Patenty so značkou «sekce»

Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270677

Dátum: 12.07.1990

Autori: Staněk Milan, Peřina Petr, Váňa Petr

MPK: C23G 3/00

Značky: roztaveného, zásobník, hydroxidů, vertikálně, uspořádaně, nejméně, jedné, sestavený, ocelový, alkalického, lázně, sekce

Text:

...otvory lg pro topné tyče ll a kontrolní otvor gg pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení.Svařenci jednotlivých sekcí Á nebo 1 nich sestavený ocelový zásobník l je povrchově zaizolován izolační vrstvou li. Ochranný kryt má izolační vložku li.Ocelový zásobník pro 1,5 n 3 tsveníny je sloąen z jedné sekce, kterou tvoří svařenec dvou článků trubek, vzájemmě hydyalicky spojených. Články trubek jsou na vnější straně spojeny...

Sekce porubní mechanizované výztuže pro stěnové dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270433

Dátum: 13.06.1990

Autor: Maykemper Alfred

MPK: E21D 23/00

Značky: stěnové, výztuže, mechanizované, porubní, sekce, dobývání

Text:

...přlpojon ko opojovocímu kíoubu štítu n tohto. Závdlový ätít u pohybuje vzhledem k upnute etojce o etropnlcl podpírąjící etrop o délku kro ku přeeouvacího válce ve emčru k porubní etönö. přičemž epojovecí kloub štítu a táhln je bud voden v kulleovem vedení etropnlce nebo aevłiíen na páce. přlpojenő ke etropnlcí. Spojovací kloub štítu o ramene. přlvrácený k łzákladkovó etranč. ee pohybuje bčhem přceouvocího pohybu přlbllžně v konetentní výše....

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270023

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Bakončík Vladislav, Řehulek Ladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: výztuže, poloh, snímání, sekce, koncových, zařízení, přesouvacího, mechanizované

Text:

...rovinou B-B. Obr. 2 a 3 jsou provsdeny v jiném měřítku než obr. l.Zařízení pro snímaní koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizovená výztu že ja tvořeno tyčí l, ktsri je spojená s píetnioí gg například čepsm. Tyč l je uloženáva vedení 2 v prostoru pod přeaouvaoím válcem g. Kolem tyče L je uapořídana delené objímka gł. ktere je součástí vedení 1. Do objímky 1 jsou vložený alespoň dva snímača łll. głg, například jazýčkove kontakty....

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269472

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bakončík Vladislav, Malchárek Josef, Krulík Jiří, Hrubý Jaroslav

MPK: E21D 23/26

Značky: mechanizované, zařízení, poloh, snímání, sekce, koncových, přesouvacího, výztuže

Text:

...poloh přeeouvacího zařízení eakce aechanizovaně výz tuže je tvořeno tyčí 3 levou a tyčí 3 pravou, ktoré jsou epejeny e píetnící šg přeaouvacího válce 3, například čepea, a jeou eoučaetí přeaouvacího zařízení eakce. Tyč 1 leváje ulozene v trubce il e tyč g pravá v truboe 53 vedení 5, uaíetčnea v prostoru pod přesouvecíe vólcen Q. V trubce gł, popřipedč i v trubce 55 jaou provedeny otvory pro vložení pouzdra §, v něaž je upevnčna alespoň...

Ovládací obvod přesouvaího válce sekce mechanizované výztuže a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266771

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dzierža Emil, Bakončík Vladislav, Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/18

Značky: výztuže, přesouvaího, válce, ovládací, sekce, dopravníku, mechanizované, obvod

Text:

...g a druhého ovládacího modulugg. První elektrohydraulický rozvéděč ll, ovládaný eloktromagnetem nebo z-učně, je spojens ovlědacím prvkom prvního ovládacího modulu 1 g, ktorý je připojen k pístnicovému prostoru l přesouvscího válce z. Druhy elektrohydraulický rozvaděč g, ovládaný elektromagnetom nebo ručne, je spojen a řízeným zpětným vontilem i, ovládaným zvýšením tlaku. Ovlâ- . dací prvok řízenćho zpětného ventilu i je epojon s...

Sekce dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265036

Dátum: 12.09.1989

Autori: Merta Jaroslav, Patík Zdeněk

MPK: B65G 13/12

Značky: dopravníku, sekce

Text:

...na sobě navrw šenýcñ pracovních předmětů, jimiž jsou zde kola pro železniční doprav~ ní präätřadky, ktoré ~ ještàjbuz nákoiků » 3 aou postupně odehiráuy cha padly mnnipulátaru, na obr. 2 je znázorněna situace,.kdy je ze sekce dopràvníkm odebírán nejnpodnějši pracovni předmćt,a na obr. 3 situace po přovzüài taketo nejspodnějšihu pracovního předmětu manipuláçurümeŠůküä dmyravníku ohaahuje évě pastranni pšapxavní válačkavú dyám by 1, namänú ràmem...

