Patenty so značkou «scintilační»

Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263791

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Karel, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Škoda Václav

MPK: G01T 1/20, H01L 31/00

Značky: vrstvami, záření, nízkoenergetického, scintilační, detektor, elektronů, dielektrickými

Text:

...(Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou...

Scintilační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257338

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vrzala Pavel

MPK: G01T 1/20, A61B 6/02

Značky: jednotka, scintilační

Text:

...nebo vzduchem.V dalším je sointilační jednotka blíže popsána ve spojení s připojeným výkresem a posleze jsou uvedeny příklady provedení.Na sohematickém výkrese ve svislěm řezu je zakresleno pouzdro Ä, scintilační krystal 3, fotonásobič 3, studna A, oxid hořečnatý §, prostor § mezi studnou A a scintilačním krystalem 3, a dále je označen optický kontakt 1.Do kovového pouzdra byl zafixován fotonásobič Q spojený optickým kontaktom 1 se studnovým...

Scintilační materiál pro detektor radioaktivity pro chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 253658

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vávra Stanislav, Blažek Karel, Svoboda Vratislav

MPK: G01N 30/48

Značky: radioaktivity, scintilační, detektor, chromatografii, materiál

Text:

...pro snížení nespecifické sorpce některých látek.Výchozí surovina ve formě směsi oxidů hliníku, yttria a ceru v atomárnim poměru/Y Ce/ Ce 1 0,0005,byla přetavena v molybdénovém kelímku v odporové peci pod ochrannou atmosférou z 80 obj. argonu a 20 obj. vodiku. Tavenina byla po vychladnutí nadrcena a vybrány frakce 1 až 5/um, 10 až 15/um, 20 až 25/um a 100 až 150/um a tyto frakce byly použity jako materiál pro detektor radioaktivity...

Scintilační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245641

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klugar Jindoich, Juraeka František, Šíma Milan, Matijíeek Alois, Pivooková Alena, Pomykáeek Josef, Protiva Miroslav

MPK: G01T 1/20

Značky: materiál, scintilační

Text:

...Proto výzkum v oblasti vyhledávání nových monokrystalů pro scintilační detektory je orientován na získání nových materiálů s vysokým atmovým číslem.Tento požadavek splňuje scintilační materiál podle vynálezu, ýhož podstatou je, že je tvořen monokrystalem chloridu olovnatého aktivovaného manganem v rozsahu 0,01 mol. až 10 mol. .Při použití monokrystalu PbC 12/Mn/ se zvýší detekční účinnost přibližně o 35 vůči alkalickým haloqenidům za...

Vícedetektorová scintilační detekční jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241832

Dátum: 15.09.1987

Autori: Grúo Peter, Dubový Karel, Chmel Jozef, Marák Jozef

MPK: G01T 7/08, G01T 1/20

Značky: jednotka, vícedetektorová, scintilační, detekční

Text:

...obsazení kazet při měření souuborů vz-orků a vyhodnocení si vyžaduje jak složitějąší algoritmus zpracování dat, talk vyšší nároky na orgaiíizalci prác-e.je rovněž známo uspořádání, ,které numožňuje .měření tří vzorlků ve třech kiazetách současně. Detekční jednotka je tvořena třemi scíntiłlacními detektory studnového typu ve spolewčném pouzdru s fotonasobiči. Celek je pohybliv-ý ve třech na sobě íkolmýoh směrech a nasouvá se ze zdola na...

Způsob korekce pracovního bodu při měření se scintilační detekční jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248439

Dátum: 12.02.1987

Autori: Viererbl Ladislav, Bartínek Jaroslav

MPK: G01T 1/20

Značky: korekce, pracovního, scintilační, způsob, jednotkou, detekční, měření

Text:

...záření.způsob stanovení korekce pracovního bodu při měření se scintilaöní detekění Jednotkou podle vynálezu byl prověřen v zařízení s mikropoěítaěem u pětidetektorové scintilaění detekění Jednotky. Diskriminaění hladiny analyzátoru byly ovládánylěíslicově z výstupních portů mikropoěítaěe a byly využity Jako řízený člen ve smyčoe zpětné vazby pro korekci pracovního bodu. Vstupními údaji pro mikropoěítaě pro korekci pracovního bodu Jsou četnosti...

Scintilační detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247646

Dátum: 15.01.1987

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Gilar Oldřich, Nováková Růžena, Tříska Aleš

MPK: G01T 1/20

Značky: detektor, scintilační

Text:

...indexu lomu, nejsou tak kvalitní jako u monokrystalu jodidu sodného, neboť na rozhraní mezi scintilačním krystalickým materiálem a výstupním okénkem, nebo mezi scintilačním detektorem a vyhodnocujícím optoelektronickým prvkem dochází ke ztrátám optického signálu vzhledem k reflexím.Tento nedostatek je odstraněn scintilačním detektorem z monokrystalického materiálu z trigermanátu tetravizmutitého BGO podle vynálezu, jehož podstatou je,...

