Patenty so značkou «segmenty»

Dopravný prostriedok pre listy rotora veternej elektrárne a/alebo segmenty veže a transportný stojan pre dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16290

Dátum: 05.04.2011

Autori: Lülker Frank, Ressel Dirk, Janke Mirko

MPK: B60P 3/40, F03D 1/00

Značky: transportný, rotora, veže, dopravný, elektrárne, segmenty, lišty, veternej, stojan, prostriedok

Text:

...v podstate nula. V druhom prevádzkovom stave je prvé otáčavé ložisko nastavené tak, aby druhý koniec prvého úseku ukazoval dolu, a druhé otáčavé ložisko je nastavené tak, aby jeho druhý koniec ukazovaldolu. V takom úseku je medzi prvou rovinou otáčania arovinou adaptéra na list plánovanýuhol. Tým medzi listom rotora a transportným stojanom existuje tiež uhol, ktorý je väčší než0013 Vynález sa týka taktiež nenárokovaného dopravného...

Ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12917

Dátum: 04.02.2004

Autor: Murín Peter

MPK: F16H 35/02

Značky: převodovým, ozubené, premenlivým, segmenty, pomerom

Text:

...ozubenéhosegmentu je zhodný s počtom hnaných zubov hnaného excentrického ozubenéhoĎalej je výhodné, že os otáčania hnacieho hriadeľa je posunutá mimo stredovej osi hnacieho excentrického ozubeného segmentu a os otáčania hnaného hriadeľa je posunutá mimo stredovej osi hnaného excentrického ozubenéhoPrehľad obrázkov na výkresochvynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kde na obr. č.1 sú schematicky zobrazené ozubené segmenty s...

Ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3540

Dátum: 01.07.2003

Autor: Murín Peter

MPK: F16H 3/02, F16H 1/04, F16H 3/087...

Značky: převodovým, premenlivým, segmenty, ozubené, pomerom

Text:

...riešenie bude bližšie vysvetlene pomocou výkresov, kde na obr. č. l sú schematicky zobrazené ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom na obr. č. 2 je priestorové vyobrazenie ozubených segmentov s premenlivým prevodovým pomerom a na obr. č. 3 je schematicky zobrazený priklad záberu ozubených segmentov s parametrami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie podľa obr. č. l, je tvorené hnacím hriadeľom 11 na ktorom...

Tesniaci profil pre tunelové segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 447

Dátum: 26.09.2002

Autor: Grabe Werner

MPK: E21D 11/38

Značky: profil, segmenty, tunelové, tesniaci

Text:

...manžety môžu veľmi dobre prispôsobiť nerovnostiam betónovej plochy.Vytvarovaním podľa vynálezu, ktoré obsahuje vnútomé rebrá V štruktúre tvaru Y, je možné odvedenie vratných síl do stredu drážky. Vo výhodnejšom uskutočnení vynálezu je pritom plánované, že po šírke tesniaceho profilu sú rozdelené minimálne dva rady kanálov.Výhodne je ďalej to, keď základná strana tesniaceho profilu je vytvorená ako uzatvorená tuhá plocha, to znamená bez...

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264538

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vaněk Jan, Šimek Jiří, Schustr Pavel

MPK: F16C 17/02

Značky: ložisko, naklápěcími, segmenty, kluzné, radiální

Text:

...sil, které vyvolávají kmitání segmentů kolem bodu podepření. Na účinnosttohoto systému má značný vliv rovněž úhlovâ poloha otvorů vzhledem k bodu podepření v obvodovém směru a vzdálenost otvorů od okrajů segmentu. Tyto souřadnice určují výši tlakové hladiny v ložiskovêm filmu, která je funkcí provozních a konstrukčních parametrů ložiska.Použití přídavného tlumení na vnějším válcovém povrchu segmentu může zajistit utlume CS 264538 B 3...

Variabilní zařízení pro manipulaci s mostními segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261163

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lukeš Jaroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: variabilní, zařízení, manipulaci, segmenty, mostními

Text:

...sestavené jako manipulační portálový jeřáb je složeno ze čtyř podvozkú g, z nichž vždy na dvou soueedních spočívá úložný prah Q, spojený při každém konci s patní částí podpory. Každá patní část podpory je opatřena ozubem, na nějž je připevněna zalomená část 3 podpory. spojená nahoře s nástavcem lg pro uložení vodorovného nosníku, aestávajícího z podporoveho dílu 1 opatřeného dole podporovým výčnělkem a na obou koncích ozubem. K jednomu z...

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255744

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vaněk Jan, Šimek Jiří, Schustr Pavel

MPK: F16C 17/02

Značky: ložisko, naklápěcími, radiální, segmenty, kluzné

Text:

...vnitřní čelní plochou do vnější mezery může být vložen poddajný element.Axiálním vedením segmentů se zabráni jejich příčení a usnadní se rozběhy rotoru. Obvykle postačí axiální vedení segmentů na jedné straně ložiska, ale v případě, že se poloha osy rotace mění, lze použít vedení na obou stranách ložiska. Segmenty mohou na vedení dosedat celou čelní plochou nebo jen její částí. Vedení přispívá rovněž k tlumení nežádoucích vibrací segmentů,...

