Patenty so značkou «sekvenčního»

Zapojení měřicího sekvenčního detektoru diferenciální fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263782

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stárek Jaroslav

MPK: H04N 17/02

Značky: měřicího, zapojení, sekvenčního, detektoru, diferenciální, fáze

Text:

...výstup je připojen na vstup druhého odřezávače, jeho výstup je přípojen na nulovací vstup detekčního klopnéhoobvodu typu R - S. přičenł dále neinvertovaný výstup třetího symetriànčního obvodu je připojen na začátek druhého vinutí třetího oddělovscího transformitoru, přičemž konec prvního vinutí třetího oddčldvacího transformłtoru je připojen na neinvertující vstup třetího komparitoru,a na konec druhého vinutí třetího oddělovacího...

Řízený registr jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247214

Dátum: 01.08.1988

Autor: Tichý Josef

MPK: G06F 9/22

Značky: základního, jednovstupého, sekvenčního, registr, mikroprocesoru, řízený

Text:

...sekvenčního základního mikroprocesoru.Výhodou tohoto řízeného registru podle vynálezu je zjednodušení oproti známým řízeným registrům, neboř nevyžaduje přímýi negovaný výstup každého pamětového prvku vstupního registru.Na přípojeném výkresu je uvedeno schěna řízeného registru podle vynálezu. Datový výstup každého pamětového prvku Ž vstupního registru 2 je spojen s prvním vstupem pořadím si odpovídajícího obvodu řízení gg bloku...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246131

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vintner František

MPK: G06F 9/22

Značky: aritmetická, základního, jednovstupého, registrem, mikroprocesoru, vnitřní, jednotka, řízeným, sekvenčního

Text:

...jj, datový výstup každćho pamětovóho prvku 8 § posuvnáho registru |L s sritmetickým posuvem je spojen s pořadím si odpovídajícím akumulsčním datovým vstupom kombinační sečítsčky 12, psřímá datové vstupy kombineční sečítačląy já tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní ax-itmetickl jednotky jsdnovstupáho sekvenčního základním mikroprocesor-u l s řízeným region-em, datové výstupy pamäťových prvků 8 ô posuvného registru 11 s aritmetickým posuvem...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246130

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koláo Jan

MPK: G06F 9/22

Značky: registrem, mikroprocesoru, řízeným, jednotka, vnitřní, sekvenčního, základního, aritmetická, jednovstupého

Text:

...odpovídsjícím dstovým výstupom kombinační ssčítsčky m, datový výstup každého pamětového prvku E posuvnáho registru 11 s aritmetiokým posuvem je spojen s pořadí si odpovídající akumulační dstovým vstupom kombinační ssčítačky m, přímá datové vstupy kombinační sačítačky ü tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní aritmetické jednotky jednovstupáho sskvenčního základního mikroprocesoru L 1s říseným registr-em, datové výstupy kombinační sečítačky g...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246129

Dátum: 15.09.1987

Autor: Idduch Ivan

MPK: G06F 9/22

Značky: řízeným, mikroprocesoru, základního, jednovstupého, registrem, sekvenčního, aritmetická, vnitřní, jednotka

Text:

...dstovým vstupom kombinační sečítaćky E, přímé datové vstupy kombinační sečítačky já tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní aritmetické jednotky jednovstupćho sekvenčního základního mikroprocesor-u 13 řízeným registr-em, datové výstupy kombinsční sečítačky lg tvoří odpovídající datové výstupy vnitřní sritmetioká jednotky jednovstupého sekvenčního záklsdního mikroprocesoru 1,1 s řízeným registrem, a datové výstupy pamětových prvků § 8...