkylaci primárních aromatických aminů ketony v kapalné fázi při 130 až 220 °C a tlaku 2 až 10 MPa. Podstata vynálezu spočívá v tom, žese k reakční směsi přidá 0,3 až 2 % hmot. organické kyseliny s počtem atomů uhlíku 1 až 4, vztaženo na katalyzátor.