Kluzně radiální ložisko s naklápěcímí segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244029

Dátum: 16.11.1987

Autori: Škubna Jan, Frühauf Petr

MPK: F16C 17/02, F16C 25/02

Značky: kluzné, ložisko, radiální, segmenty, naklápěcími

Text:

...stnvěcího šroubu, který je svým závitovým koncem uloäen ve stavěcím dorazu.Stevěcí doraz je uohycen vložiskovém tělese. Mezi stevěoí doraz a pouzdro je souose upreven pružný element. Stoupání závitů stavěcího šroubu a závitu etovłciho doruu u liii o 0,05 až 0,3 mm.Nezávislým netáčením stevěcího dorazu a stavěciho šroubu se ne principu diferenciálního ěroubu nastaví základní ložisková vüle, přičemž při vhodné volbl otoupdní obou súvitů není...

Ovladatelná pružná část endoskopické trubice, tvořená vratnými segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245709

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eervoninko Viktor Mironovie, Tišeenko Oleg Ivanovie, Kulieenko Valentin Arsenjevie

MPK: A61B 1/00

Značky: pružná, část, ovladatelná, trubice, tvořená, endoskopické, segmenty, vratnými

Text:

...annocxona coennaeu aa onaoü cropoae c rononxon odsexwuna 2. a Ha npyrom - c rnóxon rpyóxoñ 8 aunocnoua.-4 Oöpaaymmme orpeaon I cerueaTu 4 na nx ropuenux croponax 5 cxomeau u mapnnpno coenunenu Haxnanuauu 6 uepea uançu 7.B npenenax cerueuron 4 Bónnan nx oxpymaocmu Haxonnmcn cuemeuaue na 90 ° K npononsaon ocm Haxnanon 6 Hanpannnmmne rpyóoqxn 8. npouao coenmneauue c ceruànraun 4. Mexny cerueuranu 4 B npouemymuax. onpenenaeuux Haxnanxaun 6 M...

Světelná rampa s otočnými segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242773

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lehotský Zvonimar

MPK: F21P 3/00

Značky: světelná, otočnými, rampa, segmenty

Text:

...může být využite jako tepelného štítu. Otočné segmenty jsou provedeny buâ z vicevrstvé průhledné fólie, nebo z tepelně izolačního lehkého materiálu. V uzavřeném stavu se navzájem svými podélnými hranami dotýkají, takže celek tvoří uzavřenou plochu mezi stěnami skleníku. Tím je vnitřní prostor skleníku předělen rovinou nebo plochou jiného tvaru, na dvě části. Prostog nad tepelným štítem má nižší teplotu a prostor pod tepelným štítem,...

Hydrodynamické radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250375

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šimek Jiří

MPK: F16C 17/03

Značky: radiální, hydrodynamické, ložisko, naklápěcími, segmenty

Text:

...je možné odstranit například kmitání nezatíženných segmentů, způsobené jejich zápornýln předpětím při velké výstřednostl čepu. U velkých soustrojí, například vícetělessových turbin s několika ložísky, umožňuje použití ložisekpodle vynálezu vyrovnávat udiference v zatíženi jednotlivých ložísek, vzniklé v důsledku tephotních dilatací. Ložisko může také pružné reagovat na změny provozních podmínek »a při vhodné regulaci může působit jako...

Pružná hřídelová spojka s pryžovými segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228483

Dátum: 15.07.1986

Autor: Kresl Pavel

Značky: segmenty, spojka, pryžovými, pružná, hřídelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pružné mechanické spojení hřídelů pohonů, eliminuje výchylky os hřídelů vzniklé nepřesnou montáží, dodatečným sedáním základů a současně působení jako tlumič torzních rázů a kmitů. Pružná hřídelová spojka je tvořena pryžovými segmenty (6) lichoběžníkového tvaru, které jsou ohnuté a upnuté ke spojkovým kotoučům (3) pomocí přítlačného kroužku (8) a spojovacích šroubů (7) při přenosu malých výkonů. Při přenosu velkých výkonů jsou...

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230535

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vaněk Jan, Šimek Jiří

MPK: F16C 17/02

Značky: naklápěcími, segmenty, radiální, ložisko, kluzné

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty, sestávající z ložiskového tělese, segmentů, podpěr a čepů, vyznačené tím, že naklápěcí segmenty (2) jsou otočně uloženy na čepech (4), uchycených ve výřezech podpěr (3), které jsou umístěny v ložiskovém tělese (1).

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217898

Dátum: 15.11.1984

Autori: Šimek Jiří, Vaněk Jan

Značky: naklápěcími, ložisko, segmenty, radiální, kluzné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kluzných radiálních ložisek s naklápěcími segmenty malých rychloběžných rotačních strojů expanzních turbin. Účelem vynálezu je zjednodušení výrobní technologie a montáže kluzných radiálních ložisek a zlepšení jejich funkčních vlastností zejména při velkých diferencích teploty za provozu. Uvedeného účelu se dosáhne tím,že naklápěcí segmenty (3a), (3b) jsou pomocí jisticích čepů (13) uloženy na rovinných plochách, které jsou...

Lisovací zařízení pro statorová nebo rotorová tělesa nebo segmenty svazků plechů elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217611

Dátum: 15.09.1984

Autori: Gőssel Klaus, Kalkbrenner Aribert

Značky: lisovací, elektrických, rotorová, svazků, zařízení, segmenty, plechů, tělesa, statorová, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lisovacího zařízení pro statorová a rotorová tělesa nebo segmenty svazků plechů elektrických středních nebo velkých strojů pro tepelné zpracování svazků pod tlakem. Úkolem vynálezu je vytvořit lisovací zařízení, kterým se tlak tepelného zpracování mění, případně se udržuje předem zadaný tlak konstantním. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že na dolní přítlačné desce 1 je upevněn nejméně jeden hydraulický válec 4, který nese...