Sklopná sedadlová sekce výsuvné tribuny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262976

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pečený Otakar, Šoch Jiří

MPK: A47C 1/12

Značky: sekce, sklopná, sedadlová, tribuny, výsuvné

Text:

...nepotřebuje žádné mechanizační prostředky, jako jsou například vysokozdvižné vozíky a tahače a rovněž nepotřebuje žádné skladovací prostory nebotvyužívá jinak nevyužitelný minimální prostor pod ochozem. 262 975 mezi jednotlivými stupni výsuvné tribuny. K jeho obsluze, která vylučuje možnost úrazu, plně postačuje jeden pracovník, nebotje ovládáno elektricky z řídíoího panelu,přičemž manipuleoe s tímto zařízením trvá několik...

Zařízení k hydraulickélmu řízení sekce posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247163

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paoízek Bedoich, Liberec Stark Josef, Thelen Vladimír

MPK: E21D 23/16

Značky: důlní, posuvné, zařízení, hydraulickélmu, výztuže, sekce, řízení

Text:

...vysouvat.Zařízení podle vynálezu řídí samočinně souběh předsouvacího ústrojí s délkou vysunutí tlačněho válce, a to jak ve směru vysouvání při posuvu dopravníku, tak i ve směru zasouváni sekce výztuže, takže se vyloučí chyby obsluhy.Přesná reakce zařízení zajišřuje, že při posouvání výztuže je předsunutá stropnice přitisknuta na strop přítlakem. Když vysunutá stropnice narazí na překážku, zastaví se a souběhový válec dále se...

Zapojení měřicího okruhu turbokompresoru a kalibrační sekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255676

Dátum: 15.03.1988

Autori: Goldšmíd Ivan, Misárek Dušan, Anděra Vratislav, Nožička Jiří, Legnerová Hana, Vočadlo Jan

MPK: F04D 29/00, G01K 15/00

Značky: měřicího, okruhu, kalibrační, sekce, turbokompresoru, zapojení

Text:

...je tvořeno uzavřeným měřicím okruhem l, na nějž je ve třech místech paralelně připojena kalibrační sekce 1. Výtlačné hrdlo Ä měřeného turbokompresoru A je výtlačným potrubím § napojeno na měřicí trat Ě s měřicím orgánem 1. Na výstupní potrubí g měřicí tratě Q je napojen vodou chlazený chladič g pracovního média, V jehož vodním okruhu je zabudován první regulační orgán lg. Chladič Q je propojen spojovacím potrubím łl s hlavní...

Způsob montáže elektromotoru v hale sekce elektromotoru s kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254810

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Flieger Jiří, Benda Břetislav

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: sekce, montáže, elektromotorů, způsob, kompresorem

Text:

...šrouby a po konečné zálivce betonem se demontuji boční pojízdné jednotky a hydraulické zdvihací jednotky.Hlavní výhody způsobu montáže podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne nejen výrazného zkrácení a přesnosti montáže, ale při demontážích rotoru není zapotřebí uvolňovat skŕíň statoru, což přináší nejen časové úspory ale umožňuje to i méně kvalifikovaným pracovníkům tyto náročné práce provést v patřičné kvalitě. Tato skutečnost s...

Sekce elektromotoru s kompresorem pro přepravu plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254809

Dátum: 15.02.1988

Autori: Maloušek Antonín, Ruml Jan, Flieger Jiří, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: kompresorem, plynů, sekce, prepravu, plynovodu, elektromotorů

Text:

...vynálezu je možné realizovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním nosných stěn, ale není také zapotřebí dvou jeŕábů a je dosaženo bez zvláštních opatření vysoké přesností a rychlosti montáže, případně demontáže, což je v daných případech zvláště žádoucí.Vynález je v dalším podrohněji vysvětlen na pŕíkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Obr. 1 představuje...

Sekce stroje na výrobu obalového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244499

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šimko Tomotej

MPK: C03B 9/00

Značky: sekce, stroje, výrobu, obalového

Text:

...lisofoukacími zpusoby.vynález a jeho účinky jsou blíłe popsdny v popisu příkladu jeho provedení podle přilolendho výkresu, kde obr. 1, znázorňuje v ndrysu v čdstečnőm řezu sekci stroje na výrobu.obaloveho skla podla vyndlesu a obr. 2 zndzerňuje v řezu detail posuvné desky s formami u sekce stroje na výrobu obalovdho skla podle vyndlezu.Sekce stroja na výrobu obslovdhb skla je tvořeno rdmem ,u opatrenia první ~ konečnou formou 5 druhou...

