Patenty so značkou «sekundárním»

Jednofázový prstencový transformátor s rotačním sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 266204

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ogaňan Usik, Čitečan Vigen, Arutjuňan Vladimir, Děmitrčan Galik

MPK: H01F 31/00

Značky: sekundárním, prstencový, vinutím, rotačním, jednofázový, transformátor

Text:

...ycrauonneau B coorsercrnymmeKanLueBme Kauanm (nasu) crawopa u p 0 Topa. Haxerm craropa 1 B pauanbnom Hanpannennu samnxcnpóaanm Ha.Kopnyce 5 H MOFYT ÓHTB ononnHTenbHo apuuposanm pasnnqumu cnocoöaun HaKeTu p 0 T 0 pa 2 B pananbuou Hanpasnennn sawnxcnposanm na cwynuąe 6, Haca~ keunoü Ha áan 7,.n Taxme MOPYT őHTb nononnnwenhno apMupoBaHu.HononuuTenLAHMM Marunronpoaonou craŕopa HBHHETCH Bmcwynamman qàcTb,pacnonomeHHaz nan Marnnwonpoaoom poropa...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stuchlik Peter, Dittrich Josef

MPK: H01F 31/00, H01F 17/02

Značky: plošný, vysokofrekvenční, odděleným, hermetický, ohrev, výstupní, transformátor, vinutím, sekundárním

Text:

...vinutí vysokofrekvenčního výstupního transformátoru do pracovní komory zonální tavicí aparatury a přímým připojením induktoru ke koncům sekundárního vinutí se maximálně zkrátí délka přenosovê drahy proudu. Tím dochází k zmenšení ztrát výkonu. Nahrazením izolační průchodky izolační distanční deskou se značně zjednodušuje celková konstrukceN a zmenšuje se výrobní náročnost induktoro vého obvodu zonální tavicí aparatury. 0 dstraněním sériové...

Zapojení výstupu impulsního zdroje s děleným sekundárním vinutím transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243820

Dátum: 15.06.1987

Autori: Berka Pavel, Kupf Lubomír, Jíšová Václava, Münz Vladimír

MPK: G05F 1/10

Značky: vinutím, zapojení, sekundárním, transformátoru, impulsního, zdroje, děleným, výstupu

Text:

...závadu.Příklad konkrétního zapojení výstupu impulsního zdroje s däleným sekundárním vinutím transformátoru podle vynálezu je znázornän na připojenäm výkrese.První vývod první poloviny l sekundárníłmo vinutí transformátoru 1 je spojen s anodou první usměrňovací diody 3. Její katoda je apojena a katodou první rekuperační diody á a s jedním vývodem vynlazovací tlumivky 7.wDruhý vývod vyhlazovací tlumivky 1 je spojen s prvním pőlem kondensätoru g...

Tryska se středovým sekundárním přívodem, zejména prohozní tryka pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224876

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: stavy, tkalcovské, středovým, zejména, prohozní, přívodem, bezčlunkové, tryka, tryska, sekundárním

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska se středovým sekundárním přívodem, zejména prohozní tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, sestavená z nejméně dvou vzájemně vůči sobě centrovaných součástí, prvé součásti a druhé součásti, mezi nimiž je vytvořena rozváděcí komůrka periferního primárního přívodu připojená na napájecí zdroj pracovní tekutiny a spojovací dutinou spojená s primárním ústím, u níž do této spojovací dutiny zasahují centrážní přepážky určené k zajištěni...