Patenty so značkou «sedla»

Zostava na rozloženie nákladu s automatickým vycentrovaním čapu vlečného sedla návesu na železničnej jednotke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11527

Dátum: 26.02.2008

Autori: Schverer Mathieu, Andre Jean-luc

MPK: B61D 3/18, B61D 45/00

Značky: sedla, čapu, jednotke, železničnej, zostava, automatickým, vlečného, návěsu, rozloženie, nákladu, vycentrovaním

Text:

...predmetnývynález zaručuje nie len automatické vycentrovanie a bočnéa pozdĺžne znehybnenie, ale tiež zablokovanie vertikálnychpohybov a všeobecne pohybov približovania a oddialeniapredmetov vzhľadom k rovine vagóna počas pohybovania, ale aj pri zastavení V staniciach.Namáhanie spojené us prepravou, teda vycentrovaním,situácia v železničnom gabarite, ako aj ťažkosti spojené s predchádzajúcim uložením nákladu sú tiež riešením podľa...

Nástroj na obrábanie sedla ventila a vedenie ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7190

Dátum: 20.06.2006

Autor: Kress Dieter

MPK: B23C 3/00, B23D 77/00

Značky: vedenie, obrábanie, nástroj, ventila, sedla

Text:

...zo slinutého karbidu. Druhá časť druhého čiastočného nástroja pozostáva 2 materiálu,ktorý je pružnejší než materiál prvej časti. je teda možné,že druhá časť druhého čiastočného nástroja sa na základe svojej pružnosti optimálne priloži na povrch vedenia ventila,čím sa zabráni rýchlemu opotrebeniu druhého čiastočnéhonástroja a kvalita povrchu vedenia sedla ventila sa podstatneVýhodný je príklad uskutočnenia nástroja, ktorý sa vyznačuje...

Oporná kostra telesa sedla pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4655

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: bicykel, kostra, tělesa, sedla, oporná

Text:

...jej konštrukcie, pričom nesmie predstavovať žiadne komplikácie ako 2 hľadiska výroby, tak0008 Zhora uvedená úloha bola splnená vyvinutimusporiadania kostry podľa tohto vynálezu, ktorá mácharakteristické znaky, uvedené vo význakovej časti nároku l.0009 Predmetom vynálezu je tiež teleso sedla bicykla pre kombinované využitie so zhora uvedenou kostrou.Toto teleso sedla je definované V nároku 2.Prehľad obrázkov na vykresoch0010 Predmetný...

Zostava cyklistického sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4443

Dátum: 07.07.2004

Autori: Warner David Benjamin, Martin Peter Gordon

MPK: B62J 1/00

Značky: sedla, cyklistického, zostava

Text:

...FR l 469 068 sa týka nahustitelného sedla bicykla, majúceho driek, ktorý je posuvný V sedlovej rúrke. Toto usporiadanie je velmi nepraktické a nie je populárne u používateľov. Patentový spis JP-A-411 l 8 O 359opisuje cyklistické sedlo podľa úvodnej časti nároku 1.0008 Podľa tohto vynálezu bola vyvinutá zostava zavesenia cyklistického sedla, obsahujúca sedlové sedadlo,majúce úzky koniec a Široký koniec, rúrkovú jednotku najúcuje osovo...

Zariadenie na upevnenie sedlovej rúrky na upevnenie sedla bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 115

Dátum: 07.07.1993

Autor: Novotný Rudolf

MPK: B62K 19/36

Značky: zariadenie, sedla, sedlovej, rúrky, bicykla, upevnenie

Text:

...konci vodící trubky se nachází element zpětného dorazu a upevňovací šroub. Tělesoobepíná v horní části operný kroužek opatřený radiálním Vymezovacím šroubem. V tělese jsou upevněna kluzná ložiska. Výhodou uvedeného technického řešení je to, že konstrukčně je jednoduché, má tichý chod a mäkké dorazove polohy. Rovněž lze průběžně seřizovat vůli opotřebením a při velkém opotřebení lze vyměnit pouze kluznou vložku z plastu.Na připojeném výkresu je...