Štěrbinový fantóm pro kontrolu scintilační kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 223737

Dátum: 15.04.1986

Autori: Husák Václav, Erban Jiří, Kleinbauer Karel

Značky: scintilační, kamery, kontrolu, štěrbinový, fantóm

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká štěrbinového fantómu pro kontrolu scintilační kamery. Jeho podstata spočívá v tom, že se sestává nejméně z jednoho olověného segmentu a nejméně jednoho segmentu z plastické hmoty. Oba tyto segmenty mají válcovitý tvar a střední otvor v ose. Válcovitý plášť segmentu z plastické hmoty je ofrézován alespoň v jedné rovině rovnoběžné s osou segmentu. Jednotlivé segmenty se vzájemně dotýkají čely a v jejich středním otvoru je uložen...

Dvojitý scintilační detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229333

Dátum: 01.03.1986

Autor: Autrata Rudolf

MPK: G01T 1/20, H01J 37/26

Značky: scintilační, detektor, dvojitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ne týká dvojitého scintilačního detektoru určeného k dvojí detekci sekundárních, nebo zpětně odražených elektronů pro rastrovací elektronové mikroskopy. Podstatou detektoru jsou dvě detekční jednotky, první a monokrystalickým deskovým scintilátorem se středovým otvorem s druhé s monokrystalickým scintilačním kotoučkem spojená přes světlovody do centrické koncovky doléhá jící k fotokatodě fotonásobiče, přičemž mezi ním s světlovodným...

Scintilační detektor zpětně odražených elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229332

Dátum: 01.03.1986

Autori: Salyk Ota, Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Schauer Petr

MPK: G01N 1/20, H01J 37/26

Značky: elektronů, odražených, zpětné, scintilační, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro detekci odražených elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Podstatou vynálezu je scintilační destička z monokrystalu ytrium hliníkového granátu nebo ytrium hliníkového perovskitu se vstupním čelem zkoseným v úhlu 10 - 15o opatřená tenkou vrstvou hliníku a na odrazovém čele reflexní hliníkovou vrstvou. Scintilační destička je spojena přes vrstvu anorganického dielektrika optickým tmelem se světlovodem. Spojované...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého granátu pro scintilační detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220542

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kvapil Josef, Blažek Karel, Večerník Josef, Večerníková Eva, Kvapil Jiří

Značky: monokrystalů, způsob, přípravy, detektory, ytritohlinitého, granátu, scintilační

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou předloženého vynálezu je příprava aktivního materiálu pro scintilátory na bázi ytritohlinitého granátu (YAG). Způsob přípravy podle vynálezu je vyznačen tím, že monokrystaly YAG se pěstují z taveniny kysličníků hliníku a ytria v atomárním poměru Al : Y = 5 : 2,9 - 3,1 obsahující dále 105 až 102 hmotnostních procent titanu a nejvýše 1,2 hmotnostních procent vzácných zemin, přičemž pěstování monokrystalů je prováděno v redukční...

Scintilační detektor zpětně odražených elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220481

Dátum: 15.11.1985

Autori: Schauer Petr, Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Kvapil Josef

Značky: detektor, scintilační, zpětné, elektronů, odražených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru, sestávajícího z ohebného vláknového světlovodu, spojeného se scintilační destičkou. Podstatou vynálezu je, že scintilační destička má vstupní čelo a koncovou stěnu opatřenou tenkou vrstvou hliníku, přičemž výstupní stěna scintilační destičky je opticky spojená se zploštěným koncem vláknového světlovodu pomocí koncovky obdélníkového průřezu. Kruhová koncovka vláknového světlovodu je spojena přes...

Scintilační detektor s plynovou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 215428

Dátum: 01.01.1985

Autor: Pavlíček Zdeněk

Značky: scintilační, plynovou, náplní, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru s plynovou náplní s výstupním okénkem pokrytým z vnější strany vrstvou optického konvertoru, která je v optickém kontaktu s použitým fotonásobičem. Vrstva optického konvertoru je tvořena bud anorganickým nebo organickým konvertorem a jejím umístěním nedochází ke znečištění plynové náplně detektoru, není proto nutné žádné proplachovací zařízení a je zajištěna trvalá stabilita scintilačního detektoru.

Scintilační detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214982

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Schauer Petr

Značky: detektor, scintilační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru zpět ně odražených, sekundárních a Augerových elektronů, zejména v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Scintilační detektor sestává z monokrystalické desky spojené přes světlovod s fotonásobičem Podstatou vynálezu je monokrystalická deska tvořená z ytrium hliníkového perovskitu, obsahujícího 0,1 až 10 % atomů trojmocného céru, popřípadě ytrium hliníkového granátu, obsahujícího 0,1 až 10 % atomů...

Plynový scintilační detektor s optickým konvertorem ve formě výstupního okénka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214240

Dátum: 01.06.1984

Autor: Pavlíček Zdeněk

Značky: plynový, optickým, formě, okénka, výstupního, konvertorem, scintilační, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plynového scintilačního detektoru, jehož výstupní akénko je tvořeno destičkou z fluoridu vápenatého aktivovaného europiem. Použití tohoto materiálu pro výstupní okénko detektoru nahrazuje současně používání optických konvertorů, které posunují krátkovlné emitované záření do oblastí maximální citlivosti fotonásobičů. Fluorid vápenatý aktivovaný europiem má vlastnosti vakuového materiálu, neznečišťuje plynovou náplň detektoru a...