Patenty so značkou «sekvestračním»

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260597

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zelenka Pavel, Bartoníček Robert, Lukeš Ivan, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, sekvestračním, vodní, účinkem, systémy, směsný, kovů, oběhové, inhibitor, se, uzavřené

Text:

...iontú ve formě solí kyseliny kremičité s alkalíckým kovem, například metakłemičitanu sodneho, a od 0,1 do 15 9 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové, například sodné soli kyseliny nitrilotri-methy 1 foefonové. Hodnota pH roztoku inhibitoru se má pohybovat v rozmezí pH 9 až 12.Směsný inhibitor podla vyndlesu má vysokou účinnost, zejména ve vodách s nízkým obsahom solí anebo se sníženým, ale určitým obsahem vápenatých a hořečnatých solí....

Směsný inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259097

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bartoníček Robert, Němcová Jitka, Lukeš Ivan, Zelenka Pavel

MPK: C23F 11/167, C23F 11/173

Značky: směsný, účinkem, koroze, sekvestračním, dispergačním, inhibitor

Text:

...kovy, například její sodné soli, od 1 do 96 hmot. kysolíny fosforečná n/nebo jejích nlkalických solí, například dihydrogeąfosforečnanu sodného a od 0,1 do 3 hmot. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 300 až 600.Směsný inhibitor koroze se sekvestrnčním a dispergačním účinkom podle vynálezu má vyšší účinek než známé inhibitory, jak dokládají výsledky làborntorníchíi prgvozních zkouäek, uvedené u příkladů konkrétního provedení...

Antikorozní prostředek s dispergačně sekvestračním účinkem pro měď a její slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233153

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bartoníček Robert, Panáček František, Šveřepa Otakar, Kulhavý Teofil, Paulovič Milan, Němcová Jitka, Novotný Miloslav, Vošta Jan, Sládečková Alena, Lohniský Jaroslav

MPK: C23F 11/00

Značky: dispergačně, slitiny, meď, její, sekvestračním, prostředek, antikorozní, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek s inhibičním účinkem vůči korozi mědi a jejích slitin ve vodách o pH 6 až 8, který současně omezuje tvorbu úsad nerozpustných částic a jejich vylučování. Je tvořen reakčním produktem 2-merkaptobenzothiazolu a tenzidů, jejichž aktivní složkou je fosfátovaný oxietylovaný alifatický aminoalkohol. Dávkuje se přímo do chladicích okruhů s vodou jako chladicím mediem.

Inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233152

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sládečková Alena, Novotný Miloslav, Panáček František, Němcová Jitka, Šveřepa Otakar, Lohniský Jaroslav, Paulovič Milan, Bartoníček Robert, Kulhavý Teofil, Vošta Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, účinkem, sekvestračním, dispergačním, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení inhibitoru koroze pro vodná chladicí media v ocelových příp. měděných a mosazných systémech. Inhibitor obsahuje od 20 do 60 % hmot. kyseliny fosforečné a/nebo jejich solí s alkalickými kovy příp. dusíkatými bázemi, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikyselin C3-C8 a/nebo jejich alkalických solí a od 30 d 75 % hmot. povrchově aktivních látek.

Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231112

Dátum: 01.06.1986

Autori: Paulovič Milan, Malý Klement, Kulhavý Teofil, Šebo Tomáš, Němcová Jitka, Špacír Josef, Kočica Josef, Bartoníček Robert, Novák Ladislav, Panáček František, Vošta Jan, Sládečková Alena

MPK: C23F 11/10

Značky: účinkem, prostředek, sekvestračním, inhibičním, dispergačním, korozně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší protikorozní ochranu ocelových teplosměnných systémů s vodným chladicím médiem. Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem pro vodná teplosměnná prostředí podle vynálezu obsahuje od 50 do 90 hmot.% kopolymeru alkylenoxidů s 2 až 3 atomy uhlíku v řetězci, o molekulové hmotnosti 250 až 3 000, například etylenoxidu s propylenoxidem, od 5 do 30 hmot.% sloučeniny...

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, mědi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226394

Dátum: 01.11.1985

Autori: Šveřepa Otakar, Vošta Jan, Paulovič Milan, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří, Kleprlík Zdeněk, Panáček František, Novotný Miloslav, Mencl František, Sládečková Alena, Kulhavý Teofil, Němcová Jitka, Novák Ladislav, Bartoníček Robert

Značky: zejména, slitin, koroze, dispergačním, kovů, oceli, sekvestračním, mědi, inhibitor, jejich, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, médi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem vyznačující se tím, že obsahuje od 3 do 25 hmot. % soli merkaptobenzthiazolu s alkanolaminy se 2 až 8 uhlíky v alkylu, popřípadě s alkalickými kovy, například merkaptobenzthiazolátu trietanolaminu nebo merkaptobenzthiazolátu sodného, od 10 do 30 hmot. % soli kyseliny fosforečné s alkanolaminy s 1 až 8 uhlíky v alkylu, například fosforečnanu...

Prostředek s dispergačně sekvestračním a inhibičně korozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227447

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jizba Josef, Vošta Jan, Paulovič Milan, Lohniský Jaroslav, Novák Ladislav, Šveřepa Otakar, Kulhavý Teofil, Novotný Miloslav, Sládečková Alena, Svoboda Miroslav, Němcová Jitka, Bartoníček Robert, Panáček František

Značky: sekvestračním, dispergačně, inhibičně, korozním, účinkem, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek s dispergačné sekvestračním a inhibičně korozním účinkem, vyznačující se tím, že obsahuje od 20 do 50 hmot, % kyseliny fosforečné, popřípadě jejích solí s alkalickými kovy, například dinatriumhydrogenfosforečnanu, od 20 do 50 hmot.% organických hydroxikyselin C3 - C8, popřípadě jejich solí s alkalickými kovy, například kyseliny citrónové nebo citranu sodného, od 5 do 30 hmot. % alkanolamidů karboxilových kyselin C6 - C24, například...