Nosný díl sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262113

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kubínek Jiří, Janda Pavel, Ráfl Jan, Rajchrt Jan

MPK: B60K 13/06, B62J 1/00

Značky: nosný, sedla

Text:

...těleso, většinou však zůstává tuhost i V tomto případě ještě nedíostačující. e-li nosný díl vytvořen jako duté těleso, v němž vznikne oddálením horní a spodní stěny sací kanál, je délka tohoto kanálu mnohdy nedostatečiíá.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněuy nosnýin dílem sedla podle vynálezu, jehož podstatou je, že každá z okrajových výztužných dutin tvoří sací kanál propojený s vnější atmosférou vstupním otvorem a s komorou tlumiče...

Zařízení pro odměřování polohy sedla řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259098

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vaňous Vlastimil, Vaňous Otmar

MPK: B26D 7/22

Značky: sedla, zařízení, řezačky, polohy, papíru, odměřování

Text:

...třetím bistabilnímklopným obvodom, spojeným vým vstupom s prvním vstupom druhého posuvného registru a svým prvním výstupom e prvním výstupom druhého posuvného registru a s prvním vstu-pem druhé programovatelné permanentní paměti, A čtvrtým bístabilním klopným obvodom, spojeným svým vstupom s druhým výstupom třetího bístabí 1 níhok 1 opného 0 bvodua svým výstupom s druhým výstupom dłuhého Püsuvného registru pa e druhým vetupem druhé...

Nosný díl sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257604

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ráfl Jan, Janda Pavel, Rajchrt Jan

MPK: B62J 1/08

Značky: sedla, nosný

Text:

...vzdálenost nejméně 1,5 násobku výšky mezery tak, že vytvářejí kanál na jehož okraji se horní stěna a spodní stěna vzájemné dotýkají, přičemž je kanál propojens vnějšími prostory nejméně dvěma otvory. Hlavní výhodou nosného dílu sedla podle vynálezu je, že vzhledem k oddálení horní stěny a spodní stěny od sebe, vznikne díl vytvořený jako ploché duté těleso, které má mimořádně vysokou tuhost V ohybu i krutu.Ta se ještě zvýší vlivem toho, že...

Nosná deska sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257596

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ráfl Jan, Janda Pavel, Rajchrt Jan

MPK: B62J 1/08

Značky: deska, sedla, nosná

Text:

...tvoří výztužné dutiny, přičemž horní stěna a spodní stěna mohou být v místě styku po celé ploše nebo V některých místech pevně spojený. Horní stěna a spodní stěna jsou případně v části stykové plochy od sebe oddáleny tak, že tvoří kanál, který je propojen s vnějšími prostory nejméně dvěma otvory. Hlavní výhodou nosné desky sedla podle vynálezu je, že má vysokou tuhost v ohybu i krutu a to zejména vlivem obvodové dutiny, která tvoří uzavřený...

Způsob navařování sedla do tělesa armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 253976

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hapl Jan

MPK: B23K 15/00

Značky: tělesa, sedla, navařování, způsob, armatury

Text:

...i v teplem ovlivněné zóně obvodových svarů nedochází ke strukturálním změnám ani k tepelným deformacím, podstatně se sníží spo~ třeba elektrické energie, protože do tepelného režimu vstupuje pouze samostatný sedlový kroužek, vylučují se prakticky nákladné opravy vadnýoh návarů i zmetkovitost těles armatur, protože možné vady návarovýchvrstev se zjistí bezpečně již před uložením sedlových kroužků do tělesa armatury. Snadný přístup a dobrá...