Stavebnicové dopravní sekce mezioperačního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239677

Dátum: 13.03.1987

Autor: Torenbeek Reinder

MPK: B65G 13/04

Značky: dopravníku, mezioperačního, sekce, stavebnicové, dopravní

Text:

...spodnímu rámu J, (obr. 11 prostřednictvím šesti stojek §. V hornín rámu í(obr. 3) je vytvořena homí dráha L 1, která je stejná jako spodní dráha L 2.Na horním rámu i jsou shore umístěny výsuvná hydraulicky ovládané zaráäky Q (obr. I) a snímače LL polohy palet 32, se stavitelné posuvnymi prizmaty 31, do kterýchjsou vkládány hřídelová součástí 5,. Na krátkych hřídelích a (obr. 3) jsou uloženy kluzně v porovitych pouzdrech kladky 3 (obr. 2)....

Lanový kladkový závěs trubkové sekce tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232657

Dátum: 15.12.1986

Autori: Brabínek Pavel, Studený Miloslav, Bednář Jaroslav

MPK: F16L 3/22

Značky: závěs, sekce, zařízení, tepelných, lanový, trubkové, kladkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zavěšení trubkové sekce tepelných zařízení u sekcí podepřených, anebo se závěsem nezávislým na zavěšení podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že horní kladky (1) upevněné vidlicemi a táhly k nosné konstrukci (4) a dolní kladky (2) upevněné táhly na trubkách (6) trubkové sekce (8) jsou ve svých drážkách střídavě propojeny lanem (5). Vynález lze využít u všech tepelných zařízení, kde je trubková sekce umístěná ve...

Krabice sekce parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236565

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nekvapil Pavel, Zámečníková Helena, Sýkora Josef, Varvařovská Jarmila, Hloušek Vladimír

MPK: G21D 5/12, F28D 3/00

Značky: parního, sekce, krabice, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

U provedena je ve spodní části krabice na otočném čepu umístěna spodní klapka pro tlakové odlehčena vnitřního prostoru a současně pro přívod vzduchu a v horní části krabice je potom na otočném čepu umístěna výstupní klapka pro tlakové odlehčení vnitřního prostoru a také současně pro odvod vzduchu, přičemž ovládání vstupní i výstupní klapky je vzájemně spřaženo příslušným ovládacím mechanismem. Vynálezu je možno využít především v jaderných...

Sekce závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234094

Dátum: 01.10.1986

Autori: Šefl Zdeněk, Štos Libor

MPK: E21F 13/02

Značky: sekce, závesné, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti dopravy materiálu a osob na závěsných drahách. Týká se sekcí závěsné dráhy, určených zejména pro použití v hlubinných dolech se zavěšováním mimo spoje sekcí. Podstata spočívá v tom, že na jednom z konců je na horní části těleso sekce opatřeno přídavnou lištou omezené délky, na níž je uložen jednoduchý závěs se závěsným prvkem. Vynálezu lze s výhodou použít ve všech oblastech průmyslu, kde se používá závěsných dráh.

Sekce vetknutých nitěnek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228234

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horňák Bohuslav, Brandstätter Miroslav

Značky: nitěnek, sekce, vetknutých

Zhrnutie / Anotácia:

Sekce vetknutých nitěnek zejména víceprošlupního tkacího stroje, jejímž účelem je zajistit rozebíratelné uložení nitěnek na držáku při zajištění jejich kolmosti ke tkací rovině s umožněním automatického navádění osnovních nití do vodicích oček. Tohoto účelu je dosaženo tím, že držák nitěnek je alespoň na jedné straně opatřen vertikálními drážkami pro variabilní uložení nitěnek zajištěných v drážkách držáku pojistným elementem.

Montážní sekce ochranného pouzdra komínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224707

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tomáš Jiří

Značky: montážní, ochranného, sekce, pouzdra, komínů

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní sekce ochranného pouzdra komínu, vyznačující se tím, že je vyzděna z tvarovek tvořících vrstvy (l, 4), z nichž spodní vrstva (l), která je užší nejméně o dvě tloušťky spodního opásání, má spodní opásání (2), a nahoře nad dalšími vrstvami (3) je horní vrstva (4), opatřené horním opásáním (5) s oky (8), kterými jsou provlečeny výztuhy (6), dole upevněné na spodním opásání (2) a nahoře zakončené oblouky (9).

Sekce konfuzoru pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221740

Dátum: 15.05.1985

Autori: Vašíček Vladimír, Polášek Jiří

Značky: tkacího, sekce, stroje, konfuzoru, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit rozebiratelnost sekcí konfuzoru na jednotlivé lamely (1), a tím dosáhnout jednoduché a rychlé opravy a úpravy sekcí konfuzoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že úložná část (3) každé lamely (1) je opatřena dvěma otvory (4, 5) pro dvojici souosých trnů (6) uložených svornými elementy. Vnější obrys úložné části (3) je souhlasný s obrysem žlábku bidla.