Zařízení pro odměřování sedla řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252261

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pliska František

MPK: B26D 5/24

Značky: odměřování, zařízení, řezačky, sedla, papíru

Text:

...výhodou Je pak energe tická nenáročnost zařízení.vynález budedálo podrobněji popsán podle přiloženého výkresu,na němž je znázorněno blokové schéma příkladného provedení za řízení pro odměřování sedla řezačky papíru podle vynálezu.Příkladné provedení zařízení pro odměřování sedla řozačky papíru podle vynálezu je znázorněno na přiloženém obrázku. Zde Jo snímač l polohy sedla spoden svým výstupom se vstupom vstupa ního obvodu 3, který je...

Zařízení k výrobě sedla jehlového ventilu karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251592

Dátum: 16.07.1987

Autor: Papáček Miloslav

MPK: F02M 5/12, B21C 5/00

Značky: ventilu, výrobe, jehlového, zařízení, sedla, karburátoru

Text:

...na jehož přední části je suvně uložena těsnicí destička, zajištěná na čele pouzdra víkem.Hlavními výhodami tohoto zařízení je menší technologické náročnost na opracování těsnicí hrany otvoru v tělese ventilu a přesnost vedení kuželově jehly. současně je zaručene těsnost tímto zařízením vyrobeného ventilu bez další úpravy zaklepáváním sedla. Jakost opracování sedla zařízením podle vynálezu je vysoká a sedlo je tímto opracováním V podstatě...

Spojení sedla s tělesem zpětného ventilu nebo klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243822

Dátum: 15.06.1987

Autor: Busta Petr

MPK: F16K 15/02

Značky: tělesem, spojení, sedla, zpětného, ventilu, klapky

Text:

...6 je znázorněn drátěný kroužek pro uchycení pružných spon.Těleso zpětného ventilu podle vynálezu obr. 1 a 2 sestává z vodioí části 2 a samostat ného eedla 3 a je zabudované mezi příruby 1 neznázorněného potrubí pomocí přírubových~šroubůÉ. Sedlo 3 je s vodicí částí 3 tělesa ł spojeno pružným prvkem 1) kterým je například šrou hovitá válcová pružina gg.Na vnější obvodové ploše gł sedla 3 je zhotoveno ze strany vnější čelní p 1 ochy§g osazení gg...

Brzdové ústrojí pohonu sedla jednonožového řezacího stroje na papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 229824

Dátum: 15.09.1986

Autor: Vaňous Vlastimil

MPK: B26D 5/00

Značky: pohonů, sedla, řezacího, ústrojí, brzdové, papír, stroje, jednonožového

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdové ústrojí pohonu sedla jednonožového řezacího stroje na papír, obsahující prstencovitý elektromagnet s cívkou, vyznačující se tím, že prstencovitý elektromagnet (4) s cívkou (4a) je opatřen nákružkem (6) s brzdovým obložením (6a) pro styk s hnanou řemenicí (1), tvořící současně kotvu prstencovitého elektromagnetu (4) .

Vozík sedla zejména jednonožové řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232908

Dátum: 15.08.1986

Autor: Halamíček Jaromír

MPK: B26D 1/08

Značky: zejména, řezačky, jednonožové, sedla, papíru, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Vozík 4 sedla 18 zejména jednonožové řezačky papíru,jehož účelem je zvýšit životnost při jednoduché konstrukci, dále zajistit konstantní pasivní odpor vozíku 4. Toho se dosáhne tím, že podélné vedení je tvořeno alespoň dvěma dvojicemi valivých ložisek 14 upevněných shora na vozíku 4 sedla 18 spražených obvodově se svislými stěnami drážky 2 stolu 1, přičemž valivá ložiska 14 spražená a alespoň jednou svislou stěnou drážky 2 stolu 1 jsou uložena...