Těsnění sekce cyklónové odlučovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 214429

Dátum: 01.07.1984

Autori: Švidrnoch Ladislav, Šotkovský Emil

Značky: těsnění, stanice, cyklónové, odlučovací, sekce

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je těsnění sekce cyklónové odlučovací stanice a jeho účelem je vyřešení bezšroubového spojení a utěsnění sacích a výfukových potrubí a současně utěsnění a uložení jednotlivých sekcí s možností jejich jednoduché výměny. Uvedeného účelu se dosáhne nasazením dutého obvodového rámu, z vnitřní strany otevřeného na svislé příruby konce sekce a přilehlého potrubí. Dolní základna sekce je po celém svém obvodě opatřena břitem, kterým...

Míchací sekce vícechodých šneků pro zpracování termoplastických hmot a kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223780

Dátum: 01.07.1984

Autor: Čelák František

Značky: termoplastických, směsi, kaučukových, vícechodých, zpracování, sekce, šneku, míchací

Zhrnutie / Anotácia:

Míchací sekce vícechodých šneků pro zpracování termoplastických hmot a kaučukových směsí, vyznačující se tím, že prameny jednotlivých chodů (7, 8) jsou po obvodě šneku (1) sníženy proti sobě tak, že jejich obalové plochy (9, 10) jsou vytvořeny podle os (5, 3), excentrických a po obvodě rovnoměrně rozdělených k ose rotace šneku (6).

Tiskací sekce ofsetového svitkového rotačního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218898

Dátum: 01.07.1984

Autor: Feustel Harald

Značky: rotačního, svitkového, ofsetového, stroje, sekce, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskacích sekcí ofsetových svitkových rotačních strojů s třemi tiskacimi mechanismy. Jeho cílem je vytvoření racionálně vyrobitelných a mnohostranně upotřebitelných tiskacích sekcí. Úkol vynálezu spočívá v tom, aby u tiskacích sekcí ofsetových svitkových rotačních strojů sestávajících ze tří tiskacích mechanismů, sestávajících každý z formového válce a přenosového válce, jejichž přenosové válce jsou umístěny v excentrových...

Ofsetové tiskací sekce pro tisk s pryžových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218880

Dátum: 01.07.1984

Autor: Feustel Harald

Značky: sekce, forem, tiskací, pryžových, ofsetové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ofsetových tiskacích sekcí pro tisk s pryžových forem se čtyřmi tiskacími mechanismy, jejichž přenosové mechanismy jsou pro zapojení a vypojení tlaku ulomeny v excentrových pouzdrech. Cílem vynálezu je racionální výroba tiskacích sekcí. Tiskací sekce mají být dále vyráběny s většími možnostmi použití. Úkol vynálezu spočívá v tom, aby tytéž boční stěny mohly být použity pro vertikální i horizontální pohyb papírových pásů. V daném...

Vnější plášť teplosměnné sekce pracovního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 223515

Dátum: 01.05.1984

Autor: Valečko Jaromír

Značky: plášť, válce, pracovního, teplosměnné, vnější, sekce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění vyšší účinnosti temperace válce, možnosti jednoduché pravidelné údržby, čištění teplosměnných sekcí pracovního válce, bez větších časových, fyzických nároků, bez požadavků na přípravky, celkovou demontáž válce a pod. Praktickým důsledkem je vyšší užitá hodnota zařízení, snížení pracovních nákladů, zvýšení účinnosti tepelného režimu zařízení, kvality výrobků. Tohoto účelu je dosaženo řešením pracovního válce s...

Tiskací sekce ofsetových svitkových rotačních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218900

Dátum: 09.04.1984

Autor: Feustel Harald

Značky: rotačních, sekce, ofsetových, strojů, svitkových, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskacích sekcí ofsetových svitkových rotačních strojů se čtyřmi tiskacími mechanismy pro tisk s pryžových forem a satelitní tisk. Cílem vynálezu je racionální výroba hotových a mnohostranně použitelných tiskacích sekcí. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření svitkových ofsetových rotačních sekcí, které jsou vybaveny jedním satelitním válcem a čtyřmi tiskacími mechanismy, které se zase skládají z formového válce a přenosového válce,...

Tiskací sekce ofsetového svitkového rotačního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218899

Dátum: 09.04.1984

Autor: Feustel Harald

Značky: stroje, ofsetového, tiskací, svitkového, sekce, rotačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskacích sekcí ofsetových svitkových rotačních strojů se třemi tiskacími mechanismy pro planetový tisk a také pro tisk s pryžových forem a tisk na principu tříválcové soustavy. Jeho cílem je racionální výroba a mnohostranné použití tiskacích sekcí. Úkol vynálezu spočívá v tom, aby se v podobných tiskacích sekcí umožnil při zachování stejného provedení stěn planetový tisk, tisk na principu tříválcové soustavy a tisk s pryžových...