Zařízení pro ruční ovládání posuvu sedla řezačky papíru a podobných listových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226687

Dátum: 15.05.1986

Autor: Novák Josef

Značky: listových, posuvu, řezačky, materiálů, ovládání, podobných, ruční, sedla, papíru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ruční ovládání posuvu sedla řezačky papíru a podobných listových materiálů, obsahující otočně uložený pohybový šroub ovladatelný ručním kolečkem, vyznačující se tím, že ruční kolečko (16) je připojeno ke hřídeli (13) otočně uloženému v přestavitelném pouzdru (7), které je osově suvně uloženo ve vodicí objímce (6), přičemž na opačném konci hřídele (13) je pevně nasazen pastorek (14) pro záběr s vnitřním ozubením (5) převodového kola...

Těsnění sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219796

Dátum: 15.09.1985

Autori: Konečná Alena, Zapletal Zdeněk

Značky: sedla, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru těsnění a týká se těsnění sedla velkých kulových kohoutů, zejména pro chemické, petrochemické a jaderné provozy. Jeho podstata spočívá v nové konstrukci vlastního těsnění, uloženého v drážce sedlového kroužku. Nová konstrukce se vyznačuje tím, že těsnění je tvořeno dvěma základními částmi, a to nosným vodicím prstencem opatřeným nákružkem pro uložení v drážce sedlového kroužku a volným jazýčkovým žebrem s axiálním...

Způsob nastavení inkrementálního odměřování polohy, zejména sedla řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226780

Dátum: 01.08.1985

Autori: Přykryl Lubomír, Kotouč Jiří, Halamíček Jaromír

Značky: zejména, polohy, sedla, odměřování, papíru, nastavení, řezačky, způsob, inkrementálního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nastavení inkrementálního odměřování polohy, zejména sedla řezačky papíru, pohyblivé části vůči pevnému referenčnímu údaji pro vyhodnocovací elektroniku, zejména tím, že se pohyblivá část nastaví do polohy odpovídající pevnému referenčnímu údaji, pak se rotorem snímače otáčí, až je signalizován nulový impuls, a v této poloze se rotor snímače zajistí vůči pohyblivé části.

Výmenná vložka sedla do vodovodných batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 216415

Dátum: 01.06.1985

Autor: Bendis Anton

Značky: sedla, vodovodných, výměnná, vložka, batérií

Zhrnutie / Anotácia:

Výmenná vložka sedla do vodovodných batérií. Výmenná vložka sedla do vodovodných batérií, najmä zdravotníckych armatúr, podľa vynálezu je vyrobená z termoplastickej látky pre studenú vodu a z termosetu, respektíve z keramiky pre horúcu vodu, v tvare dutého valca opatreného na konci mäkkým pružným tesniacim a kompenzačným krúžkom a po obvode trojuholníkovou drážkou. Na upravenom výtokovom kanáli je ďalšia drážka obdĺžnikového profilu, v ktorej...

Způsob zhotovení sedla kapiláry

Načítavanie...

Číslo patentu: 224757

Dátum: 01.09.1984

Autor: Novotný Ladislav

Značky: způsob, sedla, zhotovení, kapiláry

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovení sedla kapiláry, například pro statickou kapkovou elektrodu, vyznačený tím, že se kapilára na zvoleném úseku zahřeje na teplotu vyšší než je bod transformace a nižší než bod tání materiálu kapiláry, načež se do vnitřního průběžného otvoru kapiláry přivede stlačený plyn a působením přetlaku mezi 5 kPa a 1,5 MPa se vnitřní průběžný otvor za rotace kapiláry podle její podélné osy rozšíří do tvaru široké dutiny a panující přetlak...

Nepropustný styk kuželky a sedla tekutinových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214634

Dátum: 30.03.1984

Autor: Krbálek Karel

Značky: kuželky, prvků, nepropustný, sedla, tekutinových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilu vysokozdvižných vozů. Nepropustný styk kuželky a sedla tekutinových prvků je proveden tak, že v kuželce je zhotoven zápich, do kterého je natavena a opracována plastická hmota, dosedající do sedla. Toto řešení zaručuje dokonalou těsnost uváděných ventilů.